• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL UTS GENAP KELAS 1,2,3,4,5,6 kelas 1 Bahasa Jawa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " SOAL UTS GENAP KELAS 1,2,3,4,5,6 kelas 1 Bahasa Jawa"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH

KECAMATAN SUMBERREJO

Tahun pelajaran 2015/2016

Nama : ………... No. Absen :

………...

Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu

: Bahasa Jawa : I (Satu) :

:

Nilai Paraf guru

Paraf Ortu

I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, utawa c kang ko anggep bener !

1. Sakdurunge budhal sekolah nyuwun … bapak ibu.

a. pangestu b. sangu c. maem

2. Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku …. a. iki omah

b. iki meja c. iki kembang 3. Piye swarane kucing ….

a. petok-petok b. embek-embek c. meong-meong 4. Embek-embek iku swara ….

a. sapi b. wedus c. pitik

5. Sapa jenengmu? Jenengku ….

Tembung sing mathuk kanggo ngisi titik-titik ing duwur yaiku…. a. jalan tamrin b. Dika c. MI Sumberharjo 6. Jenengku Siti Badriyyah. Yen ngundang cukup ….

a. siti b. susi c. sasi

7. Anas : Sekolahmu ana ngendi ? Andi : Aku sekolah ing ….

a. MI Sumberharjo b. jalan tiwongso timur c. jalan dahlia nomer 2 8. Mela : Omahmu ana ngendi ?

Mita : Omahku ing ….

a. sd melati 02 b. jalan tiwongso timur c. sd kepeutren 01 9. Tembung sregep sinau. Aksara e cacahe ana ….

a. 2 b. 3 c. 4

10. Wati nulis nganggo ...

a. Sikil b. Tangan c. Mripat

11. Dina … roti.

a. nyapu b. mangan c. maca

12. gambar ing sisih yen dikandelake dadi ….

a. b. c.

13. Tembung sekolah yen dipedhot dadi ….

a. seko – lah b. se – kolah c. se – ko – lah 14. Tembung ing ngisor sing ana telung wanda yakuwi ….

a. pira b. menawa c. kapan

15. Tembung ing ngisor sing nganggo aksara a yakuwi ….

a. mangan b. menawa c. nulis

(2)

16. Aku sregep Sinau supaya ...

a. Kendhel b. Wani c. Pinter

17. Yen nandur kembang kudu disirami supaya ...

a. Lemu-lemu b. Mati c. Awon Sekolahku

18. preine dina .

a. Jumat b. Sabtu c. Minggu

19. Petog – petog kae swarane ...

a. Jago b. Pitik c. Babon

20. Kembang mlathi warnane ...

a. Abang b. Kuning c. Putih

II. Jodohono Pitakonan ing ngisor iki kanthi bener !

1. Dadi murid kudu sregep ... a. Ngunjuk

2. Karo wong tuwa kudu andhap ... b. Bapak utawa ibu 3. Yen saben dina udan diarani mangsa ... c. Pakdhe

4. Paman iku adhine ... d. Asor

5. Aku saben isuk .... latar e. Embah

6. Bapak saben dina .... kopi f. Rendeng

7. Yen aku pinter, bapak karo ibu .... g. Ngunjuk 8. Mase bapak utawa ibu arane ... h. Sinau 9. Aku ngombe teh , Bapak .... kopi i. Seneng 10. Ibune bapak karo ibu arane ... j. Nyapu

Referensi

Dokumen terkait

Pasangna nganggo panah tembung kang cocok kara gambar ing

Ukara sing isine padha karo pacelathon ing dhuwur yaiku ..... Narti telat mangkat sinau bebarengan amarga momong adhine

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ..... Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku.. Ukara ing ngisor iki sing

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru

Gambar kasebut ing pagelaran wayang kulit duweni dapukan nembang barengi gamelan kang diarani ..... Larase gamelan kang ana ing Ngayogyakarta kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit