Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM Penggal

296  14 

Teks penuh

(1)

Kerja

Kursus

Bahasa Melayu

STPM Penggal 3 (910/5)

Tajuk Kajian:

Kajian Tentang Penggunaan Jenis Ragam Bahasa

Dalam Tiga Filem Arahan P.Ramlee ( Tiga Abdul,

Nasib Do Re Mi, dan Seniman Bujang Lapok)

Disediakan oleh:

1-Muhammad Amirul Hafiz

2-Naravinthaan

(2)

Latar Belakang Kajian Ragam Bahasa

1-Ragam bahasa ialah kata-kata yang disusun khas untuk menyatakan sesuatu dengan pelbagai bentuk dan cara.

2-Ragam bahasa digunakan dalam percakapan dan juga tulisan untuk membolehkan perkara yang dipertuturkan atau ditulis itu difahami dengan mendalam oleh pendengar ataupun pembaca.

3-Terdapat 17 jenis ragam bahasa yang dikenal pasti: a) Bahasa sindiran

b) Bahasa menggiat c) Bahasa mengejek d) Bahasa terbalik e) Bahasa merajuk f) Bahasa tempelak g) Bahasa herdik h) Bahasa besar i) Bahasa kecil j) Bahasa naik k) Bahasa turun l) Pertanyaan ingkar m) Bahasa seruan/keluhan n) Bahasa berulang o) Bahasa bertimbal p) Bahasa jenaka q) Bahasa bukan

(3)

1-Menyenaraikan dan mengklasifikasikan jenis ragam bahasa yang terdapat dalam ketiga-tiga filem arahan P.Ramlee.

2-Menghuraikan makna yang diungkapkan dalam penggunaan jenis ragam bahasa yang tertentu yang digunakan dalam ketiga-tiga filem arahan P.Ramlee.

Kepentingan Kajian

1-Bertujuan untuk menambah pengetahuan terhadap jenis dan penggunaan ragam bahasa yang digunakan di dalam tiga filem arahan P.Ramlee.

2-Bertujuan untuk dijadikan panduan dalam penggunaan ragam bahasa dalam kehidupan seharian.

3-Mendedahkan penggunaan dan makna jenis ragam bahasa yang digunakan di dalam filem arahan P.Ramlee

Skop Kajian

1-Fokus kajian ini adalah tentang jenis-jenis ragam bahasa yang terdapat dalam ketiga-tiga filem arahan P.Ramlee.

2-Menghuraikan makna dari segi penggunaan jenis ragam bahasa yang terdapat dalam ketiga-tiga filem arahan P.Ramlee.

Batasan Kajian

1-Kajian ini dilakukan merangkumi tiga filem arahan P.Ramlee untuk mengkaji penggunaan ragam bahasa secara meluas

(4)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...