Contoh Jadwal Kurikulum 2013 Tingkat SD MI Tahun 2017 2018 - File Administrasi Guru JADWAL PELAJARAN

17  79  Download (0)

Teks penuh

(1)

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 4 Agst 2014

SELASA 5 Agst 2014

RABU 6 Agst 2014

KAMIS 7 Agst 2014

JUM’AT 8 Agst 2014

SABTU 9 Agst 2014 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

PAI PJOK TEMA 1:

Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 1: Keberagaman

Budaya Bangsaku

Pembelajaran 1

Subtema 1: Keberagaman

Budaya Bangsaku

Pembelajaran 2

Subtema 1: Keberagaman

Budaya Bangsaku

Pembelajaran 3

Subtema 1: Keberagaman

Budaya Bangsaku

Pembelajaran 4

Subtema 1: Keberagaman Budaya Bangsaku

Pembelajaran 5

Subtema 1: Keberagaman

Budaya Bangsaku

Pembelajaran 6

10.20 – 10. 55

10.55 – 11.30 BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(2)

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 11 Agst 2014

SELASA 12 Agst 2014

RABU 13 Agst 2014

KAMIS

14 Agst 2014 15 Agst 2014JUM’AT 16 Agst 2014SABTU 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

PJOK PAI TEMA 1:

Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PJOK PAI PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 1

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 2

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 3

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 4

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 5

Subtema 2: Kebersamaan

dalam Keberagaman Pembelajaran 6 10.20

10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

(3)

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 18 Agst 2014

SELASA 19 Agst 2014

RABU 20 Agst 2014

KAMIS 21 Agst 2014

JUM’AT 22 Agst 2014

SABTU 23 Agst 2014 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

PAI PJOK TEMA 1:

Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

TEMA 1: Indahnya Kebersamaan 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 1

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 2

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 3

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 4

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 5

Subtema 3: Bersyukur Atas

Keberagaman

Pembelajaran 6 ULANGAN HARIAN 1 10.20 –

10.55

10.55 –

11.30 BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(4)

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 25 Agst 2014

SELASA 26 Agst 2014

RABU 27 Agst 2014

KAMIS 28 Agst 2014

JUM’AT 28 Agst 2014

SABTU 30 Agst 2014 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

PAI PJOK TEMA 1:

Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 1

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 2

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 3

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 4

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 5

Subtema 1: Macam-macam Sumber Energi

Pembelajaran 6 10.20 –

10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(5)

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 1 Sept 2014

SELASA 2 Sept 2014

RABU 3 Sept 2014

KAMIS 4 Sept 2014

JUM’AT 5 Sept 2014

SABTU 6 Sept 2014 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

PAI PJOK TEMA 1:

Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 2: Pemanfaatan

Energi

Pembelajaran 1

Subtema 2: Pemanfaatan

Energi

Pembelajaran 2

Subtema 2: Pemanfaatan

Energi

Pembelajaran 3

Subtema 2: Pemanfaatan

Energi

Pembelajaran 4

Subtema 2: Pemanfaatan

Energi

Pembelajaran 5

Subtema 2: Pemanfaatan Energi

Pembelajaran 6 10.20 –

10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(6)

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 8 Sept 2014

SELASA 9 Sept 2014

RABU 10 Sept 2014

KAMIS 11 Sept 2014

JUM’AT 12 Sept 2014

SABTU 13 Sept 2014 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

PAI PJOK TEMA 1: Indahnya Kebersamaan

PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi

TEMA 2: Selalu Berhemat

Energi 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 1

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 2

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 3

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 4

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 5

Subtema 3: Gaya dan Gerak

Pembelajaran 6 10.20 –

10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 –

12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

ULANGAN HARIAN 2

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(7)

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN

15 Sept 2014 16 Sept 2014SELASA 17 Sept 2014RABU 18 Sept 2014KAMIS 19 Sept 2014JUM’AT 20 Sept 2014SABTU 07.00 –

07.30 UPACARA 07.30 –

08.05 Peduli TerhadapTEMA 3: Lingkungan

PJOK PAI TEMA 3:

Peduli Terhadap Lingkungan

PJOK PAI

08.05 –

08.40 PJOK PAI PJOK PAI

08.40 –

09.15 Peduli TerhadapTEMA 3: Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan 09.15 –

09.45 I S T I R A H A T

09.45 –

10.20 Subtema 1:Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 1

Subtema 1: Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 2

Subtema 1: Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 3

Subtema 1: Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 4

Subtema 1: Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 5

Subtema 1: Hewan dan Tumbuhan di

Lingkungan Rumahku

Pembelajaran 6 10.20 –

10.55

10.55 –

11.30 BAHASA SUNDA

11.30 –

12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

(8)

