Bogoh Ka Bogor dan NgaBogor Bogoh ka Bogor

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Bogoh Ka Bogor

Ciptaan : Rd Ace Sumanta, Helvy Maryand, Jujun ZA

Bogor Mibanda Pakaya Bangsa Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Pancena Kasohor Sa Alam Dunia Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh

Cirina Urang Bogoh Ka Bogor Kudu Wa oh Ngajati … Diri Sejati

Kudu Nya Ah Ka Sasa a … Ka Rakyat Na Demi Karaharjaan Na Anu Nyata

Reff: Hayu Urang Wangun Kota Bogor Ngawujudkeun Cirina Kota Beriman Bersih, Endah, Sehat Jeung Aman Jadikeun Pusaka Kabanggaan Bangsa

Cirina Urang Bogoh Ka Bogor

Kudu Nya Ah Ka Sasama … Ka Rakyat Na

Interlude :

Cirina Urang Bogoh Ka Bogor

Sareundak, Saigel Sabobot Sapiha e … A Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh

Pancenan Kasohor Sa Alam Dunia

Reff: Hayu Urang Wangun Kota Bogor Ngawujudkeun Cirina Kota Beriman Bersih, Endah, Sehat Jeung Aman Jadikeun Pusaka Kabanggaan Bangsa

Hayu Urang Wangun Kota Bogor Ngawujudkeun Cirina Kota Beriman Bersih, Endah, Sehat Jeung Aman Jadikeun Pusaka Kabanggaan Bangsa Cirina Urang Bogoh Ka Bogor

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...