UH 1 semester 1 Kelas 1 Bahasa Jawa

Teks penuh

(1)

ULANGAN HARIAN I SEMESTER I

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Nama : ... Kelas : I ( Satu ) No : ...

Wacanen kang patitis !

Ayo Kenalan Karo Aku Jenengku Sari

Aku kelas siji Umurku nem tahun

Bapakku asmane Pak Madi Ibuku asmane Bu Siti

Omahku nok desa Sukorame Aku duwe dulur loro

Adikku jenenge Tanto Mbakyuku jenenge Marni

I. Wenehono tandha ping (x) ing wangsulan ing bener ! 1. Piro umure Sari ?

a. 5 tahun b. 6 tahun c. 7 tahun

2. Sapa asmane ibune Sari ?

a. Bu Ani b. Bu Dewi c. Bu Siti

3. Piro dulure Sari ?

a. Siji b. Loro c. Telu

4. Sapa jenenge adik’e Sari ?

a. Madi b. Tanto c. Sari

5. a. iki sirahku

(2)

II. Isenono nganggo tembung sing mathuk ! 6. Mas Roni seneng dolanan ………

7. Bapake Sari asmane ……… 8. Heni seneng ………

9. Ibu lagi maos ………..

10. Salinen tulisan ing ngisor iki ! Nani seneng maca

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (2 Halaman)