BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 1 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 SET 2 Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 1

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

KERTAS JAWAPAN UNTUK JAWAPAN SET 1 BAHAGIAN A

1 A B C D 21 Riba al Fadl / Riba An Nasiah 2 A B C D 22 Riba al Fadl / Riba An Nasiah 3 A B C D 23 Khulafa ar Rasyidin 4 A B C D 24 Iskandariah 5 A B C D 25 Makruh 6 A B C D 26 Takaful 7 A B C D 27 2 (Al Mukaddimah) 8 A B C D 28 1 ( Tafsir Al-Azhar) 9 A B C D 29 3 (Al Qanun Fit Tib )

10 A B C D 30 Haram

11 A B C D 31 Soreh

12 A B C D 32 Jelmaan Allah

13 A B C D 33 Dam

14 A B C D 34 Khawarij

15 A B C D 35 Sempurna akal / Dewasa 16 A B C D 36 Sempurna akal / Dewasa 17 A B C D 37 Matematik moden 18 A B C D 38 Nikmat 19 A B C D 39 Maliki 20 A B C D 40 Qadian

(3)

BAHAGIAN B No.

Soalan

Peraturan Pemarkahan Markah

1 a) (i) Maksud Riddah ialah keluar dari agama Islam . [1 isi X2M = 2 M]

(ii)

Dua faktor berlakunya riddah;

- Lemah iman menyebabkan mudah terdorong dengan hasutan syaitan - Jahil tentang ilmu agama kerana kurang pendidikan agama atau tidak

mempelajari.

- Terpengaruh dengan budaya asing hingga terdorong untuk mengikutinya

[2 isi X2M = 4 M]

(iii)

Contoh jawapan KBAT - Bagaimana Riddah boleh menggugat usaha kerajaan dalam penerapan nilai nilai Islam.

Isi (1m)

Boleh menjatuhkan maruah agama Islam Huraian

(1m)

Kerana orang-orang bukan Islam tidak yakin dengan kebenaran Islam

Huraian Lengkap (1m)

Semua usaha kerajaan untuk menerapkan nilai Islam tidak akan berjaya

Kesimpulan (1m)

Kesimpulannya kerajaan harus mengenakan tindakan kepada mana-mana golongan yang menyebarkan ajaran atau fahaman yang bertentangan dengan Islam hingga merosakkan akhlak

4 M

b) (i) Maksud Ahli Sunnah Waljamaah mengikut istilah ialah.

- Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran, as-Sunah. / dan perkara yang dibawa oleh para sahabat dan menentang perkara bidah./

[2 isi X 1M = 2 M]

(ii)

Dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah ialah

- Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah - Berpegang dengan prinsip As-Salaf As-Soleh

- Apabila terdapat pertelingkahan pandangan, mereka rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah

- Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka.

- Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sohih

[2 isi X2M =4 M]

(4)

(iii) Contoh jawapan KBAT - Menasihati rakan terlibat dengan fahaman yang salah.

Isi (1m)

menasihatinya supaya meningkatkan lagi kefahaman tentang ilmu tauhid

Huraian (1m)

akidah dengan menghadiri kelas-kelas pengajian di masjid atau ceramah

Huraian Lengkap (1m)

Hal ini dapat mengelakkan dari wujudnya sebarang kekeliruan tentang fahaman ahli Sunnah wal Jamaah Kesimpulan

(1m)

Kesimpulannya , pemahaman yang jelas tentang ilmu tauhid dapat mengelakkan diri dari terikut ajaran yang sesat dan salah.

4 M

2 a) (i)

Maksud lian ialah sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab.

[2 isi X 2M =2 M]

(ii)

Dua kesan lian terhadap suami isteri.

- Suami isteri terpisah selepas berlakunya sumpah lian.

- Suami tidak boleh berkahwin semula dengan isterinya untuk selama-lamanya.

- Suami terlepas dari hukuman qazaf.

- Isteri akan dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah lian.

- Anak yang dinafikan sumpah lian ternafi nasab dari suami yang bersumpah

[2 isi X2M =4 M]

b)

(i) Korban ialah menyembelih binatang ternakan atau al-An’am pada hari raya Aidiladha (10 Zulhijjah) / dan hari-hari Tasyrik (11,12,13 Zulhijjah) kerana beribadat kepada Allah SWT.

[2 isi X 1M =2 M]

(ii) Dua hikmah amalan ibadah korban terhadap masyarakat.

- Mengeratkan silahturahim dikalangan orang Islam supaya perpaduan lebih kukuh dan harmoni.

- Melahirkan semangat bekerjasama dan tolong menolong dengaan melakukan bergotong royong melakukan penyembelihan korban. - Melahirkan rasa kasih sayang antara sesama umat Islam.

- Memberi peluang kepada golongan fakir miskin bersama menikmati daging korban .

[2 isi X 2M =4 M]

(5)

(iii) Contoh Jawapan KBAT – Pandangan tentang orang bukan Islam berkerjasama dalam majlis korban.

Isi (1m)

Diharuskan bersama Huraian

(1m)

Menunjukkan tanda toleransi agama Islam Huraian

Lengkap (1m)

Mengeratkan perpaduan antara Orang Islam dengan bukan Islam

Kesimpulan (1m)

Dapat menarik minat golongan bukan Islam

4 M

c) H u k u m d a n A l a s a n (i) Hukum : Sah

Alasan : seekor kambing sudah memadai tetapi afdhalnya dua ekor kambing

[2 M]

(ii) Hukum : Tidak sah

Alasan : wali mujbir masih ada. Kengganan wali mujbir akan menyebabkan ia berpindah kepada wali hakim.

- Catatan :

- Hukum betul dan alasan betul(2m) - Hukum betul tetapi alasan salah(1m) - Hukum salah tetapi alasan betul(0m)

[2 M]

3 a) (i)

Saidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq kerana mengakui kebenaran Rasulullah SAW dalam peristiwa israk mikraj.

-

[1 isi X2 M = 2 M]

(ii)

Dua sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.

- Mendaulatkan kerajaan Islam Madinah daripada ancaman golongan murtad, nabi palsu dan enggan membayar zakat.

- Membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi. - Mengumpulkan tulisan –tulisan Al Quran

[2 isi X 2M = 4 M]

b) (i) Dua sifat peribadi Imam Malik Rahimahullah.. - Cerdas dan kuat ingatan

- Berakhlak mulia / bersopan santun/ berpakaian bersih dan kemas - Suka membantu orang yang berhajat

- Tidak mencela orang lain

[2 isi X 1M = 2 M]

(6)

- Seorang yang pendiam dan bercakap perkara yang berfaedah sahaja. - Seorang yang tabah menghadapi ujian

- Seorang yang tegas pendirian.

- Seorang yang tawaduk dan menghormati hadis –hadis Rasulullah SAW

(ii) Dua sumbangan Imam Malik terhadap tamadun Islam.

- Menghasil kitab yang termasyur iaitu al Muattok yang menjadi kitab rujukan.

- Aliran pemikiran beliau telah melahirkan mazhab Maliki.

[2 isi X 1M = 2 M]

c) (i) Cara menzahirkan rasa cinta terhadap Negara.

- Mengharumkan nama baik negara dengan mencapai kecemerlangan diperingkat antarabangsa.

- Sentiasa mempertahankan Negara jika diancam oleh musuh

- Berusaha memajukan Negara supaya lebih dihormati Negara lain.

[2 isi X 2M = 2 M]

(ii)

Contoh Jawapan KBAT – apa akan berlaku jika rakyat mengabaikan manifesto.

Isi (1m)

Negara akan lemah Huraian

(1m)

Kerana rakyat tidak mempedulikan negara Huraian

Lengkap (1m)

Rakyat bersikap mementingkan diri sendiri.

Kesimpulan (1m)

Perlu menunjukkan kecintaan terhadap negara dengan jelas

4 M

4 a) (i) Peranan utama Baitulmal ialah menguruskan semua pendapatan dan perbelanjaan Negara berlandaskan syariat Islam.

[1 isi X 2M = 2 M]

(ii) Dua langkah bijak Iktibar daripada kemerosotan kerajaan Abbasiyah ialah - Membina tali air dan saliran untuk mengairi kawasan pertanian - Melakukan penyelidikan dalam bidang pertanian bagi menjamin

pengeluaran yang lebih baik dan bermutu.

- Membina jalan raya dan pelabuhan bagi kemudahan persinggahan kapal

- Meluaskan bidang perdagangan iaitu perusahaan kraf tangan seperti membuat kiswah kaabah.

[2 isi X 2M = 4 M]

(7)

b) (i) Sifat peribadi Syeikh Muhammad Abduh .

- Berani menyatakan idea islah walaupun terpaksa berhadapan dengan cabaran.

- Tegas tetapi penyayang kepada anak muridnya. Suka membantu anak murid yang menghadapi masalah kewangan dengan menubuhkan Jamiatul Khairiah Islamiah.

- Seorang ulama yang berktrampilan dengan menyandang pelbagai jawatan penting seperti Hakim Mahkamah Rayuan

[2 isi X 1M = 2 M]

(ii)

Dua sumbangan dalam bidang pendidikan.

- Mewujudkan mata pelajaran matematik, geografi, algebra , geometri dan seni khat di universiti Al Azhar

- Menwujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil - Menyediakan farmasi khusus untuk pelajar Al Azhar

- Menyediakan peruntukan untuk gaji guru dari perbendaharaan

- Memperbaiki asrama pelajar dengan menekan aspek keselamatan dan kesihatan

[2 isi X 1M = 2 M]

(iii) Dua method dalam islah.

- Melalui proses pengajaran di masjid al Hussain, Darul Ulum dan universti Al Azhar.

- Melalui media massa seperti majalahal Urwatul Wusqa , Akhbar Al Waqai’ al Misriyyah dan Al-Ahram.

- Melalui karya-karya ilmiah seperti Risalah At-Tauhid, Tafsir Juzu’ Amma.

- Melalui jawatan yang disandang seperti hakim Mahkamah Rayuan , Mufti Kerajaan Mesir.

[2 isi X 1M = 2 M]

c) (i) Dua cara mentaati Rasulullah saw selain berselawat.

- Tawaduk dan bersopan santun apabila hadis baginda dibaca. - Menziarahi makam Rasulullah saw

- Mengasihi para sahabat rasulullah saw. - Beriltizam dengan sunnah Rasulullah saw.

[2 isi X 1M = 2 M]

(ii) Contoh Jawapan KBAT- Ramalkan keadaan masyarakat sekiranya dibiarkan berlaku penghinaan

Isi (1m)

Masyarakat akan berpecah belah. Huraian

(1m)

saling tuduh menuduh antara satu sama lain Huraian

(1m)

Akibat tiada kerjasama dalam aktiviti ekonomi Huraian

Lengkap (1m)

Sedangkan Islam sangat mementingkan perpaduan dan kerjasama seperti firman Allah yang bermaksud “

bekerjasamalah dalam melakukan kebaikan dan bertaqwa”

(8)

Kesimpulan (1m)

Memberi kefahaman kepada masyrakat supaya lebih menyayangi dan mencintai Rasulullah saw. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah mengambil tindakan tegas kepada golongan yang menghina Rasulullah

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :