Encanto de Dios Librito

11 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ENCANTO DE DIOS LIHIM AT BANAL NA KASAYSAYAN NG MAHAL NA BIRHEN NG TAONG – 1

Dapat tuparin ang taong may ingat ng karunungang ito. Ibigin ang Diyos ang una sa lahat at ang kapwa tao. Igalang ang kahinaan ng iba at ng igalang ka. Ng siya’y bata pa lamang ay ang kababalaghang ginawa sa lupa ay nariritong lahat’

(1) Patungkol kay Guinoong Santa Maria. (2) Pinagkaisahan at mga pangalan ng (7)

virg.

(3) Panalangin ng Nuno. (4) Apat evangelistas. (5) Panalangin sa Diyos Ama.

PRODUCTA MARIA CREAVIT SALUS DEUS ANGELORUM MARIA MIMIT IN CRIATA MANO DIVINO. JESUS MARIA JUSEP ET INCARNATUS EX MARIA VIRGINE IN BAUTUTIS DEL ESPIRITU SANCTO AOM-XOO-BOO.

ATRYS. MATRYS SYNOTRIS ERAYS....

LAUDIAM MICILIM.

IKAW PO ANG MAKAPANGYARIHAN AKO PO’Y INYONG IPAGSANGALANG SA PANGANIB NA ANOMAN SA LAHAT NG ORAS SA GABI AT ARAW.

SIJAMEG, TALUAB. MAHURTAB. MUABTARAB. MIACLITARAB. MUMSIJARAB. ESMECLA’ MUNANTE. MEGALA. AMHUMAN.... ACUIEC. AHIERRA. ACTAMTE. ACTUAB ANIMASHUA. ABDUCAM. A.V.H.A.H.V.M.A.M.

MEORUAM ESPIRITU SANCTO MITAM BENEDICTUS EGOSUM ESPIRITUS SANCTUS GRATIAM SANCTUM DEO SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS DEUS SANCTUS SABAOTH PLENI SUNT CAELI ET TERRAE. GLORIA PATRI ET FILIO ET ESPIRITU SANCTO: NUNC SICUT ERAT NUNC INPRICIPIO NUNG SAECULA SAECULORUM DEUS MITAM ET DEUS MOLUM DEUS MURUM Y JESUS SALVADOR.

ASVURAC

1. EGOSUM.

2. ASVASIB MUNDUM 3. SIRAAT EXCELSIS DOMINE. 4. CIBAHAC PATER INEXCECELIS DEUS.

(2)

PATRIM VENTORUM DEUM CUM RELIQUIS DE MORUM PATRIM VENTORUM DEUM CUM RELIQUIS DE MORUM LAUDAMUS OMNIBUS IN RELICTUM ESCIAMET ESCIT DOMINU ET DOMINE CATIBUS ET PATER ACCAELUM ECCE EGO DEO PROMISIT COMPACTA MISELITUS ET MAEURUAM COELIBUS SEDERET IN VERTICE ET DEO ABTEROMIA SAM CAM AAPORTOSUM AC PATRIM DEUM...

ARAM* ADAM* ACSIDAM* VOC- VOUC-VAUC- TAUOC*

JEUB:

PANAWAG NG MAHAL NA VIRGEN SA LABING DALAWANG APOSTOLES SABIHIN SA APAT NA PARTE: NG

DAIGDIG AT TATAWAGIN SA HATING-GABI AT DARATING: SA SAKIT NG TIYAN IHIP SA TUBIG AT IPAINOM.

AUM. XOO. BOO:+

PANGALANG LIHIM NI SANTA MARIA NG SIYA’Y BATA PA LAMANG. SUBO AT TIGALPO.

WALANG KAHIRAPANG SASAPITAN ANG KALULUWA NG MAY SAKIT KAPAG NASAMBIT BAGO MALAGOT ANG HININGA:

AEO-UI+ OEAHOE--!

