Contoh Doa Upacara Bendera Hari Senin Terbaru | Ilmupendidikan88 doa upacara terbaru

27053  Download (9)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

A’udzubillaahiminasysyaitoonirrojii.

Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…

Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa’i walmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin...

Ya Allah Yang Maha Pengampun…

Ampunilah dosa – dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami...

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang…

Anugerahilah kepada kami semua, rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami…

Ya Allah Yang Maha Pemurah…

Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa…

Ya Allah Yang Maha Kuasa…

Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya…

Ya Allah Yang Maha Bijaksana…

Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami

memohon pertolongan, maka kabulkanlah do’a dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini…

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar… Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun…

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...