Nabi Ibrahim

Top PDF Nabi Ibrahim:

Kisah Nabi Ibrahim AS doc

Kisah Nabi Ibrahim AS doc

Ayah Ibrahim sama sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala, ia adalah pembuat dan pedagang patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri dan dariya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya dulu orang yang terdekat kepadanya bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Ia merasakan bahwa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa.
Baca lebih lanjut

4 Baca lebih lajut

IBRAH DARI KISAH NABI IBRAHIM DAN AYAHNYA : STUDY PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT KISAH NABI IBRAHIM DAN AYAHNYA.

IBRAH DARI KISAH NABI IBRAHIM DAN AYAHNYA : STUDY PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT KISAH NABI IBRAHIM DAN AYAHNYA.

Nabi Ibrahim adalah pembawa agama tauhid yang memiliki ketulusan hati dan penuh tawakal. Kisah yang menceritakan perjalanan Nabi Ibrahim sebagai rasul Allah dalam menjalankan dakwahnya dan sebagai hamba Allah yang beriman dan dengan tulus ihklas dan tawakal kepada-Nya. Sebagaimana halnya dengan para rasul Allah yang lain. Ibrahim banyak mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaumnya, karena Ibrahim menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka yang selama ini hanya berupa patung yang dianggap sebagai Tuhan nenek moyang mereka. Ibrahim dengan bijak mengajak mereka untuk meniggalkan sesembahan selain Allah dan menyeru agar menyembah hanya kepada Alah. Tuhan yang telah memberikan mereka rizki bukanlah patung-patung yang mereka sembah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat apapun kepada mereka. Namun kaumnya tetap tidak mendengarkan Nabi Ibrahim dan berpaling kepadanya.
Baca lebih lanjut

74 Baca lebih lajut

KISAH NABI IBRAHIM A.S docx

KISAH NABI IBRAHIM A.S docx

Para penonton upacara pembakaran hairan tercenggang tatkala melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu itu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaiannya yang tetap berda seperti biasa, tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit jua pun. Mereka bersurai meninggalkan lapangan dalam keadaan hairan seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan di antara satu sama lain bagaimana hal yang ajaib itu berlaku, padahal menurut anggapan mereka dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai tuhan-tuhan yang mereka puja dan sembah.Ada sebahagian drp mrk yang dalam hati kecilnya mulai meragui kebenaran agama mrk namun tidak berani melahirkan rasa ragu-ragunya itu kepada orang lain, sedang para pemuka dan para pemimpin mrk merasa kecewa dan malu, karena hukuman yang mrk jatuhkan ke atas diri Nabi Ibrahim dan kesibukan rakyat mengumpulkan kayu bakar selama berminggu- minggu telah berakhir dengan kegagalan, sehingga mrk merasa malu kepada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

Cerita Bersejarah tentang Nabi Ibrahim d

Cerita Bersejarah tentang Nabi Ibrahim d

Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba. Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di

2 Baca lebih lajut

Keteladanan Nabi Ibrahim doc 1

Keteladanan Nabi Ibrahim doc 1

tradisi yang menyimpang, ataukah dengan kecerdasan dan intelektual yang kita miliki kita akan mencoba membelokkan makna ayat-ayat Allah atau menafsiri semaunya dan dikatakan sudah tidak relevan lagi. Ingat! Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat cerdas , namun ia berubah menjadi orang yang sangat bodoh (karena taat) ketika berhadapan dengan wahyu, sehingga ketika disuruh menyembelih putranya ia pun bersedia melakukannya tanpa banyak berpikir panjang.

4 Baca lebih lajut

Kisah 25 Nama Nama Nabi dan Rasul Allah disertai mukjizat dan ketauladanannya Nabi Ibrahim

Kisah 25 Nama Nama Nabi dan Rasul Allah disertai mukjizat dan ketauladanannya Nabi Ibrahim

Sesudah Ibrahim dibakar tidak mati, sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya. Tapi karena takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah. Hal ini membuat murka Raja namrud. Suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali, “Kata Raja Namrud, “Adakah Tuhan selain aku ? Akulah Tuhan yang harus kamu sembah. Aku dapat megatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih tinggi kekuasaannya dari pada aku ? Hukum yang kutetapkan mesti berlaku, keputusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepadaku, mengapa kau menantangku ?”
Baca lebih lanjut

5 Baca lebih lajut

Dzulhijjah Bulan Keteladanan Nabi Ibrahim As

Dzulhijjah Bulan Keteladanan Nabi Ibrahim As

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 rasul dan 124 ribu nabi. Diantara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim as. Dalam menyongsong Idul Adlha ini sangat penting kita ingat kita sebut dan kita renungkan kembali kemudian kita teladani. Nabi Ibrahim as. selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar kholilullah (kekasih Allah) juga disebut Abul anbiya (bapak dari para Nabi) karena Nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zduriyahnya (keturunannya) nabi- nabi bani Israil Nabi Ishaq, Ya`qub Yusuf Syuaib Harun, Musa sampai nabi Isa as. Dan demikian juga junjungan Nabi kita Muhammad saw bin Abdullah, bin Abdil Mutholib, bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushoy bin Kilab, bin Murroh bin Ka`ab, bin Luay, bin Gholib, bin Fihir, (Fihri dilaqobi Quroisy) bin Malik bin Nadlor, bin Kinanah bin Khuzaimah, bin Mudrikah bin Ilyas, bin Mudlor bin Nizar bin Ma`ad bin `Adnan bin Nabi Isma`il bin Ibrahim AS.
Baca lebih lanjut

3 Baca lebih lajut

Drama nabi ibrahim docx 1

Drama nabi ibrahim docx 1

Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau’ bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh A.S.Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama “Faddam A’ram” dalam kerajaan “Babylon” yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama “Namrud bin Kan’aan.”

6 Baca lebih lajut

Pelajaran 12 Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Pelajaran 12 Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Swt. sudah datang kepada Nabi Ibrahim a.s. Di Mekkah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim a.s. mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Swt. dan harus bertawakal kepada-Nya. Hajar berkata, “Ke manakah Engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?” Nabi Ibrahim a.s. menjawab, “Benar, Allah-lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian”.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

Berguru Kepada Nabi Ibrahim dan Keluarga

Berguru Kepada Nabi Ibrahim dan Keluarga

Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter. Berakhlak mulia dan tekun beribadah. Juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tua. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai. Siap menghadapi benturan dan tantangan hidup. Memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif serta siap berkorban. Sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim ‘alaihissalam juga keluarganya, Hajar dan Ismail ‘alaihissalam.

14 Baca lebih lajut

NABI IBRAHIM As docx 1

NABI IBRAHIM As docx 1

Beliau adalah putra Aazar (tarih) bin Tahur,bin Saruj bin Rau bin Falij bin Aabir bin Shalih bin Afrakhsyad bin Saam bin Nuh . nabi Ibrahim dilahirkan disebuah tempat bernama faddam A’ram yang termasuk wilayah kerajaan Babilon pada waktu itu dipemerintahkan oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut yaitu Namrud

8 Baca lebih lajut

NABI IBRAHIM DALAM KAJIAN LINGUISTIK

NABI IBRAHIM DALAM KAJIAN LINGUISTIK

Artinya : Tuhan ku berilah aku hikma untuk menjaid orang yang shalih. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku mewarisi surga-Mu yang penuh dengan segala kenikmatan. Sewaktu sakit Nabi Ibrahim berdo’a : Wa iza maridh tufahuwa yasyfin,

2 Baca lebih lajut

NABI IBRAHIM AS Nabi docx

NABI IBRAHIM AS Nabi docx

Pertama-tama yang menggunakan setagi (setagen) ialah Hajar ibu Nabi Ismail tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim a.s. tetapi belum juga hamil. tetapi walaubagaimana pun juga akhirnya terbukalah rahsia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail a.s. Dan sebagai lazimnya seorang isteri sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahawa Nabi Ibrahim a.s. lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sgt gembira dengan puteranya yang tunggal dan pertama itu, hal ini yang menyebabkan permulaan ada keratakan dalam rumahtangga Nabi Ibrahim a.s. sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim a.s. supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim Allah s.w.t. mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah isterinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail puteranya bersama ibunya akan di tempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan.
Baca lebih lanjut

41 Baca lebih lajut

samudra doa nabi ibrahim

samudra doa nabi ibrahim

Bulan Dzulhijah tidak bisa dilepaskan dengan kisah kekasih Allah SWT, yakni Nabi Ibrahim as. Semasa hidupnya, sang nabi mempunyai banyak harapan yang ia tuangkan dalam berbagai lantunan doa. Ada empat harapan Nabi Ibrahim yang termuat dalam doanya. Dan harapannya, menjadi harapan kita semua yang harus diperjuangkan. Pertama, harapan untuk dirinya. Nabi Ibrahim sangat berharap dirinya bebas dari kemusyrikan (menyekutukan Allah). “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala.” (QS Ibrahim: 35) Kedua, harapan untuk keluarga. Mulai dari orang tuanya, hingga anak keturunannya. Ketiga, harapan untuk masyarakat, baik saat itu maupun hingga nanti. Bahkan, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar suatu saat nanti, diutus seorang rasul sekalipun ia telah tiada. Keempat, harapan untuk bangsa dan negara. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada umatnya semakin terlihat saat beliau pun berdoa bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, maupun masyarakat sekitar, tetapi bangsa dan negaranya beliau doakan. “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada
Baca lebih lanjut

44 Baca lebih lajut

DAKWAH DIALOGIS NABI IBRAHIM DALAM PERSP

DAKWAH DIALOGIS NABI IBRAHIM DALAM PERSP

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran Islam. Hal ini mengingat ajaran Islam disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktifitas dakwah. Seorang di antara yang melakukan hal ini adalah Nabi Ibrahim. Di dalam aktifitas dakwahnya Ibrahim selalu mendahulukan cara dialog ketimbang cara kekerasan. Hal ini di antaranya bisa dilihat pada al-Quran QS. al- Syu`’ara> :70-102. Surat ini merekam dengan baik dialog antara Nabi Ibrahim dan ayah, plus kaumnya. Sekalipun sang ayah tetap pada keyakinannya semula, Ibrahim tak memaksakan kehendak bahkan mendoakan keselamatan ayahandanya di akhirat kelak. Begitu juga, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, ia berdialog dengan sang anak. Ia meminta pendapat sang anak sekiranya penyembelihan atas dirinya positif diselenggarakan.
Baca lebih lanjut

39 Baca lebih lajut

KETELADANAN NABI IBRAHIM AS DALAM MEMBEN

KETELADANAN NABI IBRAHIM AS DALAM MEMBEN

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".

5 Baca lebih lajut

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaih

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaih

Kemudian Ibrahim berpaling pergi meninggalkan keduanya, maka Ummu Isma'il mengikutinya, sambil berkata: "Wahai Ibrahim, kemana kamu akan pergi, apakah kamu akan tinggalkan kami dilembah yang tak berpenghuni dan tidak ada apa-apanya ini?. Dia mengatakan itu berulang kali, akan tetapi, Ibrahim tetap berjalan tidak menengoknya. Setelah itu, Ummu Isma'il berkata: "Apakah Allah Shubhanahu wa ta’alla yang menyuruhmu? Beliau menjawab: 'Ya'. Kalau begitu -Dia pasti tidak akan menelantarkan kami, kata Ummu Isma'il. Kemudian dia kembali ketempat semula.
Baca lebih lanjut

13 Baca lebih lajut

Beberapa istilah di sekitar kabah

Beberapa istilah di sekitar kabah

Satu riwayat lagi mengatakan bahwa tapak Baitullah itu telah runtuh dalam taufan besar sepertimana runtuhnya binaan-binaan besar yang lain. Setelah peristiwa taufan besar melanda maka sesungguhnya tidak ada orang lain yang mulakan pembinaannya semula kecuali Nabi Ibrahim dan anaknya.

6 Baca lebih lajut

Ismail dan Ibrahim Potret Relasi Orang t

Ismail dan Ibrahim Potret Relasi Orang t

Hadis ini menjelaskan hukum kausalitas. Sikap seseorang terhadap orang tuanya, ternyata kata Nabi, juga berpengaruh terhadap sikap anaknya terhadap orang itu. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Nabi Ismail dan dia merupakan anak yang sangat berbakti kepada Nabi Ibrahim, hal itu dikarenakan Nabi Ibrahim juga sangat berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim sangat menghormati orang tuanya, walaupun berbeda keyakinan dan berbeda agama dengannya.

5 Baca lebih lajut

Show all 3159 documents...