• Tidak ada hasil yang ditemukan

9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta Fungsinya

9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta Fungsinya

|

UN1X PROJECT

|

Roh adalah bagian dari tubuh kita yang

tidak dapat dihindari keberadaanya bahkan Allah SWt pun

berfirman pada

"surat Al-isra'17 ayat 85 yang artinya dan

mereka bertanya kepadamu tentang roh. katakanlah roh itu

termasuk urusanku. dan tidaklah kamu diberi pengetahuan

melainkan sedikit"

dengan pengetahuan ini yang telah

dilakuakan pengkajian dari dahulu secara sangat sangat

mendalam oleh nenek moyang kita ternyata memang tubuh

manusia itu terdiri dari 9 jenis roh dan mereka memiliki fungsi

dan tugas nya masing masing berikut 9 Macam Roh Pada

Manusia Serta Fungsinya :

1. Roh idhof atau dalam bahasa kejawen sering disebut

dengan roh ilaf/ilof :

(2)

roh lainya makadari itu roh idhofi diberi julukan "johar awal

suci" roh inilah yang membuat manusia hidup. roh idhofi adalah

roh sumber dari 8 roh lainya bila mana roh idhofi ini keluar dari

raga manusia maka dapat dipastikan roh yang ke 8 akan ikut

serta keluar dari raga dan kejadian inilah yang disebut Kematian

maka dari itu roh idhofi disebut "Nyawa" namun bila

kebalikanya yaitu ke 8 roh keluar dari tubuh kita namun 1

roh(Idhofi) tetap tinggal dalam raga dapat dipastikan manusia

masih bisa hidup namun pasti saja memiliki kekurangan

dikarenakan 8 fungshi yang mengatur tubuh kita hilang. 'bagi

seseorang yang mempunyai tingkat ilmu kebatinan tinggi dapat

menjumpai wujud dari roh idhofi ini. wujud dari roh idhofi tidak

jauh berbeda dengan tubuh kita dari rupa, suara, tingkah dan

segala sesuatunya persis seperti wujud kita sendiri yang

memiliki (tidak ada yang berbeda) sifat inilah yang

membedakan roh idhofi berbeda dengan roh lainya

2. Roh Rabbani : Alam tinggal roh ini dalam nur (cahaya)

berwarna kuning diam tak bergerak.

(3)

3. Roh Rohani : roh ini yang mengendalikan hawa nafsu

manusia.

Roh ini mimiliki 2 sisi kehendak yang berbeda. roh yang

membuat kita sering merasakan kadang menyukai sesuatu hal.

dan kadang tidak menyukai hal tersebut (membenci). roh ini pun

yang memiliki pengaruh akan perbuatan baik dan buruk roh ini

pun menemoati 4 jenis nafsu yaitu

1. Nafsu luwama (aluamah)

2.Nafsu Amarah 3.Nafsu Supiyah 4.Nafsu mulamah

(mutmainah)

. jika roh ini meninggalkan tubuh manusia maka

manusia makan manusia tidak akan mempunyai nafsu lagi.

bilamana manusia mampu menguasai roh ini maka ia akan hidup

dalam keilmuan. roh ini memiliki sifat mengikuti penglihatan.

apa yang kita pandang apa yang kita lihat disitulah roh rohani

berada. untuk melihat / menjumpai roh ini kita akan menjumpai

terlebih dahulu melihat macam macam nur (cahaya) seperti

kunang kunang. setelah cahaya tersebut hilang barulah kita

dapat menjumpai roh ini

4. Roh Nurani : roh ini membawa sifat terang.

(4)

nurani meninggalkan tubuh maka orang tersebut akan

merasakan gelap nya hati dan pikiran. Roh Nurani menguasai

nafsu mutmainah yang menonjol yang dapat mengalahkan nafsu

lainya sehingga membawa kebaikan yang terjaga. hati terasa

tentram, prilaku baik dan terpuji, air muka pun akan terlihat

bersinar (bercahaya) tidak banyak berbicara, tidak ragu dalam

mengambil keputusan, serta tidak mengeluh jika ditimpa

kesusahan/musibah. bagi yang bisa menguasai roh ini semua

perkara, suka, duka akan dipandang sama rata

5. Roh kudus : biasa dikenal dengan sebutan roh suci

.

Roh ini membawa pengaruh sifat welas asih pada semua

makhluk. tidak segan memberi pertolongan dan

berbuat kebajikan serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah

sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya

6. Roh Rahmani : Roh diberi nama yang mengambil dari

kata "Rahman" yang artinya pemurah

.

