SoalFungsidanFungsiInvers

18 

Teks penuh

(1)

Berikut ini adalah soal – soal fungsi dan fungsi invers yang saya ambil dari soal ujian nasional tahun 2000 s.d. 2007.

1. Diketahui fungsi f dan g dirumuskan oleh f(x) = 3x2 – 4x + 6 dan g(x) = 2x – 1. Jika nilai ( f o g )(x) = 101, maka nilai x yang memenuhi adalah ….

a. 2

Soal Ujian Nasional Tahun 2007

2. Diketahui ( f o g )(x) = 42x1. Jika g(x) = 2x

Soal Ujian Nasional Tahun 2005

3. Jika f(x) x1 dan (fog)(x)2 x1,

Soal Ujian Nasional Tahun 2004

4. Ditentukan g(f(x)) = f(g(x)). Jika f(x) = 2x + p

Soal Ujian Nasional Tahun 2003

5. Fungsi f : R

R didefinisikan sebagai

Soal Ujian Nasional Tahun 2003

6. Diketahui

Soal Ujian Nasional Tahun 2002

7. Diketahui fungsi f(x) = 6x – 3, g(x) = 5x + 4,

Soal Ujian Nasional Tahun 2001

8. Diketahui fungsi f(x) = 2x + 1 dan ( f o g )( x +

Soal Ujian Nasional Tahun 2000 9. Diketahui

4

Soal Ujian Nasional Tahun 2000 10.

Perhatikan grafik fungsi eksponen :

(2)

a. 2 log x b. –2 log x c. 2log x

d. ½log x

e. ½ log x

11.

Invers fungsi

8 5

2 3 ) (

  

x x x

f

,

5 8   x

adalah

1( ) ....   x f

a.

3 5

2 8

  

x x

b.

3 5

2 8

  x x

c.

x x

5 3

2 8

 

d.

5 3

2 8

  x x

e.

5 3

2 8

  

x x

12.

Perhatikan grafik fungsi eksponen berikut !

Persamaan grafik fungsi invers pada gambar adalah ….

a. y = 2 log x b. y = –2 log x c. y = 2log x

d.

e. y = log x

13.

Diketahui fungsi

dan

. Nilai komposisi

fungsi

….

a. –1

b.

c.

d.

e.

14.

Diketahui fungsi

.

Jika

merupakan invers dari

,

maka nilai

adalah ….

a. 0 b. 2 c. 4 d. 6 e. 10

15.

Diketahui f(x) = x

2

+ 4x – 5 dan g(x) = 2x –

1. Hasil dari fungsi komposisi ( g o f )(x)

adalah ….

a. 2x2 + 8x – 11

b. 2x2 + 8x – 6

c. 2x2 + 8x – 9

d. 2x2 + 4x – 6

Figur

gambar adalah ….
gambar adalah …. View in document p.1
gambar adalah ….
gambar adalah …. View in document p.2

Referensi

Memperbarui...