Top PDF DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU (2)

DOA SEMPENA HARI GURU م م ييحم ررلا نم مم حي ررلا همللا مم سي بم نم ييمم لماعملا بب رم هملل ددميحمليام , نم ييقم ترمد ليلم ةبمقم اعملاوم ةلم صر لاوم مدلم سر لاومد ىلمعم انمدميبسم[r]

1 Baca lebih lajut

doa sempena hari guru doc

doa sempena hari guru doc

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU (3)

DOA SEMPENA HARI GURU Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru Tahun Semasa per[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU docx

DOA SEMPENA HARI GURU docx

Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman/justeru itu/kurniakanlah kepada guru-guru kami/hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya /Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah/mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata/

2 Baca lebih lajut

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

DOA SEMPENA HARI GURU (1)

Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman, justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata.

2 Baca lebih lajut

Kumpulan Doa Sehari   hari

Kumpulan Doa Sehari hari

‘Ya Alah! BagiMu segala puji, En gkau cahaya lan git dan bum i serta apa yan g didalam n ya. BagiMu segala puji, En gkau yan g m en gurusi lan git dan bum i serta apa yan g di dalam n ya. BagiMu segala puji, En gkau Tuhan yan g m en guasai lan git dan bum i serta apa yan g di dalam n ya. BagiMu segala puji dan bagiMu kerjaan lan git dan bum i serta apa yan g di dalam n ya. Bagim u segala puji, En gkau ben ar, jan jiMu ben ar, firm anMu benar, bertem u denganMu benar, surga adalah ben ar, n eraka adalah ben ar, para n abi adalah ben ar, Muham m ad adalah ben ar, kejadian hari kiam at adalah ben ar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri, kepadaMu aku bertawakkal, kepadaMu aku berim an , kepadaMu aku kem bali, den gan pertolon gan Mu aku berdebat, kepadaMu aku m en jatuhkan hukum . Oleh karen a itu, am pun ilah dosaku yan g telah lewat dan yan g akan datan g. En gkaulah yan g terdahulu dan yan g terakhir, tiada Tuhan kecuali En gkau, En gkau adalah Tuhan ku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau.’
Baca lebih lanjut

50 Baca lebih lajut

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Doa sehari hari menurut Hindu DOA SEHARI

Om adalah seruan yang tertua kepada Tuhan dalam Hindu. Setelah zaman Puranalah Tuhan Yang Mahaesa itu diseru dengan ribuan nama. Kata Om sebagai seruan suci kepada Tuhan yang memiliki tiga fungsi kemahakuasaan Tuhan. Tiga fungsi itu adalah, mencipta, memelihara dan mengakhiri segala ciptaan-Nya di alam ini. Mengucapkan Om itu artinya seruan untuk memanjatkan doa atau puja dan puji pada Tuhan.

11 Baca lebih lajut

Doa Hari Pahlawan 2017

Doa Hari Pahlawan 2017

Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu, atas Izin dan perkenan-Mu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal, 10 November 2017, semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridha- Mu.

1 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU

DOA PERINGATAN HARI IBU

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu Ke-89 tahun 2017 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

2 Baca lebih lajut

KITAB SUCI doa tiap hari

KITAB SUCI doa tiap hari

TEORI DAN PRAKTEK JARINGAN KOMPUTER Nama : Novia Afifah.[r]

2 Baca lebih lajut

DOA SEHARI HARI. Doa Sebelum Makan

DOA SEHARI HARI. Doa Sebelum Makan

Doa Menyambut Sore Hari ته وقمهنبَ كب بروبَ َّايبحقنبَ كببروبَ َّانبحقببصق ابَ كب بروبَ َّانبيقسب مقابَ كب برَ منههللللاب رهيقصر مبلقاَ كب يقلباروب Artinya : "Ya Allah, karena Engkau k[r]

3 Baca lebih lajut

HARI MARERI SENIN at BULLET Doa masuk Ma (2)

HARI MARERI SENIN at BULLET Doa masuk Ma (2)

JADWAL KLASIKAL MATERI PENUNJANG {MP}.[r]

2 Baca lebih lajut

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Doa Upacara hari Kesaktian Pancasila

Jadikanlah Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami, jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, makmur, adil, dan sejahtera, Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur.

2 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

DOA PERINGATAN HARI IBU 2016

Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-88 tahun 2016 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia,

1 Baca lebih lajut

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

DOA PERINGATAN HARI BELA NEGARA

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik[r]

2 Baca lebih lajut

DOA 2 nd INDONESIAN YOUTH DAY Hari Orang

DOA 2 nd INDONESIAN YOUTH DAY Hari Orang

DOA 2nd INDONESIAN YOUTH DAY Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia, 01-016 Oktober 2016 Marilah berdoa : Ya Allab Bapa, pencipta dan pencinta kami, ya Allah Putera, sahabat teladan ka[r]

1 Baca lebih lajut

Contoh Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI

Contoh Doa Upacara Hari Guru dan HUT PGRI

Sudah menjadi kehendak-Mu, Ya ilahi Rabbi, "Bahwa tidak ada seseorang pun yang pintar, mahir dan pandai kecuali pernah dididik oleh seorang guru" namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang guru pun yang sempurna sebagai pendidik dan pengajar yang senantiasa digugu dan ditiru tanpa ramhat dan pertolongan-Mu, oleh karena itu berilah rahmat dan pertolongan agar kami selalu konsisten di jaan yang Engkau telah ridhai.

2 Baca lebih lajut

Doa kita tiap hari ini

Doa kita tiap hari ini

Doa kita hari ini : ةةمةللكة ععمةجعوة نة يدد لا ءةادة عع أة كة ئةادةععأة رعمددةوة نةيكلرلشعمملعاوة كةرعشدلا للذلأةوة نةيملللسع مملعاوة مةلة سع لل اع زلعلأة ملهملللاة نة يمللةعةلعا بل ر[r]

2 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...