Menghuraikan isi Huraian yang lengkap Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

Teks penuh

(1)

1 (a) (i) dua golongan yang mempersendakan agama - Golongan munafik - Golongan musyrikin - Golongan - 2 x 1m = [2 m]

(ii) dua contoh perbuatan mempersendakan agama

- Memperkecilkan tuntutan agama seperti tidak menunaikan solat

- Melanggar syariat Islam seperti tidak mengeluarkan zakat

- Menyanjung perbuatan maksiat

- Menghina dan mencaci orang bertaqwa -

2 x 1m = [2 m]

(iii) balasan terhadap golongan yang mempersendakan agama - Diberi azab yang pedih dan diseksa di akhirat kelak - Diberi minum air panas menggelegak di akhirat nanti - Ditempatkan dalam neraka.

1 x 2m = [2 m]

(iv) Rubrik penskoran

kriteria skor

• Menyatakan isi sahaja 1m

• Menjelaskan isi • Huraian ringkas

2m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

3m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

• Olahan jawapan tepat, jela, relevan dan menarik

4m

Fokus jawapan – sebab atau factor berlakunya perbuatan mempersendakan agama.

- kurang pengetahuan agama

- suka mencari populariti atau menunjuk-nunjuk perbuatan mereka di laman sosial

(2)

1 (b) (i) dua contoh amalan tersebut. - Solat sunat - Membaca al-Quran - Puasa sunat - Berselawat - - 2 x 1m = [2 m]

(ii) dua kelebihan mengamalkan amalan tersebut dalam kehidupan

seharian seorang pelajar.

- Hidupnya diberkati Allah SWT - Doanya dimakbulkan Alllah SWT

- Memperoleh ketenangan dan kedamaian jiwa

- Mencegah diri daripada melakukan perkara sia-sia dan maksiat

- Dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT

2 x 2m = [4 m]

(iii) dua pengajaran daripada hadis di atas.

- Kita hendaklah mengasihi dan menghormati orang yang bertakwa sebagai tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul

- Kita hendaklah sentiasa melakukan amalan sunat agar dapat meningkatyan martabat disisi Allah SWT

- Kita wajib melaksanakan amalan fardu sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT

2 x 2m = [4 m] Isi = 1m Huraian=1m Ayat penyataan = 1m

2 (a) (i) dua tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi

- Menegakkan syariat Islam

- Memelihara dan memulihara alam sekiytar berlandaskan syariat

2 x 1m = [2 m]

(ii) hikmah Allah SWT menjadikan manusia berbeza dari segi kedudukan dan pangkat.

- Mengeratkan hubungan silaturahim antara orang kaya dengan orang miskin

- Menguji kesabaran manusia sebagai hamba Allah

1 x 2m = [2 m]

(iii) dua pengajaran daripada ayat.

- Kita hendaklah hidup berteraskan syariat Islam kerana hanya Islam sahaja agama yang benar dan diredai oleh Allah

- Kita hendaklah yakin bahawa perbezaan taraf dan kedudukan manusia merupakan ujian daripada Allah kepada hambaNya. 2 x 2m = [4 m] Isi = 1m Huraian=1m Ayat penyataan = 1m

(3)

2 (b) (i) maksud potongan hadis yang bergaris. - Dan beramal dengan amalan soleh -

1 x 2m = [2 m] (ii) dua ciri pakaian yang diharamkan dalam Islam

- Pakaian yang menampakkan aurat

- Pakaian yang jarang hingga menampakkan warna kulit - Pakaian yang ketat

- Pakaian yang berlawanan jantina

2 x 1m = [2 m]

(iii) Rubrik penskoran

kriteria skor

• Menyatakan isi sahaja 1m

• Menjelaskan isi • Huraian ringkas

2m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

3m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

• Olahan jawapan tepat, jela, relevan dan menarik

4m

Fokus jawapan:

Jawapan pelajar mesti ada hubungan makanan, minuman dan pakaian dengan ibadat

[4 m]

(c) Melengkapkan potongan ayat (i) C

(ii) D (iii) E (iv) B

[4 m]

3 (a) (i) Golongan dimaksudkan oleh Allah SWT supaya mengawal pandangan mata dan memelihara maruah

- Orang mukmin - orang Islam - Orang beriman

1 x 2m = [2 markah]

(ii) dua cara mengawal pandangan mata

- Sentiasa memandang / membaca ayat-ayat al-Quran - Tidak memandang perkara-perkara yang diharamkan

2 x 1m = [2 markah]

(4)

(iii) Rubrik penskoran

kriteria skor

• Menyatakan isi sahaja 1m

• Menjelaskan isi • Huraian ringkas

2m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

3m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

• Olahan jawapan tepat, jela, relevan dan menarik

4m

[4 markah]

(b) (i) dua perbuatan tersebut

- Dengki-mendengki - Tipu-menipu - Benci membenci

- Berpaling muka / sombong - Zalim-menzalimi

- Jual beli atas jualan orang lain

2 x 1m = [2 markah]

(ii) dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan

perpaduan dalam kalangan rakan sebaya

- Mengamalkan sikap bersatu padu / bekerjasama dalam masyarakat.

- Menganjurkan aktiviti keagamaan atau kemasyarakatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

- Sentiasa bertolak ansur dan saling hormat menghormati dalam pergaulan seharian

2 x 2m = [4 markah]

(iii) dua pengajaran daripada hadis

- Kita hendaklah menjauhi sifat dengki-mendengki supaya perpecahan dapat dijauhi dalam masyarakat - Kita hendaklah mengekalkan perpaduan dalam

masyarakat supaya negara aman harmoni

- Kita hendaklah saling banyu membantu kerana semua umat Islam adalah bersaudara

Catatan:

Semua sifat negatif dalam hadis dikira sebagai isi yang berlainan. 2 x 2m = [4 m] Isi = 1m Huraian=1m Ayat penyataan = 1m

(5)

(c) Susun potongan ayat al-Quran. 3 2 4 1

[4 markah]

4 (a) (i) dua jenis sujud yang dilakukan untuk mengharapkan pahala

daripada Allah SWT. - Sujud Syukur - Sujud Tilawah - Sujud Sahwi 2 x 1m = [2 markah]

(ii) dua sifat orang yang beriman kepada Allah SWT selain sifat di

atas.

- Sentiasa mengingati Allah SWT ketika senang dan susah - Menginfakkan harta ke jalan Allah SWT

2 x 2m = [4 markah]

(iii) Rubrik penskoran

kriteria skor

• Menyatakan isi sahaja 1m

• Menjelaskan isi • Huraian ringkas

2m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

3m

• Menghuraikan isi • Huraian yang lengkap

• Menyebut contoh atau sebab atau dalil sokongan

• Olahan jawapan tepat, jela, relevan dan menarik

4m

Cadangan jawapan:

fokus kepada cara / amalan untuk menjadi muslim sejati

- Sentiasa melakukan amalan sunat (isi/1m) seperti berzikir, membaca al-Quran (H/1m)

[4 markah] (b) Hukum tajwid (i) B (ii) A (iii) A (iv) B [4 markah]

(6)

4 (c) Tulisan rumi ke tulisan jawi 1 – 4 = 1m 5 – 8 = 2m 9 – 12 = 3m 13- 16 = 4m 17 – 20 = 5m 21 – 24 = 6m Catatan Islam - hamzah dibawah alif

5 (a) (i) dua keistimewaan al-Quran yang diturunkan kepada manusia - Bahasa yang indah dan tidak dapat ditandingi oleh

sesiapapun

- Mukjizat agung Nabi Muhammad SAW

- Setiap huruf yang dibaca akan diberikan pahala

- Terpelihara dari sebarang perubahan dan penyelewengan sehingga akhirat

2 x 1m = [2 markah]

(ii) dua cara untuk menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian - Sentiasa membaca al-Quran

- Memahami makna ayat al-Quran dan mengamalkannya - Menghafaz ayat-ayat al-Quran

- Membaca al-Quran dengan tajwid dan tarannum

2 x 1m = [2 markah]

(iii) Terangkan dua pengajaran dariapada ayat di atas

- Kita hendaklah berpegang teguh dengan ajaran al-Quran agar kehidupan diberkati Allah SWT

- Umat Islam hendaklah berusaha untuk mempelajari dan mendalami al-Quran supaya dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian

2 x 2m = [4 m] Isi = 1m Huraian=1m Ayat penyataan = 1m

ياڬابس ايسيلم نكيداجنم ياجرب هلت اراڬن نكنوڠابمم نأجارك اهسوا

اراڬن دڤك هوتنوچ

ايسيلمك ڠوجنوكرب ڠيرس كيرم .نيلا ڠي ملاسا اراڬن

تحيصن ناد نڠادنڤ اتنيمم قوتنوا

.

(7)

5 (b)

Potongan kalimah

Cara bacaan

ةَيآ

نِم

Dibaca dengung

نِم

ِهِ ب َر

Dibaca tidak dengung

رِداَق

ىَلَع

Jelas / nyata

ًةَيآ

نِك َل َو

Dibaca dengung

نَأ

َل ِ زَنُي

Dibaca dengung

ة باَد نِم

Dibaca dengung

يِف ة باَد

Dibaca dengung

ُريِطَي رِئاَط

Dibaca dengung

ء يَش نِم

Dibaca dengung

[6 markah] Kalimah dan bacaan betul = 2m Kalimah betul dan bacaaan salah = 1m Kalimah salah dan bacan betul = 0m (c) Jawi ke rumi

(i) Perpaduan sangat penting dalam kehidupan masyarakat sesebuah negara

(ii) Muslim yang bertawakal mempunyai keyakinan diri yang mantap

(iii) Menjaga nama baik negara adalah tanggungjawab setiap warga negara

(iv) Allah menjanjikan pahala dan ganjaran syurga kepada mereka yang taat kedua ibubapa

Catatan :

Bagi setiap pernyataan yang ditulis semula, sekiranya ada 3 kesalahan perkataan atau lebih diberi 0 markah

[4markah]

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :