Top PDF Jong di Alam Melayu dan China

Jong di Alam Melayu dan  China

Jong di Alam Melayu dan China

Analisa dokumen. Kertas ini berusaha sedaya-upaya mendapatkan dan merujuk sumber teks yang paling awal dan premiere. Teks paling awal yang menjadi rujukan ialah The Periplus of The Erythræan Sea yang dianggarkan ditulis pada tahun 70 Masihi. Ia diterjemahkan dari bahasa Greek pada tahun 1912 oleh Wilfred H. Schoff. Selain sejarah alam Melayu dan sejarah dari sumber Barat, kertas ini mengambil banyak faedah dari kajian Prof. Pierre-Yves Manguin. Beliau menerajui kajian arkeologi di Indonesia, Vietnam, Srivijaya (Sumatra Selatan), Tarumanagara (Jawa Barat) dan Funan (Vietnam). Artikel kajian beliau diterbitkan sejak awal tahun 80-an dan menjadi rujukan dan panduan kebanyakan pengkaji selepas itu.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Muhammad Haji Salleh (2006) mengibaratkan keluarga pantun yang komplek itu sebatang pokok dengan bunga yang berbeza-beza. Bagi saya, taburan pantun dari segi ruang geografi itu lebih sesuai diibaratkan sebagai sungai budaya perkasa dengan anak sungai yang anyak dan yang sudah diberi nama yang berbeza-beza di tempat yang berlainan. Yang dimaksudkan itu akan menjadi lebih jelas bila kita menyusuri Sungai Mekong yang merentasi China, Myanmar, Laos, Thailand, Laos dan Vietnam. Sungai perkasa itu mengalir dari pergunungan Tibet dan bahagan hilir di Tibet itu dipanggil ‘Za Qu’ dalam bahasa Tibet, tetapi bahagian yang lain di Yunan disebut ‘Lancang Jiang’ dalam bahasa di Yunnan, dan seterusnya ‘Tonle Thum’ dalam bahasa Khmer di Cambodia, ‘Nam Khong’, Menan Khong di Thailand, dan ‘Song Lon’ di Vietiman. Demikian juga dengan Sungai Pahang yang berpunca di Cameron Hinghlands itu juga mempunyai banyak anak sungainya yang diberi nama yang berlainan di untuk bahagian sungai yang lain di tempat yang lain. Ini termasuklah Sungai Jelai, Sungai Tembeling, Sungai Lipis, Sungai Semantan, Sungai Triang, Sungai Bera dan Sungai Lepar .
Baca lebih lanjut

24 Baca lebih lajut

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

Menurut sumber catatan ahli sejarah China, Laksamana Menurut sumber catatan ahli sejarah China, Laksamana Cheng Ho (Zheng He yang diperingati ulang tahun ke-600 Cheng Ho (Zheng He yang diperingati ulang tahun ke-600 pengembaraan kelilingi dunia) telah membuat tujuh kali pengembaraan kelilingi dunia) telah membuat tujuh kali pelayaran ke Kepulauan Melayu. Beliau membawa armada pelayaran ke Kepulauan Melayu. Beliau membawa armada besar termasuk orang Cina Muslim. Justeru, kemungkinan besar termasuk orang Cina Muslim. Justeru, kemungkinan pengislaman di alam Nusantara diusahakan oleh orang- pengislaman di alam Nusantara diusahakan oleh orang-
Baca lebih lanjut

25 Baca lebih lajut

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Namun, cabaran yang lebih besar ialah untuk mentransformasi pangkalan data pengajian Alam Melayu yang bersifat akademik ini ke suatu yang lebih luas skop dan aplikasinya, iaitu membina sebuah portal yang bersifat pangkalan data komersial mengenai Alam Melayu dan Pengajian Alam Melayu. Dengan sendirinya kegiatan ini akan meletakkan Bahasa Melayu di pentas dunia (Sarjit Singh 2002) dengan membolehkan buku dan majalah berbahasa Melayu di Alam Melayu dicapai maklumatnya melalui Internet dan kemudiannya boleh dipesan secara on-line oleh seorang pengguna atau penyelidik yang berminat tentang wilayah kita ini, sama ada dari Caracas, Venezuela atau di Ulan Bator, Mongolia atau di Christchurch, New Zealand. Manalah tahu mungkin ada juga pengguna dari Xianxiang, China, yang berminatkan Tongkat Ali untuk memperkemas kegiatan pembinaan keluarga bahagia. Yang diperlukan hanyalah sebuah PC dan kemudahan Internet. Untuk ATMA , ini adalah satu langkah positif yang akan diambil tindakan lanjutan yang akan dihuraikan caranya nanti.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

