1. SOAL UTS BHS JAWA KLS 1 SMT 2

Teks penuh

(1)

UJIAN TENGAH SEMESTER TAHUN PELAJARAN ...

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama Peserta : ... Kelas : I (Satu) No. Absen : ... Hari/Tanggal : ... Nilai : ...

wacanen kang patitis

ayo kenalan karo aku jenengku nina

aku kelas siji umurku nem taun

bapakku asmane pak madi ibuku asmane bu dewi aku seneng maca

kangmasku jenenge roni

mas roni seneng dolanan layangan mbakyuku jenenge weni

mbak weni kuliyah ing yogyakarta

I. wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener 1. umure nina ... taun

a. 5 b. 6 c. 7

2. mas roni seneng dolanan ....

a. layangan b. nekeran c. umpetan

3. sirah basa kramane mustaka yen rambut basa kramane ...

a. madharan b. rikma c. waja

4. mripat basa kramane ....

a. rikma b. untu c. talingan

5. mbah kakung lara untu

yen dikramakake dadi mbah kakung gerah ....

a. madharan b. waja c. mustaka

6. ibu lara weteng

yen dikramakake dadi ibu gerah ....

a. racikan b. suku c. madharan

(2)

tembung mripate salah, sing bener ....

a. madharanipun b. mustakanipun c. paningalipun 8. bapake ibu utawa bapak diarani ....

a. embah kakung b. pakdhe c. paklik

9. ibune bapak utawa ibu diarani ....

a. pakdhe b. paklik c. embah putri

10. iki gambare ....

a. irung b. tangan c. mripat 11. sikil gunane kanggo ....

a. mlaku b. ngrungokake c. mangan

12. yen ngrungokake nganggo ....

a. kuping b. mripat c. Lambe

13. iki mbak weni mbak weni lagi ....

a. mangan b. sinau c. nyapu 14. kwek-kwek-kwek suarane ....

a. kucing b. wedhus c. bebek

15. kucing suarane ....

a. meong meong b. embek embek c. kukuruyuk

II. isinen nganggo tembung-tembung sing cocog

16. iki gambare ...

17. rambut basa kramane ...

18. weteng basa kramane madharan yen tangan basa kramane ... 19. mbah putri lara sirah

yen dikramakake dadi mbah putri gerah ... 20. sedulurku sing luwih enom diarani ... 21. kangmase bapak utawa ibu diarani ... 22. paklik padha karo paman

yen bulik padha karo ... 23. mas roni lagi ... kembang

(3)

25. kewan iki suarane ...

Kunci Jawaban

I. 1. B 6. C 11. A II. 1. Tangan 6. Pakdhe

2. A 7. A 12. A 2. Rikma 7. Bibi

3. B 8. A 13. B 3. Asta 8. Nyiram

4 C 9. C 14. C 4. Gerah Sirah 9. Teng-teng

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (3 Halaman)