BAB XVIII KESEBANGUNAN dan KONGRUENSI

48 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BAB XVIII

KESEBANGUNAN dan KONGRUENSI

A. Kesebangunan

Dua bangun dikatakan sebangun jika:

1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar

2. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama.

contoh:

2. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama:

=

=

=

1. Kesebangunan pada Segitiga C

F

(2)

Sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga di atas adalah sama:

∠ A = ∠ D , ∠ B = ∠ E, ∠ C = ∠ F

(3)

1. ∆ABC sebangun dengan∆ADC maka AC2= CD x CB atau AC =

(4)

Dua segitiga kongruen jika:

1. Dua sisi sama panjang dan sudut apitnya sama besar (sisi, sudut, sisi)

C F

A B D E

- AB = DEsisi - ∠ A =∠ Dsudut

- AC = DFsisi

2. Dua sudut sama besar dan sisi yang diapit sama panjang (sudut, sisi, sudut)

C F

A B D E - ∠ A =∠ Dsudut

(5)

3. Ketiga sisi sama panjang (sisi,sisi,sisi)

C F

A B D E - AC = DFsisi

Figur

Gambar di atas menunjukkan dua jajarangenjang yang sebangun.
Gambar di atas menunjukkan dua jajarangenjang yang sebangun . View in document p.1

Referensi

Memperbarui...