Modul Bengkel 3 p2 - Kajian Kes 2015

25 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

PENGAJIAN PERNIAGAAN

PENGAJIAN PERNIAGAAN

PENGGAL 2

PENGGAL 2

2015

2015

(2)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN KAJIAN KES : STPM PENGGAL 2 2013 SOALAN KAJIAN KES : STPM PENGGAL 2 2013

AirAsia: Satu Budaya

AirAsia Berhad ialah sebuah syarikat penerbangan tambang rendah. Sepanjang pengoperasiannya, AirAsia berjaya mendapat anugerah syarikat tambang rendah terbaik dunia beberapa kali. Menurut sumber AirAsia, terdapat pelbagai faktor yang telah mempengaruhi kejayaannya. Antaranya, ialah pengurusan organisasi yang baik dan kepimpinan yang mantap.

Pada peringkat awal operasinya, semua jabatan, seperti pengiklanan, !, undang"undang, promosi, sumber manusia, termasukjuga pejabat !ony #ernandes, timbalannya, dan juga pengerusi syarikat beroperasi di tingkat yang sama. !ony #ernandes sama sekali tidak

mempunyai bilik, ruang terbuka, hanya satu meja ke$il dengan dekorasi minimum dan koleksi topi di hujung dinding. %abatan Sumber Manusia juga hanya terdiri daripada ruang ke$il dengan beberapa buah kerusi. Menurut !ony #ernandes, antara kriteria $alon kakitangan yang akan dipilih dalam proses temu duga ialah, &jika dia melihat pejabat dan $ara kami bekerja ini dan berkata &wow&, dan itulah orangnya&. #alsafah AirAsia adalah menarik yang terbaik, melatih, dan mengekalkan mereka. Bukan sahaja terbaik dari segi kelayakan akademik tetapi sikap yang betul, keterbukaan kepada idea baharu, keupayaan untuk berfikir dengan $ara berbe'a dan apabila keadaan sukar, men$uba, dan terus men$uba.

Ahmad #ai'ul, kakitangan kelompok kelapan antara yang paling awal menyertai AirAsia, bertugas sebagai pengurus kabin. Bermula sebagai ahli krew dan kini beliau diiktiraf oleh

!ony #ernandes sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan komunikasinya. Selain itu, ada kakitangan yang bermula sebagai penjaga kaunter bergaji seribu ringgit kini menjadi kapten pesawat dengan gaji (M)*,*** sebulan. AirAsia merupakan syarikat  Malaysia dan juga syarikat bumi putera. Pengurus kanan Air Asia terdiri daripa da ramai bumiputera, tetapi bukan dilantik atas dasar kaum kerana semua kakitangan dinilai melalui

merit masing"masing. Pembahagian tugas bagi pengurusan tertinggi adalah seperti berikut+ amarudin menjaga kewangan dan korporat, A'i' Bakar menjaga perhubungan awam, dan !ony #ernandes menjaga operasi dan pemasaran.

!iada kesatuan sekerja di AirAsia. -al ini demikian kerana kakitangan tidak mahukannya walaupun banyak pihak luar yang datang melobi. akitangan merasakan bahawa mereka tidak perlu kepada kesatuan sekerja kerana mereka boleh bertemu dengan ketua mereka pada bila"bila masa sahaja. Sejak tujuh tahun lalu, AirAsia tidak pernah memberhentikan pekerja

mereka bahkan kakitangan berpeluang dinaikkan pangkat dengan mudah jika berkebolehan dalam syarikat. !iada protokol tertentu diamalkan antara ketua dengan kakitangan bawahan. Mereka bekerja seperti satu keluarga besar. /ipetik dan disesuaikan daripadahttp:00www.agendadaily.$om

yang di$apai pada 12 %un 1*314 Berdasarkan kes di atas,

i4 jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia, 53*6

ii4 jelaskan limalima $ara AirAsia memupuk semangat berpasukan dalam kalangan kakitangan mereka. 5316

iii4 terangkan gaya kepimpinan !ony #ernandes. 576

(3)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [AIR ASIA]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [AIR ASIA]:

i4 jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia, 53*6

LANGKAH 1: LANGKAH 1:

CALON PERLU KENAL PASTI AHULU BENTUK!BENTUK PENJABATAN "ANG CALON PERLU KENAL PASTI AHULU BENTUK!BENTUK PENJABATAN "ANG WUJU AN APAKAH CIRI!CIRI BAGI SETIAP BENTUK TERSEBUT#

WUJU AN APAKAH CIRI!CIRI BAGI SETIAP BENTUK TERSEBUT#

LANGKAH 2: LANGKAH 2: SENARAIKAN

SENARAIKAN SEMUA JABATSEMUA JABATAN "AN "ANG WUJU ALAANG WUJU ALAM AIRASIAM AIRASIA BERASARKAN KES BERASARKAN KES $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ LANGKAH 3 : LANGKAH 3 : TA

TA%SIRKAN %SIRKAN BENTUK BENTUK PENJABATAPENJABATAN "AN "ANG NG PAPALING LING RELE&ARELE&AN N ENGANENGAN JABAT

JABATAN "AAN "ANG NG WUJU WUJU ALAM AIRASIA TERALAM AIRASIA TERSEBUT#SEBUT# LANGKAH ':

LANGKAH ': HURAIKAN

(4)

TONY FERNAND

ES

BENGKEL PP2 Cg aZLy

LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [AIR ASIA]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [AIR ASIA]:

iii4 terangkan gaya kepimpinan !ony #ernandes. 576

LANGKAH 1: LANGKAH 1:

KENAL PASTI SEMUA G

KENAL PASTI SEMUA GA"A"A KEPIMPINAN "ANG WUJU A KEPIMPINAN "ANG WUJU AN AN CIRIN"ACIRIN"A GA"A KEPIMPINAN

GA"A KEPIMPINAN

LANGKAH 2: LANGKAH 2: KENAL PA

KENAL PASTI SESTI SEGALA PERKARA "AGALA PERKARA "ANG BERNG BERKAITAN ENGAN TON"KAITAN ENGAN TON" %ERNANES

%ERNANES

LANGKAH 3: LANGKAH 3: TA

TA%SIR%SIRKAN KAN CIRICIRI!CIR!CIRI I ""AANG NG AA PAAA PAA A TONTON" " %ERN%ERNANES ANES ENGAENGAN N CIRICIRI GA"A KEPIMPINAN "ANG PALING RELE&AN#

GA"A KEPIMPINAN "ANG PALING RELE&AN#

LANGKAH ': HURAIKAN JAWAPAN: LANGKAH ': HURAIKAN JAWAPAN:

#A!A 53m6 /8#9S0-(AA9 53m6 A!A9 8S 5;m6

(5)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN KAJIAN KES : STPM ULANGAN PENGGAL 2 2013 SOALAN KAJIAN KES : STPM ULANGAN PENGGAL 2 2013

Apple n$. merupakan syarikat korporat yang paling beljaya di dunia dengan nilai pasaran saham sekitar S<1** billion (M;** billion4. Produk keluaran Apple n$.

mempunyai goongan pelanggan setia walaupun kebanyakan produknya lebih mahal berbanding dengan produk jenama lain. ejayaan syarikat ini dipengaruhi oleh pendekatan pengurusan yang unik.

Ste=e %obs, setelah mengambil alih semula jawatan sebagai etua Pegawai 8ksekutif >8?4 Apple n$. telah beljaya memulihkan syarikat yang berada di ambang kejatuhan dan menambahkan keuntungan serta menaikkan imej syarikat. Ste=e %obs ialah pen$ipta iPoddan iPhoneyang meletakkan tanda aras yang tinggi terhadap ino=asi. Beliau merupakan seorang >8? yang sangat obses dalam memastikan produk keluaran Apple sempurna dari setiap aspek. Ste=e %obs memastikan produknya adalah yang terbaik kerana beliau per$aya bahawa jika 'anda menghasilkan sesuatu yang amat hebat, maka setiap orang akan mahu menggunakannya' /edikasi beliau pada penemuan bam dan ke$e merlangan ini telah menjadikan Apple sebagai simbol ino=asi.

/alam men guruskan App le n$., Ste=e %obs telah meng gunakan kemahiran pengurusan yang tinggi. Beliau berusaha untuk men$ari jurutera dan pereka produk yang

mempunyai kemahiran teknikal dan ke$erdasan emosi 8@4 yang sesuai dengan budaya kelja Apple n$. yang memerlukan pasukan kelja yang istimewa. alaupun pekerja di Apple n$. mempunyai fungsi tugas tersendiri tetapi mereka mesti bekerjasama antara satu sama lain. Pereka produk mestilah seorang yang obses dalam menghasilkan produk yang sempurna sehinggakan bentuk skru di bawah !a"Book pun dipastikan selari dengan reka bentuk keseluruhan produk tersebut. /i samping itu, syarikat memerlukan pereka produk yang mempunyai keper$ayaan dan komitmen dalam men$apai kesempumaan. !emyata, Apple n$. memilih untuk menggunakan pendekatan yang berbe'a dalam pengurusannya, bertentangan dengan pendekatan pengurusan tradisional oleh syarikat"syarikat lain.

Perbe'aan pendekatan pengurusan inilah yang meletakkan Apple sebagai satu daripada jenama dan syarikat korporat yang paling beljaya di dunia.

