• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 9 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB 9 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa"

Copied!
139
0
0

Teks penuh

(1)

BAB 9

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

(2)

Malaysia dalam

Kerjasama

Antarabangsa

Konflik

Antarabangsa

Peranan & Sumbangan

Malaysia Dalam

Pertubuhan

Antarabangsa

Perang Dunia Pertama

&

Perang Dunia Kedua

Dasar-Dasar Luar

Malaysia

Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

Cabaran Masa

Depan

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau

(3)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN PBB

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel

Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2

iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

TAJUK PENTING ****

(4)

Peranan Dan Sumbangan

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

KOMANWELL

1. Ditubuhkan pada tahun 1931 dan anggotanya terdiri daripada Negara

bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka.

2. Komanwel dianggotai oleh 54 buah Negara maju dan juga Negara sedang

membangun.

(5)

Membina semangat setia kawan dalam kalangan Negara anggota dan mewujudkan

kerjasama dalam pelbagai bidang.

MATLAMAT

1. Negara komanwel membantu memelihara keamanan dan kedaulatan negara

menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya.

2. Menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak

semasa berkonfrantasi dengan Indonesia.

3. Menjalinkan kerjasama pertahanan dengan Negara anggota.

4. Mesyuarat CHOGM di Malaysia 1989, telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi

(6)

1. Dari segi perdagangan eksport Malaysia ke Negara-negara komanwel terutamanya

Britain dikenakan cukai yang rendah

2. Rancangan Colombo menyediakan kemudahan teknikal dan biasiswa dalam bidang

pendidikan.

3. Malaysia telah berjaya mendapatkan hak menganjurkan sukan Komanwel pada tahun

1998.

SUMBANGAN MALAYSIA

1. Menyuarakan tentangan terhadap dasar apartied di Afrika Selatan.

(7)

Soalan Latihan

(8)

SPM 2013

11. a) Jelaskan latar belakang pertubuhan Komanwel

(4 markah )

b) Jelaskan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai negara anggota

Komanwel

( 4 markah )

c) i. Pada pandangan anda, bagaimanakah negara anggota

Komanwel dapat bergiat cergas setanding dengan pertubuhan

dunia yang lain? (6 markah )

ii. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu

menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara

(9)

a. Jelaskan latar belakang pertubuhan Komanwel. [4 markah]

F1 Komanwel ditubuhkan pada tahun 1931

F2 Anggotanya terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka

F3 Keanggotaannya 54 buah negara maju dan juga negara-negara sedang

membangun

F4 Sekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965

F5 Beribu pejabat di London

F6 Matlamat untuk membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota

F7 Mewujudkan kerjasama dalam segala bidang

(10)

b. Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai negara anggota Komanwel

[4 markah] F1 Kerjasama pertahanan

F2 Menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya

F3 Mengadakan Perjanjian Pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand

F4 Negara ini menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak F5 semasa Malaysia menghadapi konfrontasi Indonesia

F6 Deklarasi Langkawi bersetuju mengawal dan mengatasi masalah pencemaran F7 Eksport Malaysia ke Britain dikemtkan cukai yang rendah

F8 Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan F9 Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998

(11)

c) i. Pada pandangan anda, bagaimanakah negara anggota Komanwel dapat bergiat cergas setanding dengan pertubuhan dunia yang lain?

(6 markah )

F1 Pemimpin/negara anggota berani bersuara dalam persidangan dunia F2 Pemimpin/negara anggota bersatu padu/bersatu fikiran

F3 Mewujudkan kerjasama lebih erat

F4 Menguasai pelbagai ilmu pengetahuan F5 Menguasai sains dan teknologi

F6 Menghapuskan kemiskinan negara anggota F7 Menghidupkan budaya inovatif/kreatif

F8 Mengadakan pertukaran teknologi

F9 Menganjurkan banyak persidangan/forum

F10 Memajukan sistem pendidikan negara masing-masing (Mana-mana jawapan munasabah)

(12)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(13)

SPMU 2017

39.

Melalui Komanwel, Malaysia dengan lantang menentang

Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan.

T5 B9 ms 239 [ P2 B5-B6 ]

Mengapakah Malaysia menentang ideologi tersebut?

A.

Ideologi komunis berkembang

B.

Perdagangan antarabangsa terjejas

C.

Keselamatan negara jiran terancam

(14)

SPM 2009

39.

Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika

Selatan.

Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?

T5 B9 ms 239 [ P3 B7-B8 ]

A.

Menamatkan perlindungan politik

B.

Menghalang hubungan perdagangan

C.

Memutuskan hubungan diplomatik

(15)

SPM 2004

40 Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Aparteid

di Afrika Selatan?

T5 B9 ms 244 [ P1 B10-B11 ]

A.

Membantah campur tangan asing

B.

Mencadangkan pemerintah yang baru

C.

Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel

D.

Mengesyorkan penglibatan tentera Komanwel

(16)

SPM 2006

39.

Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota

Komanwel?

T5 B9 ms 244 [ P1 B16-B17 ]

A.

Membiayai pengajian pelajar

B.

Memajukan sektor pertanian

C.

Menggalakkan aktiviti pelancongan

D.

Menyediakan kemudahan perubatan

(17)

Tempat Sukan Tahun Kuala Lumpur Komanwel 1998

A.Mengukuhkan semangat perpaduan

B.Melambangkan kekuatan negara peserta

C.Memupuk kerjasama antara negara anggota

D.Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia

SPM 2004

39 Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas?

T5 B9 ms 243 [ P2 B2 ]

(18)

SPM 2013

39.

Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan

Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989.

T5 B9 ms 244 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut?

A.

Penyelarasan bantuan teknikal

B.

Menyediakan dana pendidikan

C.

