Contoh Surat Kuasa istimewa, perseorangan, dinas 2016 - Contoh Surat ran Kerja | Cara Membuat Surat ran Pekerjaan Surat Kuasa

Teks penuh

(1)

Contoh surat kuasa istimewa

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Hidayah

Umur : 43 tahun

Alamat : Jl. Hasanudin No. 11 Buleleng

Sebagai pemberi kuasa yang selanjutnya disebut pihak pertama

Memberi kuasa kepada

Nama : Syaiful Bahri, S.H

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pengacara

Selaku penerima kuasa kemudian disebut pihak kedua

Bersama ini pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk menghadap pengadilan agama untuk guna menyelesaikan perkara harta gono-gini berupa aset perusahaan senilai 400.765.000.000, dari perceraian kami dengan Toni Bahtiar Wijaya, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat kuasa ini kami buat berhubung kami tidak menguasai secara hukum tentang perkara ini, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai perkara ini selesai.

Buleleng, 23 Juli 2014

Pihak Pertama/Pemberi Kuasa Pihak kedua penerima Kuasa

Nurul Hidayah Syaiful Bahri, S.H

(2)

Contoh Surat Kuasa Perseorangan (Pribadi)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Setiawan

Pekerjaan : Pensiunan PNS perikanan dan kelautan

Alamat : Jl. Raya Gilimanuk-Seririt Bd. Gondol

Dengan ini memberi kuasa kepada

Nama : Ahmad Muzani

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Raya Gilimanuk-Seririt Ds. Penyabangan

Untuk : Mengmbil uang pensiunan bulan januari 2015

Surat kuasa ini dibuat karena saya sedang sakit dan masih opname dirumah sakit

Demikian surat kuasa ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya

Gondol, 01 Januari 2015

Yang menerima kuasa Yang memberi kuasa

Mukhlis Sumardi

(3)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...