Syirik adalah merupakan sesuatu yang ama

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Syirik adalah merupakan sesuatu yang amat berbahaya. Hal ini

adalah kerana apabila seseorang itu terlibat dengan perbuatan syirik,

maka ia akan mengakibatkan tergelincirnya akidah seseorang muslim

daripada landasan keimanan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman

dalam al-Quran, di dalam surah al-Nisa’ ayat 116, maksudnya:

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang

mempersekutukanNya dengan sesuatu (apa jua), dan akan

mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa

yang dikehendakiNya (menurut peraturan hukum-hukamNya); dan

sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa jua),

maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat

jauh”.

Maksud daripada ayat ini ialah apabila seseorang itu

meninggal dunia dalam keadaan syirik dan tidak sempat

bertaubat kepada Allah, maka sudah tentu akan terjerumus

dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di akhirat kelak.

Hal ini adalah kerana ia tidak akan memperoleh

pengampunan daripada Allah SWT. Justeru, syirik adalah

merupakan suatu kesalahan yang amat besar yang tidak

boleh dipandang remeh oleh sesiapa pun jua. Sehubungan

dengan itu, nabi SAW melalui hadis yang sahih telah

memberi amaran agar menjauhkan diri daripada terjebak

dalam perbuatan syirik kerana ia merupakan suatu

kebinasaan.

(2)

terang yang menjerumuskan seseorang itu ke dalam lembah

kekufuran. Syirik ini boleh berlaku melalui salah satu

daripada tiga keadaan iaitu:

Menerusi iktiqad: Contohnya ialah meragui atau

menafikan kewujudan Allah dan berkeyakinan bahawa

sistem ciptaan manusia lebih baik dan sempurna daripada

sistem dan perundangan yang diciptakan Allah.

Menerusi perbuatan atau amalan: Contohnya adalah

seperti perbuatan menyembah patung, berhala, batu,

pokok, matahari, bulan bintang atau objek tertentu.

Begitu juga termasuk dalam kategori ini ialah perbuatan

memuja kubur atas dakwaan kubur itu keramat atau

meminta bantuan bomoh yang menggunakan makhlus

halus dalam perubatan dan sebagainya.

Menerusi lidah atau perkataan: Contohnya adalah

seperti menghalalkan perkara haram atau mengharamkan

sesuatu yang dihalalkan.

Syirik khaf

pula ialah syirik yang kecil dan tersembunyi

yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang.

Syirik daripada kategori ini banyak berkaitan dengan

(3)

#

Amalan Khurafat ialah perbuatan atau perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak yang masih terdapat dalam aktiviti masyarakat Melayu moden sehingga ke hari ini. Kepercayaan yang telah kuat bertapak dan berakar umbi dalam masyarakat Melayu itu seolah-olah telah menjadi satu pegangan atau tradisi yang mesti

dilakukan dalm majlis-majlis atau perayaan tertentu. Sebenarnya banyak perkara Khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu antara contohnya ialah apabila ada majlis perkahwinan dengan upacara persandingan yang seolah-olah satu kewajipan, sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewi Sita. Begitu juga apabila ada sesuatu kematian, dan selepas kematian mesti diadakan kenduri masuk kubur, 3 hari (makan serabai ), kenduri pecah perut pada hari ke 7, kenduri 40 hari iaitu ruh berpisah dengan waris dan kenduri 100 hari iaitu turun batu nisan dan bagi ruh itu memasuki dalam

jemaahnya sebagai ahli kubur.

#Maksud bidaah

Dari segi lughat/lughah/bahasa Dari segi syarak/syara’

 Segala sesuatu yang diadakan

 Tambahan baru

 Segala sesuatu yang diadakan bercorak keagamaan yang tidak ada contoh dari Nabi s.a.w dan sahabatnya.

 Ibadah yang direka atau ditambah untuk mendapat pahala lebih atau mendekatkan diri kepada Allah.

 Sesuatu yang baru dalam agama yang telah sempurna. “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.” (Surah Al-Maidah:3)

 Dipandang indah dan baik

 Menyerupai syariat

(4)

 Belum ditetap Allah dan Nabi s.a.w

 Penambahan atau

pengurangan yang dipandang agama

 Tidak dapat difikir tujuannya

Perbezaan adat dan ibadah

Adat Ibadah

 Asal hukum adat itu harus

 Asal hukum adat itu sah hingga

datang dalil yang batal hingga datang dalil yang memerintahkan

 Dalil: “Apakah bagi merka ada beberapa sekutu yang membuat syariat dalam hal agama yang tidak diizinkan Allah? (Surah As – Syura : 21 ) “Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini apa-apa selain daripadanya, maka ia tertolak. (H.R. Bukhari)

Contoh-contoh bidaah

Lughat/lughah/bahasa Syarak/syara’

 Menggunakan mikrofon dalam solat atau azan. Pada zaman Nabi tiada, adakah bidaah? Jika orang bertanya mengenai mikrofon kita dapat menjawab tujuannya untuk menjelaskan

suara kepada orang

ramai.Inilah maslahat

 Maulid Nabi s.a.w atau Hari Jadi Nabi s.a.w. Adakah anda mengikut sunnah Abu Talib menyambut Hari kelahiran Nabi s.a.w? Nabi s.a.w tidak pernah menganjurkannya!

(5)

mursalah.

 Pesta bunga api sempena

tahun baru.Adakah

ini ibadah.Ya, jika kepercayaan kita bunga api boleh menghalau hantu dan syaitan, jika tidak tiada masalah.

 Menunggang motosikal. Adapun pada zaman Nabi s.a.w menunggang unta, tetapi itu hanyalah adat pada zaman itu. Sebelum Nabi lahir memang dengan cara-cara tertentu). Jika

dilihat dari satu

sudut,mengerjakan solat ini kelihatan mengikut sunnah kerana solat merupakan perbuatan yang baik dan diperintahkan oleh agama. Tetapi, jika dilihat dari sudut lain, jelas bidaahnya kerana tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...