Mengatasi masalah pencemaran

D.

Membanteras penyalahgunaan dadah

(19)

Peranan Dan Sumbangan

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

PERTUBUHAN

(20)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

Pertubuhan Bangsa-Bangsa

Bersatu

(21)

Tarikh

- Ditubukan pada 1945

- Selepas Perang Dunia Pertama

- Selepas Liga Bangsa dibubarkan kerana gagal menghalang

Perang Dunia Kedua

Ibupejabat

- Asalnya di San Francisco

- 1946 berpindah ke New York

Anggota

- Awalnya 51 buah

- 2002 meningkat 189 buah

- Malaysia menyertai PBB setelah merdeka1957

Piagam PBB

- Negara anggota perlu akur dengan Piagam PBB

- Satu perjanjian antarbangsa yg menggalurkan prinsip asas

hubungan antarabangsa bangsa, agama dan warna kulit.

(22)

1. Menjamin keamanan dan keselamatan dunia.

2. Menggalakkan hubungan berbaik-baik dengan Negara anggota

3. Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa

tanpa mengambil kira bangsa, agama dan warna kulit.

4. Menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara

anggota

(23)

Menyelesaikan konflik antabangsa

1960 Pasukan pendamai menamatkan perang saudara di Congo (Zaire)

1989 pasukan pengaman membantu Namibia mencapai kemerdekaan

1990an hantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq

Pasukan pemerhati ke Kampuchea

Pasukan pengaman ke Bosnia

Sarankan benua Antartika menjadi warisan dunia di bawah hak milik / kuasa semua negara

Dasar Apartheid Menentang dasar ini di Afrika Selatan Isu Benua Antartika

Menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia di bawah hak milik / kuasa semua negara

(24)

Ahli Bank Dunia

Bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada

Disember 1945

Matlamatnya membantu negara-negara ahli yang sedang

membangun dari segi kewangan dalam menyusun semula

dan membagunkan ekonomi

Faedah Malaysia peroleh ialah

i. kemasukan pelabur-pelabur asing

ii. membasmi kemiskinan luar bandar

iii. menyediakan peluang kerja

iv. menubuhkan FELDA

v. membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan

(25)

Isu Dadah

Hasil usul Malaysia satu persidangan antarbangsa diadakan di Vienna (Austria) Jun 1987

Perdana Menteri Malaysia sebagai Yang Dipertua

makananKerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)

Kesihatan Kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO)

Sains dan teknologiKerjasama bidang sains dan teknologi di bawah PertubuhanPendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO)

Keselamatan

Ahli Majlis Keselamatan PBB 1965,1989,1999

Wakil Malaysia Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan dilantik sebagai wakil khas PBB menyelesaikan konflik politik di Myanmar

Mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tenttang Palestin di K. Lumpur

(26)

Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Mahkamah Dunia

Tujuan menyelesaikan pertelingkahan antara negara

Majlis AmanahMengawasi dan menyediakan pemerintahan sendiri bagi 11 buah wilayah yang diamanahkan

Majlis

Ekonomi dan Sosial

54 ahli yang dilantik untuk tempoh 3 tahun

(27)

Soalan Latihan

PERTUBUHAN

BANGSA-BANGSA

(28)

SPM 2008

4.Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tealh ditubuhkan pada tahun 1945 apabila Liga Bangsa dibubarkan. Setelah mencapai kemerdekaan. Malaysia telah menyertai PBB pada tahun 1957

a) Apakah matlamat Piagam PBB ? ( 2 markah ) b) Bagaimanakan Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik antarabangsa ?

(3 markah) c) Jelaskan manfaat keahlian Malaysia dalam PBB (3 markah )

d) Pada pandangan anda, adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai badan pengaman dunia? .Berikan alasan anda. (2 markah )

(29)

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah ditubuhkan pada tahun 1945 apabila Liga Bangsa dibubarkan. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai PBB pada tahun 1957.

a.

i. ii.

Apakah matlamat Piagam PBB?

..……….. .. ……… 2 markah b. i. ii. iii.

Bagaimanakah Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik antarabangsa?

... ... ...

3 markah

F1 Menjamin keamanan dan keselamatan dunia.

F2 Menggalakkan hubungan berbaik-baik dengan Negara anggota

F3 Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa tanpa mengambil kira bangsa, agama dan warna kulit.

F4 Menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota

F1 1960 Pasukan pendamai menamatkan perang saudara di Congo 1989 pasukan F2 pengaman membantu Namibia mencapai kemerdekaan

F3 1990an hantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq F4 Pasukan pemerhati ke Kampuchea

(30)

c. i. ii. iii.

Jelaskan manfaat keahlian Malaysia dalam PBB ... ... ...

3 markah

F1 Mendapat bantuan melalui Bank Dunia dari segi kewangan dalam menyusun semula dan membangunkan ekonomi negara.

F2 Memperolehi faedah dari segi kemasukan pelabur-pelabur asing untuk membasmi kemiskinan di luar bandar selain menyediakan peluang pekerjaan.

F3 Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga - Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA).

(31)

d.

i. ii.

Pada pandangan anda, adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai badan pengaman dunia? Beri alasan anda.

..………..

.. ………

2 markah

F1 Berjaya

F2 mengawal penggunaan senjata nuklear seperti menyekat program nuklear Korea Utara.

F3 Berjaya menamatkan peperangan seperti di Bosnia Herzegovina F4 Tidak Berjaya

F5 Kegagalan menghalang krisis di Asia Barat (Palestin-Israel)

F6 Gagal menghalang Amerika Syarikat daripada menyerang Afghanistan dan Iraq.

F7 Gagal menghalang veto kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Britain dalam keputusan PBB.

F8 Masih bantu untuk mengatasi ancaman lanun di perairan antarabangsa Mana-mana jawapan yang munasabah

(32)

SPMU 2015

11. PBB ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1945

a. Jelaskan matlamat Piagam PBB ( 4 markah ) b. Mengapakah Malaysia menjadi ahli PBB ( 4 markah ) c. i) Terangkan sumbang Malaysia pada PBB ( 6 markah )

ii) Mengapakah huru-hara berlaku di bawah negara walaupun PBB lama di

(33)

SPM 2017

11. Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditandatangani pada tahun 1945

a) Jelaskan matlamat Piagam PBB. [4 markah]

b) Gambar menunjukkan suasana peperangan yang berlaku di Timur Tengah

Terangkan faktor yang menyebabkan peperangan tersebut berlaku

Gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. [8 markah] Perang di Iraq

c. Bagaimanakah PBB harus bertindak untuk menamatkan peperangan tersebut ? 8 markah

Perang di Syria Perang di Iraq

(34)

F1

Menjamin keamanan dan keselamatan dunia.

F2

Menggalakkan hubungan berbaik-baik dengan Negara anggota

F3

Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa tanpa

mengambil kira bangsa, agama dan warna kulit.

F4

Menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota

a. Jelaskan matlamat Piagam PBB

(35)

11. b.

Mengapakah Malaysia menjadi ahli PBB

SPMU 2015

F1

Menyokong mewujudkan keamanan dan keselamatan dunia.

F2

Ingin berbaik-baik dengan Negara anggota

F3

Mewujudkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa

F4

Mendapat bantuan dari bank dunia

(36)

F1 menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo.

F2 mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan.

F3 menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq. F4 Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.

F5 Malaysia juga lantang bersuara di PBB menentang dasar aparteid di Afrika Selatan.

F6 Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara.

F7 Malaysia berpendirian teguh terhadap usaha-usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah. F8 Malaysia mengusulkan satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna,Jun 1987

F9 Menyertai bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian(FAO).

F10 kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia atau World Health Organization(WHO).

F11 Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan,Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO).

F12 Malaysia juga pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965,1989 dan 1999. F13 Wakil Malaysia ke PBB,Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB.

F14 Malaysia dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar.

F15 Malaysia berpendirian tegas mendesak PBB berusaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.

(37)

SPM 2017

11. Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditandatangani pada tahun 1945

b. Gambar menunjukkan suasana peperangan yang berlaku di Timur Tengah Terangkan faktor yang menyebabkan peperangan tersebut berlaku

Gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. [8 markah] Perang di Iraq

Perang di Syria Perang di Iraq

(38)

F1 AS dan UK munuduh Iraq menggunakan senjata pemusnah

F2 Campur tangan kuasa asing terhadap pentadbiran kedua-dua negara F3 As ingin menguasai sumber tenaga minyak

F4 persengketaan antara pelbagai puak sunnah dan Syiah

F5 Protes anti kerajaan dinamakan Arab Spring tercetus di Syiria

F6 Kerajaan Syria bertindak membunuh ratusan penunjuk perasaan dan memenjarakan ribuan lain

F7 Askar dan polis yang membelot untuk menjatuhkan kerajaan Syiria F8 Amerika Syarikat (AS) mengetuai serangan ke atas Syria

F9 Rusia melancarkan serangan bom, dengan menyasarkan kumpulan pengganas

F10 Pejuang Hezbollah dari Lubnan, serta pejuang dari Iran dan Afghanistan, berjuang di pihak Bashar

mana-mana jawapan yang munasabah

(39)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(40)

SPMU 2019

39. Melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Malaysia telah menentang Dasar Apartheid yang

diamalkan di Afrika Selatan.

T5 B9 ms 239

Mengapakah Malaysia menentang dasar tersebut?

A Menghalang program senjata kimia

B Mempertahan hak penduduk asal

C Memiliknegarakan pelaburan asing

(41)

SPM 2012

40 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB),

Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.

Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1-B2 & P2 B9 ]

I. Menentang dasar aparteid

II. Menghantar pasukan pemerhati III. Membebaskan negara yang dijajah

IV. Menyarankan pembentukan tentera pelbagai negara A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III

(42)

SPM 2008

39 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.

Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1-B2 & P2 B9 ]

I. Menentang dasar Aparteid

II. Menghantar pasukan pemerhati III. Membebaskan negara yang dijajah

IV. Menyarankan penggunaan dinar emas A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

(43)

SPM 2011

38. Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat kekejaman tentera Israel.

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan tersebut?

T5 B9 ms 248 [ P2 B8 ]

A. Menghantar bantuan ketenteraan

B. Menganjurkan persidangan antarabangsa C. Meningkatkan kerjasama kebudayaan

(44)

Peranan Dan Sumbangan

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

PERGERAKAN NEGARA

BERKECUALI (NAM)

(45)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

(46)

Tarikh - September 1961

- Semasa kemuncak Perang Dingin Anggota

Negara-negara membangun di Asia, Afrika, Amerika Selatan. i. 113 negara

ii. 16 negara pemerhati

iii. 28 negara tetamu jemputan

MatlamatMengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok komunis

Penyertaan Malaysia

Menjadi anggota pd 1970 setelah berlaku pertukaran dasar luar Malaysia drp pro-Barat dan antikomunis kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara

Prinsip NAM i. Elak campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara

ii. Menghormati kedaulatan sesebuah negara

iii. Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman

(47)

1. Pada sidang kemuncak ketujuh di New Delhi tahun 1984, Malaysia melalui usul membela kepentingan negara-negara sedang membangun tentang isu Palestin, kerjasama ekonomi, dan isu benua Antartika. 2. Sidang Kemuncak Kelapan di Harare (Zimbabwe) Malaysia mencadangkan Dasar Aparteid di Afrika

Selatan dihapuskan.

3. Pada tahun 1989, Malaysia menerima penghormatan sebagai Naib Presiden melalui sidang kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia.

4. Malaysia dilantik menjadi ahli kumpulan 16 melalui isu kerjasama politik negara anggota. 5. Pada tahun 2003 Malaysia menjadi tuan rumah pada sidang kemuncak NAM ke-13 mencatat

penyertaan tertinggi

(a) Terdapat 63 negara ahli, 31 ketua negara, 32 ketua kerajaan.

(b) Berjaya menarik dua negara anggota baru, Timur Leste dan Pulau Catalina. (c) Berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi OIC.

(d) Usaha menghidupkan NAM.

6. Mengeluarkan pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika terhadap Iraq.

(48)

Soalan Latihan

PERGERAKAN NEGARA

(49)

SPM 2018

11. (a) Jelaskan latar belakang Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

[4 markah]

b. Terangkan sumbangan Malaysia kepada NAM. [8 markah]

“Dunia yang aman tanpa senjata nuklear merupakan objektif utama negara anggota NAM “.

Sumber : www.un.org c. Bagaimanakah NAM harus berperanan untuk mencapai matlamat tersebut ?

(50)

F1 Mengekalkan keamanan dunia

F2 Tidak menyokong blok Barat atau blok komunis

F3 Membangunkan negara anggota

F4 Mengelak campur tangan asing

F5 Bertukar-tukar pendapat untuk keamanan dan pembangunan

F6 Menyelesaikan sebarang pertelingkahan melalui rundingan dan

persefahaman

[2 markah]

(51)

F1 Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara

F2 Menghormati kedaulatan sesebuah negara

F3 Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui

rundingan dan persefahaman

F4 Menghormati hak asasi manusia

F5 Membela kepentingan negara anggota / negara sedang membangun

[3 markah]

(52)

F1 Bekas tanah jajahan Barat (sebut mana-mana negara berkaitan) F2 Negara-negara membangun di Asia/Afrika / Amareka Selatan F3 Timor Leste

F4 Pulau Catalina

[1 markah]

(c) Namakan negara anggota dalam Pertubuhan NAM.

F1 menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin

F2 Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh mana-mana negara. F3 Menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan

F4 Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun F5 Menubukan Kumpulan G15

F6 Ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota F7 Menghidup kembali NAM

F8 Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

[4 markah]

d) Nyatakan empat isu yang dibangkitkan oleh Malaysia dalam Persidangan Negara-negara Berkecuali (NAM)

(53)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(54)

38. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas ?

T5 B9 ms 249 [ P2 B2 ]

I. Mengekalkan keamanan dunia

II. Menggalakkan kerjasama teknologi III. Mengukuhkan kerjasama pertahanan

IV. Menggalakkan hubungan negara anggota A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III

D. III dan IV

B

Pergerakan Negara –Negara Berkecuali ( NAM )

Ditubuhkan pada bulan September 1961

Dianggotai oleh negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan

(55)

Apakah hasrat negara - negara tersebut? T5 B9 ms 251 [ P1 B4-B5 ]

A. Mengawal kawasan perairan bersama

B. Mewujudkan pakatan tentera antarabangsa C. Mewujudkan sistem mata wang yang seragam

D. Mengurangkan pergantungan terhadap negara maju

Malaysia

Yugoslavia

Nigeria

SPM 2018

39 Negara berikut telah menganggotai Kumpulan G15 ( G15 )

(56)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN PBB

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

PERTUBUHAN PERSIDANGAN

ISLAM (OIC)

(57)

Peranan Dan Sumbangan

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

PERTUBUHAN

PERSIDANGAN ISLAM (OIC)

(a) Ditubuhkan pada tahun 1971.

(b) Ibu pejabat di Jeddah, Arab Saudi.

(c) Idea cetusan Tunku Abdul Rahman.

(d) 57 negara Islam.

(58)

(a) Mengeratkan hubungan sesama negara Islam.

(b) Bersuara bagi kepentingan umat Islam.

(c) Mengekalkan perdamaian antara negara Islam.

(d) Memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari.

Matlamat OIC

(a) Bantuan kepada negara Islam yang menghadapi masalah.

(b) Menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia, dan Afghanistan.

(c) Bantuan kewangan kepada negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria, dan Chad.

(d) Bank Pembangunan Islam memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota.

(59)

1. Pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam.

i. Melaksanakan projek-projek pembangunan demi kepentingan rakyat.

2. Mendapatkan bantuan OIC untuk menubuhkan Universiti Islam

Antarabangsa

3. Mendapatkan penghormatan daripada negara-negara Islam.

i. Malaysia memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam.

(60)

(a) Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. (b) Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.

(c) Menyokong rakyat Palestin mendapatkan semula tanah air dari Israel. (d) Menawarkan biasiswa kepada pelajar negara OIC untuk belajar di UIAM. (e) Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003.

(f) Menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara Islam. (g) Mengesyorkan penggunaan dinar emas untuk urusan perdagangan dan ekonomi.

(61)

Soalan Latihan

PERTUBUHAN

PERSIDANGAN

(62)

2. a.

Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) sejak bermulanya pertubuhan ini Apakah yang anda faham tentang pertubuhan OIC?

[1 markah]

F1 Pertubuhan negara Islam berpusat di Jeddah F2 Setiausaha pertamanya Tunku Abdul Rahman

F3 Pembentukannya atas idea Tunku Abdul Rahman

1 markah

b. Berikan dua matlamat penubuhan OIC

[1 markah]

F1 Mengekalkan kedamaian F2 Menamatkan persengketaan

F3 Memastikan tempat suci umat Islam dihormati

(63)

c. Senaraikan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC

F1 Menjadi setiausaha agong OIC

F2 Pengantara menyelesaikan masalah peperangan Iran-Iraq

F3 Memberikan sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin

F4 Menjadi tuan rumah persidangan OIC

F5 Menganjurkan persidangan menentang keganasan

F6 Tawaran biasiswa UIAM kepada para pelajar dari negara OIC

(64)

d. Nyatakan dua faedah yang diperoleh Malaysia menerusi penyertaan dalam pertubuhan OIC

2 markah

F1 menerima bantuan untuk menubuhkan UIAM.

F2 Mendapat faedah berupa pinjaman daripada Bank

Pembangunan Islam

F3 Mendapat penghormatan daripada negara anggota

lain

(65)

e. Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai

pertubuhan-pertubuhan antarabangsa?

F1 Menjamin keselamatan/keamanan

F2 Mengekalkan kedaulatan negara

F3 Menggalakkan pembangunan ekonomi

F4 Mengekalkan keamanan sejagat

F5 Membina rangkaian perdagangan

F6 Menggalakkan pelaburan asing

Mana-mana jawapan yang munasabah

(66)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(67)

SPM 2010

39. Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC

pada tahun 1971. T5 B9 ms 251 [ P4 B8 ]

Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk

A. Mengekalkan keamanan dunia

B. Meningkatkan perhubungan sosiobudaya

C. Mengekalkan perdamaian antara negara Islam D. Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

(68)

Tahun 2002

Tempat Kuala Lumpur

Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Persidangan Islam

(OIC)

Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut?

A. Mewujudkan kerjasama ketenteraan B. Memerangi penyalahgunaan dadah C. Memulihara alam sekitar

D. Menentang keganasan

SPM 2008

39. Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

T5 B9 ms 252 [ P2 B3 ]

(69)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN PBB

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

(70)

Peranan Dan Sumbangan

Malaysia Dalam Pertubuhan

Antarabangsa

Negara-Negara Selatan

Negara-Negara Selatan

dikenali sebagai

Negara-Negara Dunia Ketiga.

(71)

1. Negara-Negara Dunia Ketiga mempunyai ciri-ciri persamaan seperti yang

berikut:

i. Pernah dijajah oleh kuasa Barat.

ii. Telah mencapai kemerdekaan.

iii. Kaya dengan bahan mentah.

iv. Pasaran bahan mentah dikuasai oleh negara maju kerana tiada kepakaran

dan modal.

v. Negara maju mengenakan syarat perdagangan yang tidak adil.

vi. Menghadapi dasar cukai dan persaingan dari negara-negara maju.

vii. Menghadapi syarat pinjaman yang ketat dari negara-negara maju

mengakibatkan Negara-Negara Selatan terpaksa menanggung beban hutang

yang berat.

(72)

1.Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah.

2.Meningkatkan kerjasama ekonomi.

3.Meningkatkan kerjasama teknikal tanpa bergantung pada

negara-negara maju

(73)

1. Pada tahun 1987, Suruhanjaya Selatan-Selatan telah ditubuhkan setelah

dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad.

2. Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 atau G15 pada tahun 1989.

3. Penubuhan G15 bertujuan memupuk kerjasama ekonomi dan meninggikan taraf

hidup rakyat tanpa bergantung pada Negara-Negara Utara.

4. Sidang Kemuncak G15 yang pertama diadakan di Kuala Lumpur pada Januari 1990.

5. Projek

Kerjasama:-i.

Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi.

ii. Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan

(SITTDEC) di Kuala Lumpur.

iii. Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) .

iv. Penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan

perdagangan.

(74)

Soalan Latihan

Negara-Negara

Selatan

(75)

a. Apakah yang dimaksudkan dengan Negara-negara Selatan? ... ...

[2 markah]

F1 Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga

F2 Mempunyai persamaan latar belakang ekonomi antara

negara anggota

(76)

b. Mengapakah Negara-negara Selatan terpaksa bergantung kepada negara-negara maju? ...

...

[2 markah]

F1 Masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah F2 Tidak mempunyai kepakaran

F3 Tidak mempunyai modal untuk proses bahan mentah menjadikan barangan siap

(77)

c. Berdasarkan kajian anda, apakah kesan pergantungan tersebut terhadap Negara-negara Selatan?

... ...

[2 markah]

F1 Bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan

mentah

F2 Perdagangan dengan negara maju tidak adil

F3 Harga bahan mentah dikawal oleh negara maju

F4 Kadar faedah pinjaman modal dikenakan tinggi

(78)

d. Senaraikan dua projek kerjasama yang dirancang dalam Sidang Kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990.

... ...

[2 markah] F1 Merancang projek kerjasama dalam bidang sains dan teknologi

F2 Menubuh Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi di Kuala Lumpur (SITTDEC)

F3 Menubuh Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP)

F4 Menubuh kemudahan kredit dan makanisme kewangan pembiayaan perdagangan F5 Mengatasi daripada bergantung kepada negara maju

F6 Menentukan harga eksport

(79)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(80)

Apakah faedah yang Malaysia peroleh dalam pertubuhan tersebut?

T5 B9 ms 243 [ P2 B4 ] ms 250 [ P2 B21 & B22 ]

I. Ekonomi maju

II. Keselamatan terjamin III. Identiti bangsa mantap

IV. Kawasan perairan terkawal A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Komanwel

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali

Negara-Negara Selatan

SPM 2014

39. Senarai berikut adalah pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

(81)

38. Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas?

T5 B9 ms 242 [ P4 B5 ] ms 243 [ P2 B4 ]

I. Menjamin keselamatan II. Mengukuhkan ekonomi

III. Mengadakan pakatan ketenteraan IV. Memantapkan struktur pentadbiran A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Hubungan Luar Negara Malaysia

Negara-negara Komanwel

Negara-negara Berkecuali

Negara-negara Selatan

SPM 2004

(82)

Malaysia dalam

Kerjasama

Antarabangsa

Konflik

Antarabangsa

Peranan & Sumbangan

Malaysia Dalam

Pertubuhan

Antarabangsa

Perang Dunia Pertama

&

Perang Dunia Kedua

Dasar-Dasar Luar

Malaysia

Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

Cabaran Masa

Depan

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau

(83)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN PBB

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

TAJUK PENTING ****

(84)

Malaysia Dalam Pertubuhan

Serantau

1. Pertubuhan serantau merupakan pertubuhan yang keanggotaannya terdiri

dari negara-negara yang berjiran antara satu dengan yang lain.

2. Pembentukan pertubuhan ini bertujuan kepentingan politik, ekonomi, dan

sosial.

3. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau

yang telah ditubuhkan dan disertai oleh Malaysia, iaitu ASA, MAPHILINDO,

dan ASEAN.

(85)

1. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, negara-negara di rantau ini diancam oleh komunis.

2. Pergerakan Parti Komunis Malaya (PKM) berusaha menyebarkan fahaman komunis dalam kalangan rakyat di Malaysia.

3. Negara-negara jiran seperti Thailand dan Filipina juga diancam oleh pengaruh komunis.

4. PKM telah menggunakan sempadan Malaysia-Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila mereka.

5. Malaysia ingin bekerjasama dengan negara-negara jiran untuk membendung pengaruh dan gerakan komunis.

6. Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan satu pertubuhan yang dapat melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis dan mewujudkan kerjasama sosial.

7. Pada 31 Julai 1961, ASA telah ditubuhkan hasil daripada mesyuarat yang diadakan di Bangkok.

8. Anggota ASA ialah Malaysia, Thailand, dan Filipina.

(86)

1. Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sains, dan sosial.

2. Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan bidang sains dan teknologi serantau

3. Mengekalkan keselamatan dan kestabilan politik negara serantau.

MATLAMAT PENUBUHAN (ASA)

a) ASA kurang berjaya kerana kerjasama antara negara anggota agak longgar. b) ASA dianggap antipemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

c) Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat.

d) Pertelingkahan antara Malaysia dan Filipina tentang penubuhan Persekutuan Malaysia telah membawa kepada pembubaran ASA pada tahun 1963.

(87)

MAPHILINDO

1) MAPHILINDO ialah gabungan tiga buah negara iaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

2) Matlamat MAPHILINDO adalah untuk meningkatkan perhubungan persahabatan dalam menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia berkaitan penubuhan Malaysia.

3) Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana dianggap sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru.

4) Filipina ingin menuntut Sabah menjadi hak milik mereka.

5) Sebagai langkah penyelesaian, Malaysia mengadakan rundingan yang membawa kepada pembentukan MAPHILINDO

(88)

Melalui PBB, Lawrence V. Michaelmore dihantar ke Sabah dan

Sarawak bagi meninjau pendapat rakyat di sana mengenai

penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.

Hasilnya, majoriti penduduk di Sabah dan Sarawak menyokong

pembentukan Malaysia.

Filipina dan Indonesia tidak berpuashati dengan keputusan

tersebut dan terus menentang penubuhan Malaysia dan

menyebabkan MAPHILINDO tidak berperanan lagi.

(89)

SPM 2004

9.b. Terangkan penubuhan Persekutuan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) (8 markah)

(90)

1. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok.

2. ASEAN terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina,

dan Singapura kemudian ditambah anggotanya menjadi 10, iaitu

Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, dan Kampuchea.

3. Negara Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati kerana

bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan di dalam zon Asia

Tenggara.

(91)

1. Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

2. Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial,

dan kebudayaan.

3. Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam

bidang pertanian, perdagangan, dan perindustrian.

4. Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan

dan penyelidikan.

5. Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau

pertubuhan serantau dan antarabangsa.

(92)

1. Melalui mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada November 1971, Deklarasi

Kuala Lumpur dilaksanakan dengan mengisytiharkan ASEAN sebagai Zon Aman,

Bebas, dan Berkecuali (ZOPFAN)

2. ZOPFAN bertujuan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Asia

Tenggara dengan tidak bersekongkol dengan mana-mana Blok Barat atau Blok Timur

bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar.

3. Pada tahun l984, Menteri-menteri Luar mengisytiharkan ASEAN sebagai zon bebas

senjata nuklear.

4. Membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian, iaitu projek baja urea di

Bintulu (Sarawak) dan Aceh(Indonesia).

5. Pada tahun 1992, AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas) diumumkan dalam sidang

kemuncak ASEAN di Singapura

(93)

6. Memperluas sikap kerjasama ekonomi dengan negara China, Jepun, dan Korea Selatan atau Perundingan Ekonomi Asia (EAEC). Idea ini dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohammad tetapi ditentang oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat.

7. Kerjasama secara tidak rasmi diteruskan melalui konsep ASEAN + 3 yang merujuk kepada kerjasama antara negara ASEAN dengan China, Jepun dan Korea

8. Mewujudkan kerjasama dalam bidang pendidikan melalui Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN(SEAMEO). Sebuah Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) ditubuhkan di Pulau Pinang.

9. Dalam bidang kebudayaan dan sosial, mengadakan Festival Kebudayaan dan Kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.

10. Mengadakan Sukan SEA bagi merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan.

11. Dalam bidang pelancongan, pada tahun 1992 telah dilancarkan Tahun Melawat ASEAN.

(94)

Soalan Latihan

(95)

SPM 2007

9. Pada 8 ogos 1967, Persatuan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ditubuhkan berikutan termeterainya Deklarasi Bangkok

a. Nyatakan lima matlamat penubuhan persatuan berikut (5 markah )

b. Jelaskan sembilan kejayaan yang telah dicapai oleh ASEAN (9 markah )

c. Dasar luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan serta keamanan serantau dan dunia luar telah memberi kebaikan kepada negara kita .

(96)

Jelaskan matlamat penubuhan ASEAN.

F1

Mengekalkan kestabilan politik di Asia Tenggara

F2

Membantu negara antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial

dan kebudayaan

F3

Meningkatkan taraf penduduk Asia Tenggara

F4

Mewujudkan kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan

perindustrian

F5

Memberi kerjasama dalam bentuk latihan

F6

Memberi kerjasama dalam bentuk penyelidikan

F7

Membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan (R&D)

F8

Membuat hubungan erat dalam peraturan atau pertubuhan serantau

dan antarabangsa

(97)

Terangkan manfaat yang diperolehi oleh Malaysia melalui penyertaan pertubuhan serantau F1 Meningkatkan ekonomi negara

F2 Jumlah pasaran dagangan meningkat

F3 Kestabilan politik

F4 Keselamatan negara terjamin

F5 Membanteras pengaruh komunis

F6 Menyediakan kemudahan latihan /pertukaran idea dan teknologi

F7 Perkongsian pintar dalam bidang IT, teknik dan kepakaran

F8 Semangat kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial

F9 Pertukaran pelajar melalui integrasi nasional

F10 Menggalakkan industri pelancongan

F11 Mewujudkan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali /ZOPFAN

F12 Kerjasama tidak rasmi melalui konsep ASEAN+ 3

F13 Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN ( SEAMEO)

F14 Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM )

(98)

SPM 2016

11. Peta 1 menunjukkan negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

a. Berdasarkan Peta 1 dan pengetahuan sejarah anda, jelaskan tentang sejarah penubuhan ASEAN.

[4 markah]

(99)

SPM 2016

Pernyataan berikut berkaitan dengan matlamat ASEAN

… untuk mengekalkan dan meningkatkan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau.

Sumber : pmr.penerangan.gov.may

b. Bagaimanakah Malaysia berperanan membantu ASEAN mencapai matlamat tersebut ? ( 8 markah )

c. Berjayakan ASEAN mencapai matlamat 11 (b) ?

(100)

SPMU 2018

4. ZOPFAN telah diisytiharkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada bulan November 1971. Sumber. pmr.penerangan.gov.my

(a) Apakah yang anda faham tentang konsep ZOPFAN ? (….) ( 2 markah ) (b) Mengapakah ZOPFAN penting terhadap ASEAN ? (…..) ( 4 markah )

(101)

SOALAN OBJEKTIF

TAHUN-TAHUN

LEPAS

(102)

39. Dua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu

T5 B9 ms 254 [ JADUAL ]

A. menyelaraskan sistem pentadbiran B. mengadakan pakatan ketenteraan C. mewujudkan kebudayaan serantau

D. menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang

• Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - 1961 • Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967

SPM 2007

(103)

SPMU 2018

40 MAPHILINDO merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Apakah matlamat penubuhannya? T5 B9 ms 254 [ P4 B1-B5 ]

A. Meningkatkan persefahaman

B. Memajukan kegiatan perdagangan C. Membentuk pakatan tentera serantau D. Menghapuskan ancaman komunis

(104)

SPM 2017

39 Rajah 6 berkaitan dengan cantuman nama tiga buah negara di Asia

Tenggara. T5 B9 ms 254 [ P4 B4 ]

MAPHILINDO

Malaysia Filipina Indonesia

Mengapakah MAPHILINDO ditubuhkan oleh negara – negara tersebut ? A. Menghapus komunis

B. Menamatkan persengketaan

C. Menyelaras kawasan sempadan

(105)

SPMU 2016

39 MAPHILINDHO merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Apakah matlamat penubuhannya? T5 B9 ms 254 [ P4 B3-B4 ]

A. Meningkatkan persefahaman

B. Menghapuskan ancaman komunis C. Memajukan kegiatan perdagangan D. Membentuk pakatan tentera serantau

(106)

SPM 2009

38 MAPHILINDO yang ditubuhkan pada tahun 1963 adalah pertubuhan serantau yang dianggotai oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan?

T5 B9 ms 254 [ P4 B3 & P4 B4 ]

I. Meningkatkan hubungan persahabatan II. Menyelesaikan pertelingkahan

III. Menggalakkan kerjasama pendidikan

IV. Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

(107)

Tahun 1971

Tempat Kuala Lumpur

Peristiwa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean

Apakah keputusan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut? T5 B9 ms 258 [ P2 B7 ]

A. Penubuhan Pusat Kajian Bahasa Inggeris ( RELC )

B. Pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC )

C. Pengisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ( ZOPFAN )

D. Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik ( RECSAM )

SPMU 2016

40 Jadual 3 berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

(108)

SPM 2005

Mesyuarat Menteri - Menteri Luar ASEAN telah berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971.

40 Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? T5 B9 ms 258 [ P2 B6 ]

A. Pengisytiharan ZOPFAN

B. Penentangan keganasan di Israel C. Penekanan kepada industri berat

(109)

Tahun Perisytiharan

1992 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Apakah tujuan perisytiharan di atas I. Memupuk kerjasama ekonomi

II. Memansuhkan sekatan dagangan III. Mengawal keselamatan perairan IV. Mewujudkan syarikat perdagangan A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

SPMU 2014

40 Maklumat berikut berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

T5 B9 ms 258 [ SUDUT MAKLUMAT ]

(110)

Malaysia dalam

Kerjasama

Antarabangsa

Konflik

Antarabangsa

Peranan & Sumbangan

Malaysia Dalam

Pertubuhan

Antarabangsa

Perang Dunia Pertama

&

Perang Dunia Kedua

Dasar-Dasar Luar

Malaysia

Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

Cabaran Masa

Depan

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau

(111)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 U 2015 2015 U 2016 2016 U 2017 U 2017 2018 U 2018 2019 U 2019

Penggubalan Dasar Luar & ASA Perang Dingin

Perang Dunia ke-2 K-ekonomi

ASEAN PBB

Dasar Luar Malaysia Globalisasi

Pertubuhan Antarabangsa (PBB, NAM, Komanwel, OIC, Pertubuhan Selatan) Umum Perang Dunia Pertama

Komanwel Globalisasi

Dasar Luar Malaysia Perang Dunia ke-2 PBB

ASEAN

Perang Dingin

Perang Dunia Pertama

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ASEAN (ZOPFAN)

Pergerakan Negera Berkecuali Perang Dunia Pertama

Globalisasi

Ramalan

i. Dasar luar Malaysia ii. Perang Dingin

iii. Perang Dunia Ke-2 iv. Komanwel

v. ASA/ ASEAN

vi. Koridor Raya Multimedia vii.k-ekonomi

viii.OIC (KERTAS ULANGAN 2020)

Thn/

bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X

TAJUK PENTING ****

(112)

MALAYSIA

CABARAN MASA

DEPAN

GLOBALISASI,

Teknologi Maklumat dan

Komunikasi,

K-ekonomi

K-masyarakat

(113)

1. Merujuk kepada perubahan yang menjadikan dunia

tanpa sempadan.

2. Segala aspek penting dari segi ekonomi dan sosial

seperti barangan, modal, tenaga manusia, kemahiran,

dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang

begitu singkat.

3. Perubahan dihubungkan dengan kemajuan teknologi

khususnya teknologi maklumat dan komunikasi.

(114)

Soalan Latihan

(115)

F1 Dunia tanpa sempadan.

F2 Proses komunikasi manusia antara sebuah negara dengan sebuah negara lain berlaku dengan pantas.

F3 Kepentingan ICT.

F4 Pengukuran kekayaan negara berdasarkan teknologi dan industri yang berasaskan ilmu pengetahuan.

F5 Modal intelek dan pekerja yang berpengetahuan menjadi sumber paling berharga.

(116)

F1 Menyediakan frasarana ICT.

F2 Mempromosikan penggunaan ICT.

F3 Melancarkan Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) yang memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiara digital. F4 Memperuntukkan belanjawan sebanyak RM 5.2 bilion bagi projek ICT.

F5 mengagihkan RM 1 bilion daripada peruntukkan itu untuk program luar bandar. F6Menyediakan peruntukan kepada penyelidik dan pembangunan penciptaan

baru dan pendaftaran paten.

F7 Menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru.

F8 Menubuhkan sekolah wawasan bagi meningkatkan daya saing.

F9 Sekolah bestari dilengkapkan dengan frasarana teknologi maklumat.

F10. Kurikulum diubahsuai dan di bentuk semula agar melahirkan pelajar yang kreatif, kritis dan analitis.

b) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi.

(117)

F1 Keburukan globalisasi kepada negara kita ialah meningkatkan

jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar.

F2 Globalisasi juga meningkatkan jurang antara negara maju

dengan negara membangun.

F3 Globalisasi boleh menyekat peluang pekerjaan kepada

penduduk Malaysia.

F4 Seterusnya ianya akan merendahkan taraf hidup penduduk

yang gagal memahami globalisasi.

F5 Globalisasi seterusnya akan menghindarkan perkembangan

sosial.

(118)

1. Merujuk kepada kaedah serta peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas, mudah,dan berkesan tanpa mengira sempadan.

2. Alatan seperti komputer, internet, telefon mudah alih dan kos pengangkutan yang murah menjadi pemangkin kepada hubungan sesama manusia antara sebuah negara dengan negera lain.

3. Inovasi teknologi telah membawa perubahan yang luas dalam masa yang singkat.

4. Malaysia menyediakan prasarana bagi merebut peluang serta faedah yang dihasilkan. 5. Malaysia menjalankan pelbagai langkah untuk mempromosikan ICT.

6. Merancang pembinaan prasarana ICT seperti yang terdapat dalam Wawasan 2020 7. Kerajaan melancarkan Koridor Raya Multimedia/Mutimedia Super Corridor (MSC).

8. Memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi/

(119)

Soalan Latihan

(120)

Merujuk kepada kaedah serta peralatan yang membolehkan

komunikasi berlaku dengan pantas , mudah dan berkesan tanpa mengira sempadan.

Referensi

Dokumen terkait

Motto tersebut merupakan tujuan dari Ketimbang Ngemis Bengkulu untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sehingga

1 Medan, Sumatera Utara 20154, Indonesia insan.taufik@gmail.com Abstrak Catatan adalah risalah dari hasil sebuah tulisan dengan proses mencatat atau menulis ide, daftar, notulen

Kaitannya dengan kesulitan guru dalam melaksanakan proses pem- belajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 6 Kota Makassar,

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Cirebon Radio di tengah konvergensi beradaptasi dengan cara melakukan penyatuan alur kerja jurnalisme untuk berita siaran radio dan

Konstruktivistik memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari belajar, untuk itu pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas segala bimbingan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perkembangan

21 Hasil penelitian ini menunjukkan lama hari demam rata-rata lebih lama pada anak balita pneumonia bilamana dibanding dengan bukan pneumonia (3 hari vs 2 hari), hal

Antara kedua kelompok tersebut terdapat satu persamaan yaitu bahwa dengan kekuatan maupun tanpa kekuatan, aktifitas dakwah harus tetap dijalankan oleh para Nabi dan