Top PDF Contoh Permintaan Cuti Bersalin

Contoh Permintaan Cuti Bersalin

Contoh Permintaan Cuti Bersalin

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MWEMBERIKAN CUTI.[r]

2 Baca lebih lajut

form cuti diluar tanggungan negara

form cuti diluar tanggungan negara

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ……….., tanggal.... tahun terhitung mulai tanggal...dengan alasan sebagai berikut : ...[r]

1 Baca lebih lajut

contoh format cuti skpd :: UIN Raden Fatah Palembang format cuti skpd

contoh format cuti skpd :: UIN Raden Fatah Palembang format cuti skpd

dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama …… (…......) hari/bulan*, terhitung mulai tanggal .................... s.d. …….............. karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban*, sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan* terlampir.

10 Baca lebih lajut

contoh surat permohonan cuti pns

contoh surat permohonan cuti pns

dengan ini mengajukan permintaan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2015, karena akan melangsungkan pernikahan yang pertama. Alamat saya selama menjalankan cuti karena alasan penting adalah di Jalan Gejayan nomor 7 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

2 Baca lebih lajut

25 SOP Cuti Bersalin Gol. I dan II (1)

25 SOP Cuti Bersalin Gol. I dan II (1)

Pegawai yang akan mengajukan Cuti Bersalin membuat permintaan / permohonan Cuti Bersalin secara tertulis sesuai format dalam lampiran II SE Kepala BAKN Nomor 01/ SE/1977, dan diajukan kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan pertimbangan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari dokter atau bidan.

3 Baca lebih lajut

form permintaan cuti bersalin

form permintaan cuti bersalin

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MWEMBERIKAN CUTI Kepada Yth.[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Format Cuti SKPD

Contoh Format Cuti SKPD

dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama …… (…......) hari/bulan*, terhitung mulai tanggal .................... s.d. …….............. karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban*, sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan* terlampir.

10 Baca lebih lajut

27 SOP Cuti Bersalin Eselon 3 (1)

27 SOP Cuti Bersalin Eselon 3 (1)

Pegawai yang akan mengajukan Cuti Bersalin membuat permintaan / permohonan Cuti Bersalin secara tertulis sesuai format dalam lampiran II SE Kepala BAKN Nomor 01/ SE/1977, dan diajukan kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan pertimbangan melalui Kasubag Umum dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari dokter atau bidan.

3 Baca lebih lajut

Contoh Surat Permintaan Cuti Diluar Tanggungan Negara

Contoh Surat Permintaan Cuti Diluar Tanggungan Negara

Contoh Surat Permintaan Cuti Diluar Tanggungan Negara ……….., tanggal.... tahun terhitung mulai tanggal...dengan alasan sebagai berikut : ...[r]

1 Baca lebih lajut

4.Permohon cuti bersalin

4.Permohon cuti bersalin

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke.../cuti di luar tangg[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Permintaan Cuti Tahunan

Contoh Permintaan Cuti Tahunan

selama menjalankan cuti alamat saya adalah di ……… Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.. CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN Cuti yang telah dia[r]

2 Baca lebih lajut

Contoh Surat Permintaan Cuti Sakit

Contoh Surat Permintaan Cuti Sakit

dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama .................(..............) hari/bulan *karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban*, sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan* terlampir.

1 Baca lebih lajut

Contoh Permintaan Cuti Karena Alasan Penting

Contoh Permintaan Cuti Karena Alasan Penting

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Surat Izin Cuti Bersalin

Contoh Surat Izin Cuti Bersalin

Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberita[r]

1 Baca lebih lajut

2.5 Mohon cuti bersalin

2.5 Mohon cuti bersalin

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke.../cuti di luar tangg[r]

1 Baca lebih lajut

Dokumen lain\C.2.5-Form Cuti bersalin

Dokumen lain\C.2.5-Form Cuti bersalin

Dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke 3 / cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan* terhitung mulai tanggal ……….. Demikianlah permintaan ini saya [r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Permintaan Cuti Besar

Contoh Permintaan Cuti Besar

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.[r]

2 Baca lebih lajut

Contoh Permohonan Cuti Naik Haji dari yang bersangkutan

Contoh Permohonan Cuti Naik Haji dari yang bersangkutan

Dengan ini saya mengajukan permohonan cuti karena alasan penting untuk menunaikan Ibadah Haji tahun 2015 selama 40 hari terhitung mulai tanggal : 9 September 2015 s.d.. Demikian permohon[r]

1 Baca lebih lajut

| Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman Surat Cuti Bersalin

| Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman Surat Cuti Bersalin

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : N I P : Pangkat/ Golongan : - Jabatan : Unit Organisas[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Pemberian Cuti Karena Alasan Penting

Contoh Pemberian Cuti Karena Alasan Penting

Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditentukan.. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan[r]

2 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...