RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 6. Hormat

156  Download (2)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam

masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Konsep (Buku Teks: 49-50)

1. Murid membaca dan memahami coretan pembaca. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab: Kebaikan menghormati pemimpin

masyarakat setempat.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 51)

1. Murid membaca dan memahami dialog.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

HORMAT

Tajuk

PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA

Standard

Kandungan

6.1

Standard

Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti

Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 52-53)

1.

Murid membaca dan memahami catatan jurnal.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Sesi soal jawab: Kepentingan menghormati

pemimpin dalam majlis.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh

guru.

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

(4)

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

HORMAT

Tajuk

PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA

Standard

Kandungan

6.1

Standard

Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti

Aktiviti Pengayaan (Buku teks: 54)

1.

Murid membaca dan memahami situasi.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh

guru.

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

(5)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 55)

1. Murid membaca dan memahami situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

(6)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 56)

1. Murid membaca dan memahami cara bermain.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

(7)

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam

masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Aktiviti Penilaian Formatif (Buku teks: 57)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

(8)

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama HORMAT

Tajuk PEMIMPIN MASYARAKAT DIHORMATI SENTIASA Standard

Kandungan

6.1

Standard Pembelajaran

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam

masyarakat setempat

2. Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

3. Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat.

4. Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Aktiviti Aktiviti Penilaian Sumatif (Buku teks: 58)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

(9)

pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi