Guru saya

11  18 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Ibu saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Ibu Saya

Perkara Isi penting

Pendahuluan  Nama Ayah

Isi

 Perwatakaan

 Pekerjaan

 Hobi

 kegemaran

Penutup

(2)

a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Ibu saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Ibu Saya

Ibu saya berumur 35 tahun. Dia bersifat

_______________ lembut dan sentiasa penyayang.

Ibu saya seorang suri rumah tangga.

Tiap-tiap hari, dia menyediakan __________________

untuk kami sekeluarga.

Ibu mengambil _________________terhadap

pelajaran kami. Saya berasa ________________

kerana mempunyai seorang ibu yang ______________.

baik hati berat

makanan

gembira

(3)

b. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Bapa Saya

Perkara Isi penting

Pendahuluan  Nama Ayah

Isi

 Perwatakaan

 Pekerjaan

 Hobi

 kegemaran

Penutup

(4)

a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Bapa saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Bapa Saya

Nama bapa saya ialah______________. Bapa

saya berumur 39 tahun.

Bapa saya bekerja sebagai seorang ________.

Tiap-tiap hari, dia menghantar saya ke sekolah. Bapa

saya mengambil ___________terhadap pelajaran kami.

Saya berasa ________________ kerana

mempunyai seorang bapa yang _______________.

doktor

baik hati berat

gembira

(5)

c. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Jiran Saya

Perkara Isi penting

Pendahuluan Apakah nama Jiran?Tempoh berkenal

Isi 1

 Keluarga Jiran

 Perwatakan jiran

Isi 2

 Pekerjaan Jiran

 Tempat bekerja

Isi 3

 Sikap jiran.

Penutup

 Kesimpulan sikap jiran.

(6)

a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Jiran saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Jiran saya

____________________saya ialah Encik

Surya dan keluargannya.

Encik Surya bekerja sebagai doktor. Puan

Surya pula bekerja sebagai __________.

Encik Surya mempunyai dua orang

____________. Anak-anaknya _______________

di sekolah yang sama. Kami sering belajar dan

bermain________________.

guru badminton

belajar

(7)

d. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Kawan Karib Saya

Perkara Isi penting

Pendahuluan

Apakah nama kawan? Tempoh berkenal

Isi

 Keluarga kawan

 Perwatakan kawan

 Sekolah kawan?

 Hobi kawan ?

 Sikap jiran.

Penutup  Kesimpulan sikap kawanPerasaan anda tentang kawan.

(8)

a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Kawan Karib Saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Kawan Karib Saya

Kawan karib saya ialah Mala. Mala tinggal

dekat dengan rumah saya.

Kami __________________ dalam kelas yang_______________.Selepas sekolah, kami

membuat kerja ___________________bersama-sama.

(9)

e. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Guru saya

Perkara Isi penting

Pendahuluan

Isi

(10)

f. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Guru saya

Cikgu Surya ialah guru kelas saya. Beliau berumur

________________tahun.

Cikgu Surya mengajar kami ___________.

Dia mengajar kami dengan penuh _________________.

Hasil Cikgu surya, kami sentiasa mendapat

markah yang _______________.Semua murid sayang

dan _____________akan Cikgu Surya.

Kasih sayang 39

Bahasa Inggeris

(11)

Gambar menunjukkan kegunaan pokok kelapa. Tuliskan ayat yang lengakp tentang kegunanaan pokok kelapa.

Figur

Gambar menunjukkan kegunaan pokok kelapa. Tuliskan ayat yang lengakp tentang kegunanaan pokok kelapa.
Gambar menunjukkan kegunaan pokok kelapa Tuliskan ayat yang lengakp tentang kegunanaan pokok kelapa . View in document p.11

Referensi

Memperbarui...

Lainnya : Guru saya