aliran akaun dan penyata utama untuk kelab

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KELAB DAN PERSATUAN

Aliran akaun / penyata penting untuk Kelab dan Persatuan.

Akaun Yuran Yuran Tertunggak (awal)

Pendapatan & Perbelanjaan

Yuran Terdahulu (akhir)

Yuran Terdahulu (awal) Bank

Yuran lapuk

Yuran Tertunggak (akhir) Yuran sebenar tahun semasa

Kelab & persatuan

Menjalankan perniagaan (kantin / restoran / kedai alat

sukan dll)

Penyata Pendapatan Kantin / Restoran / Kedai alat sukan

J Kelab / Persatuan

Penyata Pendapatan & Perbelanjaan PENDAPATAN:

Yuran xx

Untung Kantin xx

*Pendapatan lain xx

(TOLAK) PERBELANJAAN:

Rugi Kantin xx

*Perbelanjaan lain xx

Lebihan / (Kurangan) xx

Kelab / Persatuan Kunci Kira-kira

ASET BUKAN SEMASA xx

ASET SEMASA xx

(TOLAK) LIABILITI SEMASA (xx)

Modal Kerja xx

xx DANA TERKUMPUL:

Dana terkumpul awal xx

(+) Lebihan / (-) Kurangan xx

(+) Derma / Yuran masuk xx

Dana terkumpul akhir xx

Pendapatan hasil

Perbelanjaan hasil

Jika Pendapatan modal

Hakcipta 2016 Blog Cikgu Lan

www.mhdazlan.wordpress.com Kelab / Persatuan Penyata Dana Terkumpul (Awal) ASET

Kenderaan xx

Bank xx

Yuran Tertunggak xx

(TOLAK) LIABILITI

Pemiutang xx

Yuran Terdahulu xx

xx

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...