• Tidak ada hasil yang ditemukan

PETIKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PETIKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

PETIKAN

KEPUTUSAN – KEPUTUSAN

JAWATANKUASA TETAP

KEWANGAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

( UPSI )

JABATAN BENDAHARI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Petikan Keputusan JKTK Sehingga Bil.4/2016

PN. KHADIJAH BT HAMDAN (BENDAHARI)

(2)

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA

SURAT

1

Prakata

2

Petikan Keputusan JKTK Berkaitan :

I)

Kadar Yuran

- Senarai Petikan Keputusan Untuk Kadar Yuran

- Lampiran 1 (Yuran Pengajian UPSI) 1-36 - Lampiran 2

(Kadar Diskaun Ke Atas Yuran Bagi Semester Pelajar Yang Menjalani Latihan Mengajar)

37

- Lampiran 3

(Cadangan Kadar Yuran Berkaitan

Program Sehala Latihan Mengajar Bagi Guru Pelatih Dari Luar Negara di UPSI)

38

- Lampiran 4

(Kadar Yuran Pengajian & Asrama Bagi Pelajar Diploma Berikutan Perubahan Tempoh Pengajian Dari 3 Tahun ke 2 Atau 2 ½ Tahun

39

- Lampiran 5

(Tambahan Yuran Pengajian Pelajar

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran

Perniagaan (Perkhidmatan Kewangan)

Dengan Kepujian Bagi Keahlian

Profesional Perancang Kewangan

Berdaftar Bersekutu Atau Registered

Financial Planner (RFP) Daripada

Profesional Malaysia Planning Council (MFPC))

40

- Lampiran 6 (Kadar Pelarasan YuranPengajian

Siswazah) 41

- Lampiran 7 (Kadar Yuran Pelajar Program Eksekutif

UPSI) 42

- Lampiran 8

(Pakej Bayaran Tenaga Pelaksana, Kadar Pembahagian Pendapatan Bagi Program

Sarjana Pendidikan Eksekutif dan

Pemberian Saguhati kepada Agen

(Tempatan) bagi Semua Program

Eksekutif di Bawah Kendalian Pusat Program Luar (PPL)

(3)

II)

Kadar Sewaan

- Senarai Petikan Keputusan Untuk Kadar Sewaan

- Lampiran 1 (Pekeliling Perkhid. Bil. 6 Thn 1985) 1-4 - Lampiran 2 (Sewaan Ruang & Kemudahan) 5-9 - Lampiran 3 (Sewaan Makmal & Perkhidmatan) 10-11 - Lampiran 4 (Sewaan Rumah Tamu UPSI) 12 - Lampiran 5 (Sewaan Baru Bilik-Bilik Di Kolej-Kolej

Kediaman UPSI) 13

- Lampiran 6 (Sewaan Kenderaan UPSI) 14 - Lampiran 7 (Sewaan Van Jenazah UPSI) 15 - Lampiran 8 (Sewaan Peralatan Termasuk Utiliti Untuk

Aktiviti/Majlis) 16-17

- Lampiran 9 (Kadar Baharu Sewaan Peralatan Sukan

Tahun 2014) 18

- Lampiran 10

(Kadar Sewaan Sistem Audio dan Sistem Lampu Persembahan Pusat Kebudayaan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA))

19-26

- Lampiran 11 (Kadar Sewaan Kemudahan Fasiliti Sukan

UPSI) 27-29

- Lampiran 12

(Kadar Sewaan Kemudahan dan

Perkhidmatan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan (FMSP)

30-35 - Lampiran 13 (Kadar Sewaan Penggunaan Padang

Kawad, Pusat Ko-kurikulum) 36

- Lampiran 14 (Kadar Sewaan Peralatan, Pusat

Ko-Kurikulum) 37

- Lampiran 15 (Kadar Caj Elektrik, Pusat Ko-kurikulum) 38 - Lampiran 16 (Kadar Caj Pembersihan (Kawasan Luar

Bangunan) Pusat Ko-Kurikulum) 39

- Lampiran 17

(Kadar Bayaran Perkhidmatan

Rehabilitasi Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan (FSSK))

40

- Lampiran 18

(Kadar Sewaan dan Ruang Pameran di Muzium Pendidikan Nasional (MPN), UPSI)

41-43

III)

Kadar Denda

- Senarai Petikan Keputusan Untuk Kadar Denda

- Lampiran 1 (Denda Perpustakaan) 1-2 - Lampiran 2 (Denda Kesalahan Di Kolej Kediaman) 3-11 - Lampiran 3 (Denda Pinjaman Bahan PTPM) 12-13 - Lampiran 4 (Denda Berkaitan Pengurusan Akademik) 14 - Lampiran 5 (Denda Kehilangan Peralatan/Perabot

Rumah Tamu UPSI) 15

- Lampiran 6 (Tambahan Denda Kesalahan Para

(4)

- Lampiran 7 (Saman Lalulintas Kepada Pelajar Dalam

Kampus UPSI) 19-21

- Lampiran 8

(Penambahbaikan Prosedur Pengurusan Sistem Denda dan Rayuan Berkaitan Hal Ehwal Akademik UPSI)

22-23

- Lampiran 9

(Tuntutan Gantirugi Pengajian Terhadap Pegawai Yang Memperolehi Sarjana/PHd Di Luar Tempoh Masa Pengajian Yang Ditetapkan)

24-25

- Lampiran 10 (Tuntutan Bayaran Balik Atas Kegagalan

Menyiapkan Penyelidikan) 26

- Lampiran 11 (Pengurangan Denda Lewat Pemulangan

Bahan) 27

- Lampiran 12 (Kadar Denda Pelajar Pascasiswazah) 28 - Lampiran 13 (Pengurangan Kadar Denda Kepada

Pelajar Pasca Siswazah) 29

- Lampiran 14

(Caj Pengurusan Ke Atas Baki

Pendahuluan Diri Yang Belum Selesai Mengikut Tempoh Yang Dibenarkan)

30 - Lampiran 15 (Kadar Denda Baru di Kolej-kolej

Kediaman UPSI) 31-35

IV)

Kadar Bayaran / Elaun

- Senarai Petikan Keputusan Untuk Kadar Bayaran / Elaun

- Lampiran 1 (Kadar Bayaran Kerja-Kerja Penerbitan) 1-2 - Lampiran 2 (Kadar Pembayaran Gaji Pembantu

Penyelidikan) 3

- Lampiran 3 (Kadar Bayaran Pemeriksa Luar/ Profesor

Pelawat IPTA) 4

- Lampiran 4

(Kadar Bayaran Tiket Kapal Terbang/ Penginapan/ Hotel Penasihat Luar/ Pakar Rujuk Yang Dijemput Untuk Bermesyuarat Di UPSI

5 - Lampiran 5 (Kadar Bayaran Elaun/ Saguhati Bagi IPM) 6 - Lampiran 6 (Kadar Bayaran Pendaftaran Peralatan

Elektrik Di Kolej Kediaman UPSI) 7

- Lampiran 7

(Kadar Bayaran Honorarium Bagi

Penceramah Program Anjuran Pusat Islam UPSI)

8 - Lampiran 8 (Kadar & Syarat Bayaran Pensyarah, Tutor

& Penunjuk Ajar Sambilan) 9

- Lampiran 9

Kadar Bayaran Saguhati Kepada

Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan Berdasarkan Amaun Kumulatif Enam (6) Bulan Gaji

10

- Lampiran 10 Kadar Bayaran Elaun Yang Boleh Dituntut

Oleh Pembantu Penyelidik/Graduate Intern 11

- Lampiran 11 Cadangan Pemberian Honorarium dan

(5)

Francais, Panel Pensyarah Pembimbing

Francais dan Pentadbir Dalam

Pengurusan Program Francais - Lampiran 12

(Semakan Semula Kadar Bayaran

Pemeriksa Disertasi/Tesis Bagi Program Sarjana dan Doktor Falsafah)

13

- Lampiran 13

(Caj Bayaran Dan Garis Panduan

Penterjemahan Pejabat Karang

Mengarang UPSI)

14-15 - Lampiran 14 (Kadar Elaun Pelajar Mewakili/Mengikuti

Aktiviti-aktiviti Universiti) 16-18

- Lampiran 15

(Kadar Elaun Tenaga Pengajar &

Instruktor Sambilan Kursus Kokurikulum Berkredit

19-22

V)

Kadar Kemudahan / Urusan Pentadbiran

- Senarai Petikan Keputusan Untuk Kadar Kemudahan /

Urusan Pentadbiran

- Lampiran 1 (Biasiswa Dan Pinjaman Pelajaran JPA Di

Luar Negara) 1-2

 Isi Kandungan Lampiran 1

 Lampiran A (Amerika Syarikat) 3-5

 Lampiran B (Arab  Saudi) 6  Lampiran C (Australia) 7-8  Lampiran D (Jerman) 9  Lampiran E (India) 10  Lampiran F (Indonesia) 11-12  Lampiran G (Jepun) 13-14  Lampiran H (Jordan) 15  Lampiran I (Kanada) 16-17

 Lampiran J (Korea Selatan) 18

 Lampiran K (Mesir) 19

 Lampiran L (New Zealand) 20-21

 Lampiran M (Pakistan) 22

 Lampiran N (Perancis) 23

 Lampiran O (Sweden) 24

 Lampiran P (United Kingdom) 25-27

 Lampiran Q (Ireland) 28-30

 Lampiran R (Rusia dan Ukraine) 31-32

- Lampiran 2 (Perubatan Di Inst. Jantung Negara Sdn.

Bhd) 33-34

- Lampiran 3 (Cuti Sabatikal) 35-38 - Lampiran 4 (Kuasa Tandatangan Dokumen) 39 - Lampiran 5 (Kadar Elaun Sabatikal UPSI) 40 - Lampiran 6

(Penyelarasan Dan Pelaksanaan

Tindakan Gantirugi Terhadap Pensyarah-Pensyarah IPTA)

41 - Lampiran 7 (Perjanjian Ikatan Perkhidmatan Dan 42-55

(6)

Tuntutan Gantirugi Bagi Tutor Gred DA41 Berstatus Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa di UPSI)

- Lampiran 8 (Kadar Diskaun Buku Terbitan Penerbit

UPSI) 56-57

- Lampiran 9 (Kadar Anugerah Kecemerlangan Kepada

Graduan Diploma & Doktor Falsafah) 58

- Lampiran 10

(Senarai Peralatan Dan Kadar Caj

Perkhidmatan Peralatan Penyelidikan

Fakulti Sains dan Matematik UPSI)

59-61

- Lampiran 11

Cadangan Pewujudan Skim Penyelidik

Pasca Doktoral (Post Doc) dan

Penempatan Calon-calon Untuk Menjalani Penyelidikan / Sandaran (Attachment) Secara Post Doc / Sabatikal

62

- Lampiran 11a

Perbandingan Syarat – syarat Pelantikan

dan Kemudahan Bagi Pelantikan Skim Penyelidik Pasca Doktoral (Kategori 1) Antara IPTA

63-67 Cadangan Syarat – syarat Pelantikan dan

Kemudahan Bagi Pelantikan Skim

Penyelidik Pasca Doktoral (Kategori 1) di UPSI

68

- Lampiran 12

(Kadar Bayaran Penggunaan Peralatan dan Bahan di Makmal-makmal Sains Fakulti Sains dan Matematik

69-72

- Lampiran 13 (Kadar Bayaran Yang Dikenakan Oleh

Perpustakaan Tuanku Bainun (PTB) 73-74

- Lampiran 14 (Keahlian Lembaga Perolehan ’A’ dan ’B’

Universiti Pendidikan Sultan Idris) 75

- Lampiran 15

(Penubuhan Jawatankuasa Sebutharga ’B’ Di Pusat Tanggungjawab Bagi Perolehan Melebihi RM20,000 Sehingga

RM50,000 (Surat Pekeliling

Perbendaharaan Bil.1 Tahun 2014)

76

- Lampiran 16

(Cadangan Penetapan Harga

Perkhidmatan Fotografi (Studio) dan Cetakan Gambar)

77-79 - Lampiran 17 (Penerbitan E-Book Pejabat Karang

(7)

PRAKATA

Petikan keputusan - keputusan Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK) UPSI ini disusun bermula daripada keputusan mesyuarat yang terawal iaitu pada tahun 1998 sehinggalah keputusan - keputusan mesyuarat terkini pada tahun 2016. Tujuan keputusan - keputusan mesyuarat ini disusun adalah untuk membolehkan ringkasan perkara - perkara yang diputuskan dalam JKTK disebarluaskan untuk pengetahuan dan panduan warga UPSI.

Petikan keputusan - keputusan JKTK UPSI tersebut meliputi perkara-perkara berikut :-

1) Kadar Yuran 2) Kadar Sewaan 3) Kadar Denda

4) Kadar Bayaran / Elaun

5) Kadar Kemudahan / Urusan Pentadbiran

Pihak Jabatan Bendahari mendapati keputusan - keputusan ini adalah amat berguna dan penting untuk dikongsi bersama oleh semua warga UPSI kerana maklumat - maklumat tersebut amat relevan untuk diketahui. Maklumat seperti kadar yuran, kadar sewaan, kadar denda, kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran dapat memberikan maklumat yang tepat kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) dalam urusan harian masing - masing yang berkaitan dengan perkara - perkara tersebut.

Akhir kata di harap susunan petikan keputusan - keputusan JKTK UPSI ini dapat membantu sebagai rujukan pihak PTj yang berkaitan dengan kadar yuran, kadar sewaan, kadar denda, kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran.

D

E

N

D

A

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 7 Lampiran 3 17 Lampiran 4 99 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 10 Lampiran 3 51 50 Lampiran 13 Lampiran 12 Lampiran 7 Lampiran 1 101 Lampiran 14 Lampiran 6 102 49 100 46 Lampiran 11 Lampiran 12a 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lampiran 6 Lampiran 7 91 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 95 16 Lampiran 6 Lampiran 6 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 9 Lampiran 5 15 1 88 89 90 75 Lampiran 7 Lampiran 12 Lampiran 1 Lampiran 1 3 Lampiran 8 4 48 Lampiran 4 Lampiran 7 92 93 Lampiran 2 Lampiran 1 2 Lampiran 8 Lampiran 8 3 94 96 18

K

A

D

A

R

S

E

W

A

A

N

1 5 4 47 19 20 Lampiran 9 Lampiran 9 3 97 98 Lampiran 8 6 Peratus pembahagian daripada hasil sewaan ruang Peratus pembahagian daripada hasil caj peralatan sahaja kerana caj-caj lain merupakan kos langsung untuk pengoperasian peralatan tersebut (sewaan, sistem audio dan lampu JHEPA) 8

Referensi

Dokumen terkait

dapat ditarik kesimpulan untuk setiap komponen Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rates of Return and Cost, Liquidity, dan Signs of Growth PEARLS pada

Pengetahuan yang banyak....tanpa punya pengetahuan dasar yang mantappp sama saja dengan "petasan jangwe....dia terbang keatas lalu jatuh dengan cepat" sedangkan kalo

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, pengertian berbasis kawasan adalah kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan sebagai

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan rakyat periode Februari 2014 – Januari 2015, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh

Untuk besarnya biaya pada pekerjaan rangka atap dari baja dan kayu dapat diketahui melalui beberapa tahap yaitu, mengetahui volume atau kubikasi rangka atap, harga satuan pekerjaan,

Agroindustri daging sapi merupakan suatu kegiatan ekonomi, karena berhubungan dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk

Hasil penetapan intensitas warna minyak goreng bekas setelah mengalami proses adsorpsi dengan menggunakan campuran biadsorben ampas pati aren dan bentonit pada

Dengan melihat beberapa pengaruh besar media sosial dalam kehidupan saat ini serta adanya permasalahan seperti diatas, muncul suatu ide untuk membuat suatu aplikasi media