SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 4 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

12  Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2

SET 4

Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 4

KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

No.Soalan Jawapan Markah

1. (a) (i) Cara mengasihi Rasulullah SAW dalam kehidupan - Berselawat ke atas baginda/mendoakan.

- Mengamalkan sunnahnya @ contoh sunnah nabi. - Melaksanakan perintahnya/perintah Allah SWT. - Menjauhi larangannya / larangan Allah SWT. - Menziarahi makam baginda.

- Berakhlak mulia.

- Menghormati keluarganya. - Menghormati sahabatnya.

- Menghafaz hadis @ mempelajari hadis. - Menyambut Maulidurrasul.

[1si x2m=2m]

(ii) Hikmah Allah SWT mengutuskan rasul dalam kalangan manusia

- Memudahkan manusia mencontohi Rasul.

- Memudahkan manusia memahami syariat yang dibawa/dakwah berkesan.

- Memudahkan komunikasi/interaksi/berbicara. - Hanya manusia memahami kehendak manusia. - Manusia adalah makhluk paling sempurna.

[1si x2m=2m]

(iii) Dua pengajaran ayat

- Kita hendaklah mengamalkan sunnah Rasul dalam kehidupan seharian (1m) / agar mendapat syafaat baginda di akhirat kelak (1m).

- Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah SWT mengutuskan Rasul dalam kalangan manusia (1m)/ adalah untuk membuktikan bahawa Islam mampu dilaksanakan oleh seluruh umat manusia (1m).

- Kita hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh@idola dalam kehidupan (1m)/ agar terjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (1m).

[2isi x2m=4m]

1 isi=1m 1 huraian=1m

(3)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(b) (i) Dua perbuatan selain daripada tidak boleh menzalimi - ُهُلُذ ْخَي َلا/tidak menghinanya

- ُهُبِذْكَي َلا/tidak membohongi - هُرِق ْحَي َلا/tidak menghina

- ُهُمَد ٌماَرَح/ tidak menumpahkan darah @ membunuh / menceroboh nyawa

- ُهُلاَمَو/menceroboh harta @ merompak / mencuri/ menyamun / merampas

- ُهُضْرِعَو/mencemarkan maruah @ kehormatannya

[2isi x1m=2m]

(ii) Dua usaha untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum

- Mengamalkan sikap tolong-menolong /bantu membantu sesama jiran / rakan

- Mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain.

- Saling hormat-menghormati budaya / amalan keagamaan .

- Mengamalkan budaya ziarah-menziarahi / kunjung-mengunjung/ rumah terbuka.

- Bertolak ansur / bertoleransi /prihatin terhadap masalah yang dihadapi.

- Memelihara hak dengan menghormati maruah dan budaya.

- Saling bertegur sapa / tegur menegur / menasihati antara masyarakat.

- Menganjurkan kempen/seminar/mengedarkan risalah berkaitan kepentingan perpaduan.

[2isi x2m=4m]

(iii) Kesan mengekalkan perpaduan terhadap masyarakat

- Mewujudkan kehidupan yang harmoni kerana saling menghormati antara masyarakat.

- Mengukuhkan ikatan silaturrahim antara pelbagai bangsa.

- Masyarakat aman damai/sejahtera/tenteram/tidak menindas dan hidup berkasih-sayang antara satu sama lain.

- Imej/maruah dipandang mulia/dihormati.

(4)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(c) 2 , 4 , 1 , 3 @ 3 , 1 , 4 , 2 [4isi x1m=4m]

2. (a) (i) Dua golongan yang diperintahkan oleh Allah SWT agar menjaga pandangan mata dan memelihara maruah

- Lelaki/perempuan yang beriman/mukmin/Islam - Orang Islam

- Orang beriman - Orang soleh - Orang mukmin

[2isi x1m=2m]

(ii) Implikasi sekiranya tidak menjaga kedua-duanya - Berlaku perkara maksiat.

- Merosakkan iman/iman berkurang.

- Berlaku fitnah/persengketaan/pergaduhan.

- Melalaikan diri daripada melakukan suruhan Allah SWT.

- Melahirkan generasi yang rosak akhlaknya/maruah diri tercemar.

- Doa tidak dimakbulkan Allah SWT/ dimurkai/ dibenci/ mendapatdosa

- Dipulau/dihina masyarakat/memalukan diri - Jiwa tidak tenang/resah gelisah/tidak tenteram. - Akan dijangkiti penyakit @ contoh HIV/kelamin - Merosakkan keturunan/melahirkan anak haram/zina - Dimasukkan ke neraka di akhirat kelak.

[1isi x2m=2m]

(iii) Hujah

Skor Deskriptor

0 TIADA JAWAPAN @ ‘ X ‘

1

ISI CALON MENGEMUKAKAN MANA-MANA

SATU ISI SHJ 2

HURAIAN ADA 1 ISI DAN HURAIAN RINGKAS 3

HURAIAN LENGKAP

CALON MENGEMUKAN JAWAPAN TEPAT

SERTA HURAIAN (CONTOH/

DALIL/HIKMAH/KESAN/SEBAB/AKIBAT) 4

KESIMPULAN KESIMPULAN (CALON MENGEMUKAKAN CADANGAN/ IDEA BARU/ TINDAKAN/ LANGKAH/ BERKAITAN ISU)

(5)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

Contoh jawapan

Saya bersetuju dengan pernyataan di atas (1m) kerana perkara ini adalah diharamkan oleh Islam (1m).

Perkara ini akan menyebabkan berlakunya perzinaan (1m ) yang menyebabkan kepada lahirnya anak-anak luar nikah. Justeru kita hendaklah menjaga maruah agar terhindar daripada fitnah. (1m)

(b) (i) Maksud لْيِبَس ُرِباَع ْوَأ ٌبْيِرَغ

- Seorang perantau atau pengembara - Orang yang berjalan jauh

- Orang yang bemusafir

- Kehidupan kita seumpama seorang perantau yang singgah di suatu tempat mengambil bekalan bagi perjalanan yang masih jauh (2m)

[1isi x2m=2m]

(ii) Dua cara mendapatkan ibadah yang berkualiti sebagai bekalan kehidupan di akhirat

- Menjaga waktu solat @ ibadah/solat diawal waktu @ tepatpada waktunya.

- Khusyuk dalam solat/ikhlas/yakin/merasa diri kerdil ketika solat.

- Berusaha menguasai ilmu pengetahuan/berdamping dengan ulamak/bertanya guru agama.

- Memperbanyakkan ibadah sunat/berdoa/berzikir. - Sentisa istiqamah dalam beribadah/sentiasa/tidak

tinggalkan ibadah wajib. *Jawapan menunjukkan Kualiti.

(6)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(iii) Hikmah menyegerakan urusan dalam kehidupan seorang pelajar

- Tiada bebanan kerja kerana sentiasa berdisiplin. - Urusan/tugasan dapat disempurnakan dengan

berkualiti @ mengikut jadual.

- Dikasihi/disayangi Rasul /mendapat syafaat kerana menepati masa.

- Disayangi /dirahmati/diberkati Allah SWT /mendapat pahala kerana solat tepat pada waktunya.

- Disayangi guru kerana sentiasa menghargai masa/menepati masa/segera menghantar tugasan. - Menjadi pelajar cemerlang kerana mematuhi

arahan/masa.

- Jiwa tenang /aman/ tenteram kerana kerja tidak tertangguh. [1isi x2m=2m] 1 isi=1m 1 Huraian=1m (c) (i) (ii) (iii) (iv) A B A C 1m 1m 1m 1m [4 markah] 3. (a) (i) Dua ciri pelajar yang menghayati sifat amanah dalam

kehidupannya

- bercakap benar/jujur/ikhlas - menepati janji/tidak mungkir janji

- boleh menyimpan rahsia/tidak mendedahkan aib orang lain

- memelihara hak orang lain/tidak mengambil barang tanpa izin.

- jujur dalam tindakan/tidak meniru dalam peperiksaan - belajar bersungguh-sungguh/cintakan ilmu

(7)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(ii) Dua sebab mengapa manusia perlu bersifat amanah dan menepati janji

- disukai /mendapat kepercayaan / penghormatan

daripada orang lain/masyarakat.

- tidak menyakiti hati/ menyinggung perasaan orang lain

- disukai/dirahmati/diberkati/disayangi Allah SWT - dapat menghasilkan kerja/tugasan dengan baik dan

berkualiti serta tepat pada masanya - Meningkatkan kualiti/produktiviti kerja

[2isi x1m=2m]

(iii) Dua implikasi sekiranya seseorang pelajar telah melaksanakan tuntutan ayat di atas

- Mendapat kejayaan (1m) kerana melaksanakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh (1m).

- Mendapat ganjaran syurga daripada Allah SWT (1m) kerana telah melakukan perintahNya dengan sempurna (1m).

- Jiwa / perasaan sentiasa tenang (1m) setelah patuh kepada segala peraturan / perintah Allah (1m).

- Disukai Allah dan orang ramai (1m) kerana amanah dalam menjalan tugas (1m).

- Mendapat kejayaan cemerlang (1m) setelah berusaha bersungguh- sungguh (1m).

- Terhindar daripada melakukan maksiat dan dosa / kemungkaran (1m) kerana meyakini balasan Allah SWT (1m).

- Terhindar daripada sifat golongan munafik/ nifak (1m) kerana sifat mengkhianati amanah dan mungkir janji boleh membatalkan iman seseorang (1m).

[2isi x2m=4m]

1 isi=1m 1 Huraian=1m

(8)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(b) (i) Dua ciri makanan yang haram

- Tiada sijil halal JAKIM/ tidak diperakui halal oleh JAKIM.

- Makanan yang memudaratkan kesihatan/mudarat akal/ mengkhayalkan / memabukkan /telah luput tarikh.

- Makanan yang kotor/bernajis/tidak suci

- Dari sumber yang haram/dicuri/hasil yang haram - Disembelih bukan nama Allah/tidak disembelih/tidak

menepati syarat sah sembelihan.

- Terdapat/ada dalil pengharamannya dalam al-Quran. - Makanan beracun/berbisa/berkuman.

- Makanan syubhah/diragui kehalalannya. - Mengandungi ’bahan’/kandungan yang haram.

[2isi x1m=2m]

(ii) Dua akibat memakan makanan yang haram - Memudaratkan kesihatan

- Menjejaskan kewarasan akal/ fikiran - Mencemarkan maruah diri @ keluarga - Doa / ibadah tidak diterima Allah SWT

- Dimurkai / dibenci Allah SWT @ mendapat dosa - Mendapatbalasan azab neraka di akhirat

- Jiwa tidak tenang/ resah gelisah/ jiwa kacau @ dibelenggu masalah.

- Menjejaskan imej Islam.

- Sukar mendapat hidayah/ menerima ilmu @ hati menjadi keras

- Membentuk akhlak buruk/ suka melakukan maksiat @ kejahatan

- Ibadah tidak khusyuk @ sukar melakukan ibadah. - Dipandang hina/ dibenci/ disisihkan oleh masyarakat.

(9)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(iii) Hujah untuk mengenalpasti makanan yang halal di pasaran selain daripada logo di atas

- Memastikan produk makanan diusahakan oleh orang Islam/dimasak oleh orang Islam.

- Melihat kandungan bahan ramuan daripada barangan yang halal.

- Mendapatkam maklumat terkini dari sumber yang dipercayai/melayari laman web JAKIM/mengunjungi festival Halal

- Memastikan produk bersih dan suci /menyihatkan/berkhasiat/seimbang/bervitamin dll. - Memastikan sembelihan mengikut syariat Islam - Memilih tempat/premis yang dijamin halal

[2isi x2m=4m] 1 isi=1m 1 Huraian=1m (c) (i) (ii) (iii) (iv) C B A D 1m 1m 1m 1m [4 markah]

4. (a) (i) Maksud bersyukur

- Maksud bersyukur ialah berterima kasih atau menghargai nikmat (1m) yang diterima daripada Allah SWT (1m).

[1isi x2m=2m]

(ii) Dua cara anda bersyukur dengan perbuatan ketika memperolehi nikmat Allah SWT

- beribadah / melakukan ibadah wajib & sunat / istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT

- membuat amal kebajikan / bersedekah / membayar zakat

- membantu golongan yang memerlukan / menghulurkan bantuan tenaga & wang ringgit kepada mangsa banjir/ bencana alam

- Meninggalkan maksiat/ mencegah kemungkaran

(10)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(iii) Dua pengajaran ayat

- Kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan (1m) / agar kita tidak tergolong sebagai orang yang kufur / sombong(1m). - Kita hendaklah melakukan segala perintah Allah

SWT (1m) / sebagai tanda kita hamba yang bersyukur (1m).

- Orang Islam hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah SWT (1m) / agar kehidupan mereka menjadi tenang (1m). [1isi x2m=2m] 1 isi=1m 1 huraian=1m *ayat penyata=1m (b) Hukum tajwid

Bil Kalimah / Perkataan Cara Bacaan 1 Dengung 2  Dengung 3  Dengung Markah (6m) 2isix1m=2m 2isix1m=2m 2isix1m=2m (c)

لها

اااا اواابه داقتعارب هعاملجاو ةنسلا

غروأسس

اد هاهبرب هايلوب

روكرب

غ

.

ههبرب نكا ااا

لايبافا

رو أسس

غ

نهووواس نكوكلام ةعاط

للها

.

ثقيلابس

ووكرب نكا ااا

لايبافا غ

ووأسس

غ

ةياصعم نكوكلام

تنهاجك واتا

.

BETUL MARKAH P1 1-5 1m P2 6-10 2m P3 11-15 3m P4 16-20 4m P5 21-25 5m P6 26-30 6m [6 markah] - Ejaan Jawi DBP -Kaedah Penilaian holistik. (rujuk jadual untuk Skima pemarkahan) -Kedudukan huruf ‘

ء

diambilkira. -Tanda () diambil kira. -Huruf jawi cerai tidak diterima

(11)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

5. (a) (i) Maksud perkara ghaib

- Sesuatu yang tidak dapat dikesan / dilihat oleh pancaindera / mata kasar / akal manusia biasa (1m) / tetapi hanya boleh diketahui / dicapai melalui al-Quran/ hadis/ wahyu dan penyelidikan (1m).

[2isi x1m=2m] Isi 1= pancaindera/mata/ akal Isi 2= Al-quran/ wahyu/hadis

(ii) Dua contoh perkara ghaib yang hanya dalam pengetahuan Allah SWT

- Malaikat - Syurga - Neraka

- Syaitan/ jin/ iblis/ makhluk halus

- Titian sirat/ mizan/ padang mahsyar/ hisab - Alam kubur/ barzakh

- Dosa - Pahala

- Masa berlakunya kiamat /tiupan sengkakala/ akhirat - Rezeki/ jodoh seseorang

- Alam roh/ loh mahfudz

- Ajal/ maut/ kematian/ kelahiran

- Peristiwa yang bakal/akan berlaku/ muncul dajjal/ ya’juj ma’juj/ qada’ & qadar

- Kisah nabi terdahulu

[2isi x1m=2m]

(iii) Dua peranan rasul

- Membetulkan akidah manusia daripada kesesatan/ berdakwah/ membimbing ke jalan yang benar

- Menjelaskan syariat agar bahagia di dunia dan akhirat

- Memberitahu perkara ghaib seperti syurga dan neraka

- Mendidik manusia berakhlak mulia untuk diteladani sesama manusia

- Memberitahu manusia kisah paranabi danrasul terdahulu supaya dijadikan iktibar/ pengajaran - Mengajar manusia cara beribadat dengan betul - Memberitahu berita/khabar gembira kepada

hambaNya yang taat

(12)

1223/2 (PP Set 4) @ 2015 HakCipta BPI KPM

- Memberitahu balasan azab kepada hambaNya yang ingkar

- Menunjuk cara hidup bermasyarakat / muamalah agar kehidupan harmoni.

- Menjadi contoh teladan/ rule model/ qudwah hasanah / sumber rujukan supaya kehidupan dirahmati.

(iv) Dua pengajaran ayat

- Kita hendaklah meyakini bahawa para Rasul merupakan penyampai wahyu Allah SWT kepada manusia (1m)/ untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat (1m).

- Kita wajib mentaati perintah rasul (1m) / kerana semuanya datangnya daripada wahyu Allah SWT (1m).

- Kita hendaklah berfikir berlandaskan wahyu (1m) / agar kehidupan selamat dunia dan akhirat (1m).

[2isi x2m=4m]

1 isi=1m 1 huraian=1m

*ayat penyata=1m

(b) Hukum tajwid [4 markah]

(i) A 1m

(ii) A 1m

(iii) B 1m

(iv) B 1m

(c) Tulisan rumi [4 markah]

(i) Kita hendaklah sentiasa berhemah semasa menggunakan jalan raya.

1m (ii) Kehancuran rumahtangga akan memberi kesan yang buruk

dalam masyarakat.

1m (iii) Suami isteri wajib menunaikan tanggungjawab

masing-masing dengan jujur.

1m (iv) Kejayaan individu amat bergantung kepada

kebijaksanaannya menguruskan masa.

1m Catatan:

- Kesalahan merumikan lebih daripada 4 perkataan tiada markah ( 0m ) - Kesalahan dikira pada perkataan & Simbol tidak boleh terima

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di