BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 SET 5 Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 5

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

KERTAS JAWAPAN UNTUK JAWAPAN SET 5 BAHAGIAN A

1 A B C D 21 Qazaf

2 A B C D 22 Riba

3 A B C D 23 Haram

4 A B C D 24 Ahli Sunnah Wal Jamaah

5 A B C D 25 Kemanisan iman

6 A B C D 26 Tiga kali suci

7 A B C D 27 Putus haid 8 A B C D 28 Tiada idah 9 A B C D 29 Umar Al-Khatab 10 A B C D 30 Cordova/Andalus/Sepanyol 11 A B C D 31 Fakih 12 A B C D 32 Islah 13 A B C D 33 As-Sayyid 14 A B C D 34 Sedekah 15 A B C D 35 Wajib 16 A B C D 36 Didikan 17 A B C D 37 Sunat 18 A B C D 38 Haram 19 A B C D 39 Tidak sah 20 A B C D 40 Wajib

(3)

BAHAGIAN B

No.

Soalan Peraturan Pemarkahan Markah

1 a) (i) Pengertian perang jihad ialah :

Ialah peperangan antara orang Islam dengan orang kafir /1m bagi mempertahankan kesucian agama Islam.1m

[1 isi X2M = 2 M]

(ii) Dua akibat lari dari medan peperangan terhadap individu ialah : - Mendapat kemurkaan Allah SWT di dunia

- Dipandang hina oleh masyarakat - Dimasukkan ke dalam neraka jahanam

- Tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa - Menjadi diri penakut atau hilang keyakinan diri

[2 isi X2M = 4 M]

(iii) KBAT : Pendapat anda bagaimana cara memupuk semangat jihad di kalangan belia negara ini :

Isi (1m)

Menggalakkan belia terlibat dalam aktiviti berteraskan ketenteraan seperti sukarelawan polis, tentera wataniah atau pasukan gerakan am.

Huraian (1m)

Pertubuhan seumpama ini dapat mendedahkan kepada belia dengan aktiviti lasak seperti kawat, perkhemahan dan latihan ala ketenteraan dan menembak

Huraian Lengkap

(1m)

Kesannya belia akan disemai semangat juang dan disiplin yang tinggi sehingga sanggup berkorban dan berjihad dalam mempertahankan negara apabila diserang.

Kesimpulan (1m)

Kesimpulannya semangat jihad dapat dipupuk di kalangan belia di negara ini sekiranya mereka didedahkan dengan aktiviti ketenteraaan. Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

b) i Dua nama lain bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah : - Ahli Sunnah

- Al-Jamaah - Al-Salafussoleh

(4)

ii Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar dan Qada’ dan Qadar ialah :

Pelaku dosa besar : Orang yang melakukan dosa besar tetap dikira sebagai Mukmin/1m kerana imannya masih ada tetapi fasik/1m

Qada’ dan Qadar :Bahawa ketentuan( Qadar) dan segala perkara yang berlaku (Qada’) di alam ini terjadi dengan kebijaksanaan Allah /1m sejak azali lagi /1m

2 Isi x 2m= 4m

iii KBAT : Bagaimanakah berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Waljamaah boleh menjamin tidak akan sesat selama-lamanya.

Isi (1m)

Berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah bererti berpegang dengan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih

Huraian

(1m) Kedua sumber ini adalah sumber utama dalam Islam.

Huraian Lengkap

(1m)

Rasulullah juga telah memberi jaminan bahawa orang yang berpegang dengan dua sumber ini tidak akan sesat selama-lamanya. Di samping itu mazhab ini juga mengikuti perjalanan para sahabat dan menentang perbuatan bid’ah iaitu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah terutama dalam perkara ibadah. Kesimpulan

(1m)

Kesimpulannya akidah umat Islam akan selamat dan tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang dengan sumber-sumber di atas.

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

2 b) i Maksud gadaian ialah :

Suatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya / 1m untuk mendapatkan pinjaman/1m.

2 isi x1m = 2 m

ii Syarat sah barang gadaian ialah : - Bernilai dan sah untuk dijual beli. - Milik penggadai.

(5)

iii Dua perkara yang membatalkan gadaian ialah :

- Barang yang digadai diserahkan semula / 1m kepada penggadai. - Penggadai telah membayar / 1m semua hutangnya /1m .

- Pemegang gadai membatalkan gadaian /1m walaupun tanpa pengetahuan penggadai /1m.

- Penggadai meninggal dunia/1m menyebabkan kehilangan hak ke atas hartanya /1m

- Barang yang digadai rosak /1m menyebabkan manfaatnya tidak boleh digunakan /1m .

- Barang yang digadai disewa , dihibah atau disedekahkan /1m kepada orang lain /1m

2 isi x2m= 4m Isi =1m Huraian =1m

b) i Dua anggota yang harus dilihat semasa meminang ialah : - Muka

- Tangan

2 isi x1m= 2m

ii Dua hikmah dituntut memilih pasangan yang beragama ialah : - Untuk mendapat kebahagian dunia dan akhirat.

- Dapat mendidik keluarga ke arah didikan agama

- Dapat melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga dengan penuh amanah.

- Dapat mengelakkan dari perbuatan maksiat atau zina.

2 isi x2m= 4m

iii KBAT : Mengapakah amalan bersanding masih diteruskan dalam masyarakat Islam hari ini.

Isi (1m)

Amalan bersanding ini tidak bersalahan dengan ajaran Islam.

Huraian (1m)

Kerana ia bertujuan untuk menghebahkan dan

memperkenalkan kepada orang ramai bahawa mereka ini adalah pasangan yang baru diijab kabulkan

Huraian Lengkap

(1m)

Dengan syarat pasangan pengantin perlulah menutup aurat dan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh syarak

Kesimpulan (1m)

Oleh itu, persandingan yang dilakukan hendaklah mematuhi ajaran Islam dan tiada perkara yang ditegah seperti memakai pakaian ketat, jarang dan terbuka aurat. Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

(6)

3 a) i KBAT : Pengajaran yang dapat diambil daripada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah ialah :

Isi (1m)

Saya akan mengamalkan prinsip keadilan dan

mengelakkan amalan pilih kasih dalam kehidupan pada setiap masa

Huraian

(1m) Tanpa mengira bangsa, warna kulit dan keturunan Huraian

Lengkap (1m)

Kerana sifat pilih kasih akan menyebabkan berlaku keadaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat

Kesimpulan (1m)

Oleh itu saya dapat mengekalkan nikmat keamanan dan kesejahteraan yang dikecapi selama ini, seterusnya dapat mengelakkan musuh negara mengambil peluang untuk menghancurkan negara

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

ii Dua faktor yang mendorong kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah ialah : - Penentangan rakyat terhadap pemerintah

- Sikap pemerintah yang lalai menjalankan tugas dan tanggungjawab - Segelintir pemerintah cuai melaksanakan sebahagian tuntutan Islam - Wujud semangat kabilah / mengutamakan bangsa Arab

2 isi x2m= 4m

(b) KBAT : Bagaimanakah cara menguasai sesuatu bidang ilmu ialah : Isi

(1m) Saya perlu berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu. Huraian

(1m)

Kerana ilmu perlu dipelajari secara tekun dan istiqomah untuk menguasainya.

Huraian Lengkap

(1m)

Terdapat galakan menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah yang bermaksud “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga keliang lahad”.

Kesimpulan (1m)

Oleh itu, kita hendaklah berusaha, fokus kepada

pelajaran, taat kepada guru untuk berjaya dalam bidang ilmu

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

(c) i Jenis rekreasi ialah : - Aktif

- Pasif

(7)

ii Dua faedah rekreasi dari aspek psikologi untuk jangka panjang ialah : - Ketahanan dari daripada serangan penyakit berjangkit

- Memantapkan kecergasan badan dan fizikal - Menguatkan antibodi dan daya tahan diri

2 isi x 2m = 4 m Jawapan dalam bentuk positif

iii Dua kemungkinan yang akan berlaku sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan segara ialah :

- Membahayakan keselamatan pengguna seperti berlakunya kecederaan dan luka.

- Menjejaskan pemandangan kerana terdapat contengan yang memburukkan suasana.

- Membazirkan wang kerajaan kerana terpaksa membaiki kemudahan tersebut.

2 isi x 2m = 4 m

4 a) i KBAT : Persediaan yang perlu pelajar lakukan supaya umat Islam tidak ketinggalan dalam bidang ilmu sains dan teknologi.

Isi (1m)

Saya akan berusaha melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah / seperti ilmu-ilmu sains, fizik, kimia dan biologi

Huraian (1m)

Dengan belajar secara gigih dan bersungguh-sungguh untuk menguasai kepakaran dan kemahiran ilmu tersebut Huraian

Lengkap (1m)

Kerana ilmu tersebut mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks di era globalisasi ini / umat Islam akan ketinggalan dari arus perdana dunia jika mengabaikan ilmu tersebut

Kesimpulan (1m)

Oleh itu saya dapat membuat persediaan awal supaya penguasaan umat Islam dalam bidang ilmu sains dan teknologi seperti yang dilakarkan dalam sejarah oleh kerajaan Abbasiah dapat saya realisasikan.

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

ii Kesan penemuan sains dan teknologi zaman Abbasiah kepada umat Islam zaman tersebut ialah :

- Umat Islam hidup maju berbanding umat lain

- Status / imej umat Islam dipandang tinggi / mulia / disanjung di mata dunia.

- Ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk agama Islam.

(8)

b) KBAT : Mencontohi HAMKA untuk cemerlang ialah : Isi

(1m)

Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu.

Huraian (1m)

Kerana ilmu dapat menjadikan seseorang mulia pada pandangan manusia dan di sisi Allah

Huraian Lengkap

(1m)

Sebagaimana firman Allah tentang perbezaan orang berilmu sebagaimana firman Allah yang bermaksud “ Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Kesimpulan

(1m)

Oleh itu, hendaklah kita tekun dan terus berusaha mencari ilmu agar beroleh kejayaan yang cemerlang. Mana-mana jawapan yang munasabah diterima

Rubrik : Isi : 1M Huraian : 1M Huraian Lengkap : 1M Kesimpulan : 1M Jawapan dalam bentuk karangan ringkas.

c) i Dua punca berlaku pencemaran udara ialah : - Bertambah bilangan kenderaan bermotor - Asap yang dikeluarkan oleh kilang - Pembakaran terbuka

- Asap rokok yang mengandungi karbon monoksida.

2 isi x 2m = 4m

ii Dua langkah mengatasi masalah pencemaran ialah :

- Menguatkuasa undang-undang dan menggenakan denda kepada pihak yang melakukan pencemaran.

- Mengadakan kempen kesedaran dan cintakan alam sekitar.

2 isi x 1m = 2m

iii Kemungkinana yang akan berlaku terhadap sumber air jika pencemaran dapat tidak dikawal ialah :

- Sumber air akan tercemar menyebabkan masalah kepada pengguna. - Kos perbelanjaan akan meningkat untuk mengatasi masalah rawatan

air.

- Kehilangan sumber air bersih mengakibatkan berlakunya wabak penyakit.

2 isi x 2m = 4m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di