RPH DST Tahun 2 - Sumber Pendidikan Unit 3 Tumbuhan

65  Download (0)

Teks penuh

(1)

Tajuk Tumbuhan Standard

Kandungan 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan. Standard

Pembelajaran

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara

dan cahaya matahari.

Aktiviti

Keperluan Asas Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 68-69) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2.

Murid mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

3.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 43-44)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Tumbuhan

Standard

Kandungan 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.

Standard Pembelajaran

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya

matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara

dan cahaya matahari.

2. Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. 3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan

atau lisan.

Aktiviti

Pentingnya Keperluan Asas (Buku Teks – Halaman 70-72) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2.

Murid mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

4. Murid Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

3.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 45)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Tumbuhan

Standard Kandungan

3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya

bagi memastikan ia hidup dan subur.

Aktiviti

Sayangi Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 73)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2.

Murid menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

3.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 46-47)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Tumbuhan

Standard Kandungan

3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya

bagi memastikan ia hidup dan subur.

Aktiviti

Janjiku (Buku Teks – Halaman 74)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2.

Murid menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(5)

Tajuk Tumbuhan Standard

Kandungan 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan.

Standard Pembelajaran

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun

dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Aktiviti

Lihatlah tumbesaranku (Buku Teks – Halaman 75-76)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2.

Murid merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

3.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 48-50)

(6)

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di