Demikianlah Marco Polo (abad 13) dan Ib n Batuta (abad 14) menemui kerajaan Islam di Aceh (Pasai dan Perlak) dalam perjalanan dari China dan ke China. Kejatuhan Sriwijaya diwarisi oleh Mela ka sebagai pusat agung kerajaan Melayu. Sekali lagi perdagangan antar

27 Baca lebih lajut

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM

• Masyarakat Plural: Terbentuk selepas zaman kedatangan penjajah. Penjajah membawa masuk pendatang dari China dan India ke Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi. Dasar penjajah menyebab kan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk, alam sekitar dan sistem sosial-politik-agama yg wujud di Asia Tenggara. Kesannya wujud kelompok masyarakat yg hidup terasing daripada kelompok yg lain walaupun tinggal di tempat yg sama (Masyarakat Majmuk) • Penjajahan Barat : menjadi titik pemisah antara Pluraliti dan

17 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

1. Mengikut catatan China pedagang-pedagang Islam telah ada diperaiaran Melayu sejak abad ke 7M. Mereka sering berulang-alik antara Arab, Parsi dan India dengan China melalui kepulauan Melayu. Sambil berdagang, mereka menjalankan kegiatan dakwah. Malah penghijrahan pedagang Islam dari Canton akibat peristiwa pemberontakan ke beberapa pusat perdagangan seperti di Kedah dan Palembang turut menyumbang kepada perkembangan Islam.

8 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

1. Mengikut catatan China pedagang-pedagang Islam telah ada diperaiaran Melayu sejak abad ke 7M. Mereka sering berulang-alik antara Arab, Parsi dan India dengan China melalui kepulauan Melayu. Sambil berdagang, mereka menjalankan kegiatan dakwah. Malah penghijrahan pedagang Islam dari Canton akibat peristiwa pemberontakan ke beberapa pusat perdagangan seperti di Kedah dan Palembang turut menyumbang kepada perkembangan Islam.

8 Baca lebih lajut

PARADIGMA ILMU KITAB JAWI DI ALAM MELAYU

PARADIGMA ILMU KITAB JAWI DI ALAM MELAYU

Rantau Alam Melayu memang memiliki koleksi karya kearifan tempatan Melayu-Islam yang agak besar. Kita mendapati sarjana barat merupakan golongan paling awal yang mengumpul, mengklasifikasi dan menganalisa manuscript Islam di Alam Melayu. Melalui usaha ini mereka telah berjaya memahami dan merangka program penjajahan yang cukup halus untuk menguasai masyarakat Melayu. Penjajah barat cuba menaklukkan ruang geo-politik dan ruang epistemologi masyarakat tanah jajahan menggunakan genre orientalism. Dirujuk khusus kepada penerapan faham sekularisme, pihak British telah memperkenalkan kerangka epistemologi rationalism sekularisme yang dikatakan sebagai ilmu kolonial yang membincangkan tentang agama : budaya, alam sekitar, tanah tanih, struktur masyarakat, bahasa and sebagainya. Kerangka asas keilmuaan kolonial ini sebagai konstruksi ilmu masih lagi dipakai secara meluas sehinggalah selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. 1
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

1 Poly Elect total

1 Poly Elect total

Polymer ElectrolytesPolymer Electrolytes Polymer Electrolytes Jong Hak Kim Chemical Engineering Yonsei University Jong Hak Kim.[r]

41 Baca lebih lajut

Pemuda dan Takdir Sejarah peran

Pemuda dan Takdir Sejarah peran

Hal ini dimaksudkan agar para pemuda di luar Pulau Jawa, tata sosialnya berdasarkan budaya Jawa akan mau, memasuki Jong Java. Kegiatan Jong Java berkisar pada masalah sosial dan kebudayaan, misalnya pemberantasan buta huruf, kepanduan, kesenian. Jong Java tidak ikut terjun dalam dunia politik dan tidak pula mencampuri urusan agama tertentu. Bahkan para anggotanya dilarang menjalankan politik atau menjadi anggota partai politik.

6 Baca lebih lajut

KEPENTINGAN ASEAN DALAM ASEAN - CHINA FREE TRADE AGREEMENT

KEPENTINGAN ASEAN DALAM ASEAN - CHINA FREE TRADE AGREEMENT

Meskipun besarnya antusiasme berbagai kalangan terhadap potensi ekonomi dari kesepakatan ini namun kenyataannya ACFTA masih seringkali di sandingkan dengan nada - nada pesimis dan negative terkait dengan keputusan untuk ikut serta dalam penandatangan ACFTA dan banyak fihak yang menyatakan bahwa bentuk kerjasama ini masih kurang memperhatikan berbagai komponen fundamental untuk mempromosikan keberlanjutan dan keberlangsungan ekonomi, serta elemen – elemen yang harus di persiapkan terlebih dahulu bagi fihak ASEAN. Di atas kertas ,keputusan ASEAN dan China untuk membentuk kesepakatan tersebut menggambarkan perluasan hubungan ekonomi dan politik di antara kedua belah pihak, disisi lain telah banyak
Baca lebih lanjut

38 Baca lebih lajut

Citra Manusia Dengan Alam Dalam Teks Mistik   Masyarakat Melayu Batubara

Citra Manusia Dengan Alam Dalam Teks Mistik Masyarakat Melayu Batubara

Dalam tataran tertentu, mungkin hantu ini bagian dari cara orang Melayu untuk menjelaskan atau memahami lingkungan sekitarnya. Dapat juga digunakan sebagai bagian dari alat kontrol moral, baik dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Sebagai contoh, ketika seseorang sakit demam kuning, maka pengetahuan lokal mereka mengatakan bahwa, penyebabnya adalah mambang kuning. Dalam konteks lain, ketika seorang anak bermain dan berenang terlalu lama di sungai, maka ibunya akan menakut-nakuti dengan hantu air. Dalam hal ini, keberadaan hantu air berfungsi sebagai pengontrol perilaku anak. Secara umum, keberadaan hantu-hantu ini lebih banyak untuk dijauhi dan ditakuti daripada didekati dan di pelihara. Dalam pengertian ini, bisa dilihat bahwa hantu-hantu tersebut sebenarnya representasi dari sisi negatif. Dalam konteks moralitas, sisi negatif ini sering disimbolisasi dengan warna ‘hitam‘, lawannya adalah ‘putih‘. Maka, orang yang dekat dan memelihara hantu-hantu ini sering disebut memiliki ilmu hitam. Akhirnya, keberadaan hantu-hantu tersebut ternyata juga berkaitan dengan aspek nilai (aksiologis) dalam kehidupan orang Melayu.
Baca lebih lanjut

70 Baca lebih lajut

KETAMADUNAN MELAYU DAN SAINS SATU ANALIS (1)

KETAMADUNAN MELAYU DAN SAINS SATU ANALIS (1)

Asmah Hj Omar dalam kajiannya ke atas budaya dan penglibatan dunia orang Melayu dalam konsep bilangan menerangkan orang Melayu telahpun mempunyai konsepsi terhadap bilangan seperti mencampur, menolak, mendarab, bahagi, dan konsep perpuluhan sebelum kedatangan pengaruh asing ke alam Melayu (Asmah Hj. Omar, 1986). Kemam-puan membilang ini dapat dibuktikan melalui cara orang Melayu mencampur seperti konsep sebelas hingga sembilan belas. Apa yang berlaku ialah percampuran iaitu 11 ialah 1 (se) campur 10; 12 ialah 2 campur 10 dan seterusnya. Sebaliknya dalam jumlah 8 dan 9 terdapat konsep penolakan. Hal ini tidak dapat difahami tanpa melihat kepada etimologi atau sejarah pertumbuhan perkataan- perkataan itu sendiri. Perkataan lapan adalah kependekan dari delapan yang berkembang daripada dua alapan. Kata alap dalam bahasa Jawa dan banyak bahasa Austronesia lainnya bererti ‘ambil’. Jadi dua alapan bermakna ‘diambil dua’ – yakni ‘sepuluh diambil dua’- dengan titik tolak dari 10. Untuk sembilan cara menerbitkannya sama dengan delapan dari segi psikologinya, iaitu menolak dari sepuluh. Dalam hal ini yang ditolak adalah satu dan perbuatan tolak itu diwahanakan oleh kata dalam bahasa Melayu sendiri, iaitu ambil; jadi se + ambilan bermakna ‘diambil satu (se) daripada sepuluh’. Dalam proses pembentukan kata itu bunyi vokal e pada awalan se- itu digugurkan (Asmah Hj. Omar, 1986).
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

16. Makalah dalam Konferensi Internasional Sains dan Teknologi Alam Melayu dengan judul:”Melacak Titik Temu Alam Pikiran Jawa d

16. Makalah dalam Konferensi Internasional Sains dan Teknologi Alam Melayu dengan judul:”Melacak Titik Temu Alam Pikiran Jawa d

Kalau pelacakan kedua karya sastra dari belahan dunia berbeda itu saya gunakan dua teori yaitu: (1) teori astronot yang dikemukakan von Daniken (Hutomo, 2003:33), yang menganggap sastra sebagai “saksi jaman” atau “pencatat sejarah” dan (2) teori von Sydow, tentang active and passive bearers of tradition dan the notion of oicotype, tampak bahwa puisi memang cermin, corong, dan suara jaman. Lewat alam semesta, antara lain gunung, gempa, bintang, dan bulan orang Jawa dan Malaysia, selalu berpikir tentang ada. Yang dimaksud active beare of tradition yaitu pelaku aktif tradisi sastra baik di Jawa maupun Malaysia, yaitu para penyair yang berupaya keras menyuarakan jaman. Pelaku aktif yaitu para penggiat sastra yang masih setia melantunkan Serat Centhini dan para sindhen yang masih melantunan tradisi lisan. Adapun active beare of tradition di Malaysia yaitu para pelantun syair, pantun, dan puisi.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

Studi Komparatif Khat Diwani Dengan Khat Diwani Jali “Ditinjau Dari Bentuk Penulisan”

Studi Komparatif Khat Diwani Dengan Khat Diwani Jali “Ditinjau Dari Bentuk Penulisan”

mempercayai dewa-dewa. Seperti yang mereka anut pada zaman Hindu kepada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Disamping itu mereka mempercayai Nabi dan Rasul, Malaikat, kitab-kitab suci, seperti Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Qur’an. Percaya kepada hari kiamat dan kepada Qadha dan Qadar. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadah, seperti yang tersebut dalam rukun Islam yang berbentuk. solat, puasa, zakat, dan rukun Haji. Walaupun kepercayaan lama tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, namun kepercayaan Islam telah berjaya mempengaruhi bentuk-bentuk kepercayaan Melayu lama dengan memperkenalkan konsep Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Misalnya dalam sihir atau mistik dimasukkan konsep Islam sebagai menggantikan paham ketuhanan Animisme dan Hinduisme. Walaupun unsur dewa-dewa masih lagi diwarisi dalam sastra dan tradisi lisan Melayu. Namun fungsi mereka tidak lagi sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai
Baca lebih lanjut

70 Baca lebih lajut

Percubaan SPM Sejarah Perlis 2017 - Sumber Pendidikan sejarah perlis k1

Percubaan SPM Sejarah Perlis 2017 - Sumber Pendidikan sejarah perlis k1

Rajah berikut merujuk kepada pembentukan jawatan baru oleh kerajaan British di Tanah Melayu Mac 1872 Jawatan Pegawai Pelindung Buruh dari China diwujudkan.. Apakah tujuan jawatan te[r]

14 Baca lebih lajut

POTRET KERUKUNAN MASYARAKAT ETNIS MELAYU – CHINA DALAM BINGKAI NEGERI SERIBU KUBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

POTRET KERUKUNAN MASYARAKAT ETNIS MELAYU – CHINA DALAM BINGKAI NEGERI SERIBU KUBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Interaksi etnis Tionghoa dan Melayu dalam masalah keagamaan cukup menarik. Hal ini terlihat dari kuatnya kerukunan yang tercipta sejak dahulu. Berdasarkan pengamatan penulis, kerukunan antar umat beragama terjalin dengan sangat baik. Tidak hanya antar pemeluk agama Islam dan Kong Hu Cu saja, namun juga kerukunan umat ada dalam pemeluk agama Nasrani, Budha, maupun Hindu. Pada hari besar keagamaan, sangat terlihat bagaimana masyarakat sangat toleransi kepada pemeluk agama lain. Perayaan hari besar keagamaan tidak hanya disambut antusias oleh penganutnya, namun juga oleh penganut agama lain. Kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Bangka terlihat dari kebebasan umat untuk beribadah, saling memberikan selamat dan bersilaturahmi saat hari besar keagamaan.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pend

Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pend

Lanjutan dari proses transformasi ini, ulama Melayu klasik telah berusaha untuk membentuk masyarakat yang berilmu melalui pendemokrasian sistem pendidikan. Hasil gigih para ulama ini dapat dilihat dalam penubuhan institusi pendidikan yang sistematik di samping menghasilkan karya monumental mereka dalam pelbagai disiplin ilmu keislaman sama ada fiqh, tauhid, nahu dan sebagainya. Mereka memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan karya-karya berbahasa Arab dan jawi sebagai medium sosialisasi ajaran Islam dalam masyarakat Melayu Nusantara.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

EKSTREMISME ISLAM DI ALAM MELAYU SATU PE

EKSTREMISME ISLAM DI ALAM MELAYU SATU PE

Dengan kata lain, ISIS mendakwa perjuangan mereka adalah misi jihad sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah.. Implikasi negatifnya adalah barangsiapa yang bergabung dengan[r]

21 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...