RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 24. Baling Ikut Jam

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 24. Baling Ikut Jam

Fokus Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam dengan lakuan betul.

Standard Kandungan 1.8, 2.8, 5.4 Standard Pembelajaran 1.8.4, 2.8.1, 5.4.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah

pusingan jam.

2. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angel of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan.

3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Bola getah kecil, bola tenis, pundi kacang, skital, dan botol plastic (1.5L).

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References