Kisi-kisi Ulangan Tengah Semester Genap Tahun 2016 2017 | KKG Genuk Kisi - kisi SKI

Teks penuh

(1)

KISI-KISI UJIAN TENGAH SEMESTER MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN AJARAN 2016/2017

Nama Madrasah : MI TARBIYATUL ISLAM Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Kelas : III Tahun Ajaran : 2016/2017

Nama Penyusun : MUHAMMAD ROFIQ Semester : Genap

NO. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

NOMOR SOAL PILAHAN

GANDA ISIAN

1. 1.1. Menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad Saw. Pada masa dewasa.

 Murid mengetahui kehidupan masa remaja Nabi Muhammad Saw.  Murid mengetahui cara berdagang Nabi Muhammad Saw.

 Murid mengetahui rasa cinta khadijah terhadap Rasulullah.

 Murid mengidentifikasi nilai-nilai kejujuran masa dewasa Nabi Muhammad Saw.  Murid mengetahui gelar dan arti Al-Amin untuk Rasulullah.

5 2. 2.1. Merefleksikan nilai-nilai

positif masa dewasa Nabi Muhammad Saw. Dalam kehidupan sehari-hari.

 Murid mengetahui hasil perdagangan Nabi Muhammad Saw.  Murid mengetahui kesetiaan istri Nabi Muhammad Saw.

 Murid mengetahui nama arsitek baitul Haram setelah banjir besar.

 Murid mengetahui nilai-nilai kejujuran masa dewasa Nabi Muhammad Saw.

12 16 17 20 3. 3.1. Mengetahui masa dewasa Nabi

Muhammad Saw.

 Murid mengetahui definisi masa remaja.

 Murid mengidentifkasi batasan umur masa remaja

 Murid mengetahui keadaan masa remaja Nabi Muhammad Saw.  Murid mengetahui nama paman yang merawat Nabi Muhammad Saw.  Murid mengetahui kehidupan sosial masa remaja Nabi Muhammad Saw.

 Murid mengetahui nama negara semasa remaja Nabi Muhammad pada perdagangan.  Murid mengetahui nama pendeta yang mengetahui tanda kenabian Muhammad Saw.  Murid mengetahui jumlah perdagangan Internasional Nabi Muhammad Saw.

 Murid mengetahui tempat terjadinya perang Fijar.

1 Nabi Muhammad Saw.

 Murid mengidentifkasi nama saudagar wanita kaya di Makkah.

 Murid mengidentifikasi usia Nabi Muhammad Saw. pada peletakan batu Hajar Aswad Pertama kali.

 Murid mengidentifikasi nama teman Khadijah yang melamar Nabi Muhammad Saw.  Murid mengidentifkasi nama rekan Rasulullah yang tidak pernah berselisih.

 Murid mengetahui nama batu dari surga yang ada di Makkah.  Murid mengetahui lama perselisihan peletakan Hajar Aswad

(2)

 Murid mengetahui jumlah anak dari nabi Muhammad

 Murid mengatahui siapa yang menyarankan dalam peletakan hajar aswad  Murid mengetahui orang yang pertama kali melewati pintu masjid

 Murid mengetahui nama malaikat yang membelah dada nabi muhammad Saw.

27 28 29 30

Semarang, Februari 2017 Guru Penyusun,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...