RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 9. Keberanian

247  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik

masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti Konsep (Buku Teks: 79-80)

1. Murid membaca dan memahami sajak.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti dengan keadaan yang

terkawal,

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 81-82)

1. Murid membaca dan melakonkan cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid menjalankan aktiviti simulasi dalam keadaan yang terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

KEBERANIAN

Tajuk

KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK

DIPERTAHANKAN

Standard

Kandungan

9.1

Standard

Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti

Aktiviti Pengayaan (Buku teks: 83-84)

1. Murid membaca dan memahami kandungan poster.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan

terkawal.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh

guru.

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

(4)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

KEBERANIAN

Tajuk

KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK

DIPERTAHANKAN

Standard

Kandungan

9.1

Standard

Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti

Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 85)

1.

Murid membaca dan memahami petikan.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

(5)

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 86)

1. Murid membaca dan memahami situasi.

(6)

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik

masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Penilaian Formatif (Buku teks: 87)

(7)

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Membentangkan cara mempertahankan nama baik

masyarakat setempat.

2. Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

3. Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat.

(8)

Aktiviti Aktiviti Penilaian Sumatif (Buku teks: 88)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...