3. Tiga lilin kita nyalakan kar na kita pun mendengar Juruslamat segera datang dan membawa damai besar!

Download (0)

Full text

(1)
(2)

PERSIAPAN

UCAPAN SELAMAT DATANG

P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu Adven III. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.

Pemberita Firman pada ibadah ini adalah: Pdt. Ny. Hilda Sihasale.

UNGKAPAN SITUASI

P2 “Sukacita” adalah tanda kebersyukuran umat kepada Tuhan dan kemauan untuk bersukacita adalah satu tindakan spiritualitas yang harus dilakukan oleh orang percaya tanpa mempersoalkan keadaan. Dalam satu nilai Kebudayaan di Sulawesi, yaitu Tana Toraja, terdapat satu pengertian yang meyakini bahwa peristiwa ‘kematian’ tidak untuk selalu dibawa dalam kesedihan. Orang Toraja meyakini bahwa setiap orang yang telah mengalami ‘kematian’ justru menjadi lebih dekat dengan Tuhan, itu sebabnya harus ada sukacita di dalamnya.

Firman Tuhan mengatakan, “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”

(1 Tes. 5 : 18) dan lagi, “Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah” (Fil.4 : 4).

Baiklah kita mau bersukacita dalam segala hal dan belajar menjadi orang yang menerima segala sesuatu, sebab tidak ada satupun hal yang tidak berasal dari pada Tuhan, apabila kita senantiasa beribadah kepada-Nya.

Jemaat Tuhan, nyalakanlah lilin SUKACITA di dalam hatimu melalui penyalaan lilin Adven ke-3 ini. Bersukacitalah!

GB. 127 - “SATU LILIN KITA NYALAKAN”

[Kantoria] 1. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap.

2. Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih.

Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri.

3. Tiga lilin kita nyalakan kar’na kita pun mendengar Juruslamat segera datang dan membawa damai besar!

[Setelah lilin dinyalakan --- Jemaat menyanyi]

[Jemaat] 3. Tiga lilin kita nyalakan kar’na kita pun mendengar Juruslamat segera datang dan membawa damai besar!

(3)

AJAKAN BERIBADAH

P2 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

KGT. 141 & PKJ. 242 - “SEINDAH SIANG DISINARI TERANG”

1. Susi ballona arrang lan masiang, tenmo Puang ungkamaseina’;

Susi iri’na angin makaroen, tenmo Puang ungkamaseina’.

Puang-ku, Puang liu kaboro’ nang tontong la kukamase I

Kapua mase-Na; makaraeng mala’bi’ tenmo Puang ungkamaseina’.

[Prosesi Alkitab]

1. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku;

seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku.

Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia.

KasihNya besar; agung dan mulia cara Tuhan mengasihiku.

VOTUM

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,

yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124 : 8)

Jmt 1 . ̣7 . l 1 . ll A...min

NATS PEMBIMBING: Mazmur 70 : 5

PF Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada- Mu selalu berkata: “Allah itu besar!”

SALAM

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu

Jmt DAN MENYERTAIMU JUGA.

MENGHADAP TUHAN

(4)

GB. 150 : 1, 4 - “GEMBIRALAH SAUDARA”

1. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta;

rayakan hari lahir Pembaru dunia!

Terang-Nya mengenyahkan gelap manusia.

Ref. O, kabar gembira besar, Kabar baik!

O, kabar gembira besar!

4. Sekarang, hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama, sejati dan mesra.

Semarak Hari Natal, alangkah indahnya! Ref.

[duduk]

PENGAKUAN DOSA

P2 Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah.

Kita berdoa:

Ya Bapa Mahakudus, ampuni kami yang seringkali menolak untuk tetap bersyukur ketika berbagai macam yang tidak kami inginkan terjadi.

Janganlah sekiranya penyertaan-Mu berkurang atas kedegilan hati kami.

Berilah rahmat-Mu atas kami Ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk bersyukur dalam segala hal.

[Doa Pribadi mengaku dosa, diiringi instrument KJ. 43]

Ya Tuhan Yesus, kami tidak ingin terjebak dalam kebahagiaan duniawi, tetapi kami mengharapkan satu sukacita rohani yang menguatkan kami untuk menjalani hidup, sekalipun keadaan menghimpit.

Kami juga mengaku ya Tuhan, bahwa sebagai jemaat-Mu kami masih sering menolak untuk berbagi sukacita dengan sesama. Kami lebih suka menyimpan dendam di dalam hati kami dan iri hati seolah menjadi sikap yang biasa kami lakukan. Ajarilah diri kami ya Tuhan, untuk dapat bertanggung jawab pada pengampunan yang telah Engkau nyatakan bagi kami.

[Doa Pribadi memohon pengampunan, diiringi instrument KJ. 43]

Tuhan, naungilah kami dengan Roh-Mu yang membimbing dan memelihara, sehingga kasih-Mu tidak hanya berhenti pada diri kami masing-masing, tetapi kami melanjutkannya pada seluruh ciptaan-Mu.

Di dalam segala kerendahan diri kami di hadapan-Mu. Kami memohon ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa ini. Baharuilah hidup kami untuk menaati segala kehendak-Mu.

(5)

GB. 131 : 1, 2 -

ADVENTUS MENGINGATKAN”

2. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa mari bertobatlah seg’ra.

BERITA ANUGERAH

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab 1 Yohanes 5 : 11 - 12 yang menyatakan:

“Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup”.

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jmt Syukur kepada TUHAN, Amin.

KJ. 381 & UKP. 166 : 1, 2 -”YANG MAHA KASIH”

1. Yang Mahakasih yaitu Allah; Allah Pengasih pun bagiku.

Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

1. Hattala sinta kalunen jetuh, Hattala sinta tau dengangku Toh toto tawangku Hattala sinta, Hattala sinta tau dengangku

2. ...

(6)

2. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

2. Katika helote dosan itah dan setan Mawi, ngapehe wei

Toh toto tawangku Hattala sinta, Hattala sinta tau dengangku.

PERINTAH HIDUP BARU

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 : 12 - 14 yang menyatakan : . . .

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

KJ. 48 -“KEMULIAAN”

Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin.

[duduk]

KESAKSIAN PUJIAN

PS. PELKAT PKB - “Soraklah”

[Saat Teduh]

PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS PF . . .

PEMBACAAN ALKITAB

PF Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan: Maranatha!

GB. 398a – MARANATHA

P1 Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama Mazmur 105 : 1 – 11, yang menyatakan ………

Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

(7)

GB. 392a - KEPADAMU PUJI-PUJIAN

KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

[duduk]

K H O T B A H: “Mencari Tuhan Mendapat Sukacita”

PF . . .

[Saat teduh tanpa diiringi musik]

JAWABAN JEMAAT

KJ. 91 : 1, 3 – “PUTRI SION, NYANYILAH”

1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

Mari sambut Rajamu, Raja damai trimalah!

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

3. Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja Mulia.

Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal.

Hosiana, Putra Daud, salam, Raja mulia!

PENGAKUAN IMAN RASULI

PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata:

PF& Jmt Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ...

[duduk]

DOA SYAFAAT

PF . . . Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon:

Jmt DENGARKANLAH DOA KAMI.

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa:

PF& Jmt Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, ……….

[Doxologi]

KJ. 475 - KAR’NA ENGKAULAH

KESAKSIAN PUJIAN

PS.HOLY BREEZE - “Rejoice Be Exceedingly Glad”

(8)

AJAKAN PERSEMBAHAN

P3 Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab:

“Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan” (2 Korintus 8 : 13, 15) Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

KJ. 337 : 1, 2 –”BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR”

1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur;

lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.

Ref. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa;

Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.

[Persembahan]

1. Taan wo kita dai marages tana’ta Rembur kasa wo denu Tasikna doing kentuma wangun Mabiru-biru, patar, toka, pasong.

Ref. Wayaan ni’tu untadidiNa, Empung waidan simapekasa.

Wayaan ni’tu untadidiNa, Empung waidan simapekasa.

DOA PERSEMBAHAN

P3 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur:

Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami.

Jmt Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini, ya Tuhan, dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu.

P3 Dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengorbankan hidup-Nya bagi kami, kami bersyukur dan berdoa. Amin.

[duduk]

(9)

PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT P3 . . .

AMANAT PENGUTUSAN [berdiri]

PF Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman TUHAN yang telah saudara dengar.

KJ. 84 : 1, 3 - “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN”

1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;

Seluruh hati ku terbuka menyambut kedatanganMu.

Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia:

Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!

3. Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku.

Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu;

Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;

cemas dan duka Kau singkirkan: ya Yesus, mari, masuklah!

BERKAT

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;

TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu

dan memberi engkau damai sejahtera.

(Bilangan 6 : 24 - 26)

KJ. 478c - AMIN, AMIN, AMIN

[Saat Teduh]

P3 Sesuai dengan Protokol Kesehatan, dimohon kepada jemaat yang hadir di gereja, untuk segera meninggalkan gedung gereja dan tidak berkerumun setelah ibadah ini selesai. Terima kasih.

[Selamat Hari Minggu Adven Ketiga, Tuhan Yesus Memberkati]

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in