KATUTUBONG PANGALAN NG INFINITO DIOS NA KINAUUWIAN NG LAHAT NG BAGAY.

BAGO GAMITIN ITO AY ISIPING MABUTI KUNG IPAGKAKASALA SAPAGKAT ANG IBIGIN MO AY SIYANG MANGYAYARI: ABURIS. TATIS. SABAOTH. CONIPABIS. BIABITIT;

(3)

ADNA CELIM GAIGAPANANIGAN. MAIGMAC* MAIGSAC* MASAC* MASUD*

LIWAS SA KAPAHAMAKAN SABIHIN AT ITADYAK SA LUPA KUNG NASA PANGANIB:

PANG-BUHAY, PANG-DUROG AT PANG CONTRA KUNG ITO AY DADASALIN ISUSUNOD ANG PHU KUNG KAILANGAN:

ALTISIMO. SANCTISIMO DEUS MEORUAM.

ESMEREL

BERNABAUV* MALUM. BAUV*

KINAUWIAN NG LAHAT NG BAGAY.

ITO ANG BINASBAS NG INFINITO DEUS KAY ABRAHAM AT IPINAMANA SA ANAK: ANTE AC-CAO+ ASE-AO+ PANG-PALUHOD SA KAHOY AT PAG-GAWA NG ANOMAN: AEMAE+ AOEYE+ AEOOC+ SAMBITIN AT KALIGTASAN SA LAHAT NG BAGAY TIGALPO,

ANG DEMONYO AY HINDI MAKALABAN SA IYO TUNGO ANG ULO NILANG LAHAT:

(4)

ATME HUIV RESEOC:

HINDI MABUBUNOT ANG TABAK. ANG BABAE BAGO MATULOG AY MAGDASAL MUNA AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO.

SA PILAY HANGIN, SA BUKOL AT LAGNAT:

ARAM+ AC--! A-! ADAM+

AM---! ADAM+

ISULAT KAHIT SAAN AT ISUBO, KALIGTASAN, TIGALPO SA MASAMANG BANTA NG TAO.

SA BALI, IHIHIP SA KAMAY BAGO IHILOT:

AMANG SAMTUM AMANG TACA AMANG

SABAB*

ISULAT SA TATLONG BILOG, NA PAPEL AT ISUBO. KALIGTASAN. PANG-CONTRA SA MAGALING NA LALAKI AT TIGALPO.

PANAWAS AT MAWAWALA ANG LAGNAT, ERICLA, SA MASAKIT IHIHIP:

BUCOLUM. BALALAM* BIAM*

AM* DIDIC DIO. DIO.

JESUS

ISULAT SA TATLONG BILOG NA PAPEL AT ISUBO, KALIGTASAN.

SA UMALIS AY PANGBALIK, ISUNTOK SA PASIMANO SA HATINGGABI. KULAM, KETONG, GALIS AT LAGNAT HIPAN AT GAGALING:

(5)

TAKOT ANG AHAS. IHIHIP KAHIT SAAN AT MAKIKITA ANG NAGPAPASAKIT.

CA SEN IG +

MAKABUBUHAY AT MAKAMAMATAY NG KALABAN. MAARING MAKITA ANG GAWAY. KUNG SAAN SA KATAWAN NG MAY SAKIT BANGGUITIN NG TATLONG BESES ANG ORACION.

PILAY, KIMAO, TAOL, AY HIPAN AT GAGALING. PIPI’ HIPAN SA LALAMUNAN AT MAKAKAUSAP.

BUKOL, PANGTAPAL AT PANG PAPUTOK.

CRISTUS SANCTA TRINITAS OMO

DAUB JESUS

ANG BINGI, BULAG, NAGAWAY HIPAN AT GAGALING. PANG-CONTRA SA MGA NA ISPIRITU AT

PANGKUWINTAS.

DATAM OMO* BUSCUM BIL. SABAOTH

PANG-TAWAS IHIHIP SA TAWAS BAGO ILAGAY SA BAGA AT SABIHIN ANG ERIHIA.