/ipetik dan disesuaikan daripada Majalah 9iaga 8disi 3, 1*31: #$ahsia Ke%ayaan &pple& oleh Ma'lan Mohamad4 Berdasarkan kes di atas,

i4 jelaskan jenis kemahiran pengurusan dalam setiap peringkat pengurusan Apple n$., 53C6 ii4 jelaskan tiga jenis kuasa dalam pengurusan Ste=e %obs. 53C6

(6)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

JAWAPAN JAWAPAN

i4 jelaskan jenis kemahiran pengurusan dalam setiap peringkat pengurusan Apple n$., 53C6

J+,i- .+ma/ia, +,- Al+ I,4# J+,i- .+ma/ia, +,- Al+ I,4# B

Biill %a%a..55a a [[22]] HHaaiiaa, , [[22]] KKaaii55aa, , 66++,,aa, , ..++- - [[22]]

3

1

)

(7)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

ii4 %elaskan5ia5iajenis kuasa dalam pengurusan Ste=e %obs. 53C6

B

Biill %%aa..55a a [[22]] HHaaiiaa, , [[22]] KKaaii55aa, , ++,,aa, , KK++- - [[22]]

3

1

(8)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN KAJIAN KES : STPM PENGGAL 2 201' SOALAN KAJIAN KES : STPM PENGGAL 2 201'

1 a4 /ari tingkat atas pasar raya Mydin, penerajunya /atuk A meer A li Mydin as yik memerhatikan gelagat pelanggan dan kakitangannya berurus niaga. Beliau teringatka n bagaimana perniagaan perun$itan itu telah diambil alih daripada datuk dan bapanya pada tahun 3DC. etika itu, kedai mereka hanyalah sebuah bangu nan kayu yang dikenali sebag ai Syarikat Mydin Moham ed di %alan !ok -akim, ota Bharu, elantan. Pendekatan kepimpinan beliau yang berwawasan dan mentransformasikan perniagaan itu kini telah membuahkan hasil yang sangat berjaya.

Eangkah transformasi yang telah diambil oleh beliau adalah dengan membuka $awangan baru di uala !erengganu pada tahun 3DD dan diteruskan lagi dengan $awangan di %alan Masjid ndia, uala Eumpur pada tahun 3D7D. -al ini sungguh berbe'a dengan amalan syarikat lain yang sering memulakan perniagaan dari uala Eumpur dan berkembang ke negeri lain. Pada tahun 1*31, Mydin -oldings Berhad akhirnya berjaya menjadi model perniagaan perun$itan dan pemborongan unggul di Malaysia. Mydin seterusnya berhasrat untuk menjadikan Mydin -oldings Berhad sebagai pengedar unggul bertaraf dunia bagi barangan dan perkhidmatan halal serta menjadi perun$it dan pemborong unggul yang mampu menyed iakan nilai terba ik bagi lini produk yang pelbaga i. Mydin -oldings Berhad terlibat bukan sahaja dalam perniagaan hypermarket, mart, dan mall , malahan diberikan keper$ayaan oleh pihak kerajaan untuk mengendalikan Program !ransformasi edai (un$it Malaysia !A(4 dan menjalankan edai (akyat 3 Malaysia sebagai sumbangan kepada negara.

#alsafah perniagaan /atuk Ameer Ali Mydin ialah sesuatu perniagaan mestilah berdiri di atas asas kekuatan jaringan yang kukuh, menambah nilai kepada pelanggan, dan menunjukkan pengurusan yang $emerlang. !idak ada rahsia yang paling hebat selain daripada strategi peletakan harga, suasana kerja, dan persekitaran premis perniagaan yang disenangi oleh semua pihak, terutamanya pelanggan, pembekal, dan kakitangan. ntuk itu, beliau mengamalkan gaya kepimpinan yang mengiktiraf semua kakitangan sebagai aset yang berharga. Pandangan dan $adangan semua kakitangan tanpa mengira peringkat diberi perhatian dan dibin$angkan untuk dijadikan sebagai strategi perniagaan syarikat.

Pihak pengurusan dan kakitangan akan sama"sama merangka hala tuju dan matlamat yang ingin di$apai. erjasama erat antara semua kakitangan dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha untuk men$apai matlamat yang telah ditetapkan bersama. ejayaan syarikat juga dikongsi bersama dalam berbagai"bagai bentuk mafaat dan ganjaran kepada kakitangan. Pada masa yang sama, dasar pintu

terbuka turut dilaksana kan, iaitu setiap kakitang an boleh berkomunikasi se$ara langsung dengan mana"mana pengurus operasi dan pihak atasan pada bila"bila masa.

/ipetik dan disesuaikan daripada Majalah Management Fol.2 9o.), 1*31, tusan Malaysia 37 %anuari 1*33, dan http:00www.wikipedia.$om yang di$apai pada 3D ?ktober 1*314

(9)

BENGKEL PP2 Cg aZLy Berdasarkan kes di atas,

i4 %elaskan 6a6a jenis kepimpinan yang telah ditonjolkan oleh /atuk Ameer Ali Mydin dalam menerajui syarikat Mydin -oldings Berhad, 51*6

ii4 %elaskan gaya kepimpinan demokratik yang diamalkan oleh Syarikat Mydin -oldings Berhad. 53*6

JAWAPAN JAWAPAN

i4 dua jenis kepimpinan yang telah ditonjolkan oleh /atuk Ameer Ali Mydin dalam menerajui syarikat Mydin -oldings Berhad 51*6

%

%aa..55aa HHaaiiaa,, KKaaii55aa, ..++--,

(10)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

ii4 %elaskan gaya kepimpinan demokratik yang diamalkan oleh Syarikat Mydin -oldings Berhad. 53*6

#akta -uraian aitan kes

(11)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN TARGET KAJIAN KES 201* [PENGURUSAN] -+5 1 SOALAN TARGET KAJIAN KES 201* [PENGURUSAN] -+5 1

1. illiam Bill4 -. Gates adalah Pengerusi Mi$rosoft >orporation, peneraju dunia dalam perisian dan perkhidmatan. -asil kreati=iti beliau yang tinggi telah membantu orang ramai dan perniagaan untuk menyelesaikan masalah dan merealisasikan potensi masing"masing. Beliau telah

membentuk =isi yang mana perisian komputer adalah sesuatu yang hebat pada masa akan datang. Pekerja bawahan beliau sentiasa menjadi pengikut dan penyokong kuat di belakangnya.

Bill Gates yang sebelum ini berpengalaman sebagai pengira trafik yang menyimpan data di dalam pita yang ditekan Pun$hed !ape4 ketika di dalam Syarikat !raf"?"/ata telah membentuk satu kerjasama hebat dengan rakannya yang bernama Paul Allen untuk melahirkan teknologi yang memudahkan akti=iti harian dalam perniagaan. Bill Gates dan Paul Allen dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa telah membentuk Mi$rosoft. /i sinilah mereka mula mengembangkan kemampuan untuk membentuk perisian"perisian di dalam Mi$rosoft >orporation. Mereka men$ipta Mi$rosoft BAS> iaitu bahasa komputer terjemahan utama untuk sistem MS"/?S, yang menjadi kun$i pada kejayaan Mi$rosoft.

Gates meninggalkan -ar=ard untuk memberi tumpuan kepada Mi$rosoft, syarikat yang diasaskan beliau pada tahun 3DC. Per$aya bahawa komputer akan menjadi alat yang berharga dan penting untuk di setiap meja di pejabat dan di setiap rumah, mereka mula membangunkan perisian

untuk komputer peribadi. Pandangan jauh Gates tersebut menyokong wawasannya untuk menjadikan keperluan kepada komputer peribadi adalah penting kepada kejayaan Mi$rosoft dan industri perisian. /i bawah kepimpinan Gates, misi Mi$rosoft >orporation adalah untuk meningkatk an teknologi perisian, menjadikannya lebih mudah dan komputer yang menjimatkan kos. omited dengan pelaburan jangka panjang, pada tahun 1** syarikat memperuntukkan sebanyak (M.3 billion untuk penyelidikan dan pembangunan. Syarikat juga telah menguji lebih daripada 3 ;** produk dan perkhidmatan bagi menjamin ianya sesuai untuk di pasarkan. Bill Gates tahu bahawa lebih banyak

men$uba, maka lebih banyak peluang menjumpai kejayaan dan beliau kerap bertemu dan membuat perbin$angan dengan ketua"ketua pengurus dan juga pengurus"pengurus program syarikat.

ejayaan yang diperolehi Bill Gates sebagai pengasas Mi$rosoft >orporation menjadikan beliau dihormati dan disegani oleh pekerja dan pesaing. ejayaan beliau telah dibukukan di dalam sebuah buku yang menunjukkan bagaimana teknologi komputer dapat menyelesaikan masalah perniagaan dengan $ara baharu.

/iubahsuai daripada http:00ms.wikipedia.org0 di$apai pada 12 Ma$ 1*3C4 Berdasarkan kes di atas,

a;

a; %elaskan =isi, misi, dan objektif 5FM?6 bagi Mi$rosoft >orporation. 5;6 b4 %elaskan 6a 6a kemahiran pengurusan yang dimiliki Bill Gates. 576

(12)

BENGKEL PP2 Cg aZLy $4 %elaskan 6a6a jenis kepimpinan yang telah dito njolkan oleh Bill Gate s dalam

menerajui syarikat Mi$rosoft. 53;6

%AAPA9 8S

a4 %elaskan =isi, misi, dan objektif 5FM?6 bagi Mi$rosoft >orporation. 5;6

9o #akta -uraian 53m6 aitan kes 53m6

3 Fisi

1 Misi

) ?bjektif

b4 %elaskan6a kemahiran pengurusan yang dimiliki Bill Gates. 5766a

9o #akta 536 -uraian 536 aitan kes 516

(13)
(14)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

$4 %elaskan 6a6a jenis kepimpinan yang telah ditonjolkan oleh Bill Gates dalam m enerajui Mi$rosoft >orporation. 53;6

