RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 9. UNIT 9

291  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami wawancara.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid menghasilkan kata-kata semangat tentang

sikap berani mempertahankan nama negara secara kreatif.

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan

1. Murid membaca dan memahami teks.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid menghasilkan buku skrap secara manual

ataupun digital.

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Pengayaan

1. Murid membaca dan memahami e-mel.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid melakonkan situasi.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(4)

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Penmulihan:

1. Murid membaca dan memahami situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid membincangkan tentang cara untuk menjaga

dan mempertahankan nama baik negara.

(5)

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Pemulihan:

1. Murid membaca dan menjalankan permainan secara terkawal.

(6)

tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menyarankan cara mempertahankan nama baik negara

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

(7)

baik negara

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

mempertahankan nama baik negara.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Formatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk BERANI MEMPERTAHANKAN NAMA NEGARA

Standard Kandungan

9.1

Standard Pembelajaran

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

(8)

2. Merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara

3. Melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara

4. Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

mempertahankan nama baik negara.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Sumatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...