SAKIT NG ULO, LAGNAT AT PULMONIA, HIPAN AT MAWAWALA.

DEUS MEUS* JEOS JOUS* JUC JESUS

JESUS JESUS JERUSALEM

PANAWAG NG MAHAL NA VIRGEN KAY JESUS. KUNG MANALANGIN KA NG TAIMTIM AY DARATING SYA NG WALANG PAG-SALA KUNG MAY KAPALARAN KA AY IYONG MAKIKITA ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO.

(6)

EXEVAC - SHUM

SA LOOBAN O SA BAHAY AY DADASALIN SA HAPON AT UMAGA AT SABIHING HUWAG MAKAKAALIS ANG KUKUHA NG ANOMANG BAGAY.

KUNG SAKALING MAKUHA NA AY DASALIN SA APAT NA SULOK NG MUNDO AT SABIHING MAPAPAHAMAK ANG KUMUHA KUNG DI IBABALIK.

ESET. ETAC. ENATAC. EDEUS GEDEUS

DEDEUS

DADASALIN BAGO LUMAKAD, MATATAKOT ANG HAHARANG.

SA KABAG, TAOL, SINUSUBUAN, ALIMUUM, AT NATUKA NG AHAS, HIPAN AT GAGALING.

FA-AO* FEO* FA-EO*

TIGALPO SA KAAWAY: MAARING MAKITA ANG MATANDA SA PUNSO. SAMBITIN SA APAT NA SULOK NG MUNDO AT DARATING AT IYONG MAKIKITA. MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA MAKAPANGYARIHAN.

SA BASTON, ISUNDOT SA BATO AT LALABAS ANG TUBIG SA LUMPO. BULAG, KETONG AT PULMONIA, HIPAN SA KAMAY AT IHAGOD.

HEUM HAUNE HEAMO*

MAARING TAWAGIN ANG HARI NG DEMONYO HUWAG PAABOT NG SINDI NG ILAW, AT PUMUNTA SA ILANG NA LUGAR SA ORAS NG IKA-12 NG HATINGGABI AT DARATING SA IYO ANG PITONG HARI NG DEMONYO. PAGDATING SA IYO IKAW ANG MASASALITA SA KANILA. MAARING UTUSAN NG KAHIT NA ANO.

PANAWAGAN SA PALIPAD-HANGIN.

JE-JE HI-E-OC

(7)

PANG-PATIGIL, BANGGITIN AT WALANG LALABAN SA IYO. LAU-EO* LAMAO* LARE-ENE-AEO*

IHIHIP ANG ORASIONG ITO AT HINDI PUPUTOK ANG ANO MANG BAGAY.

MAKAPAGBUBUKAS NG SARADO.

MAGDASAL NG SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

LUOM ACDUO MOAO CILIM VUM

MORUM*

ISULAT SA TATLONG BILOG NA PAPEL AT ISUBO KALIGTASAN.

SA SAKIT NG ULO IHIHIP SA TUBIG AT IPAINOM.

MAHIHILING NA MAPISA ANG BUKOL MANALANGIN SA APAT NA SULOK NG MUNDO.

MAO-EO MUC-EC +

MEYA +

ANG GINAGAMIT SA PAGGAWA NG KUARTANG PILAK SAMBITIN SA PUNONG KAHOY AT YUGYUGAN. MANGLAGLAG ANG PISETA AT DIYES.

MUR MULUM + MUR MURTUM MUM CIATUM

(8)

MATAL + MAUM

RUM MOU- OM

BEM +

ISULAT SA TATLONG PAPEL, AT ISUBO, KALIGTASAN AT KABAL.

SA SAKIT NG ULO, HIPAN AT GAGALING.

MAD ME-OC +

ACBIUS + RUDAE +

TAGA-BULAG AT PANG-PADILAT NG MATA. HIPAN.

UPANG MAKITA ANG GAWAY IHIHIP SA PAPEL.

ISULAT PANUBO AT PANG TAPAL.

MEMONTOMO HOMOTUES PEBESEMPO BESPO SULBARES *

ANG PAG-GAMIT NG ORASION AY TATLONG BESES NA SASAMBITIN.

ITO ANG SINABI NG MAHAL NA VIRGEN O NI SANTA MARIA NG PATULUGIN ANG DALAWANG GENTIL.

SINABI AT HINDI LUMUBOG SA TUBIG SA TAMANG HANGIN IHIHIP SA PUYO SABAY ANG ISIP NA MAWALA ANG SAKIT.

NE- SEO NE-O-AC NEME

OC +

ISULAT SA TATLONG BILOG NA PAPEL AT ISUBO KALIGTASAN.

SABIHING MAGIGING PUTIK ANG PAMATAY AT MAKAPAGPAPALAMIG NG MAINIT. IHIHIP SA TUBIG AT IPAINOM SA MAY SAKIT AT GAGALING.

(9)

NOT- NOD NON-NOS NO NOM NIAC-AC

BIAC *

ISULAT SA PITONG PAPEL NA MABILOG AT ISUBO KALIGTASAN.

SA NGIPING MASAKIT IHIHIP SA TUBIG AT IPAMUMOG

SA LAHAT NG BAGAY. PEC BE-EC PE-SAB + AO-PE MEY +

MAAARING GUMAWA NG KAHIT NA ANONG BAGAY SA ALAS TRES NG MADALING ARAW HANGGANG UMAGA.

QE-MAO +

QE ESOE +

QUO BEA +

ITO ANG SINABI NG DIOS NG GAWIN ANG MUNDO AT MGA LAMAN NOON MAAARI RING PANGPALIPAT.

QUAMMANUM PEURA JOC NOR NOD JOB JAC HUM *

ISULAT SA TATLONG BILOG NA PAPEL AT ISUBO,

LIHIS SA NAGAGALIT SA IYO.

PANG-TIGALPO PANGPATIGIL AT PANG-PABAGSAK, ISUNOD ANG PHU KUNG KAILANGAN.

SE UAC * SE-A-EB TUO * DEUS DEUS DEUS

(10)

SE-A-TUO*

ISULAT SA PITONG MABILOG NA PAPEL AT ISUBO KALIGTASAN.

PANG-AKIT SA TAO, IBULONG SA BASTON PANG-HAWI NG TUBIG, MAAARING MAKITA ANG IBANG BANSA SA TUBIG SA BATYA.

PATAMA ULI AY ITO ANG GAMIT.

TUMAUS. TUTAUS. TABUUS. JUB-UB *

SA SUNOG TUMAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO.

KUNG BULAG ANG MATA, HIPAN NG ORASIONG ITO.

SA KOMANG AT PILAY HIPAN AT BATAKIN.

GAWAY PARA MAKITA IHIHIP SA BASO NG TUBIG AT TUBIG AT PATINGININ ANG MAY SAKIT AT MAKIKITA.

YSEM + YBAM + YLAUM +

PANG-PATAMA ULI SA NUMERO 23 PANGCONTRA

SA MAGALING NA LALAKI.

ITO ANG SINUBO KAY JUDAS AT NAYARI ANG KASULATAN NG SANTISSIMA TRINIDAD.

ELENADA ELEBATE ELEBELA ELECTABO.

FILIOM DEUS MEUS ELUI ELU YLAM.

JEOV YNAM UCZADE XLOIM BOJAG.

JINUPRI TUXYZA CEDOFY JIZNU.

AC. ACDO. ACDUM. ACDUDUM

MARIA BATO ACTALAB COCOROCOC CO RO CO TO

CO CO CO

(11)

CO CO Y OCOC COC COR OC OTOC

OC OCO OC MOOC GOMOOC LOOC GOMOOC OC MOOC

OC MOOC CO MOOC LOOC.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :