• Tidak ada hasil yang ditemukan

JABATAN PELAJARAN KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH SET 1. Satu jam lima belas minit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "JABATAN PELAJARAN KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH SET 1. Satu jam lima belas minit"

Copied!
22
0
0

Teks penuh

(1)

1 SULIT

21/1 Sejarah 1 ¼ jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN

______________________________________________________________________

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

2009

SET 1

Satu jam lima belas minit

______________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda pada

kertas objektif yang disediakan.

4 .Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.

(2)

2

1 Rajah di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk memperoleh sumber sejarah berikutan perkembangan pesat teknologi.

Apakah X ?

A Kaedah lawatan B Kaedah arkeologi C Kaedah temu ramah D Kaedah pandang dengar

2 Sumber berikut merujuk kepada sumber pertama.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat mengenainya ? I

II III IV

Sumber belum ditafsir Sumber yang bersifat asli Sumber yang telah diolah Sumber yang diterbitkan A I dan II

B I dan IV C II dan III D III dan IV

3 Manusia Zaman Neolitik dikatakan mempunyai budaya yang lebih teratur. Mengapakah dikatakan sedemikian ?

I II III IV

Hidup sara diri

Hidup berpindah randah Wujud pembahagian kerja Wujud sistem bermasyarakat A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Kaedah X • Radio • Internet • Televisyen • Fosil • Artifak • Manuskrip

(3)

3

4 Tonle Sap ialah tasik yang dibina pada abad kesepuluh masihi. Apakah kesan tasik ini kepada kawasan persekitaran ?

A B C D Persekitaran subur Pelabuhan entrepot Pusat membuat kapal Pusat pengumpulan barang

5 Rajah di bawah berkaitan sejarah negeri Melaka

Apakah sumber yang menerangkan perkara di atas ? A

B C D

Sejarah Melayu Hikayat Hang Tuah Hikayat Kanun Melaka Salasilah Melayu dan Bugis

6 Peta di bawah merujuk kepada perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap Parameswara ? I II III IV Tulus Yakin Gigih Berdikari A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Asal-usul nama Melaka

Pokok Melaka

(4)

4

7 Rajah di bawah berkaitan sistem perundangan di Melaka

Bagaimanakan undang-undang ini membantu memajukan perdagangan di Melaka? A

B C D

Memberi pengecualian cukai

Menyedia tempat menyimpan barang Melicinkan peraturan berniaga Menjamin kebajikan pedagang

8 Jadual di bawah menunjukkan sumbangan Tun Perak.

Tahun Peristiwa

1456 Tun Perak berjaya menghalang serangan Siam ke atas Melaka

Apakah faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan tersebut ?

A B C D

Bantuan askar asing Senjata yang lengkap Strategi yang berkesan Pertahanan yang mantap

9 Bagaimanakah penerimaan awal Sultan Melaka terhadap angkatan Portugis yang

dipimpin oleh Lopez de Sequeira?

A B C D

Menyerang kapal Lopez de Squeira Menyambut baik rombongan tersebut Meminta mereka keluar dari bumi Melaka Menangkap anggota rombongan tersebut

10 Mengapakah pedagang-pedagang asing tidak mahu lagi berdagang di Melaka semasa pemerintahan Portugis?

A B C D

Cukai yang tinggi Keselamatan terancam Kemudahan yang terhad Kesukaran berkomunikasi

Undang-undang

Laut Melaka

Memastikan aktiviti perdagangan

(5)

5

11 Peta berikut menunjukkan ibu negeri Johor dalam kurun ke-16.

Mengapakah ibu negeri Johor selalu berubah-ubah? A B C D Muslihat pertahanan Penaklukan kuasa luar Kemerosotan perdagangan Pertukaran kuasa pemerintahan

12 Bagaimanakah Belanda berjaya menguasai perdagangan bijih timah Perak pada pertengahan kurun ke-17 dan kurun ke-18?

I II III IV

Menyekat laluan kapal Menyerang angkatan laut Membuat kepungan Memeterai perjanjian A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13 Antara berikut, yang manakah merupakah ciri-ciri Adat Temenggung? I

II III IV

Mengutamakan kaum lelaki

Menekankan unsur-unsur demokrasi Mengutamakan keturunan sebelah ibu

Melaksanakan hukuman sebagai pengajaran A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(6)

6

14 Kumpulan etnik yang manakah terlibat secara aktif dalam perlombongan antimoni di Sarawak ? A B C D Iban Bajau Murut Bidayuh

15 Kumpulan etnik manakah yang mempunyai kepercayaan seperti di bawah? Roh orang mati akan pergi ke

Gunung Kinabalu A B C D Bajau Murut Suluk Kadazandusun

16 Peta berikut menunjukkan kepentingan Pulau Pinang sebagai sebuah pelabuhan.

Apakah alasan yang digunakan oleh SHTI untuk memenuhi keperluan mereka? I Pangkalan tentera

II Penduduk yang ramai III Pusat tahanan

IV Pusat pengumpulan barang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(7)

7

17 Rajah di bawah menunjukkan perubahan pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat.

Mengapakah Singapura menggantikan Pulau Pinang sebagai pusat pentadbiran? A

B C D

Pentadbiran yang teratur Kekayaan bahan mentah Kedudukannya yang strategik

Permintaan pedagang-pedagang luar

18 Dokumen di bawah merupakan sebahagian intipati Perjanjian Pangkor yang

dimeterai pada tahun 1874.

Bagaimanakah nasib Raja Ismail dalam perjanjian tersebut ?

A B C D

Dipecat jawatannya

Diakui sebagai Raja Muda Dikenakan tahanan rumah Dibuang negeri ke Singapura

(8)

8

19 Gambar di bawah merupakan sebuah rumah api yang terdapat di Tanjung Rachado,Selangor.

Apakah kesan penting yang berlaku terhadap Selangor apabila rumah api tersebut diserang ? A B C D

J.G. Davidson menjadi residen yang pertama

Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat sultan Raja Mahadi telah dijatuhkan hukuman buang negeri Raja Abdullah dilantik menggantikan Sultan Abdul Samad

20 Rajah berikut merujuk kepada tergugatnya kuasa sultan dan pembesar dalam Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu.

Residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar

• Mencampuri adat • X

• Mengambil alih pungutan cukai Apakah X ? A B C D

Merampas hak wanita Menguasai tanah tempatan Memaksa menerima nasihat Mengubah sempadan daerah

(9)

9

21 Peta di bawah menunjukkan penyerahan daerah Tabal milik Kelantan kepada Siam oleh British.

Mengapakah sebilangan penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan selepas penyerahan tersebut?

A B C D

Siam mengenakan cukai yang tinggi Membuka penempatan baru di Kelantan Kelantan menjanjikan kemewahan hidup

Tidak mahu berada di bawah pentadbiran Siam

22 Perjanjian di bawah diadakan bagi mewujudkan keamanan di Johor.

Tahun Tokoh Peristiwa

Temenggung Ibrahim 1885

Sultan Ali

Perjanjian Persahabatan Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Ali ?

A B C D

Dilantik menjadi Bendahara Dilucutkan hak sebagai sultan Diberikan kuasa di wilayah Kesang Dijadikan ketua pasukan keselamatan

23 Maklumat berikut berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya untuk memajukan negeri Johor

• Sering melawat England

• Memperkenalkan perkhidmatan pos

Apakah tujuan Sultan Abu Bakar mengambil tindakan tersebut ?

A B C D

Menyaingi kemajuan Singapura Memodenkan pentadbiran negeri

Menggalakkan kemasukan pelabur asing Mengurangkan pengaruh pembesar tempatan

(10)

10

24 Pembesar di bawah telah dilantik oleh James Brooke untuk membantunya dalam melicinkan pentadbiran negeri Sarawak.

• Datu Bandar • Datu Patinggi • Datu Temenggung Apakah tugas pembesar tersebut ?

A B C D Pemungut cukai

Penyelia Majlis Kewangan Negeri Penyelaras hasil keluaran pertanian

Penasihat berkaitan undang-undang adat tempatan

25 Syarikat berikut terlibat secara langsung dalam perkembangan industri perlombongan di Sarawak

Syarikat Borneo Berhad

Apakah galian yang dilombong oleh syarikat tersebut ? A B C D Emas Gas asli Antimoni Petroleum

26 Senarai di bawah merupakan langkah SBUB menggalakkan penanaman getah di Sabah.

• Dividen 4 %

• Pengecualian eksport 50 tahun • Kemasukan buruh X

Buruh X ialah dari I II III IV Jawa China India Filipina A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(11)

11

27 Senarai berikut menerangkan sebuah pasukan yang ditubuhkan oleh SBUB di Sabah.

• Ditubuhkan pada tahun 1900

• Bertujuan untuk menjamin keamanan • Anggota terdiri dari pegawai polis

tempatan Apakah nama pasukan tersebut ?

A B C D Skuad Khas Skuad pribumi Skuad Terbang

Skuad Ketua Anak Negeri

28 Kata-kata di bawah diucapkan apabila Tun Abdul Razak memperkatakan sejarah persekolahan rendah beliau.

” Kalau saya berhak menjadi ternama, hak itu terletak semata-mata pada kesederhanaan.Saya mulakan pelajaran di sebuah sekolah yang berbumbung atap dan berlantai tanah ”.

Tun Abdul Razak Sekolah yang dimaksudkan ialah

A B C D Sekolah Arab Sekolah Melayu Sekolah Inggeris Sekolah Mubaligh

29 Berdasarkan kata-kata berikut, apakah iktibar daripada dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh British?

‘Ajarkan mereka supaya memuliakan kerja buruh,

supaya tidak semua mereka menjadi kerani.’ Arthur Kenion, 1915 A B C D Berfikiran strategik

Berani mempertahankan maruah Berhati-hati dengan kuasa asing

(12)

12

30 Rajah di bawah menunjukkan tindakan SBUB di Sabah untuk menamatkan satu penentangan rakyat tempatan.

Pada April April 1915, SBUB menghantar 400 orang tentera dan peperangan berlaku selama enam minggu Kebangkitan X Apakah kebangkitan X ? A B C D Kebangkitan Rentap Kebangkitan Rundum Kebangkitan Mat Sator Kebangkitan Mat Salleh

31 Petikan berikut adalah sebahagian dari puisi ’Pahlawan Kemerdekaan ’ karya Usman Awang.

Inggeris datang meredah Pahang Bersama peluru bersama senapang Membunuh menangkap setiap pejuang Sungai Semantan berubah darah Di manakah lokasi pertempuran tersebut ?

I II III IV Jerantut Kuala Lipis Lubuk Terua Jeram Ampai A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(13)

13

32 Jadual berikut menunjukkan notis hukuman denda yang dikenakan kepada penduduk di Jajahan Pasir Puteh pada tahun 1915.

Jenis rumah Jumlah denda

Besar $ 10.00

Sedang $ 5.00

Kecil $ 3.00

Mengapakah penduduk dikenakan hukuman denda tersebut ?

A B C D

Mencetuskan huru hara

Membina rumah tanpa kebenaran Menentang pembayaran cukai pintu

Menentang perlantikan Pegawai Daerah

33 Anda telah menghadiri satu perjumpaan yang diadakan oleh sekumpulan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah. Antara isu yang dibincangkan ialah ekonomi dan pendidikan orang Melayu.

Kumpulan pelajar tersebut mungkin sekali A B C D Kaum tua Kaum Muda Kaum Guru Kaum bangsawan

34 Senarai berikut merupakan madrasah yang terkenal di Tanah Melayu pada awal tahun 1920.

• Al-Masyhur di Pulau Pinang • Al-Diniah di Padang Rengas

• Il-Ihya Assyarif di Gunung Semanggol Apakah tujuan penubuhan institusi tersebut ?

A B C D

Menyebarkan ideologi timur Menyebarkan ideologi barat Menyebarkan idea tradisional Menyebarkan idea pembaharuan

(14)

14

35 Senarai di bawah merupakan antara tokoh terkenal dalam sejarah negara kita. • Ibrahim Haji Yaakob

• Ahmad Boestamam • Mustapha Hussain Apakah persamaan tokoh-tokoh tersebut ?

A B C D

Pemimpin Gerakan Islah

Pemimpin Kesatuan Melayu Muda Pemimpin Persaudaraan Sahabat Pena

Pemimpin dari Maktab Perguruan Sultan Idris

36 Rajah berikut menunjukkan slogan Jepun pada tahun 1940-an. Slogan Jepun

• Semangat Asia

• Asia untuk Orang Asia

• Kawasan kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

Apakah tujuan slogan tersebut ?

A B C D

Mengekal keamanan negara Menanamkan sifat antikomunis

Mewujudkan keamanan di Asia Tenggara Mempengaruhi penduduk Tanah Melayu

37 Dasar di bawah merupakan salah satu Dasar Penjepunan yang dilaksanakan di Tanah Melayu.

Bahasa Jepun menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah

Apakah tujuan Jepun melaksanakan dasar tersebut?

A B C D

Memudahkan komunikasi dengan penduduk setempat Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum

Mendapatkan sokongan penduduk tempatan Menggalakkan budaya Jepun

(15)

15

38 Pernyataan berikut menunjukkan slogan yang disebarkan oleh Jepun. Kawasan Kesemakmuran Bersama

Asia Timur Raya

Mengapakah pentadbiran Jepun gagal mencapai slogan tersebut? I

II III IV

Sekatan ekonomi Kadar inflasi meningkat Penurunan harga barangan Kekurangan bahan mentah A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39 Penyataan berikut berkaitan langkah British di Tanah Melayu pada tahun 1945. British telah memperkenalkan Pentadbiran Tentera

British (BMA) selepas tamatnya Pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

Apakah tujuan British memperkenalkan BMA?

A B C D

Memulih keamanan Tanah Melayu Menentang saki baki tentera Jepun Mengukuhkan kedudukan British

Membentuk sistem pentadbiran yang sistematik

40 Mengapakan pertubuhan berikut menyokong gagasan Malayan Union? • Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

• Angkatan Pemuda Insaf (API) • Angkatan Wanita Sedar (AWAS) I

II III IV

Kerakyatan terbuka

Penyatuan pentadbiran agama Islam Kuasa Sultan di perkukuh

Status quo orang Melayu terjamin A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(16)

16

41 Rajah di bawah menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union. Gabenor Malayan Union X Majlis Undangan Majlis Melayu

(Majlis Raja-Raja Melayu) Apakah X? A B C D Majlis Penasihat Majlis Tertinggi Majlis Eksekutif Majlis Mesyuarat Kerja

42 Apakah perjuangan UMNO semasa penubuhannya pada tahun 1946?

A B C D

Memperkasa kemajuan bangsa Mendapat kebebasan mentadbir Menyokong kerakyatan terbuka Memperjuangkan kemerdekaan

43 Pernyataan berikut menerangkan kekurangan sokongan terhadap komunis di Tanah Melayu.

Mengapakah orang Melayu bertindak sedemikian ?

A B C D

Kesetiaan kepada pihak British Keahlian hanya kepada orang Cina Menghormati kepimpinan pembesar Bertentangan dengan budaya tempatan

(17)

17

44 Berdasarkan maklumat berikut,mengapakah undang-undang tersebut diisytiharkan?

Peristiwa Kesan

Pembunuhan tiga orang pengurus ladang di Sungai Siput Perak

Undang-undang Darurat diisytiharkan

A B C D

Menjamin kestabilan politik Menjimatkan kos pentadbiran Mengatasi masalah perkauman Melambatkan proses kemerdekaan

45 Gambar di bawah menunjukkkan kempen “Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis”.

Apakah nilai yang dapat diambil dalam usaha tersebut? A B C D Disiplin Berdikari Toleransi Kerjasama

46 Apakah tujuan pihak British menubuhkan jawatankuasa berikut?

Tahun Peristiwa

1949 Penubuhan Jawatankuasa

Hubungan Antara Kaum

A B C D

Merancang dasar ekonomi

Memupuk perpaduan kaum Mendapatkan kemerdekaan

(18)

18

47 Jadual di bawah menunjukkan cadangan laporan pelajaran di Tanah Melayu.

Tahun Laporan

1956 Laporan Razak

Apakah matlamat laporan tersebut ?

A B C D

Mengkaji sistem pendidikan sekolah Cina Melahirkan sistem pendidikan kebangsaan Membaiki sistem pendidikan sekolah Melayu

Mewajibkan pelajaran peringkat sekolah menengah

48 Apakan perkara utama yang dibincangkan dalam persidangan berikut?

Tahun Peristiwa

Februari 1954 Konferensi Nasional

A B C D

Pembentukan sistem ahli Kepentingan pilihan raya Pindaan syarat kerakyatan Penggubalan perlembagaan

49 Rundingan London diadakan pada tahun 1956 bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu.

Apakah yang dibincangkan dalam rundingan itu? I

II III IV

Menjamin kepentingan ekonomi British

Mengamalkan konsep Raja Berperlembagaan Melantik pegawai British dalam pentadbiran

Menutup pangkalan tentera British di Tanah Melayu A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

(19)

19

50 Jadual berikut berkaitan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Tarikh Tempat Peristiwa

31 Ogos 1957 Stadium Merdeka,

Kuala Lumpur

Pemasyhuran Kemerdekaan Bagamanakah cara Tanah Melayu mencapai kemerdekaan?

A B C D Kerjasama politik

Pengembalian kuasa raja Persamaan hak dalam politik Kelonggaran syarat kerakyatan

51 Tunku Abdul Rahman dengan penuh semangat mengisytiharkan

Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957

Andaikan anda berada dalam majlis tersebut, apakah perasaan anda? I

II III IV

Hormat pada lambang negara Hormat kepada negara penjajah Bersyukur sebagai warganegara

Bangga dengan perjuangan pemimpin negara A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

52 Senarai berikut merujuk kepada

• Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu

• Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu

• Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri A B C D Suruhanjaya Reid Perjanjian London Suruhanjaya Cobbold Perlembagaan Merdeka

(20)

20

53 Mengapakah kerajaan British mengambil Sabah dan Sarawak sebagai Tanah Jajahan Mahkota?

A B C D

Memenuhi permintaan rakyat Menjaga kepentingan ekonomi Membendung ancaman komunis Menyeragamkan sistem pentadbiran

54 Apakah sebab penduduk Sarawak menentang tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada British?

I II III IV

Melanggar Perlembagaan 1941

Menyulitkan permintaan kemerdekaan Melaksanakan amalan sistem demokrasi Melanggar pantang larang adat tempatan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

55 Apakah persamaan tentang tokoh berikut? • Gerard T. Mac Bryan • Harold Mc Michael A B C D

Menyandang jawatan residen Memperkenalkan sistem beraja Menggunakan cara tipu muslihat

Menyokong perjuangan penduduk tempatan

56 Dialog berikut mungkin berlaku di Singapura pada awal tahun 1960-an.

Lee Kuan Yew : Parti Tindakan Rakyat (PETIR) bersetuju dengan pembentukan Malaysia

Tokoh Parti X : Kami Parti X menentang pembentukan Malaysia kerana gagasan tersebut merupakan satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruhnya. Parti X ialah A B C D Parti Negara Barisan Sosialis Persatuan Cina Sarawak

(21)

21

57 Berdasarkan pernyataan berikut, apakah matlamat penubuhan Persekutuan Malaysia?

Persekutuan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963

I II III IV

Memajukan sosioekonomi

Mengelakkan ancaman pihak Barat Menjalankan dasar neokolonialisme

Menyekat perkembangan pengaruh komunis A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

58 Senarai berikut merujuk kepada tokoh yang terlibat dalam proses penubuhan Malaysia.

• Lord Cobbold • Wong Pow Nee

• Muhammad Ghazali Shafie Apakah peranan tokoh-tokoh tersebut ? A

B C D

Memupuk perpaduan di kalangan rakyat

Meninjau pendirian rakyat Sabah dan Sarawak Menggubal perlembagaan Sabah dan Sarawak

Memberi penerangan kepada rakyat Sabah dan Sarawak 59 Apakah matlamat penubuhan pertubuhan berikut?

Tahun Anggota Pertubuhan

1963 • Malaysia • Filipina • Indonesia MAPHILINDO A B C D

Memajukan ekonomi serantau Membentuk pakatan ketenteraan

Menyekat pengaruh komunis

(22)

22

60 Apakah nilai yang dapat dikaitkan dari pernyataan di atas?

“...sungguhpun kita merasa dan dukacita kerana satu negeri telah terpaksa keluar, tetapi kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita”

Tun Abdul Razak

A B C D Muhibah Kerjasama Keharmonian Bersatu padu

Referensi

Dokumen terkait

Selanjutnya untuk alur data (data flow) digambarkan dengan anak panah, yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk

Pembelajaran berbasis komputer juga sangat penting bagi siswa karena, (1) siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak,

3) Melakukan pembersihan dan desinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari

Di sini CIMSA sebagai organisasi mahasiswa kedokteran, merasa perlu ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengadakan seminar mengenai penyakit

NLS 2014 kali ini akan sejalan dengan fokus CIMSA dalam melakukan community development, dengan membawakan tema “Community Development Implementation:

Divisi Proyek adalah fungsi pekerjaan dalam kepanitiaan ICONIC yang bertugas mem- bantu ketua untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam menjalankan tugas kepanitiaan dalam membuat

Berperan sebagai representasi IYOIN kepada pihak dalam organisasi Local Chapter dan membantu memimpin Executive Director dalam kepengurusan IYOIN Local Chapter dengan

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul