DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

Teks penuh

(1)

: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 34 )

: PENGASIH

: KULON PROGO ( 34.01 )

: SIDOMULYO

TPS

: 3

JALAN/DUKUH RT RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3401070601051561 3401070407560003 SUKIMIN KULON PROGO 07/04/1956 44 S Lk KARANGASEM 3 1

2 3401070601051561 3401075210310001 SENOK KULON PROGO 10/12/1931 37 S Pr KARANGASEM 3 1

3 3401070601051561 3401072606690002 DWI NURFITA KULON PROGO 26-06-1969 17 B Pr KARANGASEM 3 1

4 3401070601051562 3401075005760004 SAGIRIN KULON PROGO 05/10/1976 26 B Lk KARANGASEM 3 1

5 3401070601051562 3401076509960002 SUMONO KULON PROGO 25-09-1996 48 S Lk KARANGASEM 3 1

6 3401070601051562 3401070302880001 JAMIYEM KULON PROGO 02/03/1988 45 S Pr KARANGASEM 3 1

7 3401070601051563 3401071712650001 SUMADI KULON PROGO 17-12-1965 52 S Lk KARANGASEM 3 1

8 3401070601051563 3401075508680001 SUMARIYAH KULON PROGO 15-08-1968 50 S Pr KARANGASEM 3 1

9 3401070601051564 3401072510610002 JEMAKIR KULON PROGO 25-10-1961 46 B Lk KARANGASEM 3 1

10 3401070601051564 3401072408670001 TUKIYEM KULON PROGO 24-08-1967 72 P Pr KARANGASEM 3 1

11 3401070601051565 3401073112650046 MIDATO KULON PROGO 31-12-1965 53 S Lk KARANGASEM 3 1

12 3401070601051565 3401076105410112 SUPINAH KULON PROGO 21-05-1941 48 S Pr KARANGASEM 3 1

13 3401070601051566 3401071011600002 JUMIYEM KULON PROGO 11/10/1960 57 P Pr KARANGASEM 3 1

14 3401070601051569 3401074410650003 SITININGSIH KULON PROGO 10/04/1965 33 S Pr KARANGASEM 3 1

15 3401070601051570 3401074804570001 NGADI KULON PROGO 04/08/1957 41 S Lk KARANGASEM 3 1

16 3401070601051570 3401076106800014 SUKINEM KULON PROGO 21-06-1980 34 S Pr KARANGASEM 3 1

17 3401070601050323 3401071602730001 NGATIJO KULON PROGO 16-02-1973 39 B Lk KARANGASEM 3 1

18 3401070601050323 3401076703800002 TUKINAH KULON PROGO 27-03-1980 75 P Pr KARANGASEM 3 1

19 3401070601051145 3401072406740004 SETIAWAN KULON PROGO 24-06-1974 27 B Lk KARANGASEM 3 1

20 3401070601051145 3401075203390001 SAPTO WIHARJO KULON PROGO 03/12/1939 62 S Lk KARANGASEM 3 1

21 3401070601051145 3401070603870002 RUBIKEM KULON PROGO 03/06/1987 59 S Pr KARANGASEM 3 1

22 3401070601050321 3401070812510003 WAKIJO KULON PROGO 12/08/1951 63 S Lk KARANGASEM 3 1

23 3401070601050321 3401075910540001 SUDJIRAH KULON PROGO 19-10-1954 35 B Pr KARANGASEM 3 1

24 3401070601050296 3401070509500002 SUMARTILAH.. S.PD. KULON PROGO 09/05/1950 49 S Pr KARANGASEM 3 1

JENIS KELAMIN

L/P

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

PROVINSI

KECAMATAN

KABUPATEN

DESA/KELURAHAN

ALAMAT KETERANGAN UMUR/USIA (THN) STATUS PERKAWINAN (B/S/P)

NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL

LAHIR

(2)

25 3401070601050287 3401076010780001 SUTRISNA KULON PROGO 20-10-1978 61 S Lk KARANGASEM 3 1

26 3401070601050287 3401074904650001 SULAMI KULON PROGO 04/09/1965 60 S Pr KARANGASEM 3 1

27 3401070601050288 3401071109520001 MANTO WIHARJO KULON PROGO 09/11/1952 54 S Lk KARANGASEM 3 1

28 3401070601050288 3401071005590002 SENIYEM KULON PROGO 05/10/1959 63 S Pr KARANGASEM 3 1

29 3401070601050288 3401072212770003 KAMIRAH KULON PROGO 22-12-1977 43 B Pr KARANGASEM 3 1

30 3401070601050290 3401074602510001 GIMAN KULON PROGO 02/06/1951 52 S Lk KARANGASEM 3 1

31 3401070601050290 3401074701710001 HERU SUTOPO KULON PROGO 01/07/1971 23 B Lk KARANGASEM 3 1

32 3401070601050290 3401071112610001 TRI BARDONO KULON PROGO 12/11/1961 21 B Lk KARANGASEM 3 1

33 3401070601050290 3401071201910015 MISKIYEM KULON PROGO 01/12/1991 47 S Pr KARANGASEM 3 1

34 3401070601050291 3401072903930001 MIDI KULON PROGO 29-03-1993 60 S Lk KARANGASEM 3 1

35 3401070601050291 3401077112660019 RUBINAH KULON PROGO 31-12-1966 60 S Pr KARANGASEM 3 1

36 3401070601050292 3401071606530001 KARTO REJO KULON PROGO 16-06-1953 74 S Lk KARANGASEM 3 1

37 3401070601050292 3401075709530001 KEMIYEM KULON PROGO 17-09-1953 68 S Pr KARANGASEM 3 1

38 3401070601050293 3401070405390002 WINARYO KULON PROGO 05/04/1939 30 B Lk KARANGASEM 3 1

39 3401070601050293 3401075207450002 UBREK ADI SUKAMTO.. NYKULON PROGO 07/12/1945 56 P Pr KARANGASEM 3 1

40 3401070601050294 3401070712830004 MUJO UTOMO KULON PROGO 12/07/1983 63 S Lk KARANGASEM 3 1

41 3401070601050294 3401075206570004 MARIYEM KULON PROGO 06/12/1957 57 S Pr KARANGASEM 3 1

42 3401070601050295 3401071406500001 RUBIYONO SUDIWIYONO KULON PROGO 14-06-1950 59 S Lk KARANGASEM 3 1

43 3401070601050295 3401076901570001 KASINEM KULON PROGO 29-01-1957 55 S Pr KARANGASEM 3 1

44 3401070601050295 3401072602550001 TUYEM KULON PROGO 26-02-1955 60 B Pr KARANGASEM 3 1

45 3401070601050295 3401074804590002 SUHARNI KULON PROGO 04/08/1959 32 S Pr KARANGASEM 3 1

46 3401070601050296 3401074905530002 R. ANGGIT HERDIANTO KULON PROGO 05/09/1953 24 B Lk KARANGASEM 3 1

47 3401070601050296 3401075301820003 R. GIGIH SATRIA YUDHA KULON PROGO 13-01-1982 17 B Lk KARANGASEM 3 1

48 3401070202090001 3401070612890002 SUDI WINARTO KULON PROGO 12/06/1989 36 S Lk KARANGASEM 3 1

49 3401070202090001 3401073103970001 SRI HARYANTI KULON PROGO 31-03-1997 33 S Pr KARANGASEM 3 1

50 3401070211110006 3401070602780001 SUDARMINI KULON PROGO 02/06/1978 36 P Pr KARANGASEM 3 1

51 3401070304090001 3401075505800002 KASAN SEMADI KULON PROGO 15-05-1980 83 S Lk KARANGASEM 3 1

52 3401070304090001 3401075311770012 PARIJEM KULON PROGO 13-11-1977 80 S Pr KARANGASEM 3 1

53 3401072210070001 3401073112300002 YUNARTO KULON PROGO 31-12-1930 33 S Lk KARANGASEM 3 1

54 3401072210070001 3401075309330001 UMAEROH BATANG 13-09-1933 32 S Pr KARANGASEM 3 1

55 3401072301070003 3401071609800004 SUYANTO KULON PROGO 16-09-1980 41 S Lk KARANGASEM 3 1

(3)

57 3401072308060002 3401070407720001 SUMARNI KULON PROGO 07/04/1972 34 S Pr KARANGASEM 3 1

58 3401072301070003 3401070211710002 DINA MARYANA BENGKULU SELATAN11/02/1971 29 S Pr KARANGASEM 3 1

59 3401072707100003 3401071803970001 RADEN AGUS WANTORO, S.PTKULON PROGO 18-03-1997 29 S Lk KARANGASEM 3 1

60 3401072707100003 3401077010740002 AMINI SARI KULON PROGO 30-10-1974 28 S Pr KARANGASEM 3 1

61 3401072708070003 3401071409840001 KEMIJO KULON PROGO 14-09-1984 35 S Lk KARANGASEM 3 1

62 3401072708070003 3401074501860002 WASINEM KULON PROGO 01/05/1986 33 S Pr KARANGASEM 3 1

63 3401072803110002 3401070504790001 PAIJEM KULON PROGO 04/05/1979 63 P Pr KARANGASEM 3 1

64 3401072902080002 3401075302810012 SUBARDI KULON PROGO 13-02-1981 35 S Lk KARANGASEM 3 1

65 3401071306080003 3401075205500004 SUDI ASMARA, Drs KULON PROGO 05/12/1950 58 S Lk KARANGASEM 3 1

66 3401071306080003 3401072811780001 HENI SULISTYARINI.. DRA KULON PROGO 28-11-1978 46 S Pr KARANGASEM 3 1

67 3401071306080003 3401070706550002 RR. SRI UDANINGSIH KULON PROGO 06/07/1955 45 S Pr KARANGASEM 3 1

68 3401071306080003 3401074105670002 RR MURNIYATI KULON PROGO 05/01/1967 82 P Pr KARANGASEM 3 1

69 3401071406110002 3401074501690014 ARIF SUSILO KULON PROGO 01/05/1969 30 S Lk KARANGASEM 3 1

70 3401071406110002 3401075306310002 RUWIYAH KULON PROGO 13-06-1931 29 S Pr KARANGASEM 3 1

71 3401071407070003 3401021002840042 MARJO SUWITO KULON PROGO 02/10/1984 63 S Lk KARANGASEM 3 1

72 3401071407070003 3401076605840003 MUJIYEM KULON PROGO 26-05-1984 47 S Pr KARANGASEM 3 1

73 3401071501100028 3401070509500003 SADIONO KULON PROGO 09/05/1950 28 S Lk KARANGASEM 3 1

74 3401071501100028 3401074610660002 ISTIKOMAH PURWOREJO 10/06/1966 27 S Pr KARANGASEM 3 1

75 3401071502070001 3401072511850001 PADEMO REJO NY KULON PROGO 25-11-1985 85 P Pr KARANGASEM 3 1

76 3401071502070001 3401075204860002 KASINEM KULON PROGO 04/12/1986 50 B Pr KARANGASEM 3 1

77 3401071502070001 3401074107280092 SEPEN KULON PROGO 07/01/1928 48 B Pr KARANGASEM 3 1

78 3401071502070001 3401074107630092 SAMI KULON PROGO 07/01/1963 43 B Pr KARANGASEM 3 1

79 3401071706080016 3401074107650067 TUKIYEM KULON PROGO 07/01/1965 57 B Pr KARANGASEM 3 1

80 3401071909110004 3401074107700053 SUPRIYADI KULON PROGO 07/01/1970 37 S Lk KARANGASEM 3 1

81 3401072105120001 3401077112560053 MUJINI KULON PROGO 31-12-1956 27 S Pr KARANGASEM 3 1

82 3401072111110005 3401070209760001 MARSIDAH KULON PROGO 09/02/1976 38 S Pr KARANGASEM 3 1

83 3401070601051567 3401075901870003 RUBIYANTI KULON PROGO 19-01-1987 49 S Pr KARANGASEM 3 1

84 3401070601051568 3401076810750001 MUJITO KULON PROGO 28-10-1975 57 S Lk KARANGASEM 3 1

85 3401070601051568 3401076601650001 BADARIYAH KULON PROGO 26-01-1965 55 S Pr KARANGASEM 3 1

86 3401070601051569 3401072709560002 NGATIRAH DWIJONO NY KULON PROGO 27-09-1956 72 P Pr KARANGASEM 3 1

87 3401070609100002 3401075005580002 KITRI LESTARI KULON PROGO 05/10/1958 22 S Pr KARANGASEM 3 1

(4)

89 3401070708090001 3401075405910001 BUDIMAN KULON PROGO 14-05-1991 28 S Lk KARANGASEM 3 1

90 3401070810100005 3401080605880002 HERMUKO SETIA BUDI SURABAYA 05/06/1988 41 S Lk KARANGASEM 3 1

91 3401070810100005 3401071709850002 NURSIDAH KULON PROGO 17-09-1985 31 S Pr KARANGASEM 3 1

92 3401070708090001 3308102512720005 ANASTASIA PUJI RAHAYU KULON PROGO 25-12-1972 30 S Pr KARANGASEM 3 1

93 3401070601051566 3401075508820003 PONIYEM KULON PROGO 15-08-1982 36 B Pr KARANGASEM 3 1

94 3401070601051567 3401074910830002 HARYONO KULON PROGO 10/09/1983 54 S Lk KARANGASEM 3 1

95 3401070601051567 3401075705770001 ERNAWATI KULON PROGO 17-05-1977 25 B Pr KARANGASEM 3 1

96 3401070601051567 3401070201600004 RR. SUYATINEM KULON PROGO 01/02/1960 56 S Pr KARANGASEM 3 1

97 3401070601051554 3401074508880003 SURADI KULON PROGO 08/05/1988 53 S Lk KARANGASEM 3 1

98 3401070601051554 3401074911570001 SAINEM KULON PROGO 11/09/1957 52 S Pr KARANGASEM 3 1

99 3401070601051555 3401070101610007 WAGI NUGROHO KULON PROGO 01/01/1961 45 S Lk KARANGASEM 3 1

100 3401070601051555 3401076705610003 PARINEM KULON PROGO 27-05-1961 30 S Pr KARANGASEM 3 1

101 3401070601051556 3401072304680002 R. SUTARTA KULON PROGO 23-04-1968 48 S Lk KARANGASEM 3 1

102 3401070601051556 3401075212830001 ENDANG SURYANI KULON PROGO 12/12/1983 41 S Pr KARANGASEM 3 1

103 3401070601051556 3401072608650003 RR. SURYAWUNI MEGAHHATIKULON PROGO 26-08-1965 17 B Pr KARANGASEM 3 1

104 3401070601051557 3401074103730005 WARSO WIYONO KULON PROGO 03/01/1973 83 P Lk KARANGASEM 3 1

105 3401070601051558 3401074107960014 KEMADI KULON PROGO 07/01/1996 53 S Lk KARANGASEM 3 1

106 3401070601051558 3401070405300001 SENIYEM KULON PROGO 05/04/1930 48 S Pr KARANGASEM 3 1

107 3401070601051559 3401070807600001 KEMIS KULON PROGO 07/08/1960 41 S Lk KARANGASEM 3 1

108 3401070601051559 3401074709650003 JUMIYEM SRAGEN 09/07/1965 39 S Pr KARANGASEM 3 1

109 3401070601051560 3401072810720001 SUJIMAN KULON PROGO 28-10-1972 48 S Lk KARANGASEM 3 1

110 3401070601051560 3401074904750001 EKO SURONO KULON PROGO 04/09/1975 20 B Lk KARANGASEM 3 1

111 3401070601051560 3401071207650004 SUWARNI KULON PROGO 07/12/1965 44 S Pr KARANGASEM 3 1

112 3401070601051560 3401073006930002 RUBIYAH KULON PROGO 30-06-1993 70 P Pr KARANGASEM 3 1

113 3401070601051561 3401074709690004 MULYO SEMADI KULON PROGO 09/07/1969 83 P Lk KARANGASEM 3 1

114 3401072912110001 3401070107300087 SARYANTA KULON PROGO 07/01/1930 37 S Lk KARANGASEM 4 2

115 3401072912110001 1673080101770001 YATINI KULON PROGO 01/01/1977 35 S Pr KARANGASEM 4 2

116 3401073009090002 3401075403520001 BEJO KULON PROGO 14-03-1952 44 S Lk KARANGASEM 4 2

117 3401073009090002 3401075410780001 SUKAMTI KULON PROGO 14-10-1978 37 S Pr KARANGASEM 4 2

118 3401073108090009 3401071201700001 TEGUH WIYONO KULON PROGO 01/12/1970 30 S Lk KARANGASEM 4 2

119 3401073108090009 3401075107760005 SUTARTI KULON PROGO 07/11/1976 31 S Pr KARANGASEM 4 2

(5)

121 3401070601051582 3401074409820003 SALAMI KULON PROGO 09/04/1982 54 S Pr KARANGASEM 4 2

122 3401070601051582 3401071703620001 ISTINI KULON PROGO 17-03-1962 19 B Pr KARANGASEM 4 2

123 3401070601051540 3401074803600002 MARINAH KULON PROGO 03/08/1960 39 S Pr KARANGASEM 4 2

124 3401070601051540 3401077009940003 WASIYEM KULON PROGO 30-09-1994 71 P Pr KARANGASEM 4 2

125 3401070601051540 3401074109740002 SUBADI KULON PROGO 09/01/1974 41 S Lk KARANGASEM 4 2

126 3401070601051525 3401077112420016 TRIONO KULON PROGO 31-12-1942 26 B Lk KARANGASEM 4 2

127 3401070601051525 3401070612720002 TUKIMAN KULON PROGO 12/06/1972 48 S Lk KARANGASEM 4 2

128 3401070601051525 3401070202880002 PURNOMO KULON PROGO 02/02/1988 28 S Lk KARANGASEM 4 2

129 3401070601051525 3401070911650001 MUJIYEM KULON PROGO 11/09/1965 51 S Pr KARANGASEM 4 2

130 3401070601051526 3401073101860002 PARJO UTOMO KULON PROGO 31-01-1986 63 S Lk KARANGASEM 4 2

131 3401070601051526 3401075707620001 WIDODO KULON PROGO 17-07-1962 27 B Lk KARANGASEM 4 2

132 3401070601051526 3401070207500001 KEMIRAH KULON PROGO 07/02/1950 55 S Pr KARANGASEM 4 2

133 3401070601051526 3401070406860001 SRI LESTARI KULON PROGO 06/04/1986 29 B Pr KARANGASEM 4 2

134 3401070601051527 3401074805580001 MARYADI KULON PROGO 05/08/1958 65 S Lk KARANGASEM 4 2

135 3401070601051527 3401076911840003 SARYANTO KULON PROGO 29-11-1984 28 B Lk KARANGASEM 4 2

136 3401070601051527 3401070102490003 SARIYEM KULON PROGO 02/01/1949 63 S Pr KARANGASEM 4 2

137 3401070601051528 3401070707850002 PARJO TUPAR KULON PROGO 07/07/1985 54 S Lk KARANGASEM 4 2

138 3401070601051528 3401075507500001 SURTINAH KULON PROGO 15-07-1950 54 S Pr KARANGASEM 4 2

139 3401070601051529 3401071710590002 MUKAYAT KULON PROGO 17-10-1959 54 S Lk KARANGASEM 4 2

140 3401070601051529 3401074512590001 SUJONO KULON PROGO 12/05/1959 28 B Lk KARANGASEM 4 2

141 3401070601051529 3401070712590003 KEMISAH KULON PROGO 12/07/1959 50 S Pr KARANGASEM 4 2

142 3401070601051530 3401072801860002 SASTRO WIYONO KULON PROGO 28-01-1986 73 P Lk KARANGASEM 4 2

143 3401070601051530 3401075312630003 SUYANTO KULON PROGO 13-12-1963 43 S Lk KARANGASEM 4 2

144 3401070601051530 3401072308400002 RINI HIDAYANTI KULON PROGO 23-08-1940 20 B Pr KARANGASEM 4 2

145 3401070601051530 3401072704700002 SARJINEM KULON PROGO 27-04-1970 38 S Pr KARANGASEM 4 2

146 3401070601051531 3401075307930002 YULI ISWANTO KULON PROGO 13-07-1993 21 B Lk KARANGASEM 4 2

147 3401070601051531 3401076703760001 SUTARDI KULON PROGO 27-03-1976 51 S Lk KARANGASEM 4 2

148 3401070601051531 3401070412920004 SRI UTAMI KULON PROGO 12/04/1992 28 B Pr KARANGASEM 4 2

149 3401070601051531 3401071206620003 MUJINI KULON PROGO 06/12/1962 53 S Pr KARANGASEM 4 2

150 3401070601051531 3401074402860004 YUNI LESTARI KULON PROGO 02/04/1986 24 B Pr KARANGASEM 4 2

151 3401070601051532 3401075212600003 DWIYANTO, A.Md KULON PROGO 12/12/1960 26 B Lk KARANGASEM 4 2

(6)

153 3401070601051532 3401070507870003 KAMIJAH KULON PROGO 07/05/1987 50 S Pr KARANGASEM 4 2

154 3401070601051533 3401072701590004 ADI SUWARNO KULON PROGO 27-01-1959 67 S Lk KARANGASEM 4 2

155 3401070601051533 3401074807630001 WAGIYEM KULON PROGO 07/08/1963 66 S Pr KARANGASEM 4 2

156 3401070601051534 3401072601470001 SRI RAHAYU KULON PROGO 26-01-1947 37 S Pr KARANGASEM 4 2

157 3401070601051535 3401074106470001 SISWO SUMARDI KULON PROGO 06/01/1947 64 S Lk KARANGASEM 4 2

158 3401070601051535 3401076811760001 JEMIYO KULON PROGO 28-11-1976 29 B Lk KARANGASEM 4 2

159 3401070601051535 3401070811490002 PARMI KULON PROGO 11/08/1949 65 S Pr KARANGASEM 4 2

160 3401070601051535 3401072707840001 SUMIYATI KULON PROGO 27-07-1984 23 B Pr KARANGASEM 4 2

161 3401070601051536 3401074203490002 PURWADI KULON PROGO 03/02/1949 28 B Lk KARANGASEM 4 2

162 3401070601051536 3401075912900002 JEMINGIN KULON PROGO 19-12-1990 50 S Lk KARANGASEM 4 2

163 3401070601051536 3401071906850003 DWIYANA KULON PROGO 19-06-1985 22 B Pr KARANGASEM 4 2

164 3401070601051536 3401072202640003 DWIYANI KULON PROGO 22-02-1964 22 B Pr KARANGASEM 4 2

165 3401070601051536 3401074803920003 KAMINAH KULON PROGO 03/08/1992 50 S Pr KARANGASEM 4 2

166 3401070601051537 3401074803920004 SISWO UTOMO KULON PROGO 03/08/1992 63 S Lk KARANGASEM 4 2

167 3401070601051537 3401076105630002 SOYEM KULON PROGO 21-05-1963 58 S Pr KARANGASEM 4 2

168 3401070601051538 3401071210500002 MUJONO KULON PROGO 10/12/1950 47 S Lk KARANGASEM 4 2

169 3401070601051538 3401074101560016 ANDI SUSETYO KULON PROGO 01/01/1956 19 B Lk KARANGASEM 4 2

170 3401070601051538 3401070904670002 ARI NOFIANTO KULON PROGO 04/09/1967 20 B Lk KARANGASEM 4 2

171 3401070601051538 3401071603950001 KANTIYEM KULON PROGO 16-03-1995 41 S Pr KARANGASEM 4 2

172 3401070601051539 3401071906930002 RAKINA GUNUNG KIDUL 19-06-1993 41 S Lk KARANGASEM 4 2

173 3401070601051539 3401070508720004 SURATINEM KULON PROGO 08/05/1972 38 S Pr KARANGASEM 4 2

174 3401070601051233 3401071305380001 NGASINAH PATI 13-05-1938 66 S Pr KARANGASEM 4 2

175 3401070601051234 3401075306750003 TAUFIK HIDAYAT KULON PROGO 13-06-1975 18 B Lk KARANGASEM 4 2

176 3401070601051234 3401075208470001 SUPARMAN KULON PROGO 08/12/1947 46 S Lk KARANGASEM 4 2

177 3401070601051234 3401070211950001 MARTINI KULON PROGO 11/02/1995 40 S Pr KARANGASEM 4 2

178 3401070601051259 3401072705670001 NURFIYATI KULON PROGO 27-05-1967 22 B Pr KARANGASEM 4 2

179 3401070601051260 3401075107730001 SUPARJI KULON PROGO 07/11/1973 52 S Lk KARANGASEM 4 2

180 3401070601051260 3401076402920003 RUBIYEM KULON PROGO 24-02-1992 51 S Pr KARANGASEM 4 2

181 3401070601051260 3401072709610002 RUBIYAH KULON PROGO 27-09-1961 70 P Pr KARANGASEM 4 2

182 3401070601051261 3401075809620003 SUMARNA KULON PROGO 18-09-1962 42 S Lk KARANGASEM 4 2

183 3401070601051261 3401077112430004 SURATI KULON PROGO 31-12-1943 36 S Pr KARANGASEM 4 2

(7)

185 3401070601051262 3401074201780001 FERINA WULANDHARI KULON PROGO 01/02/1978 22 B Pr KARANGASEM 4 2

186 3401070601051258 3401070611660001 WARIJO KULON PROGO 11/06/1966 58 S Lk KARANGASEM 4 2

187 3401070601051258 3401074301920002 WAHYUDI KULON PROGO 01/03/1992 27 B Lk KARANGASEM 4 2

188 3401070601051258 3401070710550001 RUBIYANTO KULON PROGO 10/07/1955 29 B Lk KARANGASEM 4 2

189 3401070601051258 3401072004860002 SUMINEM KULON PROGO 20-04-1986 53 S Pr KARANGASEM 4 2

190 3401070601051258 3401073005840003 SUPARTI KULON PROGO 30-05-1984 24 B Pr KARANGASEM 4 2

191 3401070601051259 3401075502610002 YUNIYANTO KULON PROGO 15-02-1961 26 B Lk KARANGASEM 4 2

192 3401070601051259 3401075509890001 MANTO WIYADI KULON PROGO 15-09-1989 57 S Lk KARANGASEM 4 2

193 3401070601051259 3401071706870002 SUTINEM KULON PROGO 17-06-1987 65 P Pr KARANGASEM 4 2

194 3401070601051259 3401072702570001 SETUN KULON PROGO 27-02-1957 44 S Pr KARANGASEM 4 2

195 3401070601051262 3401074609480001 PARTINEM KULON PROGO 09/06/1948 42 S Pr KARANGASEM 4 2

196 3401070601051223 3401075905690001 AMAT SAMSURI KULON PROGO 19-05-1969 69 S Lk KARANGASEM 4 2

197 3401070601051223 3401075804710001 SUPINAH KULON PROGO 18-04-1971 68 S Pr KARANGASEM 4 2

198 3401070601051232 3401072103450001 SUKADI KULON PROGO 21-03-1945 63 S Lk KARANGASEM 4 2

199 3401070601051232 3401075007450002 KASIRAT KULON PROGO 07/10/1945 27 B Lk KARANGASEM 4 2

200 3401070601051232 3401071807500001 SUPARSI KULON PROGO 18-07-1950 51 S Pr KARANGASEM 4 2

201 3401070601051232 3401072901870002 SUSANTI KULON PROGO 29-01-1987 17 B Pr KARANGASEM 4 2

202 3401070601051232 3401075504620004 PARKATUN NIKMAH KULON PROGO 15-04-1962 22 B Pr KARANGASEM 4 2

203 3401070601051233 3401076306960001 SELAM KULON PROGO 23-06-1996 71 S Lk KARANGASEM 4 2

204 3401070509110005 3401076310910002 PARWANTO KULON PROGO 23-10-1991 25 S Lk KARANGASEM 4 2

205 3401070509110005 3401071704420001 TRI ASTUTI KULON PROGO 17-04-1942 24 S Pr KARANGASEM 4 2

206 3401070601051605 3401072209880001 WAKINEM KULON PROGO 22-09-1988 50 S Pr KARANGASEM 5 2

207 3401070601051605 3401075509890002 SUMARYANI KULON PROGO 15-09-1989 20 B Pr KARANGASEM 5 2

208 3401070601051606 3401074508630002 CITRO ATMO KULON PROGO 08/05/1963 74 S Lk KARANGASEM 5 2

209 3401070601051606 3401075106930003 SENIKEM KULON PROGO 06/11/1993 70 S Pr KARANGASEM 5 2

210 3401070601051607 3401072704390001 SIGIT PRASETYA KULON PROGO 27-04-1939 20 B Lk KARANGASEM 5 2

211 3401070601051607 3401075312430002 WIWIK TUKIJAH KULON PROGO 13-12-1943 42 P Pr KARANGASEM 5 2

212 3401070601051607 3401071805930001 GINEM KULON PROGO 18-05-1993 76 P Pr KARANGASEM 5 2

213 3401070307080002 3401075508710003 SUTOMO KULON PROGO 15-08-1971 36 S Lk KARANGASEM 5 2

214 3401070307080002 3401075804370001 SUYANTI KULON PROGO 18-04-1937 34 S Pr KARANGASEM 5 2

215 3401070408060003 3401070609770001 JASWANDI KULON PROGO 09/06/1977 36 S Lk KARANGASEM 5 2

(8)

217 3401071808100002 3401070506770001 SUYANTO KULON PROGO 06/05/1977 36 S Lk KARANGASEM 5 2

218 3401072304120004 3401076803780001 JUMI KULON PROGO 28-03-1978 63 S Pr KARANGASEM 5 2

219 3401072911100003 3401070210770001 SURATIJO KULON PROGO 10/02/1977 40 S Lk KARANGASEM 5 2

220 3401072911100003 3401074309500001 SUHARTINI KULON PROGO 09/03/1950 31 S Pr KARANGASEM 5 2

221 3401071309120002 3401073008730002 TUKIRAH KULON PROGO 30-08-1973 67 S Pr KARANGASEM 5 2

222 3401071406070013 3401075306820001 ATMO KARIYO KULON PROGO 13-06-1982 73 S Lk KARANGASEM 5 2

223 3401071808100002 3401076802470001 JUWARIYAH KULON PROGO 28-02-1947 37 S Pr KARANGASEM 5 2

224 3401070601051593 3401070605400002 YUNIASIH KULON PROGO 05/06/1940 34 S Pr KARANGASEM 5 2

225 3401070601051594 3401076803770001 KASAN WIYONO KULON PROGO 28-03-1977 72 S Lk KARANGASEM 5 2

226 3401070601051594 3401075507790002 KEMIJEM KULON PROGO 15-07-1979 73 S Pr KARANGASEM 5 2

227 3401070601051595 3401071103420001 AMAT WIYADI KULON PROGO 03/11/1942 61 S Lk KARANGASEM 5 2

228 3401070601051595 3401075103410001 SAMINI KULON PROGO 03/11/1941 60 S Pr KARANGASEM 5 2

229 3401070601051596 3401071906520002 ROHMAN KULON PROGO 19-06-1952 18 B Lk KARANGASEM 5 2

230 3401070601051596 3401074203540001 SARIMIN KULON PROGO 03/02/1954 48 S Lk KARANGASEM 5 2

231 3401070601051596 3401071310950002 LESTARI KULON PROGO 13-10-1995 42 S Pr KARANGASEM 5 2

232 3401070806110001 3401072505650001 TRIYONO KULON PROGO 25-05-1965 30 S Lk KARANGASEM 5 2

233 3401070806110001 3401074507710002 NGATIJAH KULON PROGO 07/05/1971 31 S Pr KARANGASEM 5 2

234 3401071012080004 3401073011830001 SARMAN KULON PROGO 30-11-1983 31 S Lk KARANGASEM 5 2

235 3401071012080004 3401076303830005 SARNI KULON PROGO 23-03-1983 35 S Pr KARANGASEM 5 2

236 3401070601051580 3401072009820002 SUPARNO KULON PROGO 20-09-1982 46 S Lk KARANGASEM 5 2

237 3401070601051580 3401076511780013 AGUNG SAHANA SAPUTRAKULON PROGO 25-11-1978 22 B Lk KARANGASEM 5 2

238 3401070601051580 3401070407670001 NOFIANTO KULON PROGO 07/04/1967 17 B Lk KARANGASEM 5 2

239 3401070601051580 3401071112910001 MURNI KULON PROGO 12/11/1991 20 B Pr KARANGASEM 5 2

240 3401070601051580 3401072411960002 PAIJAH KULON PROGO 24-11-1996 45 S Pr KARANGASEM 5 2

241 3401070601051581 3401074405930004 PARJIYEM KULON PROGO 05/04/1993 66 P Pr KARANGASEM 5 2

242 3401070601051583 3401075810680002 SUPARMAN KULON PROGO 18-10-1968 39 S Lk KARANGASEM 5 2

243 3401070601051583 3401075207470001 RUBIYATI KULON PROGO 07/12/1947 34 S Pr KARANGASEM 5 2

244 3401070601051584 3401070803750003 JUMARYANTO KULON PROGO 03/08/1975 20 B Lk KARANGASEM 5 2

245 3401070601051584 3401075208790002 SUBANDI KULON PROGO 08/12/1979 41 S Lk KARANGASEM 5 2

246 3401070601051584 3401070308930002 RUBIYAH KULON PROGO 09/03/1993 47 S Pr KARANGASEM 5 2

247 3401070601051585 3401072901730003 TUPAN KULON PROGO 29-01-1973 50 S Lk KARANGASEM 5 2

(9)

249 3401070601051585 3401071212630006 RINA LESTARI KULON PROGO 12/12/1963 23 S Pr KARANGASEM 5 2

250 3401070601051586 3401076006700002 SUMADI KULON PROGO 20-06-1970 42 S Lk KARANGASEM 5 2

251 3401070601051586 3401076204900003 SUWARNI KULON PROGO 22-04-1990 35 S Pr KARANGASEM 5 2

252 3401070601051587 3401072405710002 WAKIDO KULON PROGO 24-05-1971 35 S Lk KARANGASEM 5 2

253 3401070601051587 3401076210780001 KAMIYATUN KULON PROGO 22-10-1978 31 S Pr KARANGASEM 5 2

254 3401070601051588 3401072407780002 KARTOMO KULON PROGO 24-07-1978 74 S Lk KARANGASEM 5 2

255 3401070601051588 3401074904830001 GEMI KULON PROGO 04/09/1983 37 S Pr KARANGASEM 5 2

256 3401070601051589 3401071609390001 BEJO KARIYO KULON PROGO 16-09-1939 76 S Lk KARANGASEM 5 2

257 3401070601051589 3401075610760001 SAILAH KULON PROGO 16-10-1976 69 S Pr KARANGASEM 5 2

258 3401070601051590 3401072002380001 SUDI UTOMO KULON PROGO 20-02-1938 64 S Lk KARANGASEM 5 2

259 3401070601051590 3401074806440003 OWOH KULON PROGO 06/08/1944 60 S Pr KARANGASEM 5 2

260 3401070601051591 3401070904500002 PARTOIKROMO KULON PROGO 04/09/1950 78 S Lk KARANGASEM 5 2

261 3401070601051591 3401074703540002 RAWEN KULON PROGO 03/07/1954 77 S Pr KARANGASEM 5 2

262 3401070601051593 3401072107350001 SURAJI KULON PROGO 21-07-1935 39 S Lk KARANGASEM 5 2

263 3401070601051597 3401076309360001 BUDI PRAYITNO KULON PROGO 23-09-1936 61 S Lk KARANGASEM 5 2

264 3401070601051597 3401072405740002 TRIWANTO KULON PROGO 24-05-1974 23 B Lk KARANGASEM 5 2

265 3401070601051597 3401070905520002 PARTINI KULON PROGO 05/09/1952 50 S Pr KARANGASEM 5 2

266 3401070601051601 3401075707630001 SUTIJO KULON PROGO 17-07-1963 22 B Lk KARANGASEM 5 2

267 3401070601051601 3401071004480002 SUJIMAN KULON PROGO 04/10/1948 46 S Lk KARANGASEM 5 2

268 3401070601051601 3401070712910002 RANTINEM KULON PROGO 12/07/1991 45 S Pr KARANGASEM 5 2

269 3401070601051602 3401071804670002 WAKIJAN KULON PROGO 18-04-1967 50 S Lk KARANGASEM 5 2

270 3401070601051602 3401075908680001 TRIANTO KULON PROGO 19-08-1968 20 B Lk KARANGASEM 5 2

271 3401070601051602 3401072205630001 SUTAMI KULON PROGO 22-05-1963 44 S Pr KARANGASEM 5 2

272 3401070601051602 3401072510930003 SEMI REJO NY. KULON PROGO 25-10-1993 77 P Pr KARANGASEM 5 2

273 3401070601051603 3401074207690001 JUMANI KULON PROGO 07/02/1969 46 S Lk KARANGASEM 5 2

274 3401070601051603 3401077112360028 HERI SETIAWAN KULON PROGO 31-12-1936 19 B Lk KARANGASEM 5 2

275 3401070601051603 3401070404680003 SUKINEM KULON PROGO 04/04/1968 37 S Pr KARANGASEM 5 2

276 3401070601051604 3401071712940002 KASIMAN KULON PROGO 17-12-1994 35 S Lk KARANGASEM 5 2

277 3401070601051604 3401075203770001 KHOTIJAH KULON PROGO 03/12/1977 69 P Pr KARANGASEM 5 2

278 3401070601051604 3401070405780015 NGATINAH KULON PROGO 05/04/1978 31 S Pr KARANGASEM 5 2

279 3401070601051605 3401074605440001 NGADIRAN KULON PROGO 05/06/1944 53 S Lk KARANGASEM 5 2

(10)

281 3401070601051152 3401070207600002 NGATIJAN KULON PROGO 07/02/1960 45 S Lk KARANGASEM 6 3

282 3401070601051152 3401075011690002 SAMIYEM KULON PROGO 11/10/1969 35 S Pr KARANGASEM 6 3

283 3401070601051238 3401072210680003 SABAN KULON PROGO 22-10-1968 52 S Lk KARANGASEM 6 3

284 3401070601051238 3401074209780002 PONIKEM KULON PROGO 09/02/1978 43 S Pr KARANGASEM 6 3

285 3401070601051238 3401070805610002 MARYATI KULON PROGO 05/08/1961 21 B Pr KARANGASEM 6 3

286 3401070601051238 3401074509700002 KIRAH KULON PROGO 09/05/1970 73 P Pr KARANGASEM 6 3

287 3401070601051239 3401074711920003 KEMIJO KULON PROGO 11/07/1992 44 S Lk KARANGASEM 6 3

288 3401070601051239 3401075907400001 SUMIYEM KULON PROGO 19-07-1940 33 S Pr KARANGASEM 6 3

289 3401070601051240 3401072506690001 MITRO WIYADI KULON PROGO 25-06-1969 71 S Lk KARANGASEM 6 3

290 3401070601051240 3401077112800001 SARIJO KULON PROGO 31-12-1980 40 B Lk KARANGASEM 6 3

291 3401070601051240 3401071102430001 WAGIYAH KULON PROGO 02/11/1943 71 S Pr KARANGASEM 6 3

292 3401070601051241 3401072908730002 SUTARMAN KULON PROGO 29-08-1973 55 S Lk KARANGASEM 6 3

293 3401070601051241 3401075011420003 SADINAH KULON PROGO 11/10/1942 50 S Pr KARANGASEM 6 3

294 3401070601051242 3401071304580005 PARTINAH KULON PROGO 13-04-1958 69 P Pr KARANGASEM 6 3

295 3401070601051243 3401075111630002 JEMBADI KULON PROGO 11/11/1963 60 S Lk KARANGASEM 6 3

296 3401070601051243 3401076801450003 SURANTO KULON PROGO 28-01-1945 23 B Lk KARANGASEM 6 3

297 3401070601051243 3401071204530002 WAKIJEM KULON PROGO 04/12/1953 48 S Pr KARANGASEM 6 3

298 3401070601051243 3401072610900004 ROMIYATI KULON PROGO 26-10-1990 21 B Pr KARANGASEM 6 3

299 3401070601051244 3401075207650002 MARSUDI KULON PROGO 07/12/1965 27 B Lk KARANGASEM 6 3

300 3401070601051244 3401076003930001 NURDIYANTO KULON PROGO 20-03-1993 19 B Lk KARANGASEM 6 3

301 3401070601051244 3401071008860001 SANURI KULON PROGO 08/10/1986 49 S Lk KARANGASEM 6 3

302 3401070601051244 3401072109940002 JUMARYANTO KULON PROGO 21-09-1994 24 B Lk KARANGASEM 6 3

303 3401070601051244 3401072404640001 PURYATI KULON PROGO 24-04-1964 48 S Pr KARANGASEM 6 3

304 3401070601051245 3401073006890002 SEMIN KULON PROGO 30-06-1989 61 S Lk KARANGASEM 6 3

305 3401070509120002 3401076310650001 SABAR KULON PROGO 23-10-1965 40 B Lk KARANGASEM 6 3

306 3401070207100002 3401071005520002 JAYUSMANTO KULON PROGO 05/10/1952 39 S Lk KARANGASEM 6 3

307 3401070207100002 3401070905730002 SUGIYEM KULON PROGO 05/09/1973 36 S Pr KARANGASEM 6 3

308 3401070207100003 3401072311740001 SUDIMAN KULON PROGO 23-11-1974 31 S Lk KARANGASEM 6 3

309 3401070207100003 3401076211780014 DARYANTI KULON PROGO 22-11-1977 22 S Pr KARANGASEM 6 3

310 3401070208060011 3401071308820001 DJOMULYO BANTUL 13-08-1982 47 S Lk KARANGASEM 6 3

311 3401070208060011 3401074405910003 YULI INDRIYANTO BANTUL 05/04/1991 22 B Lk KARANGASEM 6 3

(11)

313 3401070305100002 3401072407910006 SUKIYAT KULON PROGO 24-07-1991 34 S Lk KARANGASEM 6 3

314 3401070305100002 3401074101710008 ENI SAFITRI BANTUL 01/01/1971 24 S Pr KARANGASEM 6 3

315 3401070501056642 3401070707790003 PARJIYO KULON PROGO 07/07/1979 50 S Lk KARANGASEM 6 3

316 3401070501056642 3401074309890001 NAJAH MUNIR RAHMAN KULON PROGO 09/03/1989 17 B Lk KARANGASEM 6 3

317 3401070501056642 3401070507630002 SRI WIDARYATI DRA. KULON PROGO 07/05/1963 45 S Pr KARANGASEM 6 3

318 3401072309110005 3401071708960001 MEIKA HIDAYANI KULON PROGO 17-08-1996 22 S Pr KARANGASEM 6 3

319 3401072309110005 3401077110680002 MARJIDI KULON PROGO 31-10-1968 22 S Lk KARANGASEM 6 3

320 3401073008120003 3401071606910005 SULOMO KULON PROGO 16-06-1991 34 S Lk KARANGASEM 6 3

321 3401073105110003 3401077112430046 YATINAH KULON PROGO 31-12-1943 63 P Pr KARANGASEM 6 3

322 3401071512110003 3401070709790001 SATIYAH KULON PROGO 09/07/1979 58 S Pr KARANGASEM 6 3

323 3401071512110003 3401077112500031 SULASTRI KULON PROGO 31-12-1950 32 S Pr KARANGASEM 6 3

324 3401070607100001 3401074604560001 BUTUK KASAN KARIYO.. NYKULON PROGO 04/06/1956 71 P Pr KARANGASEM 6 3

325 3401070704110002 3401075603820001 PARDI KULON PROGO 16-03-1982 31 S Lk KARANGASEM 6 3

326 3401070704110002 3401077112420010 ARI SUPATMI KULON PROGO 31-12-1942 23 S Pr KARANGASEM 6 3

327 3401071003100003 3401070212820002 MUAKHID BANJAR NEGARA12/02/1982 34 S Lk KARANGASEM 6 3

328 3401071003100003 3401077003910002 WATINI KULON PROGO 30-03-1991 31 S Pr KARANGASEM 6 3

329 3401071008090005 3401072204790002 SAVITRI ANINDYA JAKARTA TIMUR 22-04-1979 24 S Pr KARANGASEM 6 3

330 3401071008090005 3401077112820016 SUPARJIYANTO KULON PROGO 31-12-1982 24 S Lk KARANGASEM 6 3

331 3401071109070009 3401064805890101 SUKIDAL KULON PROGO 05/08/1989 34 S Lk KARANGASEM 6 3

332 3401071109070009 3401071609890001 SUWARNI KULON PROGO 16-09-1989 40 S Pr KARANGASEM 6 3

333 3401070601051236 3401072507790001 RONOREJO KULON PROGO 25-07-1979 78 S Lk KARANGASEM 6 3

334 3401070601051236 3401075009730001 SATINI KULON PROGO 09/10/1973 74 S Pr KARANGASEM 6 3

335 3401070601051237 3401070705350001 SUMONO KULON PROGO 05/07/1935 35 S Lk KARANGASEM 6 3

336 3401070601051237 3401075902400002 DINA MARTIANA BANYUMAS 19-02-1940 33 S Pr KARANGASEM 6 3

337 3401070601051245 3401070307780002 NGATIYEM KULON PROGO 07/03/1978 68 S Pr KARANGASEM 6 3

338 3401070601051245 3401075908800001 EKA JUNIARTI KARYA BAKTI 19-08-1980 29 S Pr KARANGASEM 6 3

339 3401070601051246 3401074809450002 SEMI AMAT WARIDI, NY KULON PROGO 09/08/1945 82 P Pr KARANGASEM 6 3

340 3401070601051246 3401075606840002 TUKINAH KULON PROGO 16-06-1984 77 P Pr KARANGASEM 6 3

341 3401070601051247 3401074107310099 WANAR KULON PROGO 07/01/1931 53 S Lk KARANGASEM 6 3

342 3401070601051247 3401074107630091 ENI PURWANTI KULON PROGO 07/01/1936 23 S Pr KARANGASEM 6 3

343 3401070601051247 3401071407600001 KEMILAH KULON PROGO 14-07-1960 45 S Pr KARANGASEM 6 3

(12)

345 3401070601051249 3401076607680002 TRIYATNO KULON PROGO 26-07-1968 24 B Lk KARANGASEM 6 3

346 3401070601051249 3401071307450001 HARI PRASETYO KULON PROGO 13-07-1945 18 B Lk KARANGASEM 6 3

347 3401070601051249 3401072710880003 NGATINEM KULON PROGO 27-10-1989 61 S Pr KARANGASEM 6 3

348 3401070601051250 3401073105950001 SATIJO KULON PROGO 31-05-1995 50 S Lk KARANGASEM 6 3

349 3401070601051250 3401075703530001 SEMI KULON PROGO 17-03-1953 45 S Pr KARANGASEM 6 3

350 3401070601051252 3401071105630001 KASAN MARJO KULON PROGO 05/11/1963 64 S Lk KARANGASEM 6 3

351 3401070601051252 3401075006680002 SUMARYATI KULON PROGO 06/10/1968 58 S Pr KARANGASEM 6 3

352 3401070601051253 3401071201500001 TUKIJAH KULON PROGO 01/12/1950 70 P Pr KARANGASEM 6 3

353 3401070601051254 3401076707550001 WIDODO KULON PROGO 27-07-1955 41 B Lk KARANGASEM 6 3

354 3401070601051254 3401074107430123 WARSITO KULON PROGO 07/01/1943 29 B Lk KARANGASEM 6 3

355 3401070601051254 3401070510720001 TUKINEM KULON PROGO 10/05/1972 71 P Pr KARANGASEM 6 3

356 3401070601051256 3401070704850001 SARIDIN KULON PROGO 04/07/1985 47 S Lk KARANGASEM 6 3

357 3401070601051256 3401074604480001 PURYANTI KULON PROGO 04/06/1948 41 S Pr KARANGASEM 6 3

358 3401070601051263 3401075204720002 NITI UTOMO KULON PROGO 20-04-1972 76 S Lk KARANGASEM 6 3

359 3401070601051263 3401075204880001 SUDOTO KULON PROGO 04/12/1988 26 B Lk KARANGASEM 6 3

360 3401070601051263 3401070406370001 PANIYEM KULON PROGO 06/04/1937 65 S Pr KARANGASEM 6 3

361 3401070601051266 3401071901880001 BINGAT SUDIYANTO KULON PROGO 19-01-1988 57 S Lk KARANGASEM 6 3

362 3401070601051266 3401074708480001 NGATIYAH KULON PROGO 08/07/1948 55 S Pr KARANGASEM 6 3

363 3401070601051268 3401075707580002 PRAPTO NGATIJO KULON PROGO 17-07-1958 58 S Lk KARANGASEM 6 3

364 3401070601051268 3401070107220028 DANU ARIFIN KULON PROGO 07/01/1922 17 B Lk KARANGASEM 6 3

365 3401070601051268 3401070910550001 NGADIRAH KULON PROGO 10/09/1955 56 S Pr KARANGASEM 6 3

366 3401070601051269 3401072510960001 DHIYAH NUR SAFITRI KULON PROGO 25-10-1996 18 B Pr KARANGASEM 6 3

367 3401070601051269 3401075207570002 PAISAH KULON PROGO 07/12/1957 43 S Pr KARANGASEM 6 3

368 3401070601051270 3401074603960005 WIDI WIYONO KULON PROGO 03/06/1996 66 S Lk KARANGASEM 6 3

369 3401070601051270 3401075005700003 PONIJEM KULON PROGO 05/10/1970 64 S Pr KARANGASEM 6 3

370 3401070601051271 3401072710470001 SUDARYANTO KULON PROGO 27-10-1947 46 S Lk KARANGASEM 6 3

371 3401070601051271 3401074807490001 ENDARTO KULON PROGO 07/08/1949 19 B Lk KARANGASEM 6 3

372 3401070601051271 3401070810940002 ARIF RUSMAN KULON PROGO 10/08/1994 21 B Lk KARANGASEM 6 3

373 3401070601051271 3401071005320001 SUTILAH KULON PROGO 05/10/1932 46 S Pr KARANGASEM 6 3

374 3401070601051126 3401071309920001 JONI SUBEKTI KULON PROGO 13-09-1992 21 B Lk KARANGASEM 6 3

375 3401070601051126 3401075206670003 YOSEA SURYATNO BANTUL 06/12/1967 40 S Lk KARANGASEM 6 3

(13)

377 3401070601051287 3401072512730001 MUJIYEM KULON PROGO 25-12-1973 70 P Pr KARANGASEM 7 3

378 3401070601051272 3401074811720003 SALIMIN KULON PROGO 11/08/1972 51 S Lk KARANGASEM 7 3

379 3401070601051272 3401075302440001 SUKINEM KULON PROGO 13-02-1944 42 S Pr KARANGASEM 7 3

380 3401070601051272 3401071202630002 SUMIYATI KULON PROGO 02/12/1963 21 B Pr KARANGASEM 7 3

381 3401070601051274 3401076207710002 MUSIYADI KULON PROGO 22-07-1971 36 S Lk KARANGASEM 7 3

382 3401070601051274 3401076905920002 NGATIKEM KULON PROGO 29-05-1992 36 S Pr KARANGASEM 7 3

383 3401070601051275 3401072910770002 SALIYAH KULON PROGO 29-10-1977 39 S Pr KARANGASEM 7 3

384 3401070601051276 3401074907770002 SUKIMIN KULON PROGO 07/09/1977 56 S Lk KARANGASEM 7 3

385 3401070601051276 3401074301750002 ISTIYANI KULON PROGO 01/03/1975 21 B Pr KARANGASEM 7 3

386 3401070601051277 3401070705570002 PAIDAL KULON PROGO 05/07/1957 42 B Lk KARANGASEM 7 3

387 3401070601051278 3401076205920001 GURAHMAN KULON PROGO 22-05-1992 70 S Lk KARANGASEM 7 3

388 3401070601051278 3401071505710004 MURSINEM KULON PROGO 15-05-1971 48 S Pr KARANGASEM 7 3

389 3401070310110001 3401070811430001 PURWANTO KULON PROGO 11/08/1943 30 B Lk KARANGASEM 7 3

390 3401070310110001 3401074709650002 SARINAH KULON PROGO 09/07/1965 53 S Pr KARANGASEM 7 3

391 3401072411090006 3401071205830001 SUDADI KULON PROGO 05/12/1983 30 S Lk KARANGASEM 7 3

392 3401072411090006 3401074707600001 NGATINI KULON PROGO 07/07/1960 26 S Pr KARANGASEM 7 3

393 3401072710110001 3401071607830001 NUR DWI LESTARI KULON PROGO 16-07-1983 24 S Pr KARANGASEM 7 3

394 3401072710110001 3401074507870001 SUHARYONO KULON PROGO 07/05/1987 27 S Lk KARANGASEM 7 3

395 3401072804110002 3401034912890001 RIYANTO KULON PROGO 12/09/1989 24 B Lk KARANGASEM 7 3

396 3401072804110002 3401070505860003 GINIK KULON PROGO 05/05/1986 83 P Pr KARANGASEM 7 3

397 3401073009110002 3401071409890001 SUWARJONO KULON PROGO 14-09-1989 34 S Lk KARANGASEM 7 3

398 3401073009110002 3401075208300001 EKA TRISNAWATI. SE KULON PROGO 08/12/1930 33 S Pr KARANGASEM 7 3

399 3401071207100004 3401071211790001 RIYANTO KULON PROGO 11/12/1979 31 S Lk KARANGASEM 7 3

400 3401071207100004 3401076102810002 RUMINI KULON PROGO 21-02-1981 24 S Pr KARANGASEM 7 3

401 3401071303120002 3401070503830004 SUKIYEM KULON PROGO 03/05/1983 38 S Pr KARANGASEM 7 3

402 3401071404070007 3401076603900002 KEMIJO KULON PROGO 26-03-1990 37 S Lk KARANGASEM 7 3

403 3401071404070007 3401074703760002 SITI SOIMAH BANJARNEGARA 03/07/1976 26 S Pr KARANGASEM 7 3

404 3401071912060005 3401070701770001 SUNARTO KULON PROGO 01/07/1977 34 S Lk KARANGASEM 7 3

405 3401071912060005 3401074805870002 NUR AINI KULON PROGO 05/08/1987 28 S Pr KARANGASEM 7 3

406 3401070907080001 3401072501800002 KARSO REJO KULON PROGO 25-01-1980 90 S Lk KARANGASEM 7 3

407 3401070907080001 3401076606850014 JAINEM KULON PROGO 26-06-1985 79 S Pr KARANGASEM 7 3

(14)

409 3401070601051520 3401076906640001 ATEMO WIYONO KULON PROGO 29-06-1964 76 S Lk KARANGASEM 7 3

410 3401070601051520 3401074705580002 JEMINTEN KULON PROGO 05/07/1958 73 S Pr KARANGASEM 7 3

411 3401070601051521 3401070107370058 ALI MURJO KULON PROGO 07/01/1937 74 S Lk KARANGASEM 7 3

412 3401070601051521 3401074107400165 SABILAN KULON PROGO 07/01/1940 34 S Lk KARANGASEM 7 3

413 3401070601051521 3401070709390002 RUPIYAH KULON PROGO 09/07/1939 64 S Pr KARANGASEM 7 3

414 3401070601051522 3401071103800001 IS KANAN KULON PROGO 03/11/1980 53 S Lk KARANGASEM 7 3

415 3401070601051522 3401076906490001 TEGUH PRIYONO KULON PROGO 29-06-1949 27 B Lk KARANGASEM 7 3

416 3401070601051519 3401070502610001 MUJI UTOMO KULON PROGO 02/05/1961 49 S Lk KARANGASEM 7 3

417 3401070601051522 3401072711860003 SARIJEM KULON PROGO 27-11-1986 49 S Pr KARANGASEM 7 3

418 3401070601051523 3401070910640001 SAIFUL RIJAL KULON PROGO 10/09/1964 20 B Lk KARANGASEM 7 3

419 3401070601051523 3401074704650002 PARINEM KULON PROGO 04/07/1965 74 P Pr KARANGASEM 7 3

420 3401070601051524 3401072004930002 SUTRIS KULON PROGO 20-04-1993 41 S Lk KARANGASEM 7 3

421 3401070601051524 3401074307390001 SUPRIYATI KULON PROGO 07/03/1939 41 S Pr KARANGASEM 7 3

422 3401070601051524 3401071010720005 LIA ISMIANI KULON PROGO 10/10/1972 18 B Pr KARANGASEM 7 3

423 3401070601051511 3401074407720004 TUMADI KULON PROGO 07/04/1972 54 S Lk KARANGASEM 7 3

424 3401070601051511 3401076410950002 SUNARTI KULON PROGO 24-10-1995 53 S Pr KARANGASEM 7 3

425 3401070601051511 3401070709590001 SUHARYANI KULON PROGO 09/07/1959 23 B Pr KARANGASEM 7 3

426 3401070601051512 3401074703610001 PARIYEM KULON PROGO 03/07/1961 60 P Pr KARANGASEM 7 3

427 3401070601051512 3401074811900003 PARIYEM KULON PROGO 11/08/1990 73 P Pr KARANGASEM 7 3

428 3401070601051515 3401074107530091 RUBIYO HARYANTO KULON PROGO 07/01/1953 62 S Lk KARANGASEM 7 3

429 3401070601051515 3401075909400001 PONCO SUSILO KULON PROGO 19-09-1940 17 B Lk KARANGASEM 7 3

430 3401070601051515 3401071209510001 JUMILAH KULON PROGO 09/12/1951 56 S Pr KARANGASEM 7 3

431 3401070601051516 3401072507960002 FEBRI YULIANTO KULON PROGO 25-07-1996 20 B Lk KARANGASEM 7 3

432 3401070601051516 3401075009570002 JUPRI KULON PROGO 09/10/1957 46 S Lk KARANGASEM 7 3

433 3401070601051516 3401072307930004 NGATIYEM KULON PROGO 23-07-1993 44 S Pr KARANGASEM 7 3

434 3401070601051518 3401072309670001 JAMAT KULON PROGO 23-09-1967 39 S Lk KARANGASEM 7 3

435 3401070601051518 3401074607690003 SARMI KULON PROGO 07/06/1969 33 S Pr KARANGASEM 7 3

436 3401070601051279 3401070905740001 KARYADI KULON PROGO 05/09/1974 80 S Lk KARANGASEM 7 3

437 3401070601051279 3401075710800001 PARILAH KULON PROGO 17-10-1980 75 S Pr KARANGASEM 7 3

438 3401070601051280 3401070712330001 JEMU KULON PROGO 12/07/1933 38 S Lk KARANGASEM 7 3

439 3401070601051280 3401075210380001 AL KOMARIAH KULON PROGO 10/12/1938 34 S Pr KARANGASEM 7 3

(15)

441 3401070601051281 3401075608790002 SAGE KULON PROGO 16-08-1979 68 S Lk KARANGASEM 7 3

442 3401070601051281 3401076705500002 SEPI KULON PROGO 27-05-1950 60 S Pr KARANGASEM 7 3

443 3401070601051282 3401073112450024 SURMIDI KULON PROGO 31-12-1945 68 S Lk KARANGASEM 7 3

444 3401070601051282 3401077112530020 JEMIKEM KULON PROGO 31-12-1953 66 S Pr KARANGASEM 7 3

445 3401070601051283 3401071509450001 MARJONO KULON PROGO 15-09-1945 60 S Lk KARANGASEM 7 3

446 3401070601051283 3401075403870001 CAMPUH KULON PROGO 31-12-1947 33 B Lk KARANGASEM 7 3

447 3401070601051283 3401071102540001 MUJIRAH KULON PROGO 02/11/1954 58 S Pr KARANGASEM 7 3

448 3401070601051285 3401072310800001 SUPRIYANTO KULON PROGO 23-10-1980 38 S Lk KARANGASEM 7 3

449 3401070601051285 3401075603560002 SUMINEM KULON PROGO 16-03-1956 79 P Pr KARANGASEM 7 3

450 3401070601051285 3401072511750001 HENI SETYOWATI BOYOLALI 25-11-1975 33 B Pr KARANGASEM 7 3

451 3401070601051286 3401074206340001 YOSO UTOMO KULON PROGO 06/02/1934 65 S Lk KARANGASEM 7 3

452 3401070601051286 3401074812800001 TUGIYEM KULON PROGO 12/08/1980 57 S Pr KARANGASEM 7 3

453 3401070601051287 3401071302490001 TRI HANDOYO SEMARANG 13-02-1949 46 S Lk KARANGASEM 7 3

Sidomulyo...2013 Ketua PPS Desa Sidomulyo

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :