Mga Magagandang Kaugalian Ng Mga Pilipino

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Mga Magagandang Kaugalian ng mga Pilipino

Mga Magagandang Kaugalian ng mga Pilipino

Maraming katangian ang mga Pilipino na dapat

Maraming katangian ang mga Pilipino na dapat ipagmalaki. Ang mgaipagmalaki. Ang mga sumusunod ay deskripsyon kung paano at kailan nila ipinakikita ang mga sumusunod ay deskripsyon kung paano at kailan nila ipinakikita ang mga katangian na ito:

katangian na ito:

 Pagtitiwala sa

 Pagtitiwala sa Panginoon

Panginoon

Isang magandang katangian ng mga Isang magandang katangian ng mga Pilipino ang pagtitiwala sa

Pilipino ang pagtitiwala sa PangiPanginoon.noon. Karamihan sa kanilang mga mag-anak ay Karamihan sa kanilang mga mag-anak ay matapat sa pananampalataya. Naniniwala matapat sa pananampalataya. Naniniwala silang may isang

silang may isang PanginoongPanginoong

pumapatnubay sa lahat ng kanilang pumapatnubay sa lahat ng kanilang

gawain. Batid din nilang tumutulong Siya gawain. Batid din nilang tumutulong Siya sa mga taong tumutulong sa kanilang sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili.

sarili.

 Pagiging Maga

 Pagiging Magalang

lang

Isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino ang paghalik sa kamay o Isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino ang paghalik sa kamay o pisngi at pagmamano sa matatanda. Isang paraan ito ng paggalang.

pisngi at pagmamano sa matatanda. Isang paraan ito ng paggalang. Karaniwang ginagawa ito ng mga bata matapos magdasal ng orasyon Karaniwang ginagawa ito ng mga bata matapos magdasal ng orasyon

pagkagaling sa simbahan bago umalis ng bahay kapag may dumadating o pagkagaling sa simbahan bago umalis ng bahay kapag may dumadating o bumisitang kamag-anak o matanda at kapag nakita at nasalubong nila ang bumisitang kamag-anak o matanda at kapag nakita at nasalubong nila ang kanilang ninong at ninang.

kanilang ninong at ninang.

Ipinakikita rin ang paggalang ng mga ba

Ipinakikita rin ang paggalang ng mga batang Pilipino tuwing nakikipag-tang Pilipino tuwing nakikipag-usap sila sa

usap sila sa matanda. matanda. !umagamit sil!umagamit sila ng po at a ng po at opo at magalang nopo at magalang naa pananalita at pagbati gaya ng "Salamat po" at

pananalita at pagbati gaya ng "Salamat po" at "Magandang hapon po.""Magandang hapon po." !umagamit din sila ng magagalang na pantawag sa matatanda gaya !umagamit din sila ng magagalang na pantawag sa matatanda gaya ngng kuya ate manong manang lolo lola at iba pa.

kuya ate manong manang lolo lola at iba pa.

 Pagtutulungan

 Pagtutulungan

Nagsisimula ang pagtutulungan sa sariling tahanan. Nagsisimula ang pagtutulungan sa sariling tahanan. Nagtutulung-tulong ang mga kasapi ng mag-anak sa mga

(2)

ang baway isa sa magkakapitbahay upang maisaayos at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Iyan ay likas na katangian ng isang Pilipino.

Ang karaniwang tawagan sa pagtutulungang ito ay bayanihan.  #umatawag ang magkakapit-bahay ng bayanihan kapag may malaking

gawain isasagawa sa maikling panahon. Nagtutulungan ang bawa$t isa

upang maging magaan ang isang mahirap na gawain. Kalimitang ginagawa ito tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani at sa paglilipat ng isang

bahay sa ibang lugar.

 Mabuting Pagtanggap at Pakikitungo

Kilala ang mga Pilipino sa mabuti at magiliw na pagtanggap. ibig nilang masiyahan at maging

maginhawa ang kanilang mga panauhin. nagsisilbi sila ng pinakamasarap na pagkaing kanilang makakaya at naghahanda ng maayos na tulugan para sa mga bisita. Nagbibigay pa sila kung minsan ng mga regalo kapag paalis na ang kanilang mga panauhin.

 Pagsama-sama ng Pamilya

Karamihan sa mga mag-anak na Pilipino ay may maganda at malapit na pagsasama-sama. Nagtutulungan ang bawat kasapi sa pagsasagawa ng mga gawaing-bahay. Madalas dumadalaw sa magulang ang nag-asawang anak kapag ito$y naninirahan sa ibang lugar. Nagsasama-sama pa ang mag-anak tuwing may "%amily reunion" kung Pasko at iba pang pagdiriwang o okasyon. Iyan ang nagpapakita kung paano nagkakaisa ang mga mag-anak na Pilipino.

Inaalagaan at minamahal ng bawat miyembro ng mag-anak ang

matandang kasapi nito. #ungkulin ng bawat Pilipino na magsilbi sa kanyang matatandang magulang mga lolo$t lola at kamag-anak hanggang sila$y nabubuhay. Iyan ang paraan ng pagpapakita ng magandang pagtingin sa matatanda.

(3)

Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan

1. mga gamit para sa buhok 

& shampoo at gugo-ginagamit sa pag-aalis ng mga kumapit na dumi alikabok at amoy ng pawis sa buhok.

& suklay o hairbrush-ginagamit sa pagsusuklay ng buhok

2. mga gamit para sa kuko

& panggupit ng kuko o nail'utter-ginagamit sa paggugupit ng kuko sa kamay at paa.

& pangkikil-ginagamit upang maayos ang korte at kuminis ang gilid ng kukong ginupit

 & nailbrush-ginagamit sa pagtatanggal sa mga duming sumusingit sa loob ng kuko.

3. mga gamit para sa ngipin

& sepilyo-ginagamit sa paglilinis at pagtatanghal ng mga pagkain na sumisingit sa pagitan ng mga ngipin.

(4)

Ito ay minamasahe sa mga gilagid at tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. & toothpaste-nagpipigil sa pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig.Pinatitibay rin nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok. Nag-iiwan ito ng malinis at kanais-nais na pakiramdam sa bibig.

& Pangmumog-nagpupuksa sa mga mikrobyong namamahay sa loob ng bibig sanhi ng mabahong hininga.

 4. Mga gamit para sa katawan

& sabong pampaligo- nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nag-iiwan ng malinis na amoy. Ilagay ang sabong pampaligo sa habonera upang magamit ito nang matagal na panahon at upang maiwasan ang sakuna na maaring mangyari kapag naiwan itong nakakalat.

& Bimpo-nag-aalis ng libag (sa katawan) kapag ito$y ikinukuskos sa buong katawan.

& Ispongha-nag-aalis din ng libag sa katawan kapag ikinuskos ito.

& #uwalya-ginagamit na pamunas sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo. tiyakin na malinis ang tuwalyang gagamitin upang mananatili ang kalinisan ng katawan.

& Salamin * !inagamit sa pag-aayos ng sarili at tumutulong upang makita ang panlabas na kaayusan. Naiwawasto ang sarili sa harap ng saalmin upang malaman kung maayos na ang katawan at pananamit.

(5)
(6)

Mga Masustansyang Pagkain

1. Maberdeng mga gulay * Ang gulay tulad ng repolyo pe'hay kangkong spina'h at iba pang mga talbos ay napakahalaga sa katawan. Sagana ito sa +itamins mine rals at iba pang healthy na kemikal. Kapag mahilig ka sa gulay tingin ko ay puwede ka nang hindi mag-+itamins. #ipid pa, Ang gulay ay maganda rin sa maraming sakit tulad ng sakit sa puso diabetes sakit sa tiyan pag-iwas sa 'olon 'an'er at iba pang kanser.

2. Matatabang isda * Ang mga oily na isda tulad ng salmon tuna

ma'kerel at sardinas ay may mega-. Ang mega- ay nag-aalaga ng puso nagpapaiwas sa atake sa puso at istrok at nagpapababa ng kolesterol sa katawan. Ang problema lang ay mahal ang mga isda na ito.

3. Kamatis * Ang kamatis ay puno ng ly'opene na tinatawag na

anti-o/idants. Pang-alis ito ng dumi sa ating mga selula. Ang ket'hup at tomato  0ui'e ay mainam din. Ang kamatis ay makatutulong din sa pag-iwas ng mga

(7)

4. Citrus fruits tulad ng 'alamansi suha at dalandan * Masustansya ang mga prutas na ito dahil may 1itamin 2. Ang 1itamin 2 ay panlaban sa mga sakit tulad ng sipon hika at arthritis.

5. Carrots * May naniniwala na ang 'arrots ay panlaban sa kanser. Ito rin ay may 1itamin A na mabuti sa ating mga mata. Isa pa nakakapayat ito dahil 3 'alories lang ang kalahating tasa ng 'arrots. Kaya turuan natin ang ating mga anak na kumain ng 'arrots.

6. Saging * Ito ang pinaka-healthy na prutas para sa akin. Puwede ito gawing gamot sa ul'er at pangangasim ng sikmura. Ito4y dahil natatapalan ng saging ang mga sugat sa tiyan. Mabuti rin ito sa mga nagtatae.

Mga Bagay na Nagsisimula sa Makabagong Alpabeto 5 each

1-1—1-one-pic

Musical nstruments

5 !hildren "ongs

#ace portrait

#ull body

$ayop na Makikita sa Pilipinas

Plants

Bahay sa Pilipinas

%arawan ng buong pamilyang naglilinis

$ayop na makikit

(8)

Non-%ocomotor Mo&ements

%arong Pilipino

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...