Muat Turun Dokumen Borang Aduan ICT

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

BORANG ADUAN ICT

HOSPITAL BENTONG

RUANGAN UNTUK DIISI OLEH PENGADU

Jenis Aduan Jenis / Model

Tarikh & Waktu No. Siri / Tag ID

(Jika Ada)

BUTIRAN KEROSAKAN

MAKLUMAT PENGADU SISTEM APLIKASI SOFTWARE HARDWARE

SPP

Email 1GovUC

E-Perolehan

ESPKB

HRMIS

MYCPD

SPIKPA

E-TERIMAAN

E-GL

Intranet JKNP

E-Training JKNP

Sistem APC JKNP

Lain-Lain : ………

……….

Windows

Microsoft Office

Antivirus

Lain-Lain : ………

……….

Rangkaian / Internet

Laptop / Notebook

CPU

Monitor

Keyboard

Mouse

Printer Black / Color

Barcode Scanner

Barcode Printer

Lain-Lain: ……….

……….

Lokasi Perkakasan: ………

………..

Tandatangan : ……….

Nama Penuh: ………...

………..

………..

Tarikh : ………

Unit/Lokasi : ………..

………..

Keterangan dan Spesifikasi Masalah :

RUANGAN UNTUK TINDAKAN UNIT ICT

Bil. Tindakan Pembaikan Catatan Tindakan oleh

PENGESAHAN PENERIMAAN PERKHIDMATAN OLEH

PENGGUNA PENGESAHAN OLEH UNIT IT HOSPITAL BENTONG

Nama : Nama :

Tandatangan & Cop : Tandatangan & Cop :

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...