MATEMATIKA-REKAP 22. Kab. Kediri

Teks penuh

(1)

Lampiran Surat

Nomor : 420/1479.1/103.04/2016

Tanggal : 7 Maret 2016

Format 1

PROVINSI : JAWA TIMUR

KAB/KOTA : KAB. KEDIRI

Mata Pelajaran : MATEMATIKA

NO.

NAMA SISWA

ASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIR

PERINGKAT

KETERANGAN

1 Swiafah Vefa Fazaroh Abhelia SMPN 1 Mojo Kediri 27 Perwakilan I

2 Hervani Putri SMPN 1 Wates Kediri 27 Perwakilan II

3 Adila Ayu Angeraini SMPN 2 Tarokan Kediri 25

4 Kharist Muzak SMPN 1 Badas Kediri 24

5 Sindu Lora Monica SMPN 4 Pare Kediri 22

6 Zainun Maisaroh SMPN 1 Ngasem Kediri 22

7 Nanda Dwi Yanto SMPN 1 Gurah Kediri 22

8 Kartika Della Triyunita SMPN 1 Semen Kediri 21

9 Cahya Tresno Anugrah SMPN 1 Plemahan Kediri 21

10 Desti Yulia Radika

Prameswari SMPN 1 Kandat Kediri 21

11 Dewi Khoirunnisa SMPN 2 Kandangan

Kediri 21

12 Adistis Fitria Dyah Ayu

Wulansari SMPN 2 Puncu Kediri 19

13 Dewi Nurjanah SMPN 1 Puncu Kediri 19

14 Leli Sagita SMPN 2 Kunjang Kediri 19

15 Fitrotul Azizah SMPN 1 Purwoasri Kediri 18

16 Betrix Nerisa Alwanda SMPN 2 Wates Kediri 16

17 Siti Miftakhul Hidayah SMPN 1 Ngadiluwih Kediri 15

18 Amanda Eka Putri SMPN 1 Kunjang Kediri 15

19 Indri Wahyuni Kusuma Putri SMPN 2 Ngadiluwih Kediri 15

20 Puja Nurani SMPN 2 Kras Kediri 15

REKAPITULASI NILAI PESERTA

SELEKSI OLIMPIADE SAINS SMP TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2016

(2)

NO.

NAMA SISWA

ASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIR

PERINGKAT

KETERANGAN

21 M. Ariyanto SMPN 2 Mojo Kediri 15

22 Nanda Anggie Putra SMPN 2 Gurah Kediri 15

23 Ershanda Ardini Putri SMPN 1 Grogol Kediri 15

24 Danang Miftakul Chusna SMPN 1 Kayenkidul Kediri 12

25 Muhammad Asfhi Yauddin

Gozali SMPN 3 Kras Kediri 12

26 Afrilya Dinas Salsabila SMPN 1 Tarokan Kediri 12

27 Jeremy Alvaro Christabel SMPN 2 Pare Kediri 12

28 Musa Afrylyan Mubach SMPN 2 Kepung Kediri 12

29 Aditya Wahyu Febrianto SMPN 2 Purwoasri Kediri 12

30 Fany Febiyanti SMPN 1 Kepung Kediri 12

31 Nunung Lutvianti SMPN 1 Ringinrejo Kediri 12

32 Anggi Wijaya SMPN 2 Ngancar Kediri 12

33 Usman Al Ubaidah SMPN 2 Plemahan Kediri 12

34 Amirotul Azkyah SMPN 1 Gampengrejo

Kediri 12

35 Fenny Nafiatin Rosida SMPN 3 Pare Kediri 12

36 Ayun Lailatul Fitria SMPN 3 Wates Kediri 12

37 Mega Fitria SMPN 1 Plosoklaten

Kediri 12

38 Sepian Rahayu Purnama SMPN 1 Pagu Kediri 12

39 Ridha Alfian Widianingrum SMP Muhammadiyah 4

Gurah Kediri 9

40 Marseila Nur Aini SMPN 1 Ngancar Kediri 9

41 Sekar Wulan Dari SMPN 2 Grogol Kediri 9

42 Latifatul Kasanah SMPN 1 Banyakan Kediri 9

43 Nanda Ayu Wulandari SMPN 1 Kandangan

Kediri 9

44 Agung Maulana A. SMPN 2 Kandat Kediri 9

45 Elfira Cindi Nias Agustine SMPN 2 Plosoklaten

Kediri 6

46 Puspita Dyah Pitaloka SMPN 2 Papar Kediri 6

47 Ani Marisa SMPN 1 Papar Kediri 6

(3)

NO.

NAMA SISWA

ASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIR

PERINGKAT

KETERANGAN

48 Qosinatus Sa'diyah SMPN 1 Kras Kediri 6

49 Immaa Iyyaanal Fitriyah SMPN 3 Plosoklaten

Kediri 6

50 Doni Santoso SMPN 1 Pare Kediri 6

51 Akmaluddin Adam Al

Hazawwar SMPN 3 Grogol Kediri 3

52 Firman Dwi Febrywidyanto SMPN 2 Semen Kediri 3

ttd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :