Top PDF ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

kedudukan di pelbagai kepulauan dan pesis ir itu maka kebudayaan dan tamadun Melayu menjadi amat terbuka kepada pelbagai pengaruh luar dan asing dan secara lentur (flexible) menerima se rta meresapi pelbagai unsur itu dan dipadukan menjadi Melayu dalam proses budaya yang dinamik bernama ‘masuk Melayu’. Demikianlah di dapati keadaan tamadun dan budaya Melayu kini merupakan kesatuan ‘eclectic’ dari pelbagai anasir yang dirobah dan dicerna menjadi warna dan wajah Melayu.

27 Baca lebih lajut

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

Kerajaan Islam mula terbentuk di China pada Zaman Dinasti Ming Kerajaan Islam mula terbentuk di China pada Zaman Dinasti Ming (1368 – 1644M). Pengasas dinasti ini adalah berugama Islam iaitu (1368 – 1644M). Pengasas dinasti ini adalah berugama Islam iaitu Chu Yaun Chang. Menghantar Utusan ke serata Asia termasuk tanah Chu Yaun Chang. Menghantar Utusan ke serata Asia termasuk tanah melayu untuk menawarkan perlindungan di bawah naugan China melayu untuk menawarkan perlindungan di bawah naugan China kerana Angkatan tentera laut yang kuat iaitu semasa pemerintahan kerana Angkatan tentera laut yang kuat iaitu semasa pemerintahan Sultan Iskandar Syah (Parameswara) pada 1405M. Parameswara, Sultan Iskandar Syah (Parameswara) pada 1405M. Parameswara, pemerintah Melaka yang pertama dan beragama Hindu telah pemerintah Melaka yang pertama dan beragama Hindu telah
Baca lebih lanjut

25 Baca lebih lajut

Antara Islam dan Hinduisme di Alam Melay

Antara Islam dan Hinduisme di Alam Melay

kepesatan gerakan Kristian. Ini jelas menggambarkan kecenderungan Van Leur yang menganggap penerimaan masyarakat Melayu-Indonesia terhadap Islam bukanlah disebabkan kekuatan ajaran Islam, tetapi dipengaruhi faktor-faktor luaran yang menyumbang kepada kepesatan Islamisasi di kepulauan tersebut. Berdasarkan pandangan di atas Van Leur merumuskan kehadiran Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia tidak membawa ‘budaya tinggi’ kepada masyarakat tempatan, kerana kemajuan yang tinggi telah dicapai ketika mereka mengamalkan Hinduisme. Pandangan itu jelas sejajar dengan pengamatan Krom yang menganggap Hinduisme telah membawa kemajuan kepada masyarakat di Kepulauan Melayu-Indonesia, terutamanya di bidang kesenian, yang terserlah pada candi, tugu dan monumen peninggalan zaman Hindu. Pandangan itu diperkuatkan lagi dengan pengamatan Van Leur yang menjelaskan kedatangan Islam ke kepulauan tersebut bukan dibawa pendakwah Islam, tetapi pedagang Parsi yang lebih berminat untuk merebut peluang dan keuntungan ekonomi. Kecenderungan untuk menyerlahkan kelemahan Islamisasi di Kepulauan Melayu-Indonesia juga jelas apabila Van Leur membandingkannya dengan Hinduisme, yang menurutnya, dibawa golongan Brahman yang merupakan golongan “kelas atasan” dan dianggap suci dalam sistem kasta Hindu, selain tidak bermotifkan kepentingan lain kecuali menyebarkan ajaran Hindu. Pandangan ini memperlihatkan kesejajaran dengan pengamatan Vlekke tentang kepesatan penyebaran Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia yang bergantung pada faktor perdagangan dan perlindungan politik. Berasaskan pengamatan ini, Van Leur dengan mudah merumuskan kedatangan Islam di Kepulauan Melayu- Indonesia tidak membawa ‘budaya tinggi’ kepada masyarakat serta kepesatan Islamisasi di kepulauan tersebut adalah dipengaruhi faktor-faktor luaran dan bukannya kerana kekuatan ajaran Islam. Ini jelas dalam kesimpulannya: “The acceptance of Islam…had nothing to do with the transmission of a “higher civilization”. Javanese political motives and tactical considerations of the aristocracy brought about Islamization” (Van Leur 1955: 114).
Baca lebih lanjut

16 Baca lebih lajut

PENGARUH ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU TERHADAP KESENIAN MADIHIN MASYARAKAT BANJAR

PENGARUH ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU TERHADAP KESENIAN MADIHIN MASYARAKAT BANJAR

Qasida bernuansa religius, berkembang baik mulai abad ke-XII. Awalnya qasida hanya berupa pujian-pujian kepada nabi (shalawat). Di masa ini tema- tema kesufian dan nasehat-nasehat agama menjadi popular. Hal ini berhubungan dengan berkembangnya Sufisme yang mulai dominan dalam syiar publik. Adaptasi pola-pola kesufian juga berpengaruh besar dalam perkembangan kesusasteraan di India, kepulauan nusantara, Swahili dan Housa. Qasida modern berkembang di Indonesia, di mana qasida berubah fungsi menjadi tujuan dakwah, sebagai hasil ekspresi perpaduan budaya Islam dan budaya lokal. 36
Baca lebih lanjut

16 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

3. Ada dikalangan pedagang yang membawa bersama mereka mubaligh Islam ketika melakukan urusan perdagangan. Syeikh Abdul Aziz dari Jeddah dan Syeikh Ismail dari Mekah adalah antara mubaligh Islam yang turut serta dalam misi perdagangan yang kemudiannya berjaya mengIslamkan beberapa pemerintah kerajaan Melayu.

8 Baca lebih lajut

EKSTREMISME ISLAM DI ALAM MELAYU SATU PE

EKSTREMISME ISLAM DI ALAM MELAYU SATU PE

Fokus kajian ini adalah golongan yang melakukan ekstremism dan keganasan (terorisme) menggunakan nama Islam, walaupun pada dasarnya tindakan ini bertentangan sama sekali dengan Islam. Golongan ini terdiri daripada kumpulan khawarij dan salafi jihad. Mengikut pakar barat, gerakan salafi pada hakikat terbahagi kepada tiga jenis: Salafi dakwah, politik dan salafi jihad. Dua salafi yang awal ( dakwah dan politik) mengajak masyarakat berpegang kepada apa yang diamalkan oleh generasi salaf tanpa dan memusuhi tindakan ekstremism. Manakala salafi jihad pula menggunakan pendekatan revolusi untuk mencapai maksud mereka. Atas dasar itu, salafi jihad dianggap sebagai fahaman neo khawarij bentuk baru yang timbul selepas kematian Syed Qutb. 3
Baca lebih lanjut

21 Baca lebih lajut

ENKULTURISASI DALAM KEBUDAYAAN MELAYU Husni ThamrinE

ENKULTURISASI DALAM KEBUDAYAAN MELAYU Husni ThamrinE

Penampilan yang merangsang hawa nafsu disebut juga oleh orang Melayu sebagai cabar. Penampilan yang demikian dipandang merendahkan harga dir Bagi penampilan yang tidak merangsang itu orang Melayu telah merancang baju kurung, tekuluk dan selendang untuk kalangan perempuan. Sedangkan untuk lelaki menjadi tradisilah memakai kain sarung, balk untuk melakukan sembahyang maupun untuk menghadiri berbagai pertemuan dan upacara di kampungnya.Khatam Al Qur’an juga merupakan penampilan budaya Melayu yang berpijak kepada ajaran Islam. Untuk membangkitkan minat anak-anak Melayu mempelajari kitab suci agama Islam itu, maka bagi mereka yang sudah tamat (khatam) diaraklah dengan suatu upacara yang meriah. Anak-anak yang khatam itu dibuatkan kerenda dengan motif yang bermacam-macam, seperti burung, perahu, mobil, kapal terbang dsb. Setelah diberi pakaian yang indah-indah, mereka masuk kedalam kerenda, lalu diarak sepanjang jalan di kampung itu dengan iringan musik rebana atau gambus . Upacara ini lazimnya disudahi dengan makan bersama dan pembacaan doa.Musik tradisional Melayu di Riau mempunyai 3 jenis alat yang penting, yaitu gendang , gitar zapin ,biola dan akordion.
Baca lebih lanjut

54 Baca lebih lajut

Titas tamdun islam dan tamadun asia teng

Titas tamdun islam dan tamadun asia teng

dibentuk oleh sekelompok manusia yang dogolongkan secara luas sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Alam Melayu, Nusantara, Tanah Jawi, Gugusan Kepulauan Melayu dan sebagainya.

47 Baca lebih lajut

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Daripada udara, kita nampak kumpulan-kumpulan etnik peribumi yang berlainan yang menuturkan bahasa dan dialek yang berbeza-beza di sepanjang laluan sungai pantun itu sudah hidup bersama-sama dengan versi dan variasi pantun yang lain di tempat lain. Sepanjang kewujudan penempatan mereka itu, kekayaan pantun telah memberi kebijaksanaan, bimbingan, nilai, pendidikan dan hiburan kepada mereka untuk mengekalkan identiti budaya mereka selain memupuk semangat kekitaan mereka. Kesemua itu juga disebabkan aliran sungai pantun yang berpusar-pusar itu telah memberi nafas baru kepada hidup dan kebanggaan lapisan baru kepada orang-orangnya sehinggalah hari ini dengan lahirnya pantun yang baru dengan tidak berhenti-henti dari masa ke masa. Ini juga bermakna bahawa sungai pantun yang melambangkan kebudayaan tua di Alam Melayu itu akan terus mengalir sampai bila-bila di masa depan kerana ia mempunyai kuasa ajaib, selain keindahan, kemegahan dan daya tarikan yang lain.
Baca lebih lanjut

24 Baca lebih lajut

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Negeri-Negeri Selat. Kita juga tahu bahawa apabila diperkenalkan undang-undang atau dasar seperti Enakmen Tanah Rezab Melayu 1913, istilah Melayu telah menjadi satu kategori tadbir, sekali gus kategori sosial yang sah dan yang dianggap ‘berharga’ dari segi ekonomi politik. Dasar sistem pendidikan vernakular Melayu dengan dibantu persuratkhabaran Melayu telah perlahan-lahan membina konsep Melayu sebagai yang diungkapkan oleh Anderson (1983), iaitu satu imagined community atau satu kelompok homogen yang diidam-idamkan. Motivasi daripada keadaan imagined community idaman inilah yang kemudiannya menjadi asas gerakan nasionalis Melayu. Dalam era pasca-merdeka pula pengajian Melayu telah bertanggungjawab mengisi keperluan ilmiah dan intelektual, sama ada dari segi pengetahuan atau pimpinan. Pelbagai dasar pemerintah yang bertunjangkan ‘KeMelayuan’, satu kategori yang diwarisi daripada sistem tadbir kolonial, seperti Dasar Kebudayaan Kebangsaan, telah menjadi mekar-bugar daripada konteks ini. Projek ‘diaspora Melayu’, yang ternyata berorientasikan etnisiti Melayu sebagai core telah muncul dan berkembang daripada bibit Melayu essentialised yang telah ditanam oleh ‘ilmu kolonial’ tersebut (Shamsul 2001).
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

Melayu- Islam boleh dirujuk kepada golongan ulamak, tua dan pemimpin masyarakat. Mereka biasanya bertindak dalam beberapa kapasiti yang khusus, merangkumi pemikir, pendidik dan mengatur hubungan masyarakat agar menjadi lebih harmonis dan mengelakkan huru hara, manusia Rabbani yang mengaitkan hubungan dengan alam, masyarakat dan Allah. Selain itu, ianya juga sebagai pemikir yang responsif dengan realiti semasa dan pemikir yang berinteraksi dengan alam sehingga melahirkan konsep pengalaman (berguru dan belajar dengan alam). Keempat-empat kapasiti ini boleh dilihat daripada perpatah perpatih, peribahasa, karya kitab Fiqh, mentera dan petua yang dihasilkan oleh golongan ini. Kesemuanya telah dijadikan bahan utama untuk mengajar dan mendidik masyarakat Melayu sejak zaman berzaman. 23
Baca lebih lanjut

23 Baca lebih lajut

d ipa 099865 bibliography

d ipa 099865 bibliography

Fauzi, U. (2009). “Kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam penguasaan sains dan teknologi”. Makalah pada Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam: Kontekstualisasi sains dan pendidikan Islam Integratif di Alam Melayu 3 Dzulqa’dah 1430H/22 Oktober 2009 H Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia (YADMI) dan YPM Salman ITB, Bandung.

8 Baca lebih lajut

Jong di Alam Melayu dan  China

Jong di Alam Melayu dan China

Ensiklopedia Cina bertajuk Gu-jin tu shu-ji-cheng menulis: “Warga asing ini pada asalnya dari negara Champa. Semasa Dinasti Song dan Yuan (abad ke-10 ke-13), kerana gangguan yang besar, mereka hijrah membawa keluarga mereka dengan kapal dan sampai ke tempat ini”. Kemungkinan hijrah mereka adalah akibat krisis agama sehingga Orang Champa yang baru memeluk Islam perlu mencari tempat baharu yang lebih aman bagi menjalankan kepercayaan mereka (Geoff Wade, 2009).

9 Baca lebih lajut

Bab 4 Islam di Nusantara

Bab 4 Islam di Nusantara

Kedatangan Islam ke Alam Melayu amat besar pengaruhnya kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Proses penyebaran dan penyerapan Islam berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana dan pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Proses Islamisasi yang harmoni ini memudahkan masyarakat Melayu menerima Islam dan ajarannya yang bersifat sederhana dan tiada paksaan.

89 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

3. Ada dikalangan pedagang yang membawa bersama mereka mubaligh Islam ketika melakukan urusan perdagangan. Syeikh Abdul Aziz dari Jeddah dan Syeikh Ismail dari Mekah adalah antara mubaligh Islam yang turut serta dalam misi perdagangan yang kemudiannya berjaya mengIslamkan beberapa pemerintah kerajaan Melayu.

8 Baca lebih lajut

International Journal of Islamic and Civ

International Journal of Islamic and Civ

Sebagai rumusan akhir, kita boleh menegaskan bahawa terdapat beberapa intipati penting berkaitan dengan pendekatan dakwah serantau, jika dirujuk kepada perkembangan sejarah yang pernah berlaku di rantau Alam Melayu. Pertama, walaupun kita sering berbangga dengan perkembangan hidup yang lebih baik pada zaman moden ini dan sering memandang rendah terhadap zaman silam, tetapi dilihat dari segi dinamika perkembangan Islam pada zaman silam, ternyata ia lebih baik berbanding dengan zaman moden. Kedua, walaupun konsep dan tema dakwah serantau telah diperkenalkan pada zaman moden ini, ia sebenarnya dipandang dari sudut teori dan praktikal telah diamalkan secara menyeluruh sejak dahulu oleh penganut Islam di Alam Melayu. Ketiga, peranan yang cukup proaktif ke arah melahirkan intelektual ummah yang terdiri daripada ulama terbilang yang sanggup berkorban demi menegakkan kalimah Allah di rantau Alam Melayu telah berjaya dimainkan oleh institusi pendidikan Islam silam. Akhir sekali, kita boleh melihat aura kehebatan jalinan dakwah dan intelektual silam masih lagi diteruskan sehingga pada masa sekarang yang membabitkan usaha dan kerjasama para alim ulama dari Alam Melayu.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

MELACAK JEJAK-JEJAK SUFISTIK dalam PANDANGAN HIDUP ORANG-ORANG MELAYU

MELACAK JEJAK-JEJAK SUFISTIK dalam PANDANGAN HIDUP ORANG-ORANG MELAYU

Perubahan sosial yang terjadi sedemikian cepat telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini telah membuat sebagian besar orang-orang Melayu hari ini sudah semakin berjarak dengan akar kebudayaan mereka. Oleh karena itu, rekomendasi yang bisa diberikan melalui tulisan ini adalah orang-orang Melayu harus menghidupkan kembali pengajian-pengajian tasawuf di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran-ajaran tasawuf diyakini bisa membentengi orang-orang Melayu dari prilaku-prilaku yang menyimpang. Disamping itu, ajaran-ajaran Melayu yang bersaripatikan Islam sufistik itu harus dijadikan salah satu landasan bagi mengembangkan pendidikan di kalangan anak-anak Melayu. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan modern tanpa harus kehilangan identitas dan jati diri mereka sebagai orang Melayu.
Baca lebih lanjut

21 Baca lebih lajut

Kata kunci: Islam, Melayu, dan Budaya Pendahuluan - ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

Kata kunci: Islam, Melayu, dan Budaya Pendahuluan - ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

Berdasarkan anggapan ini penulis Taj al-Salatin mengemukakan bahwa selama raja yang tidak adil tidak menimbulkan kekacauan dan anarki, maka tidaklah terlalu diacuhkan apalagi dihormati. Ini karena mereka ini telah memalingkan wajahnya dari Allah, menyimpang dari hukum Tuhan dan menolak syariat. Konsep tentang tatanan pemerintahan yang ideal menurut Islam juga dipertegas. Yaitu dengan mengukuhkan lembaga yudikatif (qadi) yang berperan merumuskan dan melaksanakan hukum Islam, serta mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahan. Pemberlakuan lembaga yudikatif ini juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang. Didukung oleh fungsi ulama sebagai pemberi legitimasi bagi kekuasaannya, raja lantas tidak dapat berbuat sewenang-wenang (Abdul Hadi W. M. 2003).
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

ULAMA DAN WACANA ISLAM DALAM HUBUNGAN IN

ULAMA DAN WACANA ISLAM DALAM HUBUNGAN IN

Sebagai rumusan akhir, kita boleh menegaskan bahawa terdapat beberapa intipati terpenting berkaitan dengan pendekatan dakwah serantau, jika dirujuk kepada perkembangan sejarah yang pernah berlaku di rantau Alam Melayu. Pertamanya, walaupun kita sering berbangga dengan perkembangan hidup yang lebih baik di zaman moden ini dan sering memandang rendah terhadap zaman silam, tetapi dilihat dari segi kedinamikan perkembangan Islam di zaman silam, ternyata ianya lebih baik berbanding dengan zaman moden ini. Keduanya, walaupun konsep dan tema dakwah serantau telah mula diperkenalkan pada zaman moden ini, pada hakikat sebenarnya dipandang dari sudut teori dan praktikalnya, ianya telah diamalkan secara menyeluruh sejak dahulu lagi oleh kalangan penganut Islam di Alam Melayu. Ketiganya, peranan yang cukup proaktif kearah melahirkan intelektual ummah yang terdiri dari ulamak terbilang yang sanggup berkorban demi menegakkan kalimah Allah di rantau Alam Melayu telah berjaya dimainkan oleh institusi pendidikan Islam silam. Akhir sekali, kita boleh melihat aura kehebatan jalinan dakwah dan intelektual silam masih lagi diteruskan sehingga pada masa sekarang membabitkan kedua-dua penganut dari kawasan Alam Melayu.
Baca lebih lanjut

27 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...