DAFTAR HADIR PESERTA MGMP

218  Download (0)

Teks penuh

(1)

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Jum’at/13 September 2013 / Pagi 08:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16

17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22

23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25

26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26

27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38

39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39

40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

(2)

MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Jum’at/13 September 2013 / Siang 14:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16

17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22

23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25

26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26

27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38

39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39

40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

(3)

Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Sabtu/14 September 2013 / Pagi 08:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16

17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22

23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25

26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26

27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38

39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39

40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

(4)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Sabtu/14 September 2013 / Siang 14:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16 17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22 23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25 26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26 27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38 39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39 40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

(5)

TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16 17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22 23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25 26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26 27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38 39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39 40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

(6)
(7)

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16 17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22 23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25 26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26 27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38 39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39 40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Selasa/17 September 2013 / Pagi 08:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

(8)

2. Ibnu Khatab, S.Pd Guru SMPN.3 Meulaboh 2

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3

4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16 17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22 23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25 26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26 27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38 39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39 40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

JAILANI T, S.Pd NIP : 196308161987031006

DAFTAR HADIR PESERTA

KEGIATAN MGMP SMP KABUPATEN ACEH BARAT MATERI KEGIATAN

“PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Angkatan Ke : 3 (tiga)

MGMP Mata Pelajaran : PENJASORKES

HARI/TANGGAL/Jam : Selasa/17 September 2013 / Siang 14:00.WIB TEMPAT : SMP BINA GENERASI BANGSA MEULABOH

No Nama L P Jabatan / Sekolah Tanda Tangan

1. Muslim Guru SMPN.1 Meulaboh 1

(9)

3. Salamah Guru SMPN.3 Meulaboh 3 4. Cut Windi Harteti, S.Pd Guru SMPN.4 Meulaboh 4

5. Bachrul Rozi Guru SMPN.5 Meulaboh 5

6. Dian Reza Fahlefi Guru SMP 17 Muhammadiyah Meulaboh 6 7. Maimunah, S.Pd, M.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 7

8. Hamidi. A Guru SMPN.1 Meureubo 8

9. Wandi, S.Pd Guru SMPN.2 Meureubo 9

10. Chajuri, A.Md Guru SMPN.3 Meureubo 10

11. Hamidi Guru SMPN.4 Meureubo 11

12. Herit Supriyadi, S.Pd Guru SMPN.5 Meureubo 12

13. Eti Rojalinda Guru SMPN.6 Meureubo 13

14. Sofiyanis Guru SMP Darul Aitami 14

15. Iskandar, S.Pd Guru SMPN.1 Kaway XVI 15

16. Teuku Zulfahmi, S.Pd Guru SMPN.2 Kaway XVI 16 17. Elisa Wijaya, S.Pd Guru SMPN.3 Kaway XVI 17

18. Nur Azizah, S.Sos Guru SMPN.4 Kaway XVI 18

19. Khairulmansyah Guru SMPN.5 Kaway XVI 19

20. Muslem, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 20

21. Zainun Guru SMPN.1 Pante Ceureumen 21

22. Dewi Afrida Wati Guru SMPN.2 Pante Ceureumen 22 23. Kausar, S.Pd Guru SMPN.3 Pante Ceureumen 23

24. Firdaus ZA. S.Pd Guru SMPN.1 Sungai Mas 24

25. Murhaban Yunus, S.Pd Guru SMPN.1 Sama Tiga 25 26. Abdul Jalil, S.Pd. I Guru SMPN.2 Sama Tiga 26 27. Syamsul Rizal, S.Pd Guru SMPN.3 Sama Tiga 27

28. Rahmad Fadli Guru SMPN.4 Sama Tiga 28

29. Irwan , A.Md Guru SMPN.1 Bubon 29

30. Zulfikar S.Pd Guru SMPN.2 Bubon 30

31. Arismansyah, S.Pd Guru SMPN.1 Arongan Lambalek 31

32. Razali Guru SMPN.2 Arongan Lambalek 32

33. Muhammad Yusuf Guru SMPN.1 Woyla 33

34. Azhari, S.Pd Guru SMPN.2 Woyla 34

35. Muhammad Zaini, S.Pd Guru SMPN.3 Woyla 35

36. Edi Mustafa Guru SMP Satu Atap Jawi 36

37. Safriadi Guru SMPN.1 Woyla Barat 37

38. Edi Sahputra , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Barat 38 39. Dedi Mukhsin, S.Pd. I Guru SMPN Terbuka Woyla Barat 39 40. Junirulllah Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 40 41. Khairul Fajri , S.Pd Guru SMPN.2 Woyla Timur 41

42. M. Yadin , S.Pd Guru SMPN.3 Woyla Timur 42

43. Ichsan, S.Pd Guru SMPN.1 Panton Reu 43

44. Sri Yusniati, S.Pd Guru SMP Bina Generasi Bangsa Meulaboh 44 45. Ida Zulbaidah Guru SMP Satu Atap Kubu Capang 45

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabid Dikdas

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...