Top PDF RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 2. Baik Hati

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 2. Baik Hati

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 2. Baik Hati

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

10 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 2. UNIT 2

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 2. UNIT 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas 6 Nilai Utama BAIK HATI Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT Standard Kandungan 2.1 Standard Pembelajaran[r]

7 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Seni Visual Tahun 5 - Sumber Pendidikan rph psv tahun 5 m8

RPH Pendidikan Seni Visual Tahun 5 - Sumber Pendidikan rph psv tahun 5 m8

Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.EK1 2.. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tekat.[r]

2 Baca lebih lajut

RPH RBT Tahun 5 - Sumber Pendidikan RPH RBT TAHUN 5

RPH RBT Tahun 5 - Sumber Pendidikan RPH RBT TAHUN 5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Memilih satu menu sarapan atau minum petang. 2. Mengira kos bagi sarapan dan minum petang. 3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid. RINGKASAN Murid memilih menu, membuat kad dan mengira anggaran kos. KEMAHIRAN 1. Memilih menu sarapan atau minum petang.

20 Baca lebih lajut

RPH Matematik Tahun 2 - Sumber Pendidikan 5. Bahagi

RPH Matematik Tahun 2 - Sumber Pendidikan 5. Bahagi

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan Lisan dan bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid d[r]

10 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 1 - Sumber Pendidikan 2. Saya baik hati

RPH Pendidikan Moral Tahun 1 - Sumber Pendidikan 2. Saya baik hati

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau Bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang di[r]

7 Baca lebih lajut

Murid berhemah RPH Pendidikan Moral Tahun 3  Sumber Pendidikan

Murid berhemah RPH Pendidikan Moral Tahun 3 Sumber Pendidikan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 Tarikh Masa Kelas Nilai Utama HEMAH TINGGI Tajuk MURID BERHEMAH Standard Kandungan 5.1 Standard Pembelajaran 5.1.1 , 5.1.4 [r]

8 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 7. Kasih sayang

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 7. Kasih sayang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 Tarikh Masa Kelas Nilai Utama KASIH SAYANG Tajuk KASIH SAYANG DICURAHKAN, MASYARAKAT BAHAGIA Standard Kandungan 7.1 Standard [r]

8 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 6. UNIT 6

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 6. UNIT 6

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid menghasilkan akujanji menghormati negara. 5. Murid membuat refleksi tentang perasaan mereka

8 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 4. Berterima kasih

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 4. Berterima kasih

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

10 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 11. Kerajinan

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 11. Kerajinan

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

7 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 10. Kejujuran

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 10. Kejujuran

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

10 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 9. Keberanian

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 9. Keberanian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 Tarikh Masa Kelas Nilai Utama KEBERANIAN Tajuk KEBERANIAN DITEGAKKAN, NAMA BAIK DIPERTAHANKAN Standard Kandungan 9.1 Standar[r]

8 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 8. Keadilan

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 8. Keadilan

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

9 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 6. Hormat

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 6. Hormat

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

9 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 3. Bertanggungjawab

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 3. Bertanggungjawab

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

9 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 5. UNIT 5

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 5. UNIT 5

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif aka[r]

10 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 5. Hemah Tinggi

RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 5. Hemah Tinggi

EMK Kreativiti dan inovatif BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan Lisan atau bertulis Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang dite[r]

9 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 10. UNIT 10

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 10. UNIT 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 Tarikh Masa Kelas 6 Nilai Utama KEJUJURAN Tajuk RAKYAT JUJUR, NEGARA MAKMUR Standard Kandungan 10.1 Standard Pembelajaran 1[r]

9 Baca lebih lajut

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 9. UNIT 9

RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 9. UNIT 9

EMK TMK, EMK BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapa[r]

8 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...