1. Adakah dokumen untuk dimuatnaik pada sistem semakan perlu disahkan? Jawapan : Sekiranya salinan okumen perlu disahkan sebelum dimuatnaik.

Teks penuh

(1)

FAQ UMUM SOALAN:

1. Adakah dokumen untuk dimuatnaik pada sistem semakan perlu disahkan? Jawapan : Sekiranya salinan okumen perlu disahkan sebelum dimuatnaik.

2. Adakah pelajar baharu boleh mendaftar lewat atas sebab tertentu?

Jawapan : Mohon emelkan surat rasmi kepada pihak PPA atau sekiranya pelajar ingin membuat permohonan mendaftar lewat atas sebab-sebab tertentu.

3. Kenapa pembayaran yang dilakukan dalam talian mengeluarkan status ‘unpaid’ sedangkan pembayaran sudah dibuat?

Jawapan: Status pembayaran akan dikemaskini dalam tempoh 1 hari bekerja selepas pembayaran dibuat. Jika status masih belum dikemaskini selepas tempoh tersebut sila hubungi 09-4245336/5337/5345.

4. Penggunaan stem hasil berharga RM5. Sah atau tidak?

Jawapan: Sah jumlah setem hasil adalah RM10, bermakna pelajar perlu membeli dua(2) keping setem hasil RM5 untuk setiap satu Borang BEND1 & BEND2.

5. Status borang penjamin yang diisi secara manual. Sah atau tidak? Jawapan: Sah sekiranya lengkap diisi dan dimatikan setem.

6. Bolehkan menukar program pengajian yang telah ditawarkan? Jawapan : Pertukaran program pengajian adalah tidak dibenarkan.

7. Bagaimanakah untuk saya mendapatkan surat pengesahan pelajar? Jawapan : Surat Pengesahan Pelajar boleh dimohon di ecommunity pelajar

8. Adakah pelajar boleh tangguh pengajian/berhenti pengajian selepas mendaftar? Jawapan : Sila hubungi PPA di talian 095492556 untuk mendapatkan maklumat selanjutnya.

(2)

9. Bilakah pelajar boleh akses ecommunity dan email UMP?

Jawapan :

PEMAKLUMAN BERKENAAN E-COMM DAN EMEL UNTUK PELAJAR BAHARU

Akaun anda akan aktif selepas 24 jam. Sila login kembali selepas tempoh yang dinyatakan. a) Login ecommunity https://community.ump.edu.my/ecommstudent/login_eccom/ Nama pengguna : Nombor ID

Kata laluan : Nombor Kad Pengenalan

Sila kemaskini kata laluan asal kepada kata laluan baharu selepas Log in Pertama

b) Login emel UMP : http://umplive.ump.edu.my/ Nama Pengguna : no-matric@stdmail.ump.edu.my

Kata laluan : Ump@No IC

Sila aktifkan akaun pelajar baharu melalui laman sesawang.

Sila hubungi Helpdesk Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK) jika terdapat kesulitan di talian :

094246464 (Pekan) dan 095492177/3376 (Gambang)

10. Bagaimana untuk saya mengetahui mengenai Jadual HSK atas talian kepada pelajar baharu?

11. Soalan berkenaan SOP Kemasukan ke kampus, boleh rujuk pihak JHEPA seperti di lampiran.

(3)

FAQ : YURAN DAN KEWANGAN 1. Bolehkah yuran dibayar secara ansuran?

Bagi pelajar baharu, mohon untuk rujuk Peraturan dan Arahan Pembayaran yang telah ditetapkan.

Manakala bagi pelajar kanan, pembayaran yuran boleh dilakukan secara ansuran sehingga tarikh akhir yang telah ditetapkan. Setiap awal semester Bahagian Kewangan Pelajar akaun memaklumkan Tarikh Akhir Pembayaran yuran melalui student e-community. Pelajar juga boleh merujuk semula maklumat tersebut diportal Jabatan Bendahari

https://bendahari.ump.edu.my/index.php/ms/peraturan-peraturan-pelajar

3. Bagaimankah cara saya boleh mendapatkan surat akaun pengeluaran wang KWSP untuk bayaran yuran pengajian?

Penjaga/Pelajar boleh membuat permohonan secara atas talian di laman sesawang KWSP selepas pelajar berdaftar dengan UMP. Panduan permohonan boleh di akses di portal Jabatan Bendahari https://bendahari.ump.edu.my/images/INFORMASI-PDF/INFORMASI-BAHAGIAN-KEWANGANPELAJAR/Panduan-E-Pengeluaran-KWSP_UMP-1_9-Jun-2020.pdf

4. Bolehkah saya membuat bayaran yuran secara tunai di UMP? TIDAK BOLEH. Segala urusniaga di UMP adalah TANPA TUNAI.

Pelajar boleh membuat pembayaran yuran melalui kaedah pembayaran seperti berikut: i. Kaunter Bank Islam

ii. Maybank2U:-Maybank2u>>Pay & Transfer>>Pay>>Pay to payee>>pilih new payment dan pilih Universiti Malaysia Pahang-Pelajar

iii. Kaunter Jabatan Bendahari – Debit Card/ Credit Card (Pembayaran secara tunai tidak diterima)

iv. E-payment - https://epayment.ump.edu.my/efee/eFee.jsp?action=main

Untuk maklumat lanjut sila layari https://bendahari.ump.edu.my/index.php/en/

5. Pembayaran sebelum ini yang telah saya buat melalui talian tidak dikemaskini. Mengapa?

Pembayaran mengambil masa satu (1) hari bekerja untuk dikemaskini oleh Jabatan Bendahari. Sekiranya dalam tempoh tersebut bayaran pelajar masih belum dikemaskini sila berhubung dengan Bahagian Kewangan Pelajar melalui email collection1@ump.edu.my

6. Bagaimana saya boleh tahu sama ada bayaran balik saya telah dikreditkan ke dalam akaun saya?

(4)

Apa-apa bayaran yang dibuat kepada pelajar akan dibuat pemberitahuan melalui alamat emel pelajar berdasarkan rekod di dalam sistem pelajar. Pelajar perlu pastikan alamat emel mereka adalah yang terkini dan masih aktif.

Pelajar yang tidak menerima apa-apa pemberitahuan, mereka boleh membuat pertanyaan melalui e-mel collection1@ump.edu.my. Semua pelajar dikehendaki untuk mengemaskini nombor akaun bank mereka untuk mempercepatkan proses bayaran balik.

7. Borang Jaminan Kewangan (BEND.1 & BEND.2)

Borang Jaminan yang lengkap diisi hendaklah disempurnakan dengan mematikan setem hasil di mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana-mana pejabat cukai setem, sebanyak RM 10.00 (setem hasil) pada setiap salinan.

Borang Jaminan yang telah lengkap ditandatangani dan dimatikan setem hasil hendaklah dimuatnaik semula di dalam Sistem Semakan dan Pengesahan Online.

Walaubagaimanapun, bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), pelajar dibenarkan memuatnaik dokumen yang lengkap ditandatangani tanpa mematikan setem terlebih dahulu Dokumen asal yang telah lengkap ditandatangi dan dimatikan setem hendaklah diserahkan kepada Fakulti/Jabatan Bendahari selepas pelajar berada di Kampus.

8. Urusan pertanyaan/aduan/semakan melalui email rasmi Bahagian Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari

Sebarang urusan bagi tujuan pertanyaan/aduan/semakan melalui email rasmi Bahagian Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari iaitu collection1@ump.edu.my hendaklah disertakan bersama maklumat lengkap pelajar seperti butiran berikut:

Nama:

No.Matrik Pelajar: No.K/P:

No.H/P

(5)

FAQ – JHEPA (Kemasukan ke Kampus dan Residen Pelajar)

1. Bilakah senarai bilik akan dimaklumkan kepada pelajar?

Pelajar yang telah membuat pembayaran minimum akan dimaklum nombor bilik pada bermula 15 Feb 2021 .Pemprosesan data penginapan akan mengambil masa 3 hari bekerja setelah pelajar membuat bayaran minimum.

2. Jika saya mempunyai kemusykilan mengenai residen pelajar, dengan siapa saya boleh berhubung.

Sebarang kemusykilan boleh diajukan kepada residen@ump.edu.my

atau hubungi

Residen Pelajar Kampus Gambang

No Tel Pejabat Residen 1 (siswi) : 09 549 2533 No Tel Pejabat Residen 2 (siswa): 09 549 2530 No Tel Pejabat Residen 3 (siswi) : 09 549 2673 No Tel Pejabat Residen 4 (siswa) : 09 549 3363

Residen Pelajar UMP Pekan

No tel Pejabat Residen Pelajar 5 : 09 424 5728 (siswa / siswi)

3. Bolehkan pelajar Tahun 1 membawa kenderaan? Tidak dibenarkan membawa kenderaan kecuali basikal.

4. Bolehkah saya menukar bilik dan menukar rakan sebilik?

Tidak dibenarkan, pelajar di minta untuk mendaftar masuk bilik yang disediakan dan sebarang penukaran bilik hanya boleh dimohon kepada Pengetua selepas 1 bulan.

5. Perlu atau tidak saya hadir ke asrama pada semester ini?

Pelajar perlu mendapatkan pengesahan dari fakulti sama ada perlu atau tidak untuk hadir secara fizikal ke UMP pada semester ini.

(6)

LAMPIRAN

1. Direktori

UPON REGISTRATION

BIL ITEM DEPARTMENT DIRECTORY

1 Intake Matters: -Offer letter -IUSIOS

Centre for Marketing & Academic Admission Link: https://admission.ump.edu.my/ Tel: 09 424 5268/ 5263 Email: intake@ump.edu.my 2 International Relation: -EMGS Pass, Visa

-Health Declaration Forms -Induction programme for new students

-Current Visa Page

Centre for International

Relation Tel: 09 549 2726 /2723 /2725 Email: cir_visa@ump.edu.my

3 Health Matters: -Health Declaration Forms -Medical Check-up University Health Centre Link: https://pku.ump.edu.my/index.php/en/ UMP Pekan Tel: 09 424 5777 UMP Gambang Tel: 09 549 3111 Email: pku@ump.edu.my 4 Finance Matters: -Fees

-Sponsorship Bursary

Tel: 09 424 5336/ 5337

Email: collection1@ump.edu.my 5 Students activation: -e-registration Centre for Academic Management Tel: 09 424 5272/ 5266/ 5274/ 5259 Email: ug_registration@ump.edu.my

(7)

POST REGISTRATION

BIL ITEM DEPARTMENT DIRECTORY

1 Information Technology: -Students e-community -Students’ email activation

Information & Communication Technology

Centre Tel: 09 424 6464/ 09 549 2177 (Helpdesk)

2 Students Resident Student Affairs & Alumni Department

Link:

Student Resident 1&3

https://saffad.ump.edu.my/index.php/ms/kk1/1385-kemudahan-fasiliti-residen-pelajar-1-gambang Student Resident 2 https://saffad.ump.edu.my/index.php/ms/kk2/1382-kemudahan-fasiliti-residen-pelajar-2-gambang Student Resident 4 https://saffad.ump.edu.my/index.php/ms/kk4/1388-kemudahan-fasiliti-residen-pelajar-4-gambang Student Resident 5 https://saffad.ump.edu.my/index.php/ms/kk5/1391-kemudahan-fasiliti-residen-pelajar-5-pekan Tel: https://saffad.ump.edu.my/index.php/en/contact-info Email: residen@ump.edu.my

3 Online Learning -Registration for Online Learning via KALAM

Centre of Instructional Resources & e-Learning

Link: Homepage

https://cirel.ump.edu.my/index.php/en/ For KALAM registration:

https://kalam.ump.edu.my/login/index.php Tel: 09 - 424 5484

(8)

4

Teaching & Learning: -Course Registration -Personal Advisor -Others

Faculty of Computing Link: Tel: 09 549 2133 https://fskkp.ump.edu.my/index.php/en/

Faculty of Industrial Management Link: Tel: 09 549 2166 https://fim.ump.edu.my/ Faculty of Industrial Science and

Technology

Link: https://fist.ump.edu.my/index.php/en/ Tel: 09 549 2765

Faculty of Electrical & Electronics

Engineering Technology Link: Tel: 09 424 6000 https://ftkee.ump.edu.my/index.php/en/

Faculty of Chemical & Process Engineering

Technology Link: Tel: 09 549 2888 https://ftkkp.ump.edu.my/index.php

Faculty of Mechanical & Automotive Engineering Technology

Link: https://ftkma.ump.edu.my/ Tel: 09 424 6200

Faculty of Manufacturing & Mechatronics

Engineering Technology Link: Tel: 09 424 5800 https://fkp.ump.edu.my/index.php/en/

Centre for Mathematical Sciences Link: Tel: 09 549 2306/ 2307 https://psm.ump.edu.my/

(9)

2. Pengumuman berkaitan pelajar baharu oleh PPKA

KHAS UNTUK PELAJAR BAHARU KEMASUKAN FEBRUARI SEMESTER II, SESI AKADEMIK 2020/2021 (SILA BACA BERSAMA KENYATAAN RASMI KRISIS COVID-19: PINDAAN TARIKH KEMASUKAN PELAJAR SECARA FIZIKAL KE KAMPUS PADA SEMESTER II, SESI AKADEMIK 2020/2021)

1. Selaras dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) pada 31 Januari 2021 yang berkaitan dengan Kemasukan Semula Pelajar Secara Fizikal Bermula 1 Mac 2021 dan Kenyataan Rasmi Krisis COVID-19: Pindaan Tarikh Kemasukan Pelajar Secara Fizikal ke Kampus Pada Semester II, Sesi Akademik 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Korporat, Pejabat Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang pada 4 Februari 2021, Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah bersetuju membuat keputusan seperti berikut:

1.1 Pergerakan Kemasukan Pelajar Baharu ke Kampus

Kategori Pelajar (Semenanjung) Tarikh

PROGRAM DUAL IJAZAH (KERJASAMA DENGAN JERMAN)

a. Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik (Program Kerjasama UMP Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA Jerman) (BHM)

b. Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif (Program Kerjasama UMP Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA Jerman) (BHA)

PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI:

a. Sarjana Muda Teknologi Automotif dengan Kepujian (BVA) b. Sarjana Muda Teknologi Kimpalan dengan Kepujian (BVW) c. Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri dengan Kepujian

(BVM)

6 MAC 2021

Kategori Pelajar (Sabah, Sarawak, Labuan) Tarikh

PROGRAM DUAL IJAZAH (KERJASAMA DENGAN JERMAN)

a. Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik (Program Kerjasama UMP Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA Jerman) (BHM)

b. Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif (Program Kerjasama UMP Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA Jerman) (BHA)

PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI:

a. Sarjana Muda Teknologi Automotif dengan Kepujian (BVA) b. Sarjana Muda Teknologi Kimpalan dengan Kepujian (BVW) c. Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri dengan Kepujian

(BVM)

20 dan 21 Mac 2021

i. Pelajar baharu selain daripada program yang disenaraikan di atas TIDAK perlu hadir ke kampus

secara fizikal sehingga pemakluman rasmi yang akan dibuat oleh pihak Universiti Malaysia Pahang (UMP). Kaedah pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan secara dalam talian mulai 1 Mac 2021.

ii. Semua calon pelajar baharu perlu membuat pembayaran yuran sebelum pendaftaran dalam talian

dan memastikan semua maklumat telah diisi dengan lengkap. Setelah selesai proses tersebut, calon pelajar baharu akan menerima pautan e-Registration untuk proses pendaftaran.

(10)

iii. Semua calon pelajar baharu perlu membuat proses PENDAFTARAN SECARA DALAM TALIAN melalui pautan e-Registration berpandukan tarikh yang dinyatakan dalam Surat Tawaran dan di dalam Sistem Semakan.

iv. Semua pelajar baharu DIWAJIBKAN untuk mengikuti program Hari Suai Kenal secara dalam

talian bermula:

• 26 Februari 2021: 09.00 – 12.00 tengahari. • 27 Februari 2021: 09.00 – 12.00 tengahari.

Figur

Memperbarui...

Related subjects :