SURAT PEMBAGIAN TUGAS GURU doc

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NO. 70 / II PERENTI LUWEH Nomor : 42.2/ /SD/2015

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

PADA SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar No. 70/II PERENTI LUWEH, perlu menetapkan pembagian tugas guru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 74 Tahun 2007

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Negara Pendayaguanaan Aparatur Negara Peraturan Bersama Nomor 16 Tahun 2009

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 5. Peraturan Dinas BKN Nomor 03 Dan Nomor 14 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PERENTI LUWEH PADA TANGGAL : 27 JULI 2015

KEPALA SEKOLAH

BURHANUDDIN, S.Pd.SD

(2)

PEMBAGIAN TUGAS GURU

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN

2015/2016

No Nama / NIP TUGAS PEMBIMBINGEKSTRAKURIKULER SASARAN BIMBINGAN

1 BURHANUDDIN,S.Pd.SD

195802141978031001 SISWA

a. BAKTI SOSIAL b. 10K

2 M.TABRI,A.Ma.Pd

196309081983011002 SISWA

a.PRAMUKA b.PMR

3 GANI SITOHANG

196012051982032002 SISWA

a.KESENIAN

10 REFINA ERIYANTI SISWA a.PERPUSTAKAANb.PMR

11 HAYATULHUSNA SISWA a.SBK

b.MULOK

12 AGUSTINA SISWA

DITETAPKAN DI : PERENTI LUWEH PADA TANGGAL : 27 JULI 2015

KEPALA SEKOLAH

BURHANUDDIN,S,Pd.SD

(3)

LAMPIRAN : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN SEMESTER I/ GANJIL

TAHUN 2015/2016

NO NAMA/NIP GOL

RUANG

IV/a Guru pembina Guru Kelas IV-V 6 JAM PKN

2 M.TABRI,A.Ma.Pd 196309081983011002

IV/a Guru pembina Guru Kelas V 24 JAM

3 GANI SITOHANG 196012051982032002

IV/a Guru pembina Guru Kelas VI 24 JAM

4 SYAFRIN

195712311980011008

IV/a Guru pembina Guru Kelas III 24 JAM

5 AYUB

196206061983101002

IV/a Guru pembina Guru Kelas II 24 JAM

6 ISHAK,S.Pd.SD 196508271994031005

III/d Guru pembina TK I

Guru Kelas IV 24 JAM

7 APRIZAL,S.,Pd.SD 195712032005011003

III/a Guru madya Guru PJOK I-VI 24 JAM

8 HAIRIYAH,A.Ma 197311102006042004

II/d Guru Muda Guru Kelas I 24 JAM

9 ROSLAINI

196810022006042003

II/b Guru Pratama Guru agama I-VI 18 JAM

10 REFINA ERIYANTI PENJAGA

11

HAYATULHUSNA Guru BantuAgama III-VI

12 AGUSTINA OPERATOR

DITETAPKAN DI : PERENTI LUWEH PADA TANGGAL : 27 JULI 2015

KEPALA SEKOLAH

BURHANUDDIN,S,Pd.SD

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...