Muat Turun Dokumen Sijil Satu Pertiga

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Hospital Bentong

28700 Bentong Telefon No: 09- 2223333/3334/0286

Pahang Darul Makmur Fax No: 09-2224494 Email: hspben@moh.gov.my _____________________________________________________________________________

Ruj.Tuan :

Tarikh : Ruj. Kami :

BULAN TAHUN 2017

PER: SIJIL KELULUSAN MENUNTUT ELAUN LEBIH MASA MELEBIHI 1/3 DARIPADA GAJI

Adalah disahkan bahawa

Nama :

No. K/P :

Jawatan/Gred :

telah membuat kerja-kerja lebih masa dan tuntutan ini melebihi 1/3 daripada gaji mengikut pengesahan yang dibuat oleh Ketua Jabatan/Unit berkenaan.

Segala usaha telah dibuat supaya pegawai diberi cuti gantian tetapi oleh kerana kerja-kerjanya tidak boleh ditangguhkan maka pegawai ini dibenarkan membuat tuntutan Elaun Lebih Masa melebihi 1/3 daripada gaji sebagaimana syarat-syarat Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21/77.

………..

(DR. KAMARIAH BINTI GHAZALI S.A.P, A.A.P)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...