RPH Pendidikan Kesihatan Tahun 4 - Sumber Pendidikan 10. (1.3) Pemakanan

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 4 Tarikh

Kelas Masa

Modul KESIHATAN FIZIKAL

Tajuk PEMAKANAN

Standard Kandungan 1.3

Standard Pembelajaran 1.3.1, 1.3.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Melakar dan melabel Piramid Makanan Malaysia.

2. Mengenal pasti kumpulan makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia.

3. Menyatakan kepentingan pengambilan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia.

Aktiviti

1. Murid melakarkan dan melabelkan Piramid Makanan Malaysia.

2. Murid menggunting dan melekatkan gambar makanan pada piramid makanan.

3. Perbincangan dan rumusan. 4. Aktiviti pengukuhan.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian P&P Soalan (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di