9o #akta 53m6 -uraian 53m6 aitan kes 5;6

3

1

)

(15)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN TARGET KAJIAN KES 201* [PENGURUSAN] -+5 2 SOALAN TARGET KAJIAN KES 201* [PENGURUSAN] -+5 2

S5ail P+,-a, Jimm< C/== S5ail P+,-a, Jimm< C/==

1 a4 9ama %immy >hoo sinon im dengan kasut yang ekskl usif dan bergaya. Beliau bukan sahaja seorang pereka kasut tetapi juga seorang pengurus yang bertanggungjawab membawa jenama %immy >hoo melonjak di persada antarabangsa. /ianugerahkan dengan gelaran H/atukI oleh Sultan Pahang atas kejayaannya dalam bidang fesyen.

Beliau bertanggungjawab dalam membuat keputusan mengenai arah tuju syarikat beliau iaitu %immy >hoo Etd. Beliau juga yang menubuhkan syarikat beliau sendiri dari hasil titik peluhnya. Sebagai pereka kasut dan beg tangan, beliau juga bijak memilih saluran komunikas i yang paling berkesan untuk memasark an rekaan"rekaan terbarunya. Sebagai seorang tunggak dalam syarikat beliau, /atuk %immy >hoo akan melaksanakan tugas yang simbolik iaitu tugas"tugas yang bersifat sosial dan melayan pelanggan. >ontohnya, %immy >hoo melayan permintaan Puteri /iana se$ara peribadi untuk mendapat rekaan kasut yang terbaik mengikut $ita rasa Puteri /iana. ?leh itu jugalah %immy >hoo merupakan pereka kasut yang diminati oleh Puteri /iana semasa hayatnya di atas stail pengurusan %immy >hoo yang berorientasikan pelanggan.

/atuk %immy >hoo akan mengeluarkan memo mengenai keluaran" keluaran baru butiknya, membuat promosi, menawarkan diskaun, memberi perkhidmatan yang istimewa dan sebagainya bagi menarik minat pelanggan. Beliau juga akan mengeluarkan kenyataan di media"media sama ada media massa, media $etak

mahu pun media elektronik mengenai barang keluarannya. %ika terdapat sebarang pertikaian mengenai barangannya juga, beliau akan mengadakan media konferensi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

/atuk %immy >hoo pernah menda pat anugerah ?B8 iaitu Jrder o( the British Empir eK daripada Permaisuri 8ngland, @ueen 8li'abeth . /alam sebuah temu ramah, /atuk %immy men$eritakan dia memba$a perutusan daripada @ueen 8li'abeth untuk menerima anugerah tersebut sambil tangannya terketar ketar. 9amun, hasil kesungguhan beliau yang selama ini menubuhkan syarikatnya membuat beliau berkeyakinan untuk menerima anugerah tersebut.

/atuk %immy >hoo adalah seorang usahawan dan beliau perlu memikirkan apa yang terbaik untuk syarikatnya, bagaimana untuk mendapatkan pelanggan yang ramai dan $ara untuk menjaga kualiti

(16)

BENGKEL PP2 Cg aZLy merosot beliau akan memikirkan $ara"$ara untuk mengatasinya. Beliau juga turut berperanan sebagai pengagih sumber iaitu langkah"langkah untuk membelanjakan sumber ke arah mana sama ada ke bahagian pemasaran atau pun bahagian pengurusan dan bahagian"bahagian lain. Beliau akan berunding dengan pihak"pihak luar mengenai $ita rasa mereka untuk menghasilkan rekaan yang terbaik. Beliau juga akan memberi pendapat beliau kepada pelanggannya mengenai kasut yang sesuai dengan pelanggan tersebut. ini jenama %immy >hoo dikaitkan dengan gaya, kemewahan dan ketulenan, serta menjadi kegilaan artis dan selebriti di serata dunia. Sepasang kasut wanita dijual sehingga men$e$ah beribu"ribu S dollar.

5/iubahsuai dari:http)**+++usaha+an"om ,Kisah Ke%ayaan -atuk .immy Choo/6

Berdasarkan situasi kes di atas,

i4 terangkan peringkat pengurusan bagi /atuk %immy >hoo di dalam %immy >hoo Etd. 526 ii4 berdasarkan jawapan di dalam 1a4i4 di atas, jelaskan kemahiran pengurusan yang dimiliki

oleh /atuk %immy >hoo. 53;6

iii4 jelaskan peranan /atuk %i mmy >hoo sebagai seorang pengurus mengikut 0eori !int1berg . 53C6

LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]:

i4terangkan peringkat pengurusan bagi /atuk %immy >hoo di dalam %immy >hoo Etd. 526

LANGKAH 1: LANGKAH 1:

KENAL PASTI PERINGKAT PENGURUSAN "ANG WUJU SECARA UMUM KENAL PASTI PERINGKAT PENGURUSAN "ANG WUJU SECARA UMUM

LANGKAH 2: LANGKAH 2:

KENAL PASTI SIAPA JIMM" CHOO ALAM S"ARIKAT JIMM" CHOO LT> KENAL PASTI SIAPA JIMM" CHOO ALAM S"ARIKAT JIMM" CHOO LT>

(17)

JIMM

Y

CHO

O

BENGKEL PP2 Cg aZLy LANGKAH 3: LANGKAH 3: TA

TA%SIRKAN %SIRKAN CIRI!CIRI "ANG AA PCIRI!CIRI "ANG AA PAA TOAA TON" %ERNANN" %ERNANES ENGES ENGAN CIRIAN CIRI GA"A KEPIMPINAN "ANG PALING RELE&AN#

GA"A KEPIMPINAN "ANG PALING RELE&AN# LANGKAH ': HURAIKAN JAWAPAN:

LANGKAH ': HURAIKAN JAWAPAN:

#A!A 53m6 /8#9S0-(AA9 53m6 A!A9 8S 51m6

LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]:

ii4 berdasarkan jawapan di dalam 1a4i4 di atas, jelaskan kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh /atuk %immy >hoo. 53;6

(18)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES [ATUK JIMM" CHOO]:

iii4 jelaskan peranan /atuk %immy >hoo sebagai seorang pengurus mengikut !eori Mint'berg.53C6

%

%AAKKTTA A [[11mm]] EE%%IINNIISSII((HHUURRAAIIAAN N [[11mm]] KKAAIITTAAN N KKEES S [[11mm]]

3. P+a,a, -+?aaiP+a,a, -+?aai +,/?, +,/?, -+-ama ma,-ia( -+-ama ma,-ia( i,5++-=,al i,5++-=,al Page |1)1)

(19)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

1. P+a,a, -+?aaiP+a,a, -+?aai .=m,i.a5=( .=m,i.a5=( i,@=ma5i=,al i,@=ma5i=,al

). P+a,a, -+?aaiP+a,a, -+?aai +m?a5 +m?a5 .+5-a,( .+5-a,( 6+4i-i=,al 6+4i-i=,al

(20)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN

SOALAN KAJIAN KAJIAN KES KES [PENGORGANI[PENGORGANISASIAN]SASIAN]

Syarikat %AM Sdn Bhd menjalankan perniagaan memproses dan memasarkan hasil pertanian. %abatan pengeluaran syarikat tersebut diketuai oleh r. Abd arim Marwan sebagai Pengurus Besar. Beliau

dibantu oleh dua orang pengurus yang masing"masing bertanggungjawab terhadap pembelian dan pengeluaran. %abatan Pemasaran pula diketuai oleh 8n$ik Abdul A'i'. Beliau dibantu oleh dua orang pengurus dalam unit jualan dan khidmat pelanggan. %abatan pemasaran mempunyai sepuluh orang jurujual yang diselia oleh penyelia yang bertanggungjawab kepada pengurus jualan. /i %abatan Pentadbiran am, 8n$ik hamis bertindak sebagai pengurus yang bertanggungjawab terus kepada

(21)

BENGKEL PP2 Cg aZLy etua Pegawai 8ksekutif iaitu /atuk ahab Abu.etua Pegawai 8ksekutif dibantu oleh seorang setiausaha peribadi, iaitu Puan 9ormah. %abatan pentadbiran am mempunyai unit sistem maklumat, unit sumber manusia, dan unit akaun yang masing"masing diketuai oleh seorang Penolong Pengurus.

i4 Eakar $arta organisasi bagi Syarikat %AM Sdn Bhd. 56

ii4 %elaskan maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada $arta tersebut. 53*6

iii4 %elaskan kepentingan kemahiran manusia bagi setiap pengurus pertengahan Syarikat %AM Sdn Bhd. 576

KOLEKSI SOALAN KES : PENGURUSAN STRES KOLEKSI SOALAN KES : PENGURUSAN STRES SOALAN 1:

SOALAN 1:

Pn Shida ialah seorang akauntan di sebuah syarikat import eksport berasaskan produk tekstil. Beliau mempunyai rutin kerja yang sangat padat kerana pegawai atasannya sedang $uti bersalin dan beliau terpaksa bekerja lebih masa hampir setiap hari . Beliau juga harus membuat kerja"kerja rumah memandangkan ibunya sakit. ?leh itu, beliau sangat penat dan kurang berupaya untuk menjalankan tugas dengan baik di pejabat. Beliau sering sakit kepala dan telah disahkan mengidap migrain. Akhir" akhir ini, beliau juga menyedari banyak kesilapan merekod telah dilakukan dan prestasi beliau sangat merosot. Pekerja"pekerja senior juga agak kurang mesra dan ini menambahkan kesukaran beliau untuk bertanya.. esannya, beliau bertukar daripada seorang yang $eria kepada seorang yang menyendiri

dan murung. /i samping itu, berat badan beliau juga meningkat kerana pengambilan makanan dalam kuantiti yang banyak daripada biasa. Beliau tidak seronok bekerja dan ber$adang untuk berhenti kerja. !erangkan definisi stres dan jelaskan tanda"tanda stres yang dialami oleh Pn Shida. 53*6

SOALAN 2: SOALAN 2:

Puan Maimun dan 8n$ik Saufi ialah pekerja di sebuah kilang minyak masak. Puan Maimun mempunyai dua orang anak yang telah bersekolah dan baru mendapat seorang $ahaya mata. Puan Maimun terpaksa bangun awal pagi setiap hari untuk menghantar anaknya ke sekolah dan pusat penjagaan kanak"kanak. ni menyebabkan Puan Maimun selalu sakit dan kurang bertenaga. Puan

Maimun mula mengelak diri daripada berkomunikasi dengan pekerja lain. Prestasi kerjanya semakin merosot.

8n$ik Saufi pula baru ber$erai dengan isterinya. Akibatnya beliau selalu meminum banyak alkohol, bersikap panas baran dan merosakkan bahan mentah. Beliau kerap tidak hadir ke tempat kerja tanpa sebab.

i. -uraikan tanda"tanda stres yang dihadapi oleh Puan Maimun dan 8n$ik Saufi.576

ii. %elaskan empat program sokongan keluarga yang boleh membantu Puan Maimun untuk menyelesaikan stresnya.576

iii. -uraikan kaedah indi=idu yang sesuai kepada 8n$ik Saufi bagi mengurus stresnya.5D6 SOALAN 3:

SOALAN 3:

Puan (ohani baru bertugas sebagai eksekutif kewangan di Syarikat Bayu Eaut Sdn Bhd. Semasa tempoh per$ubaan selama enam bulan, beliau gagal men$apai sasaran jumlah kutipan hutang syarikat yang telah ditetapkan. Beliau telah diarahkan oleh pengurus kewangan untuk meningkatkan lagi jumlah kutipan hutang syarikat. Pada masa yang sama, pengurus Besar telah mengarahkan beliau untuk memberikan kursus asas pemasaran kepada jurujual syarikat. Syarikat juga tidak menyediakan kenderaan dan pasukan pengutan hutang semasa menjalankan tugas. Setiap kali beliau hendak keluar untuk memungut hutang, beliau mesti mendapat kebenaran daripada pengurus kewangan. Situasi ini

(22)

BENGKEL PP2 Cg aZLy membuat beliau berasa tertekan.

i. %elaskan pun$a stres eksekutif kewangan tersebut. 576

ii. 9yatakan lima $adangan untuk mengurangkan stres yang dihadapi oleh eksekutif kewangan tersebut. 5C6

SOALAN ': SOALAN ':

Puan 9ormala, Pengurus Bessar Syarikat Pembinaan 8ra >elik, telah menyerahkan satu tugasan yang tidak rutin kepada 8n$ik A'har dan 8n$ik badri. !ugasan ini perlu disempurnakan dalam tempoh yang sangat singkat. 8n$ik A'har mendapati tugasan yang diberikan kurang jelas dan beliau kurang yakin dapat menyiapkan tugasan itu. alau bagaimanapun, 8n$ik Badri menganggap tugasan itu men$abar dan membuka peluang untuk kenaikan pangkat.

Puan 9ormala kerap memantau tugas yang dilakukan oleh pekerjanya. Beliau mendapati 8n$ik A'har sentiasa mengeluh kerana tidak sempat berehat atau keluar makan dan menjadi $epat marah. Sebaliknya, 8n$ik Badri kelihatan tenang dan tidak pernah merungut tentang bebdan tugas. Puan 9ormala mendapati 8n$ik A'har gagal menyiapkan tugas dalam tempoh yang ditetapkan, tetapi 8n$ik

Badri berjaya menyelesaikan tugasnya.

i. !erangkan hubungan tahap stres yang dialamai oleh 8n$ik A'har dan 8n$ik Badri berkaitan dengan prestasi kerja mereka.56

ii. enal past i dua pun $a str es dan dua tan da stres yang dialami oleh 8n $ik A'har dan 8n$ ik badri.576

SOALAN KAJIAN KES : ASPEK PERUNANGAN PERNIAGAAN SOALAN KAJIAN KES : ASPEK PERUNANGAN PERNIAGAAN SOALAN 1

SOALAN 1

Sha'lan, berusia 3 tahun, adalah seorang pelajar undang"undang di salah sebuah uni=ersiti tempatan. /ia juga adalah seorang perantis pelumba kereta separuh"masa kepada /a=id. Sha'lan memasuki transaksi"transaksi berikut:

i. sebagai seorang penggemar hi"fi yang kete rlaluan, dia membeli peralatan hi"fi ba ru daripada Eoud Musi$ Bhd yang bemilai (M2,C**.** se$ara kredit di mana dia membayar pendahuluan sebanyak (MC**.**.

(23)

BENGKEL PP2 Cg aZLy ii. dalam persediaannya menghadapi peperiksaannya yang akan datang, dia meminjam wang

sebanyak (MC??.?? daripada Maniam untuk membeli beberapa buah buku teks.

Sha'lan telah ditawarkan untuk memandu kereta lumba daripad a syarikat Speedy !eam tetapi dia mendapati syarat"syarat perjanjiannya dengan /a=id memperuntukkan bahawa dia terikat sebagai perantis selama dua tahun lagi pada takat gaji yang sama.

e$ewa dengan keadaan ini, Sha'lan enggan meneruskan pekerjaannya dengan /a=id. /ia juga enggan membayar semula pinjaman wang kepada Maniam dan tidak pemah membayar sebarang ansuran ke atas peralatan hi"fi kepada Eoud Mu'i$ Bhd.

Bin$angkan kedudukan undang"undang bagi semua pihak yang terlibat. 51*6 LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES UNANG!UNANG [SHALAN]: LANGKAH MENJAWAB SOALAN KES UNANG!UNANG [SHALAN]: EA9GA- 3:

89AE PAS! S !AMA P

PIIHHAAK K TTEERRLLIIBBAATT IISSUU S-ALEA9 /G9  S-ALEA9 /G9  S-ALEA9 /G9  LANGKAH 2: LANGKAH 2: HURAIKAN IS

HURAIKAN ISU MENGIKU MENGIKUT ACUAN MENJAWUT ACUAN MENJAWAB KESAB KES IISSUU PPEERRUUNNTTUUKKAANN

UNANG!UNANG UNANG!UNANG

KESAN KONTRAK KESAN KONTRAK

(24)

BENGKEL PP2 Cg aZLy

SOALAN 2 SOALAN 2

(25)

BENGKEL PP2 Cg aZLy doh, >ornel dan Molek m$rupakan tiga sahabat baik. Mereka b$k$rja di s$buah syarikat yang sama di uala Eumpur yang mengeluarkan aksesori kereta. Baru"baru ini, doh telah m$mbeli sebuah kereta Peroton terpakai daripada majikannya, Gan Gan. Semasa dia sedang memandu kereta tersebut, seorang wanita >ina t$lah memaksanya supaya memberhentikan ker$ta tersebut di tepi jalan. anita itu mendakwa bahawa kereta tersebut adalah miliknya dan telah dijual oleh suaminya, Gan Gan tanpa kebenarannya.

Sementara itu, >omel dan Molek telah membeli se$ara b$rsama kamera =ideo Sonny yang mahal. Mereka bersetuju bahawa kamera =ideo tersebut akan disimpan oleh >omel memandangkan dia lebih tahu menggunakannya berbanding Molek. alau bagaimanapun, Molek bebas untuk mengambil dan menggunakan kamera =ideo tersebut pada bila"bila masa dia memerlukannya. Pada suatu hari, Molek t$lah pergi ke rumah >omel untuk mengambil kamera =ideo tersebut tetapi dia mendapa ti bahawa >omel telah menjua lkannya kepada jirannya, %oyah. Molek berasa amat k$$$wa dan b$rhasrat untuk menuntut kamera =ideo itu daripada %oyah.

/alam pada itu, >antik yang merupakan sepupu kepada Molek amat berminat untuk membeli sehelai gaun malam untuk dipakai pada hujung minggu ini di malam majlis tari menari di kolejnya. /ia telah pergi ke sebuah butik yang terkenal di Sogoh Mall. Meskipun kulitnya sensitif, dia tetap membeli sepasang gaun sutera b$rwama merah di butik tersebut tanpa meminta nasihat daripada penjual. Pada malam majlis tari menari, dia terlalu teruja menunjukkan gaun suteranya yang $antik. !iba"tiba, ketika sedang menari bersama teman"t$mannya, dia berasa gatal dan kulitnya bertukar menjadi kemerah"merahan. Akibatnya, dia telah dimasukkan ke wad selama 1 hari k$rana alahan. /ia b$rhasrat untuk menyaman butik tersebut kerana menjual gaun yang tidak s$suai kepadanya.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :