Top PDF BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

6. Ibn Batutah (ahli pelayaran Islam) turut mengatakan bahawa Islam dibawa dari India berdasarkan pakaian yang dipakai oleh raja-raja Pasai menyamai pakaian raja-raja di India dan Merah Silu (Malik al Salih) dulunya adalah seorang hindu kemudian memeluk Islam dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang Bengal.

8 Baca lebih lajut

Bab 1 Semantik dalam Bahasa Melayu Bab 2

Bab 1 Semantik dalam Bahasa Melayu Bab 2

Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha, warganegara, bumiputera dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh masyarakat pengguna bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Contohnya, kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan), sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

Bab 5 Peristiwa Alam

Bab 5 Peristiwa Alam

Pada Tugas 3 ini kamu mempelajari teks eksplanasi lain yang sejenis dengan teks “Gempa Bumi”. Pada butir 1) kamu diminta menyusun teks yang diacak letak kalimatnya, kemudian pada butir 2) kamu diminta menjawab pertanyaan tentang bacaan tersebut. Jika jawaban butir 1) dan 2) dihubungkan, susunannya menjadi teks eksplanasi yang urut dan logis. Pada butir 3) kamu diminta untuk mencari ide pokok atau gagasan sesuai dengan struktur teks. Pada butir 4) kamu diminta menemukan unsur kebahasaan. Sementara itu, pada butir 5) kamu diminta menyusun teks eksplanasi yang urut dan logis dengan menggunakan kata-katamu.
Baca lebih lanjut

36 Baca lebih lajut

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

Kedua, manusia Melayu amat terhutang budi dengan ajaran Islam yang memperkenalkan secara langsung elemen epistemologi ilmu ini. Ia menyebabkan proses pencarian dan pengembangan pelbagai keilmuan Melayu-Islam menjadi semakin pesat, sehingga mengenali konsep sebenar kearifan tempatan. Hal ini dijelaskan oleh S.M. Naquib al-Attas dengan: “di situ ditegaskan sebagai prinsip utama akidah Islamiah adalah: 1. Hakikat segala perkara itu sabit adanya dan pengetahuan mengenainya dapat dicapai sebenarnya, bersalahan dengan kaum Sufastaiyah; 2. Segala perkara yang menghasilkan ilmu bagi makhlukat itu tiga perkara; (i) pancaindera yang lima, (ii) khabar sadiq, yakni berita yang benar yang terbahagi kepada dua; (a) khabar mutawatir, dan (b) khabar yang datang daripada Rasulullah, dan (iii) akal. Adapun ilmu yang dicapai melalui akal ini terbahagi pula kepada dua; (a) ilmu badihi atau daruri yang tidak memerlukan bukti atau hujah, dan (b) ilmu Istidlali yang memerlukan bukti atau hujah.” 16
Baca lebih lanjut

23 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

1. Mengikut catatan China pedagang-pedagang Islam telah ada diperaiaran Melayu sejak abad ke 7M. Mereka sering berulang-alik antara Arab, Parsi dan India dengan China melalui kepulauan Melayu. Sambil berdagang, mereka menjalankan kegiatan dakwah. Malah penghijrahan pedagang Islam dari Canton akibat peristiwa pemberontakan ke beberapa pusat perdagangan seperti di Kedah dan Palembang turut menyumbang kepada perkembangan Islam.

8 Baca lebih lajut

Kosmologi Melayu Islam Suatu Pengamatan (1)

Kosmologi Melayu Islam Suatu Pengamatan (1)

Memang tidak dinafikan bahawa agama Islam lebih banyak berinteraksi dengan bangsa Melayu berbanding agama-agama lain sebelum ini. Namun adalah wajar sekiranya perdebatan ini diukur melalui sifat yang terbentuk daripada sikap keterbukaan bangsa Melayu yang mudah menerima dan pada masa menjustifikasikan unsur-unsur luaran tersebut dalam imej kebudayaan Melayu berdasarkan kerelevanan serta kesesuaiannya dengan adab dan akal budi peradaban Melayu. Dalam hal ini, persoalan nilai baik dan buruk (dalam konteks Islam lebih dikenali sebagai akidah) dijadikan autoriti dalam mengadili sesuatu unsur luaran atau budaya asing yang diserapkan dalam sistem sosial masyarakat Melayu. Disebabkan itu, pihak Inggeris menghadapi kesukaran dan mengambil masa yang lama dalam merevolusikan sistem pemikiran sosial orang-orang Melayu; malah mereka mengekalkan undang-undang adat, kedudukan agama Islam dan hak keistimewaan raja-raja Melayu bagi memastikan tidak timbul kejutan sosiopolitik dalam masyarakat Melayu, yang secara tidak langsung boleh membangkitkan rasa kemarahan orang-orang Melayu terhadap Inggeris, seperti mana percubaan mereka (pihak Inggeris) melalui pengenalan dasar Malayan Union yang ternyata mendapat tentangan yang hebat daripada segenap lapisan bangsa Melayu (Stockwell, 1979: Bab 2,3 dan 4; Ramlah Adam, 1982: 100-113).
Baca lebih lanjut

18 Baca lebih lajut

Bab 4 Islam di Nusantara

Bab 4 Islam di Nusantara

Nusantara atau dikenali juga sebagai Alam Melayu adalah sebahagian daripada wilayah Asia Tenggara yang terangkum di dalamnya gugusan kepulauan Melayu seperti Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, Sumatera,Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Riau, Maluku, Sulu, Luzon dan Mindanao.

89 Baca lebih lajut

Bab 10 Rahmat Islam bagi Alam Semesta

Bab 10 Rahmat Islam bagi Alam Semesta

Pasca runtuhnya rezim Bolshevik yang anti-agama pada 1991, umat Islam Rusia bangkit lagi setelah hampir tiga perempat abad di bawah tekanan. Kebangkitan umat Islam di Rusia terlihat dari tingginya animo menunaikan haji dan umrah, minat mempelajari al-Qurān, serta peningkatan jumlah jemaah dan masjid. Pada 2008, lebih dari 32.000 muslim Rusia menunaikan haji. Diperkirakan sebanyak 7.000 masjid berdiri di seluruh Rusia, sementara ketika komunis tumbang hanya ada 100 masjid. Moskwa, dengan sekitar 2,5 juta muslim, menjadikannya sebagai kota dengan penduduk muslim terbesar di Eropa. Saat ini diperkirakan 18 persen dari total penduduk atau 25 juta warga Rusia memeluk agama Islam. Melihat perkembangan yang demikian pesat, sebagian pakar memprediksikan bahwa tahun 2050 Rusia akan menjadi Negara Islam terbesar di Eropa.
Baca lebih lanjut

46 Baca lebih lajut

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

Pendapat lain dikemukan oleh Emanual Gadinho Eredia dan Pendapat lain dikemukan oleh Emanual Gadinho Eredia dan S.Q.Fatimi. Eredia memberi alasan bahawa Khan Fo atau Canton S.Q.Fatimi. Eredia memberi alasan bahawa Khan Fo atau Canton telah menjadi pusat perniagaan di kalangan peniaga Arab yang telah menjadi pusat perniagaan di kalangan peniaga Arab yang beragama Islamsejak abad kesembilan Masihi. Jalinan hubungan beragama Islamsejak abad kesembilan Masihi. Jalinan hubungan perniagaan ini sudah tentu membolehkan Islam berkembang di perniagaan ini sudah tentu membolehkan Islam berkembang di kalangan peniaga Cina di Negara China dan peniaga Islam China kalangan peniaga Cina di Negara China dan peniaga Islam China yang berdagang ke Asia Tenggara, telah menyebarkan Islam ke yang berdagang ke Asia Tenggara, telah menyebarkan Islam ke Tanah Melayu. Perenggan ini memberi makna ada kemungkinan Tanah Melayu. Perenggan ini memberi makna ada kemungkinan pedagang Cina beragama Islam yang singgah berdagang di pedagang Cina beragama Islam yang singgah berdagang di
Baca lebih lanjut

25 Baca lebih lajut

Titas tamdun islam dan tamadun asia teng

Titas tamdun islam dan tamadun asia teng

kehidupan masyarakat Melayu khususnya di Negeri-negeri Melayu hanya berubah selepas kedatangan British ke Tanah Melayu bermula dengan Negeri-negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura), Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Borneo (Sabah dan Sarawak).

47 Baca lebih lajut

Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pend

Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pend

Pendedahan Islam yang tidak seragam serta sambutan yang tidak sama daripada masyarakat setempat telah membuahkan pelbagai rupa bentuk kehidupan Islam sama ada dalam bentuk ortodoks, sinkretis dan nominal (Islam pada nama). Ada yang serentak bersifat universal dari segi ciri keislamannya, manakala ada yang unik dengan corak keislamannya ditentukan oleh nilai tempatan (Mohamad Abu Bakar, 2000, h. 25). Begitu juga Islam yang berorientasi mistik (tasawuf) dan Islam yang berorientasi legalistik (fiqh/syariah). Pada peringkat awal keislaman, orientasinya lebih cenderung kepada aspek mistik-tasawwuf, kemudiannya pada peringkat berikutnya baru berorientasikan aspek fiqh atau penerapan hukum hakam dalam masyarakat.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Tetapi, untuk sekian lama, penyelidik dan calon siswazah yang mengkaji Alam Melayu, di dalam dan luar wilayah itu, terpaksa terus bermimpi, kerana masing-masing perlu membina koleksi rujukan pribadi masing-masing sedikit demi sedikit dengan perlahan-lahan, seperti seekor semut cuba membina busut. Usaha itu banyak cabaran dan kesukaran, termasuk masalah kekurangan dana. Akhirnya, apa yang mampu dikumpul adalah cukup dhaif dan terbatas, hanya mampu kais pagi makan pagi dan bergantung semata-mata kepada kemudahan prasarana institusi di mana mereka berada. Kalau institusi berkenaan itu mempunyai pusat pengajian yang baik prasarana perpustakaannya, untunglah mereka. Kalau tidak, nasib pengajian mereka tidak ubah seperti telor di hujung tanduk, entahkan jadi entahkan tidak, entahkan muluk entahkan buruk. Hanya pengkaji yang terkemudian dapat menilainya apabila penyelidik tersebut menghasil dan membentang penemuan kajiannya dalam bentuk tesis, buku, artikel, bab buku dan selainnya.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

raksasa itu menjadi amat kaya dan berwarni-warni. Sehubungan itu, jutaan orang yang tinggal di sepanjang tebing sungai, baik yang besar atau yang kecil, telah menikmati dan meraikan pantun mereka dalam pelbagai majlis, upcara dan perayaan. Dengan cara ini, kedudukan pantun telah naik dengan sendirinya dari segi kepentingannya, lebih-lebih lagi kepopularannya, sehinggakan sudah mengatasi puisi yang lain, termasuk syair, gurindam dan Seloka, yang didapati tidak sahaja bukan yang asli di Alam Melayu, tetapi juga telah muncul lebih lewat berbanding dengan pantun dari segi serjarah. Begitulah caranya orang di Alam Melayu telah menghayati dan menyayangi pantun mereka kerana nilai intrinsik, kekunoan, kepentingan, kepopularan dan pengaruhnya ke atas mereka sejak dahulu lagi (Daillie 1968).
Baca lebih lanjut

24 Baca lebih lajut

BUDAYA MALU CERMINAN BAGI PEREMPUAN MELAYU Emilia Susanti

BUDAYA MALU CERMINAN BAGI PEREMPUAN MELAYU Emilia Susanti

Melayu dalam pengertian mutakhir merujuk kepada penutur bahasa Melayu dan mereka yang mengamalkan adat Melayu. Melayu identik dengan Islam. Hal ini menjadi sebuah ketentuan karena budaya Melayu sangat bernafaskan Islam, atau budaya Melayu bersumber dari ajaran Islam. Sesuai dengan pribahasa melayu untuk yang mengatakan “adat bersanding sara’, dan sara’ bersandingkan kitabullah”. Maksudnya, adat mempunyai aturan yang berdasarkan Islam, sedangkan aturan Islam itu berdasarkan kitab suci al-Qur’an. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang beradab dan mempunyai kepribadian yang baik, moralitas yang tinggi, dan selalu ingin berhasil dalam segalah hal. Vallentijn (1712) menyebutkan bahwa orang Melayu sangat cerdik, sangat pintar, dan manusia yang sangat sopan di seluruh Asia. Orang Melayu identik dengan orang yang pemalu, apalagi seorang perempuan akan mencerminkan budaya timur yang pemalu dan sopan dalam bersikap dan bertingkah laku.
Baca lebih lanjut

11 Baca lebih lajut

MENJADI MELAYU YANG ISLAM SEBUAH POLITI

MENJADI MELAYU YANG ISLAM SEBUAH POLITI

Dominasi etnis Melayu dan negara terhadap Orang Rimba, tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan Orang Rimba.di Jambi. Keberadaan Orang Rimba diakui berdasarkan struktur sosial politik di Jambi pada masa Kesultanan Jambi, terutama dikaitkan dengan peran Orang Rimba dalam kehidupan perekonomian pada masa itu melalui konsep hubungan serah naik jajah turun. Aturan serah naik jajah turun ini berkaitan dengan pendistribusian ekonomi dan pajak dari hulu ke hilir. Karena Orang Rimba berdiam dan mencari penghidupan di tanah raja, maka mereka wajib menyerahkan wajib jajah kepada raja (Prasetijo, 2010:120). Orang yang berhak memungut pajak tersebut adalah jenang, sebagai wakil raja di wilayah tersebut. Jenang adalah orang Melayu yang bertugas mengumpulkan pajak Orang Rimba kepada raja dan mendistribusikan serah naik (pemberian raja) kepada Orang Rimba.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

Kata kunci: Islam, Melayu, dan Budaya Pendahuluan - ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

Kata kunci: Islam, Melayu, dan Budaya Pendahuluan - ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

kebudayaannya dengan Islam. Pertama, faktor perdagangan; Kedua, perkawinan, yaitu antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam; Ketiga, faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya; Keempat, faktor kekosongan budaya pasca runtuhnya kerajaan Buddhis Sriwijaya di kepulauan Melayu; Kelima, hadirnya ulama sufi atau faqir bersama tariqat- tariqat yang mereka pimpin; Keenam, pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf; ketujuh, dijadikannya bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam; delapan, mekarnya tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan-kerajaan Melayu sebagai dampak dari maraknya perkembangan Islam.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

Makalah Sistem Politik Pemerintahan Brun

Makalah Sistem Politik Pemerintahan Brun

1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950 dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.

8 Baca lebih lajut

Bab 5 Cat Warna Bahan Alam

Bab 5 Cat Warna Bahan Alam

Bahan alam yang bisa dipakai: daun suji, stroberi, kunyit, arang, daun pacar cina.. Cat bahan alam dipakai sejak dahulu.[r]

7 Baca lebih lajut

Bab 5 Benda Langit dan Peristiwa Alam

Bab 5 Benda Langit dan Peristiwa Alam

hujan juga dapat terjadi di malam hari bulan dan bintang tertutup awan bulan dan bintang tidak kelihatan akibatnya langit menjadi gelap saat hujan kadang tampak cahaya berkelebat caha[r]

16 Baca lebih lajut

Jong di Alam Melayu dan  China

Jong di Alam Melayu dan China

Maka tidak hairan jika ada yang mendakwa bahasa perkataan ‘jong’ itu berasal dari bahasa China yang kemudiannya dipinjam oleh bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Melayu. Mereka berhujah lagi bahawa dalam bahasa Melayu, kata tunggal kebanyakannya adalah kata pinjaman. Namun itu masih tergantung bagaimana kita menakrifkan kosa kata seterusnya yakni Melayu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menakrifkan ‘Melayu’ sebagai suku bangsa dan bahasa di Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan di pelbagai daerah di Asia Tenggara’, kemudian meluaskan cakupannya jika digandingkan menjadi Melayu-Polinesia yakni rumpun bahasa besar yang meliputi suatu daerah kepulauan luas yang di bahagian barat dibatasi oleh bahasa-bahasa di Madagaskar, di utara oleh bahasa-bahasa penduduk asli Taiwan, di selatan oleh bahasa-bahasa di Indonesia, dan di timur oleh kepulauan yg paling timur di Oceania, yaitu Pulau Paskah; Austronesia.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...