SULIT 1223/1 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 SET 3 Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 3

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

SKEMA SPM KERTAS 1

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1 A B C D 21 potong tangan

2 A B C D 22 Jali

3 A B C D 23 Harus

4 A B C D 24 Main-main / nyawa di halkum /

kiamat

5 A B C D 25 Cintakan seseorang kerana Allah

6 A B C D 26 Qadim

7 A B C D 27 Majlis Tahkim

8 A B C D 28 Tamattuk

9 A B C D 29 Tertib dan takdir

10 A B C D 30 kambing / biri-biri

11 A B C D 31 Dilarang tetapi sah

12 A B C D 32 Terbatal

13 A B C D 33 Riba

14 A B C D 34 lafaz kinayah

15 A B C D 35 Talak Raj’ei

16 A B C D 36 Mengawal belanjawan negara /

Membuat agihan

17 A B C D 37 Imam Ahmad b Hambal

18 A B C D 38 riba / tipu / gharar / haram

19 A B C D 39 Saham

(3)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

Bahagian B [60 markah]

Soalan Skema Markah

1. a). i

Dua sebab seseorang itu mengumpat; - ingin melihat orang lain menderita - takut persaingan hidup

- tidak mahu melihat kelebihan orang lain - irihati / dengki

- suka bermegah-megah dan rasa bangga

2 isi x 1m = 2m

ii. Dua akibat mengumpat terhadap orang yang diumpat : - Mereka hidup menderita

- Maruah mereka akan tercemar - Mereka akan dihina.

- Boleh memutuskan ikatan silaturrahim

2 isi x 1m = 2m

iii.

Skor Jawapan

Isi (1m) Memberi nasihat supaya memilih prtal yang bermanfaat sahaja terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Huraian (1 m) Seperti kaedah belajar yang berkesan. Huraian Lengkap

(1 m)

Dengan cara ini dapat mengelakkan pelajar daripada melayari portal yang boleh meracuni minda.

Kesimpulan (1m) Kesimpulannya kita perlu berfikir dengan lebih matang untuk melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan orang lain

2 isi x 2m = 4m

b. i Pengertian Nifak:

Nifak ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya

tetap kufur kepada Allah SWT 1 isi x 2m = 2m

ii Kesan ke atas anak yang suka berbohong kepada kedua ibu bapanya:

- Hidupnya tidak tenteram - Hilang kepercayaan - Dibenci masyarakat

- Menjatuhkan maruah keluarga - Berdosa / Neraka

(4)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

c. i Dua ciri kesesatan ajaran Qadiani :

- Beriktikad Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi / nabi, jelmaan krishna (tuhan hindu)

- Beriktikad bahawa Allah menurunkan sebuah kitab suci bernama tazkirah kepada Mirza Ghulam

- Beriktikad beliau mempunyai sejuta jenis mukjizat - Menghapuskan jihad

- Mendakwa Nabi Isa meninggal dunia dan dimakamkan di Srinagar, India

- Menghukum kafir selain penganut Qadiani - Mengubah ayat al-Quran

- Mendakwa malaikat sebagai pancaindera Allah SWT - Mengisytihar Qadyan sebagai tanah suci / Haji

2 isi x 1m = 2m

ii Cara menghindari ajaran tersebut:

- Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenarnya

- Belajar dengan guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah

- Menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran tersebut

1 isi x 2m = 2m

2. a. i Dua syarat sah binatang sembelihan - Halal dimakan

- Mati dengan sekali sembelihan - Putus urat halkum dan merih

2 isi x 1m = 2m

ii. Dua hikmah sembelihan:

- Mematikan binatang dengan cara yang cepat dan selamat - Mengeluarkan semua darah binatang sembelihan dengan

cepat

- Menghindarkan diri daripada penyakit - Memastikan daging yang dimakan bersih

- Membezakan daging yang halal dengan yang haram - Memelihara akidah

- Penghormatan manusia terhadap makhluk ciptaan Allah SWT

(5)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

b. i Dua contoh perbuatan isteri yang nusyuz :

- Isteri enggan melayan suami ke tempat tidur (bersetubuh) - Keluar rumah tanpa izin suami

- Mendera suami seperti memukul

- Ingkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syarak - Membenarkan lelaki yang bukan mahram memasuki rumah

semasa ketiadaannya.

2 isi x 1m = 2m

ii Dua akibat isteri nusyuz terhadap suami:

- Suami tercabar dan hilang pertimbangan diri - Suami bertindak kasar terhadap isterinya

- Suami menceraikan isterinya dengan tergesa-gesa - Suami mengabaikan tanggungjawab kerana kecewa

2 isi x 2m = 4m

c Dua implikasi lian terhadap suami isteri : - Suami isteri terpisah setelah sumpah lian

- Suami isteri tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya - Suami yang membuat tuduhan terlepas hukum qazaf kerana

lian

- Isteri akan dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan suami dengan sumpah lian.

- Anak yang dinafikan dalam sumpah lian ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah.

- Isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya

2 isi x 2m = 4m

d. i Shamsul menyamakan tubuh badan isteri dengan kakaknya sendiri: Hukum: Haram

Alasan: Kakaknya adalah mahramnya.

Hukum 1 m Alasan 1 m ii. Johan menyewakan peralatan membuat kuih yang telah rosak

kepada rakannya: Hukum: Tidak sah

Alasan: Syarat sah sewa peralatan hendaklah sempurna

Hukum 1 m Alasan 1 m

3 a. i Dua tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengukuhkan pemerintahannya

- Memecat pegawai yang kurang cekap

- Menghapuskan cukai jizyah daripada golongan Mawali - Melaksanakan hukuman dengan seadil-adilnya

- Memberhentikan penguasaan wilayah dan digantikan dengan kerajaan Islam

- Membina masjid untuk kebajikan rakyat

(6)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

ii. Dua sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah : - Pemerintah leka dengan kemewahan hidup

- Sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam.

- Wujud semangat kabilah dan pilih kasih

2 isi x 2m = 4m

b. Dua sumbangan Imam Abu Hanifah r.h terhadap tamadun Islam:

- Ulamak pertama yang menyusun kitab fekah mengikut bab dan fasal

- Kebanyakan masa digunakan mengajar di masjid

- Berfikiran secara kritis dan terbuka dalam menyelesaikan hukum fekah

- Seorang yang amat teliti dalam menentukan hukum mengikut martabat hadis

- Hanya menerima hadis sahih yang kuat sanadnya

- Menyusun cara mengeluarkan hukum berdasarkan kaedah tertentu

2 isi x 2m = 4m

c i. Dua ciri pemimpin yang baik menurut Islam: - Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT - Tegas melaksanakan hukum Allah SWT - Amanah melaksanakan tanggungjawab - Jawapan munasabah diterima

2 isi x 1m = 2m

ii Implikasi rakyat tidak mentaati pemimpin yang baik: - Usaha pembangunan terjejas

- Ekonomi mundur

- Berlaku pergaduhan dan permusuhan

- Tidak dapat melaksanakan tugas dengan lancar

- Memberi kesempatan musuh-musuh Islam menggugat keamanan

(7)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

iii Skor Jawapan

Isi (1m) Pemimpin hendaklah menjaga negara dan rakyat dengan baik

Huraian (1 m) Supaya ekonomi negara akan

bertambah baik serta kehidupan rakyat akan lebih sejahtera.

Huraian Lengkap (1 m)

Pemimpin juga perlu mengamalkan akhlak yang baik supaya dapat dicontohi oleh rakyat.

Kesimpulan (1m) Kesimpulannya pemimpin yang baik akan menjadi idola rakyat.

2 isi x 2m = 4m

4 a. i Dua faktor kemerosoton kerajaan Abbasiyah: - Kelemahan pemeritahan kerajaan Abbasiyah

- Perpecahan wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Abbasiah - Perebutan kuasa dalam kalangan putera khlaifah.

- Kegawatan ekonomi yang berlaku di akhir pemerintahan. - Perselisihan aliran fahaman keagamaan

- Serangan dari kuasa luar

2 isi x 2m = 4m

ii Dua iktibar kemerosotan kerajaan Abbasiah :

- Umat Islam perlu mengamalkan sikap bersatupadu - Tidak mementingkan diri sendiri

- Mengelakkan perebutan kuasa dalam kalangan pemimpin - Tidak fanatik kepada fahaman kem tertentu

2 isi x 2m = 4m

b. Metodologi islah Sheikh Muhammad Abduh:

- Melalui ceramah dalam majlis-majlis ilmu di masjid - Pengajaran di universiti

- Melalui media massa seperti majalah - Penulisan karya-karya ilmiah

2 isi x 2m = 4m

c (i) Musafir menjadi

Sunat: Apabila menziarah 3 buah masjid utama iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa /

menziarahi saudara mara

Haram: Apabila musafir ke tempat-tempat yang haram seperti pusat-pusat maksiat

(8)

1223/1 (PP Set 3) @ 2015 HakCipta BPI KPM

(ii) Skor Jawapan

Isi (1m) Sebelum musafir, kami akan

melaksanakan solat dan melantik ketua kumpulan.

Huraian (1 m) Dalam perjalanan kami akan solat jamak dan qasar secara berjemaah. Huraian Lengkap

(1 m)

Kami juga akan menjaga adab-adab dalam musafir dengan tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama.

Kesimpulan (1m) Kesimpulannya dalam perjalanan yang mendapat redha Allah kami iringi dengan doa supaya selamat pergi dan balik.

2 isi x 2m = 4m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di