Top PDF Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas I

Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas I

Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas I

Kang kalebu tembang dolanan yokuwi : gajah-gajah, menthok-menthok, jamuran, pitik tukung, sluku batok, cublak suwung, suwe ora jamu, padang bulan, tikus pithi.. Sing kalebu tembang dolan[r]

2 Baca lebih lajut

Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas V

Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas V

Jepara kutha kabupaten, klebu wewengkon Karesidenan Pati, Propinsi Jawa Tengah. Kuta cilik, katone ora sepiraa. Nanging aja ngira, jebul kondang tekan ing ngendi-ngendisa-Nusantara Indonesia. Malah dadi inceraning mancanegara. Jalaran ora liya maneh marga Japara dadi pusering dedagangan barang-barang kawentar.

3 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester Genap

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester Genap

Rudi :”ayo menyang tegalan” Giman :”...” Rudi :”matun pari sukete akeh banget” Pacelathon ing dhuwur yen di ganepno unine giman kudune..... a.ayo,arep opo rud b.ayo, arep ngopon eng te[r]

4 Baca lebih lajut

Soal mid kelas 6 sd bahasa inggris

Soal mid kelas 6 sd bahasa inggris

Four bathrooms 20.Whose like to play hide and seek under the treeA. Chandra and his friends 21.“Dapur” in English ….[r]

2 Baca lebih lajut

Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...... Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana kang patitis.[r]

3 Baca lebih lajut

Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

LATIHAN SOAL MANDIRI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 ayo kenalan karo aku jenengku nina aku kelas siji umurku nem taun bapakku asmane pak madi ibuku a[r]

3 Baca lebih lajut

Soal uts 2 bahasa jawa kelas 6 sd semester genap

Soal uts 2 bahasa jawa kelas 6 sd semester genap

Candhi-candhi punika dumunung wonten ing plataran ingkang kinupeng pager tembok ing plataran tengah wonten candhi cacahipun enem larikanipun mangidul.. Ing sisih kilen wonten candhi tiga[r]

3 Baca lebih lajut

Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 1 SD-MI

Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 1 SD-MI

bus LATIHAN SOAL UKK SEMESTER GENAP BAHASA INGGRIS KEAS 1 SD/MI..[r]

1 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2

Bhs.Jawa 1/UTS II–2013/2014 1 Nyapu Nanik bocah sregep Saben esuk Nanik gelem nyapu Nanik nyapu jogan Nanik uga nyapu latar Latare dadi resik Omahe dadi nyenengake 1.. Judule waca[r]

3 Baca lebih lajut

 Soal soal Ujian Sekolah SD MI Terbaru Bahasa Jawa

Soal soal Ujian Sekolah SD MI Terbaru Bahasa Jawa

a. Jagung-jagung ing tegalan dadi panganane tikus. b. Jagung-jagung ing tegalan ludhes dipangan tikus. c. Tikus mangan jagung-jagung ing tegalan nganti ludhes. d. Tikus nganti ludhes mangan jagung-jagung ing tegalan. 32. Bocah-bocah kelas I nganti kelas 6 sing banget dak trisnani.

5 Baca lebih lajut

 Post  PERANGKAT JAWA 4

Post PERANGKAT JAWA 4

Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama, Nama Siswa Butir Soal Total Skor 1 2 3 ..... Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat Buku Bahasa Jawa [r]

40 Baca lebih lajut

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD dan MI

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD dan MI

Bocah sing sregep sinau bakal dadi .... Sikatan iku ngresiki ...[r]

1 Baca lebih lajut

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan MI

Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan MI

Ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake yaiku ater-ater tripurusa?. Sing kalebu ater-ater tripurusa, kajaba ..c[r]

2 Baca lebih lajut

Bahasa Jawa Kelas IV

Bahasa Jawa Kelas IV

Lombok gedhe godhonge cilik-cilik nanging uwite rada gedhe dene Lombok cilik godhonge rada amba lan uwite rada cilik II.. Isiana titik-titik ngisor iki kanthi jawaban kang bener.[r]

4 Baca lebih lajut

PERBANDINGAN BAHASA JAWA DIALEK WELERI DENGAN BAHASA JAWA BAKU (ASPEK FONOLOGI DAN ASPEK MORFOLOGI).

PERBANDINGAN BAHASA JAWA DIALEK WELERI DENGAN BAHASA JAWA BAKU (ASPEK FONOLOGI DAN ASPEK MORFOLOGI).

Kenyataan membuktikan bahwa dalam masyarakat pemakai bahasa Jawa di Kabupaten Kendal kegiatan saling serap bahasa dikarenakan masayarakat tidak hanya dari Kendal saja, sehingga unsur saling serap bahasa tampak pada unsur- unsur bahasa yang mereka tuturkan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal yang menggunakan bahasa dalam bahasa baku, misalnya / karet /, namun dalam dialek Weleri pengucapannya berubah menjadi [ keret ]. Perbedaan inilah yang menjadi bahasa yang dipakai di wilayah Weleri mempunyai ciri atau kekhasan tersendiri.
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

1. Soal Bahasa Jawa Kelas I Genap

1. Soal Bahasa Jawa Kelas I Genap

Pasangna nganggo panah tembung kang cocok kara gambar ing ngisor!. 25.[r]

2 Baca lebih lajut

Soal Ujian Akhir Semester Gasal Bahasa I

Soal Ujian Akhir Semester Gasal Bahasa I

Sebelum mengerjakan soal, tulislah dahulu nomor tes anda pada lembar jawab yang telah disediakan.. Tulislah jawaban anda pada lembar jawab yang telah disediakan dengan bollpoint.[r]

7 Baca lebih lajut

soal uas bahasa jawa sd kelas 1

soal uas bahasa jawa sd kelas 1

mripat kanggo soal nomer 8, 9 lan 10 kancil karo baya kancil ngadeg ana pinggir kali, kaline banjir kancil arep nybrang ora wani dumadakan ana baya arep mangsa kancil kancil ngakon[r]

3 Baca lebih lajut

soal bahasa jawa kelas 5 semester 1

soal bahasa jawa kelas 5 semester 1

Becik Sarto kudu enggal ninggalake omahe saperlu golek papan kang luwih dhuwur.. Omahe Sarto kebanjiran amarga Sarto kurang nggatekake karesikan lingkungan.[r]

6 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...