Karena roh ini memiliki sifat pemurah suka memberi dan

bersifat sosialitas

7. Roh Jasmani : pemahaman sifat kerja roh ini sering

diterapkan dalam ilmu pengobatan dikarenakan roh inilah

yang mengatur seluruh sistem peredaran darah, urat syaraf

pada manusia.

(5)

yang membuat kita malas, menyuakai hubungan badan, serakah,

dan ingin dimengerti sendiri. salah satu tantangan seseorang

mempelajari ilmu kebatinan untuk mencapai taraf supranatural

yang paling utama adalah menundukan sifat roh jasmani ini

dalam tubuh. karena tanpa terlebih dahulu menundukan sifat roh

ini maka tidak akan mampu menguasai ilmu kebatinan tingkat

tinggi yang selalu terhalang ileh rasa sakit malas dan sebagainya

8. Roh Nabati : roh ini yang mengendalikan perkembangan

pertumbuhan pada tubuh

9. Roh Rewani : roh inilah yang menjaga tubuh kita. bila

roh ini keluar dari tubuh maka kita akan tertidur.

Dan apa bila roh ini kembali dari tubuh maka kita akan kembali

terbangun. jika seseorang tertidur bermimpi dengan arwah

seseorang. maka roh rewani dari orang yang bermimpilah yang

menjumpainya. jadi mimpi tersebut adalah hasil kerja roh

rewani yang mengendalikan otak manusia. pergi dan keluarnya

roh rewani pun yang diatur oleh roh idhofi. begitupun degan roh

yang lainya masih tetap dalam kekuasaan roh idhofi.

Description: 9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta

Fungsinya Rating: 4.5 Reviewer: munsy afandi - ItemReviewed: 9 Macam Dan

Jenis Roh Pada Manusia Serta Fungsinya

Kamu sedang membaca info tentang

9 Macam Dan Jenis Roh Pada Manusia

Serta Fungsinya

Silahkan baca info di

UN1X PROJECT

Tentang

FOR

MUSLIMS

|

MYSTERY

Yang lainnya. Kamu boleh menyebar Luaskan atau

MengCopy-Paste Artikel ini, Tapi jangan lupa untuk meletakkan Link

9 Macam

Dan Jenis Roh Pada Manusia Serta Fungsinya

Sebagai sumbernya

(6)

AL-RUH AL-IDHAFI

Kata Al-Marhum Syeikh Naem As-Saufi dalam kitab Mengenal Ruh : Bermula ada pun Ruh Idhafi itu maka daripadanya asalnya Jawahir.

Ada pun Ruh Idhafi itu ialah Nuktah. Yang mengadakan Nuktah itu Zat Allah yang Maha Suci. Maka Nuktah itu adalah Titik. Maka Titik itu didalam BA, maka bernamalah ia Bismillah.

Maka dari huruf Bismillah itulah asalnya kejadian alam semesta dan segala isi–isinya. Apabila BA itu terbalik ianya dinamakan NUN. Maka Roh Idafi itulah izin Allah di dalam diri kita.

Maka Ruh Idhafi itulah dinamakan Ujud Idhafi. Maka Ruh Idhafi itulah dinamakan Nyawa Muhammad, Nyawa Adam, Nyawa orang-orang Mukmin dan Nyawa kepada Ruhani.

Maka kenyataan Ruh Idhafi itu lah Ruhul Quddus. Maka kenyataan Ruhul Quddus itu ialah Ruhani. Kenyataan Ruhani itu ialah Nafas kita. Maka ada pun Ruh Idhafi itu didalam diri. Maka Hakeqat itu diri, dan diri itu didalam Idhafi.

Pasal Nabi Musa AS tidak kenal apa itu Idhafi, maka sebab itu Nabi Musa AS tidak kenal siapa itu Nabi Khidir AS. Maka sebab itu Nabi Musa tidak sanggup mengikuti perjalanan Nabi Khidir AS sampai pada edahnya…

Wallahu’alam…

[ Qarin jin pendamping manusia ]

Qarin adalah jin yang dicipta oleh Allah sebagai pendamping atau kembar kepada setiap insan yang dilahirkan (manusia). Dia dikatakan sebagai “syaitan” kepada manusia itu. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti ada qarin nya sendiri. Rasulullah s.a.w. tidak terkecuali. Cuma bezanya, qarin Rasulullah adalah muslim. Manakala yang lain-lainnya adalah kafir. Pada umumnya qarin kafir ini mendorong “dampingan”nya membuat kejahatan. Dia membisikkan was-was, melalaikan ibadah seperti solat, membaca al-Quran dan sebagainya. Malah ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang manusia dampingannya melakukan ibadah dan kebaikan.

Untuk mengimbangi usaha qarin ini Allah utuskan malaikat (Maha Adil Allah). Malaikat ini akan membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Maka terpulanglah kepada setiap manusia membuat pilihan.

Walau bagaimanapun orang2 Islam mampu menguasai dan menjadikan pengaruh qarinnya lemah tidak berdaya.

Caranya ialah dengan membaca “Bismillahir Rahmanir Rahim” (basmalah) sebelum melakukan sebarang pekerjaan, banyak berzikir, membaca al-Quran, melakukan kebaikan dan taat melaksanakan perintah Allah. Secara tidak langsung manusia itu akan meninggalkan nafsu syahwat dan sifat-sifat tercela. Membersihkan dirinya bersesuaian dengan martabat malaikat tersebut.

Pernah satu ketika dulu para ‘ustaz” pendakwah menceritakan bahawa apabila kita makan berserta Bismillah…. syaitan akan kelaparan dan kurus tetapi jika sebaliknya ia semakin gemuk. Pada awalnya memang mengelirukan dan sukar difahami bagaimana syaitan itu boleh kurus kerana bukan kita seorang sahaja manusia di muka bumi ini. Bukan semuanya baca basmalah bila hendak makan dan minum. Setelah dibangkitkan soal qarin ini baharulah kita faham kedudukan sebenarnya. Syaitan yang dimaksudkan ialah jin qarin ini (sifatnya berlawanan dengan sifat malaikat – sebab itu disebut syaitan) dan ia khusus untuk setiap individu.

(7)

Sabdanya: “Ya aku juga ada, tetapi Allah telah membantu aku sehingga Qarin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebajikan sahaja.” (Riwayat Ahmad dan Muslim)

Kewujudan qarin ialah untuk menggoda manusia, menampakkan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat-jahat seolah-olah baik pada anggapan manusia, lalu akhirnya manusia terpengaruh atau terpesong.

Dalam surah al-An’am: 112 terdapat firman Allah: “Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari jenis manusia dan jin, sebahagian daripada mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu”.

Ath-Thabarani mengisahkan riwayat dari Syuraik bin Thariq. Ia berkata, Rasululloh Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, yang artinya: “Tidak ada seseorang di antara kalian melainkan ada baginya seorang syaitan.” Mereka bertanya, “Juga bagimu, ya Rasulullah?” “Ya, juga bagiku, tetapi Allah melindungiku sehingga aku selamat .”(HR. Ibnu Hibban)

Jin ini, menurut para alim ulama’, bukanlah dari kalangan jin yang biasa. Jin ini tugasnya hanya untuk menyesatkan ‘tuan’nya, yang didampingi dari awal kelahiran hingga kematian manusia tersebut. Ada juga qaul yang menyatakan bahawa jin ini dilahirkan bersama-sama kita, akan tetapi ianya tidak mati apabila kita meninggal dunia kerana hayat mereka dipanjangkan Allah, dan mereka hanya dimatikan menjelang hari Qiamat.

Ketika manusia mati sama ada dalam keadaan beriman kepada Allah atau mati dalam keadaan murtad, syirik atau kufur hasil daripada tipu helah iblis dan syaitan yang sentiasa berada di samping manusia, menemani manusia ke mana dia pergi, ataupun mati dalam Islam tetapi bergelumang dalam maksiat. Qarin akan berpisah dengan “kembar”nya apabila manusia meninggal dunia. Roh manusia akan ditempatkan di alam barzakh, sedangkan qarin terus hidup kerana lazimnya umur jin adalah panjang. Walau bagaimanapun, apabila tiba hari akhirat nanti maka kedua-duanya akan dihadapkan ke hadapan Allah untuk diadili.

Tetapi qarin akan berlepas tangan dan tidak bertanggungjawab atas kesesatan atau kederhakaan manusia.

[ HAKIKAT MUHAMMAD ]

Dalam bahasa tasawuf/sufi hakikat muhammad berhubungan dengan roh al quddus dengan roh al-muhammadiyah. dibawah ini penulis kemukakan analis hal tsb dalam perspektif wali agung Syeikh Abdul Qodir al-Jaelani dan juga dalam perspektif wali di tanah jawa , yang sebagian perjalanan pemahaman tentang tasawufnya banyak di pengaruhi oleh wali agung Syeikh al-Jaelani.

Anda mungkin pernah bertanya-tanya mengapa wajah rasulullah tidak bisa atau tidak boleh di gambarkan? .. alasan yang muncul kadang karena pada saat itu belum ada fotografi sehingga gambarnya tidak mungkin tepat, kalau hanya itu alasannya, kurang tepat bagi saya, karena pasa masa nabi-nabi yang lain juga belum ada tekhnik foto, dan tidak dipermasalahkan gambar-gambar para nabi dan wali yang ada.

(8)

dengan cahaya makrifat Nabi Muhammad maka seluruh makhluk dapat mengenali, dan melalui keutamaannya mengungguli seluruh makhluk, mereka memberi pengakuan. Jelas menurut Syeikh al-Jaelani, Nur Muhammad ciptaan pertama dan utama Allah,yang di cipta dari nur Allah (esensi) sendiri, atau memang cahaya khusus yang di karuniakan Allah sendiri, untuk merujuk pada keutamaan dan kemuliaanya sebagai prototipe al-insan al-kamil(al-jaelani:121).

Dalam kaitan bahwa Nabi Muhammad Hakikatnya bukan sosok historisnya yang harus di rujuk, maka asma’ Muhammad bukanlah nama asal dari rasulullah yang agung ini. Muhammad adalah nama dunianya, di mana nama aslinya sejak kecil adalah “Ahmad”, sosok yang penuh dengan keterpujian, sementara secara sepiritualnya, dan dalam posisinya terhadap Allah, Rasulullah mengemukakan dirinya sendiri bahwa: Ana Ahmadun bi-la mim”. Artinya pada dirinya tidak lain penyandang nama “Ahad” dia adalah pengejawentahan dari Yang Esa. Inilah yang juga di sebut Roh Al- Quds, roh suci untuk meneruskan penzahiran yang paling sempurna dalam peringkat alam lahut(Al-jaelani:27) dalam hal ini para wali kuno tanah jawa memberikan penjelasan secara tepat sbb:

‘…. Muhammad itu pada hakikatnya Nur Allah, yang dalam bentuk lahir ialah muhammad “… persis ungkapan Al Ghazali: bahwa Muhammad yang seorang nabi/rasul dengan Muhammad yang seorang arab mesti kita harus bisa membedakan walaupun memang kenyataanya Nabi Muhammad lahir di jazirah arab.

Di sinilah rahasia dari menyatunya syahadat rasul ke dalam syahadat tauhid, dan inilah jawaban mengapa sejak Nabi Adam AS menghuni surga, digerbangnya sudah terdapat tulisan syahadat rasul ini. Ya Nur Muhammada selalu menyertai roh dari semua jiwa yang akan dan pernah ada di alam semesta ini. Ini pula kunci rahasia mengapa para nabi yang pernah ada memohon kepada Allah agar di jadikan sebagai umat Nabi Muhammad saw.(Al-jaelani :121).

Nur muhammad dalam perspektih Syaikh Abdul Qodir Al-Jaelani di sebut dengan sebutan Roh Muhammad, yang diciptakan dari cahaya ketuhanan (nurun ala nurin) nur Muhammad merupakan realitas ghaib yang menjadi inti segala penciptaan. Oleh karenanya kadang ia disebut Nur, Roh, Qalam (tercipta dari perkataan kun). Ia merupakan realitas yang memiliki banyak nama menurut fungsi dan dari mana sudut mana kita memandang (al-jaelani:7).

Maka realitas batin seperti inilah yang diberikan kepada orang-orang sufi sebagai Hakikat Al-Muhammadiyah. Jika disebut dengan nur tau cahaya karena ia memang bebas dan bersih dari segala kegelapan, karena adanya cahaya tsb. Realitas dalam fungsinya di dunia tampak pada gelarnya sebagai ‘Aql al-kull(Akal semesta) karena pengetahuanya tentang segala sesuatu. Ia mendapat gelar Qalam, karena dari pengetahuannya dalam akal semesta ia menyebarkan ilmu dan hikmah dan menzahirkan ilmu dalam bentuk huruf dan perkataan, ia disebut roh karena menjadi esensi kehidupan, dan memunculkan yang hidup.

Maka menurut Al-Jaelani, Muhammad adalah nama insan dalam alam gaib, di mana roh berkumpul, yang menjadi sumber dan asal segala sesuatu. Di sinilah letak dari logika bahwa Allah menciptakan alam, karena akan menciptakan person dari muhammad utk keperluan alam ini. Dari kelahiran Nur Muhammad inilah diikuti oleh penciptaan makhluk-makhluk yang lain serta Arsy-nya.

Dalam pengejawentahannya, menurut al Jaelani dan para tokoh sufi lainya, Allah kemudian menurunkan nur dari tempat kejadiannya, yaitu alam lahut ke alam asma’ Allah, yaitu alam penciptaan sifat-sifat Allah dan alam akal roh semesta. Kemudian di turunkan lagi ke alam malaikat utk di pakaikan pakaian kemalaikatan. Lalu diturunkan lagi ke alam ajsam yang terjadi unsur api, udara, air dan tanah, disitulah roh diberikan jasmaniah beserta nafsu-nafsunya(al-jaelani:9).

(9)

bentuk mata hati atau bashirah yang menjadi gerbang bagi gerak bebas roh al -idhafi sebagai mursyid setiap jiwa. Hanya saja, basirah ini akan berfungsi optimal kalau seseorang selalu berada dalam taqarrubnya kepada Allah.

Dengan bashirahnya inilah ia akan sanggup menembus kabut alam ghaib, dan menyingkap segala hijab yang menjadi penghalangnya untuk kembali kepada Allah. Orang sudah dapat memfungsikan bashirahnya dan mendayagunakan Roh Al-Muhammad-nya sebagai pusat perjalanan sepiritualnya. maka ia akan bisa menembus semesta, karena letak nur muhammad itu sendiri berada di langit tujuh berada dalam arsy-nya yang menyatu dan menyanding dengan Allah itu sendiri. Ia akan dapat kembali terserap dalam kesatuan nur essensial, sehingga ia dapat melihat apa yang belum pernah dilihat, dan mengatasi semua penglihatan dan benda yang dapat dilihat..

Menurut Al-Jaelani, hal yang di perlukan orang awam utk membuka bashirahnya adalah dengan mencari orang yang bashirohnya sudah terbuka dan sudah di daya gunakan secara optimal. Hanya melalui orang yang sudah mata hatinya sudah di fungsikan secara semestinya, orang awam dapat memasuki dunia sufisme, serta menunggu giliranya untuk terbukanya mata bashirohnya kepada Allah, karena hanya dengan terbukanya pintu bashirohnya inilah, maka ia dapat menjalani fungsi utamanya di ciptakan di dunia, yakni untuk bermakrifatullah. Yang harus di ingat adalah bahwa bahwa posisi Roh Al-Muhammadiyah ini hanya dapat bertahan dan berfungsi pada pribadi rasul, nabi, auliya’ dan kekasih-kekasihnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi diri kita masing-masing untuk semaksimal mungkin agar dapat menjadi hamba dan kekasih Allah.

Tentu sempat muncul pertanyaaan , mengapa roh suci ini di turunkan ke dunia yang fana’ ini ? Ia di hantarkan ketempat yang paling terendah supaya ia dapat kembali ke asalnya yaitu berpadu dan berdampingan dengan Allah saja atau “innal lillahi wa inna ilahi rajiun”. seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah, dan tulang itu. melalui mata hati Yang ada di dalam wadag-nya, ia dapat selalu menanam, memelihara dan memupuk benih kesatuan dan ke-esaan, serta berusaha menyuburkan rasa “berpadu” dan berdampingan” dengan Allah. Demikian menurut Syaikh Abdul QodirAl-Jaelani (al-jaelani:28). Inilah hakikat roh suci.

Adapun ganjaran bagi roh suci, menurut al-jaelani, adalah melihat makhluk yang pertama dilahirkan. Ketika itu, ia akan dapat melihat keindahan Allah. Kepadanya di perlihatkan rahasia illahiah. penglihatan dan pendengaranya menjadi satu. tidak ada perbandingan, tidak ada persamaan, dengan sesuatu apapun. Dilihatnya kesatuan Jalal (kegagahan, kemurkaan)dengan sifat Jamal (keindahan, kecantikan) Allah. Sifat Jalal dan Jamal menjadi satu dalam pandanganya (al-jaelani:27). Inilah kunci kearifan dirinya sebagai buah makrifat dan hakikat yang telah disaksikan dan dialami oleh roh suci. Ia mendapat karunia kebeningan dan kesucian batinya berupa shafa’ al-asror (rahasia-rahasia suci). Dan pengalaman parawali inilah yang menjadikan benar-benar hidup di sisi tuhannya, walaupun jasad kita kembali kepada zatnya masing. Inilah kehidupan sejati yang perlu kita capai hidup penuh dengan kesempurnaan di sisi illahi rabbi……….

[ 9 JENIS ROH ]

(10)

sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatannya. Dan ujudnya mirip diri sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin. Meskipun roh-roh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. Alamnya roh idofi berupa nur terang benderang dan rasanya sejuk tenteram (bukan dingin). Tentu saja kita dapat menjumpainya bila sudah mencapai tingkat "INSAN KAMIL". 2. Roh Rabani : Roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hatipun terasa tenteram. Tubuh tak merasakan apa-apa-apa.

3. Roh Rohani : Roh inipun juga dikuasai oleh roh idofi. Karena adanya roh Rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh inilah yang menepati pada 4 jenis nafsu, yaitu :

 Nafsu Luwamah (aluamah)

 Nafsu Amarah

 Nafsu Supiyah

 Nafsu Mulhamah (Mutmainah)

Kalau manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi, sebab semua nafsu manusia itu roh rohani yang mengendalikannya. Maka, kalau manusia sudah bisa mengendalikan roh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada. Sebelum kita dapat menjumpainya, terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani itu.

4. Roh Nurani : Roh ini di bawah pengaruh roh-roh Idofi. Roh Nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau Roh Nurani meninggalkan tubuh maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap fikirannya.

Roh Nurani ini hanya menguasai nafsu Mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui Roh Nurani maka nafsu Mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya.

Hati orang itu jadi tenteram, perilakunyapun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan. Suka, sedih, bahagia dan menderita dipandang sama.

5. Roh Kudus (Roh Suci): Roh yang di bawah kekuasaan Roh Idofi juga. Roh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

6. Roh Rahmani : Roh di bawah kekuasaan roh idofi pula. Roh ini juga disebut Roh Pemurah. Karena diambil dari kata "Rahman" yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi.

(11)

Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, misalnya: malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri dan lain sebagainya.

8. Roh Nabati : Ialah roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Roh ini juga di bawah kekuasaan Roh Idofi.

9. Roh Rewani : Ialah roh yang menjaga raga kita. Bila Roh Rewani keluar dari tubuh maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh orang akan terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Roh Rewani ini juga di bawah kekuasaan Roh Idofi. Jadi kepergian Roh Rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh Roh Idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan Roh Idofi.

ismillahirrahmannirrahim….berkat penghulu ku nabi penuh syafaat Nabi Muhammad.

assallamualaikum kepada pemilik dan dewan sesepuh kampus wong alus yg saya hormati dan saudara saudara sebangsa dan setanah air yang saya kagumi… bersama ini akan saya ijazahkan media kebathinan yang saya rasa ada juga manfaatnya jika di gunakan tepat pada situasi dan keadaan yang jika tenaga akal dan logika sudah tidak berpungsi lg dalam menyelesaikan situasi dan logika tersebut,asal jangan di gunakan secara serakah,grasa grusu apalagi membabi buta.sesungguhnya hakikat sebuah media kebathinan itu di temukan/di ciptakan oleh nenek moyang adalah untuk meredam kerakusan niat mendapatkan sesuatu.

agar tidak ragu dalam mengamalkan dan menggunakannya berikut ini saya jelaskan asal muasal ilmu ini saya dapatkan dan saya pelajari,serta berapa kali ilmu ini saya pakai dalam menyelesaikn berbagai keperluan hidup.

(12)

bertegur sapa dan saling menjelaskan niat kedatangan saya,beliau menerima saya dengan segala kebaikan hati,saya tinggal 3 minggu di rumah beliau dan selama 3 minggu itu beliau tidak bosan2nya menjelaskan berbagi makrifat siang dan malam pada saya termasuk penjelasan makrifat ilmu yg akan saya ijazahkan ini.selama itu pula saya banyak melihat photo photo bung karno bersama beliau beserta bukti bukti otentik lain persahabatan tuan guru ini bersama bung karno,semakin kagum saja saya kepada sang proklamator kita ini,beliau orang indonesia yang mampu menggabungkan dua hal yg berbeda menjadi satu sehingga timbullah keajaiban,maksud lain dari kalimat bung karno tersebut adalah menggabungkan kekuatan bathin/ghaib dengan kekuatan logika barulah menimbulkan keajaiban,nah kita kembali ke topik agar tidak hanyut di amuk hayalan..heheh.

kalimat ilmu puter giling /pemanggil ruh ini berbahasa makrifat maksudnya simbol simbol kalimat yang di mengerti oleh alam ghaib,dengan menggunakan ke 4 kalimat ini maka tubuh(termasuk juga tubuh halus)hati(termasuk jg rahasia hati)nyawa (jelas ghaib)dan rahasia (mimpi,yg kita alami setiap tidur) dapat di perintah dan di daya gunakan untuk tujuan tujuan tertentu,ke 4 kalimat ini pernah bersumpah dengan satu kalimat/simbol tentu dalam bahasa makrifat semula awal mereka di jadikan perangkat permanent di batang tubuh manusia,menurut guru saya ilmu pemanggil ruh makrifat ini matang di tubuh BUNG KARNO,sehingga setiap beliau mau bertemu petinggi petinggi jepang dan amerika beliau akan menemui mereka lebih dahulu lewat mimpi sehingga saat bertemu semua ide beliau rata rata dapat di terima oleh petinggi petinggi tersebut,bahkan ni masih menurut cerita beliau BUNG KARNO selalu mengirimkan pesan pesan cinta kepada ibu PATMAWATI melalui mimpi dengan menggunakan ilmu makrifat ini karna waktu itu kakek ibu PATMAWATI adalah seorang kiyai kharismatik berilmu tinggi sehingga jika di rayu dengan menggunakan ajian atau ilmu mantra rasanya tidak akan tembus(ingat bukan maksud saya mengatakan di pelet ya).setelah saya memahami ilmu ini sayapun terobsesi dengan pola dan gaya berpikir bung KARNO sehingga tampa sadar saya melakukan tehnik ini jika akan bertemu dengan beberapa pejabat penting indonesia dan hasilnya sungguh luar biasa,maksud saya saat bertemu saya tidak perlu lagi banyak bicara dan meloby dengan panjang karna kerap sekali pejabat pejabat tersebut berucap,(ya saya sudah paham apa yg adinda inginkan,kan semalam kita sudah bertemu)nah kadang saya tertawa geli sendiri..hehe.hehe..bahkan menurut saya jika manusia dapat menguasai mimpi orang lain 50% saja maka 90 % element element tubuh serta pola gerak dan pikir orang telah ia kendalikan,karena hakikatnya manusia itu hidup bermula dari mimpi yang ia percayai,oleh karna banyak sekali manfaat dalam ilmu makrifat ini maka menurut saya jauh lebih baik saya ijazahkan pada masyarakt yg mungkin membutuhkan media ilmu ini,tentu gunakan secukupnya saja jangan serakah atau berlebih lebihan dalam menggunakan ilmu ghaib.

(13)

1.pertama saat tubuh itu di rekatkan/di rajut pada tulang belulang dan syaraf maka ia mengeluarkan satu kalimat/sumpah yg berbunyi (WADDU) kalimat inilah yg menjadi certificate menyatu dan utuhnya tubuh,tubuh takut pada kalimat ini,tubuh akan melakukan apa saja perintah dari kalimat ini. 2.pertama saat hati(termasuk zat halus hati)di gantungkan ke pembuluh tubuh ia mengeluarkan satu kalimat/sumpah yang berbunyi (WADDI) selanjutnya sama dengan yg di atas.

3.pertama saat nyawa di masukkan ke rangka ADAM,yang ini agak ngeyel atau susah di suruh masuknya sehingga sampai 3 x ALLAH perintahkan masuk baru nyawa mau menyatu dalam batang tubuh ADAM,makanya keluarnya nyawa semua manusia itu selalu sulit karna awal masuknya juga sulit,maka ia mengeluarkan satu kalimat/sumpah yg berbunyi (MANNI)agaknya sperma itu di sebut juga mani karna ia adalah ruh dari nyawa,yg asal dan yg kembali.selanjutnya sama dengan yg di atas.

4.pertama awal anak manusia di masukkan/di jadikan mimpi dalam tidurnya sekitar umur 3 bulan dibawah itu masih alam ghaib yg terlihat jika ia bermimpi.maka mimpi tadi mengeluarkan bunyi/sumpah (immanikum) selanjutnya sama dengan di atas.

nah kalimat makrifat itulah yang di gunakan oleh guru saya,BUNG KARNO,saya dan teman teman lain untuk memanggil ruh orang lain baik untuk menagih hutang,memanggil istri/suami yg lari/pacar yg selingkuh/bahkan sampai untuk memanggil ruh banyak orang untuk pemilihan bupati dan gubernur (PILKADA).tentu dengan tata cara khusus,berikut ini saya jelaskan sejelas jelasnya cara dari ilmu in

Bismillahirrahmanirrahim….

Ashaduanlaillahaillallah wa ashaduannamuhammadarrasullallah

WADDU tubuhku…(nama kita) tubuhnya (nama target) WADDI hatiku…..(nama kita) hatinya (nama target) MANNI nyawaku..(nama kita) nyawanya (nama target)

IMMANIKUM rahasiaku (nama kita) rahasianya (nama target)

tata caranya:

-ambillah bantal tidur dan bacalah kalimat di atas 3 kali ulangan baru tambah niat contoh niat : malam ini si (nama target)tidur di sini dengan bantal ini dan kau akan…..(niat masing2,bisa juga tambah niat untuk melunasi hutang dll)lalu tepuk bantal tadi 3 x setelah itu balikkan lagi bantal td bacakan lg 3 x ulangan tambah niat lalu tepuk bantal tersebut 3x dan yg terakhir balikkn lg bantal tersebut baca lagi 3 x ulangan tambah niat dan tepuk lg bantal tersebut 3 x.

-lalu bantal tersebut di jadikan bantal tidur kita,lakukan mediasi tersebut selama 3 malam biasanya sepengalaman saya dalam 3 mlm paling cepat orang yg kita tuju sdh memberi khabar.sebaiknya langsung tidur setelah melakukan hal tersebut,agar lebih ampuh lgi usahakan tidur dlm keadaan berwuduk.

(14)

makan seperti makan sirih biasa,jangan di buang airnya semua sirih beserta airnya harus di telan,nah setelah itu selesai ke 4 kalimat makrifat pemanggil ruh tersebut sdh boleh di gunakan. @@@

Alhamdulillah…segala puji hanya bagi Allah. kali ini saya Baginda akan mencoba lagi untuk

berbagi kepada anda-anda semuanya di dalam mengamalkan suatu amalan yang Insya Allah

dapat berguna bagi kita semuanya amiiin. Amalan ini di namakan dengan “Amalan untuk

bertemu dengan Roh seseorang yg hidup maupun yg sudah meninggal Dunia”. Namun disini

sebenarnya baginda lebih menekan kan kepada Roh nya para Walliyullah, baik yang masih hidup

maupun yg sudah meninggal dunia.Namun jikalau anda menginginkan untuk suatu keperluan

yang mendesak, dalam arti kata ingin bertemu dengan Roh seseorang yang sudah meninggal

dunia, apakah itu roh nya orang tua anda, roh nya adek anda, roh nya guru anda, atau roh orang

yang lagi ada bermasalah dengan anda misalnya roh tersebut di bunuh oleh seseorang yang

tidak bertanggung jawab, dan anda ingin mengungkap kan semua pelaku di balik pembunuhan

itu, maka Insya Allah anda dapat menjadikan amalan ini sebagai salah satu alternatif untuk

keperluan anda.

Amalan ini kira2 sudah 5 tahunan lebih di kasih (di Ijazahkan ) oleh Guru baginda kepada saya

sendiri, dan Alhamdulillah saya sudah banyak membuktikannya Mulai dari bertemu dgn Perawi

hadis (Imam Tirmidzi) dan lainya. Makanya bagi anda sekalian yang ingin berjumpa dengan para

Wally-wallyullah, silahkan saja amalkan amalan ini dengan hati yang bersih dan niat yang suci,

mudah-mudahan anda akan bertemu dengan para wallyullah baik yang masih hidup maupun

yang sudah meningal dunia. Namun ada satu saran dari baginda buat anda semuanya. Silahkan

anda amlkan amalan ini, Namun bagi anda yg menginginkan untuk bertemu dengan para Roh nya

wali yang lain silhkan saja anda lakukan menurut keinginan anda masing-masing. adapu

amalannya adalah sebagai berikut :

1. Silahkan anda bangun pada tengah malam di atas jam 12’00

2. Lalu silahkan dirikan sholat shunat taubat2 raka’at

3. Lalau sholat shunat Tahajjud 2 raka’at

4. Setelah itu baru lakukan sholat shunat hajjad 2 rakaat

5. Dan lakukanlah kiriman Al-fatihah kepada

~Baginda Muhammad saw

~Kepada Guru baginda sendiri, cukup diniatkan saja buat BELIAU (asal amalan ini)

6. Setelah semuanya selesai silahkan anda baca amalan wirid nya

yaitu

(15)

inginkan)

~ lalu bacalah surat Al-Mulk ayat ke-14, sebanyak 1000 X

setelah selesai semuanya, silahkan anda tidur masih dalam keadaan suci dan juga tempat tidur.

Insya Allah anda akan dipertemukan oleh Allah dengan roh yang anda inginkan tersebut. amiin

selamat mengamalkan !!!

Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU

kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan

amalan ini yaa Allah amiin

Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N

Referensi

Dokumen terkait