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN

22 Sept 2014 23 Sept 2014SELASA 24 Sept 2014RABU 25 Sept 2014KAMIS 26 Sept 2014JUM’AT 27 Sept 2014SABTU 07.00–07.30 UPACARA

07.30–08.05 TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

PAI TEMA 3: Peduli Terhadap

Makhluk Hidup

PJOK PJOK PAI

08.05–08.40 PAI PJOK PJOK PAI

08.40–09.15 TEMA 3: Peduli Terhadap

Makhluk Hidup

TEMA 3: Peduli Terhadap

Makhluk Hidup

TEMA 3: Peduli Terhadap

Makhluk Hidup

TEMA 3: Peduli Terhadap

Makhluk Hidup

09.15–09.45 I S T I R A H A T

09.4 –10.20 Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup

di

Lingkunganku

Pembelajaran 1

Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup di

Lingkunganku

Pembelajaran 2

Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup di

Lingkunganku

Pembelajaran 3

Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup di

Lingkunganku

Pembelajaran 4

Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup di

Lingkunganku

Pembelajaran 5

Subtema 2: Keberagaman Makhluk Hidup di

Lingkunganku

Pembelajaran 6 10.20–10.55

10.55 –11.30 BAHASA SUNDA

11.30 –12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 29 Sept 2014

SELASA 30 Sept 2014

RABU 1 Okt 2014

KAMIS 2 Okt 2014

JUM’AT 3 Okt 2014

SABTU 4 Okt 2014 07.00 –

07.30

(9)

07.30 – 08.05

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

PAI TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

PJOK PJOK PAI

08.05 – 08.40

PAI PJOK PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan

TEMA 3: Peduli Terhadap

Lingkungan 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 1

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 2

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 3

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 4

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 5

Subtema 3: Ayo, Cintai Lingkungan

Pembelajaran 6 ULANGAN HARIAN 3 10.20 –

10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 –

12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014 – 2015

WAKTU

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUM’AT

SABTU

6 Okt 2014

7 Okt 2014

8 Okt 2014

9 Okt 2014

10 Okt 2014

11 Okt 2014

07.00 –

07.30

(10)

07.30 –

08.05

UTS

UTS

UTS

UTS

PAI

UTS

PJOK

UTS

PLH

08.05 –

08.40

08.40 –

09.15

09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 –

10.20

TEMA 1:

Indahnya

Kebersamaan

TEMA 2 :

Selalu

Berhemat

Energi

TEMA 3:

Peduli

Terhadap

Lingkungan

UTS

BAHASA

SUNDA

10.20 –

10.55

10.55 –

11.30

11.30 –

12.05

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN

13 Okt 2014 14 Okt 2014SELASA 15 Okt 2014RABU 16 Okt 2014KAMIS 17 Okt 2014JUM’AT 18 Okt 2014SABTU 07.00 –

07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

PAI PJOK TEMA 4:

Berbagai Pekerjaan

PJOK PAI

08.05 –

(11)

08.40 –

09.15 BerbagaiTEMA 4: Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan 09.15 –

09.45 I S T I R A H A T

09.45 –

10.20 Subtema 1:Jenis-jenis Pekerjaan

Pembelajaran 1

Subtema 1: Jenis-jenis

Pekerjaan

Pembelajaran 2

Subtema 1: Jenis-jenis

Pekerjaan

Pembelajaran 3

Subtema 1: Jenis-jenis

Pekerjaan

Pembelajaran 4

Subtema 1: Jenis-jenis

Pekerjaan

Pembelajaran 5

Subtema 1: Jenis-jenis

Pekerjaan

Pembelajaran 6 10.20 –

10.55 10.55 – 1.30

10. 55 –

11.30 BAHASA SUNDA

11.30 –

12.05 PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 20 Okt 2014

SELASA 21 Okt 2014

RABU 22 Okt 2014

KAMIS 23 Okt 2014

JUM’AT 24 Okt 2014

SABTU 25 Okt 2014 07.00 –

07.30

(12)

TAHUN BARU HIJRIAH

1436 H 07.30 –

08.05

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

PAI PJOK TEMA 4:

Berbagai Pekerjaan

PJOK

08.05 –08. 40

PAI PJOK PJOK

08.40 – 09.15

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4:

Berbagai Pekerjaan

09.15 – 09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 1

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 2

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 3

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 4

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 5 10.20 –10.

55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 27 Okt 2014

SELASA 28 Okt 2014

RABU 29 Okt 2014

KAMIS 30 Okt 2014

JUM’AT 31 Okt 2014

SABTU 1 Nov 2014 07.00 –

07.30

(13)

07.30 – 08.05

PAI TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

PAI PJOK TEMA 4:

Berbagai Pekerjaan

PJOK

08.05 –08. 40

PAI PAI PJOK PJOK

08.40 – 09.15

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 2: Barang dan Jasa

Pembelajaran 6

Subtema 3: Pekerjaan Orang

Tuaku

Pembelajaran 1

Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku

Pembelajaran 2

Subtema 3: Pekerjaan Orang

Tuaku

Pembelajaran 3

Subtema 3: Pekerjaan Orang

Tuaku

Pembelajaran 4

Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku

Pembelajaran 5 10.20 –10.

55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA

11.30 – 12.05

PLH PLH BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 3 Nov 2014

SELASA 4 Nov 2014

RABU 5 Nov 2014

KAMIS 6 Nov 2014

JUM’AT 7 Nov 2014

SABTU 8 Nov 2014 07.00 –

07.30

(14)

07.30 – 08.05

PAI TEMA 5: Pahlawanku

PAI PJOK TEMA 5:

Pahlawanku

PAI

08.05 – 08.40

PAI PAI PJOK PAI

08.40 – 09.15

TEMA 4: Berbagai Pekerjaan

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

09.15 – 09.45

ISTIRAHAT

09.45 – 10.20

Subtema 3: Pekerjaan Orang

Tuaku

Pembelajaran 6

ULANGAN HARIAN 4

Subtema 1: Perjuangan Para Pahlawan

Pembelajaran 1

Subtema 1: Perjuangan Para Pahlawan

Pembelajaran 2

Subtema 1: Perjuangan Para

Pahlawan

Pembelajaran 3

Subtema 1: Perjuangan Para

Pahlawan

Pembelajaran 4

Subtema 1: Perjuangan Para Pahlawan

Pembelajaran 5

10.20 – 10. 55

10.55 – 11.30 11.30 –

12.05

PLH PLH

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 10 Nov 2014

SELASA 11 Nov 2014

RABU 12 Nov 2014

KAMIS 13 Nov 2014

JUM’AT 14 Nov 2014

SABTU 15 Nov 2014 07.00 –

07.30

(15)

07.30 – 08.05

PJOK TEMA 5: Pahlawanku

PAI PJOK TEMA 5:

Pahlawanku

PJOK

08.05 – 08.40

PJOK PAI PJOK PJOK

08.40 – 09.15

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 1: Perjuangan Para Pahlawan

Pembelajaran 6

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 1

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 2

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 3

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 4

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 5

10.20 – 10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA BAHASA

SUNDA 11.30 –

12.05 BAHASA SUNDA PLH PLH

BAHASA SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 17 Nov 2014

SELASA 18 Nov 2014

RABU 19 Nov 2014

KAMIS 20 Nov 2014

JUM’AT 21 Nov 2014

(16)

07.00 – 07.30

UPACARA

07.30 – 08.05

PAI TEMA 5: Pahlawanku

PAI PJOK PJOK TEMA 5:

Pahlawanku 08.05 –

08.40

PAI PAI PJOK PJOK

08.40 – 09.15

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku

TEMA 5: Pahlawanku 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 2: Pahlawanku Kebanggaanku

Pembelajaran 6

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 1

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 2

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 3

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 4

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 5

10.20 – 10.55

10.55 – 11.30

BAHASA SUNDA 11.30 –

12.05

BAHASA SUNDA PLH BAHASA

SUNDA

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

TITANG GUNAWAN, S.Pd

JADWAL PELAJARAN SDN MANCAGAHAR 1

KELAS IV SEMESTER I

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WAKTU SENIN 24 Nov 2014

SELASA 25 Nov 2014

RABU 26 Nov 2014

KAMIS 27 Nov 2014

JUM’AT 28 Nov 2014

(17)

07.00 – 07.30 07.30 –

08.05

PAI

PENGAYAAN PENGAYAAN PENGAYAAN PENGAYAAN PENGAYAAN 08.05 –

08.40

PAI

08.40 – 09.15

TEMA 5: Pahlawanku 09.15 –

09.45

I S T I R A H A T

09.45 – 10.20

Subtema 3: Sikap Kepahlawanan

Pembelajaran 6

ULANGAN HARIAN 5 10.20 –

10.55

10.55 – 11.30 11.30 –

12.05

Mengetahui,

Kepala SDN Mancagahar 1

YUNINGSIH, S.Pd NIP. 195408041975022001

Mancagahar, Juli 2014 Guru Kelas IV

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...