Top PDF Warisan Tembikar Tradisional Melayu Di Pahang

Warisan Tembikar Tradisional Melayu Di Pahang

Warisan Tembikar Tradisional Melayu Di Pahang

... penghasilan tembikar Tembeling di Kampung Pasir Durian semakin suram jika dibandingkan dengan kegiatan di negeri Perak yang berkembang dengan baik dan mendapat sambutan yang mengalakkan (Azmi Arifi n et ...fungsi ...

20

Terenang: Khazanah Tembikar Pahang

Terenang: Khazanah Tembikar Pahang

... masyarakat Melayu, tembikar biasanya merupakan kerja wanita yang akan dilakukan apabila urusan harian telah selesai atau selepas sahaja musim menuai disudahkan dan ketika sawah belum siap ...dibajak. ...

21

Tenun Pahang Diraja: melestarikan kesenian warisan Melayu melalui aktiviti tenun dalam kalangan banduan / Habibah Abdul Jabbar...[et al.]

Tenun Pahang Diraja: melestarikan kesenian warisan Melayu melalui aktiviti tenun dalam kalangan banduan / Habibah Abdul Jabbar...[et al.]

... Menyentuh perihal reka corak, kain tradisi ini didominasi oleh corak asal yang polos, berjalur (menegak dan melintang) dan berpetak . Setiap rekaan akan dihasilkan dengan pelbagai variasi bergantung pada kreativiti ...

13

Kesinambungan Perubahan Pemerian Jasad Dan Rupa Tembikar Pra Sejarah Kepada Tembikar Tradisi Melayu

Kesinambungan Perubahan Pemerian Jasad Dan Rupa Tembikar Pra Sejarah Kepada Tembikar Tradisi Melayu

... ragamhias tradisional yang sedang berada ditahap ...mengenal warisan tradisi, berasaskan gabungan falsafah dan ...tradisi Melayu dapat mengekalkan nilai-nilai dan keperibadian seni warisan ...

66

Warisan tembikar labu sayong di Kuala Ka

Warisan tembikar labu sayong di Kuala Ka

... perusahaan tembikar tradisional di Kuala Kangsar Perak memerlukan bantuan dan galakan sepenuhnya daripada pihak kerajaan pusat atau ...memajukan warisan kraftangan tradisional Melayu ...

24

Keindahan Tembikar Tradisional Terenang Warisan Negeri Pahang

Keindahan Tembikar Tradisional Terenang Warisan Negeri Pahang

... negeri Pahang yang terletak di Songsang, ...penghasil tembikar sekitar Kampung Pasir Durian disatukan di bawah satu ...Karyaneka Pahang di Kuala Lumpur dan Karyaneka Negeri di Kuantan, Balai Seni ...

19

Ilmu perubatan Melayu tradisional dari naskhah-naskhah Lama

Ilmu perubatan Melayu tradisional dari naskhah-naskhah Lama

... manuskrip Melayu yang tersimpan dalam pelbagai koleksi ...Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia dan yang lain di dewan bahasa dan Pustaka, universiti Malaya, muzium-muzium negeri, Johor, Kelantan, ...

16

Eufemisme Dalam Ungkapan Tradisional Daerah Melayu Jambi

Eufemisme Dalam Ungkapan Tradisional Daerah Melayu Jambi

... adat Melayu Jambi (bagian dari ungkapan tradisional) di atas, memiliki deskripsi pilihan kata yang tepat (diksi) dan gaya bahasa, khususnya gaya bahasa retorika atau disebut juga dengan istilah ...

6

Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak

Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak

... Masyarakat Melayu Sarawak yang merupakan etnik ketiga terbesar di Sarawak kaya dengan khazanah sumber warisan dan ...budaya tradisional yang diamalkan oleh golongan tua dalam masyarakat Melayu ...

7

KOSAKATA DALAM MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK

KOSAKATA DALAM MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK

... makanan tradisional masyarakat Melayu ...makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak digunakan metabahasa yang terungkap dalam pemberian makna terhadap suatu leksem sebagai ...

16

Pusat Warisan Budaya Melayu Riau di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer

Pusat Warisan Budaya Melayu Riau di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer

... Pusat Warisan Budaya Melayu Riau ini tidak akan tenggelam oleh pesatnya perkembangan infrastruktur di sekitar lingkungan ...ornamen Melayu yang telah ditransformasikan kedalam bentuk ornamen ...

9

Dialek melayu Terengganu: pendokumentasian dan 

pengekalan warisan variasi bahasa tempatan

Dialek melayu Terengganu: pendokumentasian dan pengekalan warisan variasi bahasa tempatan

... Kajian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan kaedah kualitatif deskriptif menggunakan soal selidik dan temu bual yang direkodkan dan ditranskripsikan perbualan daripada informan yang dipantau oleh penutur jati dialek ...

15

Fungsi Tembikar Bagi Masyarakat Jepang

Fungsi Tembikar Bagi Masyarakat Jepang

... Perang saudara yang melanda seluruh negeri Jepang pada jaman Warring States (1467-1568), dan para pengrajin di Seto pergi ke utara ke daerah pegunungan menuju Mino (kini propinsi Gifu bagian selatan). Disana mereka ...

31

Menjejaki warisan khazanah manuskrip dan buku nadir Melayu di Cambridge University Library

Menjejaki warisan khazanah manuskrip dan buku nadir Melayu di Cambridge University Library

... Jilidan Jilidan suku (quarter binding) kulit kadbod tebal bersalut kertas marmar hitam dan putih yang mengandungi kertas kajang berbentuk buku lejar perniagaan awal kurun ke-20. Keseluruhannya kelihatan agak lusuh dan ...

16

Cabaran Pelaksanaan Dakwah terhadap Masyarakat Orang Asli oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Cabaran Pelaksanaan Dakwah terhadap Masyarakat Orang Asli oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

... di Pahang adalah Orang ...Resam Melayu Pahang (MUIP) ...di Pahang iaitu cabaran berkaitan lokasi masyarakat orang asli, tidak menguasai bahasa orang asli, ancaman dari orang asli, kekurangan ...

10

Peristilahan Persenjataan Tradisional Masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas

Peristilahan Persenjataan Tradisional Masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas

... Persenjataan tradisional masyarakat Melayu merupakan suatu teknologi yang diciptakan oleh masyarakat Melayu guna mempermudah kegiatan-kegiatan mereka dan menunjukkan status sosial dalam susunan ...

12

Refleksi Islam dalam Pakaian Tradisional Melayu: Baju Kurung

Refleksi Islam dalam Pakaian Tradisional Melayu: Baju Kurung

... Sungguhpun begitu, tatacara pakaian Melayu juga menitik beratkan perlambangan sosial yang bermaksud untuk menjaga maruah diri si pemakai. Contohnya, bagi perempuan yang sudah berkahwin, apabila berkain sarung ...

12

Warisan Kesultanan Melayu: surat-menyurat Sultan Abdul Hamid

dan ekonomi Kedah

Warisan Kesultanan Melayu: surat-menyurat Sultan Abdul Hamid dan ekonomi Kedah

... surat-menyurat Melayu yang penting di Malaysia dan mendapat pengiktirafan dunia ialah koleksi Surat-Menyurat Sultan Abdul Hamid (selepas ini disebut SMSAH ...diraja Melayu yang ditulis pada zaman ...

22

Show all 8892 documents...