011 BM Pmhman Bhg B_ProPA 3_Julai

Full text

(1)

JK ProPA DAERAH KAPIT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KAPIT

MODUL ProPA 3 (JULAI) 2016

BAHASA MELAYU

PEMAHAMAN

011

BAHAGIAN B

Julai

jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman sebelah] 1. Tulis nama dan tahun kamu pada garisan yang

disediakan.

2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang

jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

(2)

BAHAGIAN B

[ 30 markah ]

Soalan 21

Tandakan ( √ ) bagi ayat yang betul dan ( x ) bagi ayat yang salah.

1. Semua murid-murid itu disahkan sihat untuk menyertai acara Larian 1Malaysia. ( )

2. Setiap penumpang kereta dinasihati supaya memakai tali pinggang keledar. ( )

3. Sebahagian daripada para-para peserta pertandingan memancing itu tidak ( )

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

4. Beribu-ribu keping borang kemasukan ke institusi pengajian tinggi dihantar ( )

kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi.

[ 4 markah ]

Soalan 22

a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.

Ayat Tanya:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Jawapan:

Pengarah Pendidikan Negerilah yang akan merasmikan Pesta Pantun Peringkat

Negeri Sarawak pada tahun ini.

(3)

b. Tulis dialog yang paling sesuai bagi watak di bawah.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[ 2 markah ]

c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah ini.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[ 2 markah ] Beta titahkan diadakan

(4)

Soalan 23

Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Katak tergolong dalam kelompok haiwan amfibia. Hal ini bermakna haiwan ini mampu

hidup sama ada dalam air mahupun darat. Mengikut kajian ahli sains, terdapat lebih kurang 2900

spesies katak di seluruh dunia. Daripada jumlah ini, sebanyak 158 spesies katak dapat ditemukan

di negara kita.

Namun, bagi segelintir anggota masyarakat, mereka menganggap haiwan ini sebagai suatu

ancaman. Tetapi sebaliknya, haiwan ini amat penting kepada ekosistem sesuatu tempat. Hal ini

demikian kerana haiwan ini merupakan pemakan serangga perosak yang banyak mendatangkan

kemudaratan kepada manusia. Haiwan ini amat berguna untuk mengurangkan jumlah serangga

secara semula jadi.

Selain itu, katak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dahulu kala juga. Buktinya,

banyak peribahasa Melayu yang dipengaruhi oleh kisah haiwan amfibia ini. Contohnya “seperti

kata di bawah tempurung” yang bermaksud orang yang tidak suka bergaul dan amat sedikit

pergaulannya.

Katak juga memainkan peranan dalam penciptaan lagu kanak-kanak. Lagu Lompat Si

Katak Lompat sehingga kini popular dalam kalangan kanak-kanak. Sesungguhnya kebijaksanaan

dan kepekaan pencipta lagu tersebut terhadap alam sekeliling amat dihargai dan wajar dicontohi.

a. Berapakah jumlah spesies katak yang dapat ditemukan di negara Malaysia?

______________________________________________________________________________

[ 1 markah ]

b. Mengapakah katak tidak dianggap sebagai suatu ancaman kepada manusia?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(5)

c. Padankan pernyataan di bawah ini berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah

ditunjukkan sebagai contoh.

[ 2 markah ] Katak mampu hidup di dalam air dan juga

di darat

Katak tidak memainkan peranan yang penting kepada ekosistem.

Sesetengah peribahasa Melayu juga dipengaruhi oleh kisah katak.

Lagu Lompat si Katak Lompat diketahui oleh kebanyakan kanak-kanak.

BETUL

(6)

Soalan 24

Baca iklan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

1. Rumah teres dua tingkat.

2. Terdapat empat bilik tidur dan tiga bilik air.

3. Kawasan taman dikawal oleh pengawal, penduduk diberi kad akses untuk keluar dan masuk rumah serta kawasan taman dilengkapi kawalan kamera litar tertutup.

4. Terdapat surau dan gereja berhampiran dengan kawasan kejiranan.

5. Stadium Tun Jugah, Kompleks Sukan Bleteh, dan kolam renang KDC.

6. Berdekatan dengan Pasar Raya Home Mart, Hong Guan dan Borneo.

7. Suasana nyaman, sejuk dan pemandangan dari atas Bukit Selirik yang indah dan menarik.

8. Sewa yang berpatutan sebanyak RM800 sebulan.

TAMAN IXORA INDAH,

BLOK 4B, KM 3 JALAN SELIRIK,

96800 KAPIT.

HUBUNGI ENCIK SIDI JEBINI

(7)

a. Orang yang tinggal di rumah sewa dikenali sebagai ________________________________ .

[ 1 markah ]

b. Apakah ciri istimewa yang terdapat di dalam rumah sewa tersebut?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

[ 2 markah ]

c. Mengapakah lokasi rumah sewa itu dikatakan strategik?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

[ 2 markah ]

d. Pada pendapat kamu, adakah penyewa akan berminat untuk menyewa rumah ini? Mengapa?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(8)

Soalan 25

Baca sajak di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Lautku membiru,

dulu leka berombak memukul pantai,

kini keghairahannya kian mengendur,

kerana dicemari tompok-tompok hitam,

dari kapal tangki itu.

Sungaiku jernih,

dulu mengalir deras ke hilir,

kini nafasnya kian semput,

oleh limpahan sampah sarap,

dari tangan manusia durjana.

Hutanku menghijau,

dulu melepaskan udara yang segar,

kini keindahannya kian pudar,

kerana pepohon mulai menyembah bumi,

(9)

a. Apakah maksud rangkap kedua sajak di atas?

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

[ 2 markah ]

b. Mengapakah hutan amat penting?

______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

[ 1 markah ]

c. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah berdasarkan

pantun tersebut.

Laut kini dikotori oleh sisa tumpahan minyak hitam.

Hutan memperkenalkan warna hijau kepada kita.

[ 1 markah ]

d. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas.

______________________________________________________________________________ kerana pepohon mulai menyembah bumi,

Gambar

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Download now (9 pages)